Топ-100
Back

★ Jaciment dels CasotsJaciment dels Casots
                                     

★ Jaciment dels Casots

El jaciment paleontològic dels Casots, situat al municipi de Subirats, on shan trobat les restes de mamífers, uns 16 milions danys dantiguitat. Està situat a prop de la carretera BP-2427, en direcció al Castell de Subirats i de la Casa de Cal Sutxet, dins de la zona de la Serra dOrdal. Aquest és un dels dipòsits del Miocè inferior de les més importants deuropa. Va ser declarat bé Cultural dinterès Nacional per la Generalitat de Catalunya. La importància del jaciment paleontològic ha portat la realització de diverses iniciatives locals no tenen èxit per crear un centre dinterpretació. Això sha parlat dun Centre dinterpretació Paleontològic dels Casots o fer un Centre dinterpretació del Patrimoni Històric i Natural de Subirats.

                                     

1. Descobriment. (Discovery)

El jaciment va ser descobert lany 1989, quan Toni Adell, un veí de Sant Sadurní dAnoia trobar uns ossos fòssilitzats a prop del Puig den Figueres, dins el terme municipal de Subirats, alt Penedès.

Adell va dipositar les seves troballes en el Museu de Geologia de Barcelona. Els experts del museu, Jaume Gallemí i Julio Gómez Alba, es van identificar les conclusions com a restes déssers vertebrats i es van posar en contacte amb el corrent de lInstitut català de Paleontologia Miquel Crusafont. Des dallà, després duns mesos, va organitzar la primera duna sèrie de campanyes dexcavacions, que es va convertir el lloc en un lloc de referència a Europa per a lestudi del Miocè inferior.

Lexplotació minera a les mines de lignit de la Fontsanta és anterior a 1850, data en què van ser abandonades. Juntament amb les mines de lignit de la partida de la Gormaget Alcoi són les primeres restes fòssils trobades la península Ibèrica. Es van descriure a finals del segle xix, i es troben molt a prop del lloc de lactual.

                                     

2. Lloc. (Place)

El lloc va ser formada en el Miocè en un petit llac situat en un soterrani calcàries del Mesozoic. Amb el temps es van dipositar sediments que va permetre que la fossilització duna gran varietat de vertebrats i de restes vegetals.

Els sediments estan formats tant per calcàries massisses així com per materials lutítics, així com fàcies gruixuda i grava, de conglomerat. en les zones en contacte amb el basament de pedra calcària.

Estratigrafia. (Stratigraphy)

Va ser una columna estratigràfica del jaciment, una mica menys de dos metres en una de les zones excavades, formats per lutites de colors en un ambient lacustre. En els entorns de la Casa de Cal Sutxet, molt a prop del jaciment, la superfície de les capes de lutites i llacunes que també shan lliurat algunes restes fòssils. Es creu que aquests dipòsits més groller que havia estat la base davingudes pluges torrencials de la rambla, adscrit al marge de la conca.

                                     

3. Campanyes. (Campaigns)

En la primera campanya, duta a terme en un parell de mesos de la primera troballa, hem recollit unes 200 restes fòssils només en la superfície. Més tard, entre el 1989 i el 1994 es va decidir per excavar una superfície daproximadament uns 200 m2 la zona nord-est de lactual lloc. Gràcies a aquestes campanyes shan recuperat per a més dun miler de restes diferents, on tots dos són micro-com macrovertebrats.

                                     

4. Fòssils. (Fossil)

La majoria dels fòssils trobats pertanyen a diversos grups danimals vertebrats, incloent-hi mamífers, també shan trobat fòssils de peixos, amfibis, rèptils i aus. Destaca per la seva excel lent i excepcional grau de conservació. Entre les peces trobades inclouen esquelets de rinoceront, cèrvids, els ocells i els cocodrils, així com una diversitat considerable de cranis i altres restes aïllades. Actualment, les restes fòssils són part de la col lecció de linstitut català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Pel que fa a les restes de les plantes, sha trobat una gran quantitat de tiges de plantes aquàtiques, alguns troncs darbres -no identificat - i algunes fruites.

                                     

4.1. Fòssils. Fauna

La humanitat ha trobat una gran diversitat de fauna de vertebrats:

 • Grans: hi ha del gènere Tetralophodon i Deinotherium.
 • Rodentia: Democricetodon hispanicus, Democricetodon, Megacricetodon menor primitivus, Ligerimys ellipticus, Glirudinus modestus, Microdyromys, Muscardinus, Peridyromys murinus, Pseudodryomys ibericus, Simplomys julii, Simplomys simplicidens, Paraglis, Atlantoxerus idubedensis, Heteroxerus rubricati.
 • Carnívors: cànids Amphicyon, úrsids Amphicyon giganteus, hemicyionids, mustèlids formes pròximes la Iberyctis, vivèrrids Semigenetta i gats.
 • Artiodàctils: suïformes Bunolistriodon, Taucanamo, Bòvids Palaeomerycids, cèrvids Lagomeryx i Procervulus, tragúlids Caenotherium, Anchitherium sp., Rhinocerotidae.
 • Chiroptera: Jan. et sp. indet.
 • Insectívors: Jan. et sp. indet.
 • Proboscidea: Gomphotherium, Deinotheriidae, Ordre Artiodactyla, Cainotherium miocaenicum, Eurolistriodon adelli, Taucanamo primum, Dorcatherium crassum, Lagomeryx, Procervulus dichotomus, Eotragus artenensis, Ampelomeryx ginsburgi.
 • Perissodàctils: És una de les grans grups de fòssils.


                                     

5. Paleoambient. (Palaeoenvironment)

El lloc de la Casots correspon a un antic llac i, per tant, no és sorprenent que sespecifica recuperat abundants restes de vegetació i animals aquàtics, com els peixos, els cocodrils, les tortugues, aigua i cargols. A més a més alguns dels mamífers recuperat segurament habitat la riba del llac, com és el cas de la paleomerícid Ampelomeryx i el cérvol daigua Dorcatherium. Encara que sha suggerit que el primer podria haver estat un mode de vida similar la de lactual formiga Alces que viu en zones boscoses inundat daigua, Dorcatherium, com els seus parents actuals podria haver tingut costums semiaquàtiques. La gran diversitat de lirons arborícoles indica que prop del llac hi hauria boscos més o menys dens, mentre que altres rosegadors, com esquirols de terra, semblen indicar que també hi ha àrees que són més oberts, a manera de grans clarianes al bosc. La presència de cocodrils indica que la temperatura mitjana ha de ser bastant alt, probablement de tipus tropical a subtropicals.                                     

6. Bibliografia. (Bibliography)

 • Pickford, M. & Moyà-Solà, S. 1995. Eurolistriodon gen. nov. Suidae, Mammalia de La Casots, principis del Miocè mig, Espanya. Actes de la Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 98: 343-360.
 • Pickford, M. & Moyà-Solà, S. 1994. Taucanamo Suoidea, Tayassuidae, des de Mitjan Miocè MN04a dels Casots, Barcelona, Espanya. Comptes Rendus de lAcadémie des Sciences de París 319: 1569-1575.
 • Galindo, J De 2010 Els principals jaciments paleontològics amb vertebrats dels Països catalans. En la Història Natural dels Països catalans, Vol 16: Addenda de flora i fauna pp 421-