Топ-100
Back

ⓘ Esdeveniments
                                               

Esdeveniment elemental

En teoria de les probabilitats, sanomena esdeveniment elemental una subclasse de lunivers constituït dun sol element. Per a tot ω Ω, lesdeveniment elemental {ω} es realitza si i només si sobté el resultat ω. Suposant que la σ-àlgebra contingui tots els esdeveniments elementals; llavors conté totes les parts A finites o numerables de Ω, i cadascuna daquestes parts es podrà escriure sota la forma: A = ⋃ ω ∈ A { ω } {\displaystyle A=\bigcup _{\omega \in A}\{\omega \}} Sent la unió disjunta, aquesta relació permet determinar la probabilitat de a partir de les probabilitats dels esdeveniments e ...

                                               

Esdeveniments de pagament per visió de la WWE

La World Wrestling Entertainment realitza un esdeveniment mensual de pagament per visió transmès cada any. Tenen una durada dentre tres a quatre hores, i shi realitzen de sis a dotze enfrontaments especials. Existeixen altres organitzacions de lluita lliure professional que realitzen esdeveniments mensuals de pagament per visió similars, com per exemple la Total Nonstop Action Wrestling i lempresa ROH.

                                               

Esdeveniment de Vitim

L esdeveniment de Vitim o esdeveniment de Bodaibó va ser una explosió aèria de mitja quilotona el 25 de setembre de 2002 la taigà propera al riu Vitim, prop de la ciutat de Bodaibó, al districte de Mamsko-Chuiski de la Regió dIrkutsk, Sibèria, Rússia. A diferència del proper esdeveniment de Tunguska, en aquesta zona shan trobat importants quantitats de radiació residual en forma de triti i isòtops radioactius de cobalt i cesi. Un avió de transport Antónov An-2 que volava en làrea es va estavellar per causes desconegudes. També es van observar aurores boreals i malalties associades la radiació.

                                               

Horitzó desdeveniments

Un horitzó desdeveniments és una frontera en lespai-temps per a un observador determinat, més enllà de la qual cap informació, llum inclosa, pot arribar-hi. Lexemple més famós nés del forat negre, el qual, per a un observador distant i estacionari, està envoltat per un horitzó desdeveniments. Nés una superfície esfèrica que es troba al radi de Schwarzschild. La llum emesa des de dintre de lhoritzó desdeveniments mai arribarà a lobservador estacionari que està fora de lhoritzó, per això el nom de forat negre. Sha dadvertir la dependència de lobservador en el concepte dhoritzó desdeveniments ...

                                               

Esdeveniment contrari

En matemàtiques, i més específicament en teoria de la probabilitat, l esdeveniment contrari o esdeveniment complementari A dun altre esdeveniment B és aquell que quan ocorre un laltre no, i viceversa. És a dir B és igual a, o B és igual al complement de a en lespai mostral. Els dos esdeveniments són mútuament excloents i la unió dels dos dóna tot lespai mostral. Els esdeveniments contraris tenen la propietat que la suma de les seves probabilitats és 1. Pr+ Pr=1.

                                               

Esdeveniments incompatibles

Dos esdeveniments E i F dun experiment aleatori sanomenen incompatibles quan no tenen cap esdeveniment en comú, és a dir quan la intersecció de les subclasses E i F és buida: E intersecció F = conjunt buit, el que fa: P = 0 {\displaystyle \mathbb {P} =0}. En altres paraules aquests dos esdeveniments són incompatibles si i només si la realització simultània de E i F és impossible. Si E i F són dos esdeveniments incompatibles, llavors es té: P E ∪ F = P E + P F {\displaystyle \mathbb {P} E\cup F=\mathbb {P} E+\mathbb {P} F} per fer-ho més senzill: PE O F = PE + PF) Si E i F són dos esdevenim ...

                                               

Esdeveniment dAzolla

L esdeveniment dAzolla fou un refredament global que tingué lloc a principis de lEocè, fa uns quaranta-nou milions danys, quan la falguera daigua dolça Azolla va cobrir tota la superfície de loceà Àrtic durant uns 800.000 anys. A mesura que les plantes senfonsaven al fons marí, incorporant-se als sediments es va produir una disminució de la quantitat de diòxid de carboni a latmosfera terrestre. Aquest fet contribuí a un refredament de la Terra des dun estat de Terra hivernacle fins a una Terra glaçada que ha estat des daleshores.

                                               

Crònica dels esdeveniments actuals

Crònica dels esdeveniments actuals, en rus: Хро́ника теку́щих собы́тий Khrónika tekúsxikh sobiti fou una revista clandestina que es va convertir en la veu principal del moviment soviètic dels drets humans, a linterior el país i a lestranger. La revista documenta la repressió contra els membres de la dissidència, inclosa la publicació de materials publicats sobre les presons i camps de concentració de lURSS, i el curs dels processos polítics. La primera publicació fou compilada per Natàlia Gorbanévskaia i publicada el 30 dabril de 1968. Mantingué una edició ininterrompuda de 15 anys des del ...

                                               

Esdeveniment

"Esdeveniment" té aquests significats: Esdeveniment artístic, un tipus dobra dart presencial i efímera. Art Esdeveniment de la Mediterrània Oriental 6/6/2002, explosió aèria dalta energia sobre el mar Mediterrani. Astronomia Esdeveniment de Cando o Succés de Cando 18/1/1994, explosió ocorreguda al poble gallec de Cando Espanya. Esdeveniment de Vitim 25/10/2002, explosió aèria de mitja quilotona la taigà siberiana en què es detectaren elements radioactius. Esdeveniment de Tunguska 1927, un cometa dalguns centenars de tones va impactar sobre latmosfera. Esdeveniment dextinció, extinció gener ...

                                               

Esdevenir

L esdevenir és un concepte filosòfic molt relacionat amb el temps i amb els conceptes de mutació o canvi; per això ha de ser entès per esdevenir el fet que, en la realitat res no és estàtic, sinó un flux o un corrent dinàmic. El terme esdevenir apunta al procés de ser, o al fet de ser com un procés. Daquesta manera és freqüent ubicar com a contraris esdevenir i ser. Amb aquest mot sapunta a totes les formes darribar a ser, o - en gerundi - destar sent. Els grecs, ja des dels presocràtics, senfrontaven amb aquest inquietant problema, donant-hi solucions múltiples. Bàsicament, tals pensament ...

                                               

Esdeveniments internacionals a Barcelona

Barcelona ha estat escenari, des de finals del segle xix, dimportants esdeveniments internacionals, especialment en els camps de la cultura, leconomia i lesport. Alguns dells no només han contribuït a dinamitzar leconomia de la ciutat i projectar la seva imatge internacionalment, sinó que han incidit directament en lorganització urbanística de la ciutat. En aquest sentit, es considera que els tres esdeveniments internacionals més rellevants que han tingut lloc a Barcelona són, per ordre cronològic, lExposició Universal de 1888, lExposició Internacional de 1929, i els Jocs Olímpics de Barce ...

                                               

Capital Mundial del Disseny

La Capital Mundial del Disseny és un projecte de promoció de ciutats de lInternational Council of Societies of Industrial Design per a reconéixer i premiar els èxits realitzats per ciutats de tot el món en làmbit del disseny.

                                               

Enregistrament

Un enregistrament o gravació és un procediment que permet la fixació i lemmagatzematge duna informació qualsevol en un suport material adequat, per la seva conservació i la seva reproducció en un moment determinat. En informàtica, lenregistrament es refereix a lelement dun fitxer que dacord amb una convenció es correspon amb una part concreta de la informació. Així, en aquest cas es refereix al resultat del procés, també denominat "enregistrament". Segons la informació a enregistrar, el suport emprat i laparell reproductor poden existir diversos tipus denregistraments. Si ens fixem en el t ...

                                               

Integrated Systems Europe

Integrated Systems Europe és lexposició més gran del món de sistemes audiovisuals i professionals de sistemes dintegració, un lloc on mercats i persones es donen cita per col laborar, aprendre i fer negocis. Lesdeveniment anual dura quatre dies, i se celebra la RAI Amsterdam cada mes de febrer. Integrated Systems Events és una empresa conjunta entre AVIXA i CEDIA - les dues principals associacions del sector per la indústria audiovisual mundial. Des de la primera Integrated Systems Europe el 2004, lesdeveniment ha crescut any rere any. Al 2018, es van allotjar prop de 1.300 expositors amb ...

                                               

Intercanvi kula

El kula, conegut també com a circuit kula o intercanvi kula, és un intercanvi cerimonial que es realitza entre els pobladors de la Nova Guinea. Comprèn divuit comunitats illenques de larxipèlag de Massim, incloses les illes Trobriand, i involucra milers dindividus. Segons les dades ofertes per Bronislaw Malinowski - que va documentar-ne la pràctica a principis del segle XX -, els participants dins el circuit kula havien de viatjar en les seves canoes alguns centenars de quilòmetres en el sentit que ho imposava larticle que shavia proposat intercanviar amb altres participants del circuit. E ...

                                               

Calendari desdeveniments

Calendari xinès Categoria:Calendaris Altres calendaris calendari gregorià Calendari hindú Calendari hebreu calendari musulmà Calendari japonès Pàgines que shi relacionen Calendari any Història Classificació cronològica dels esdeveniments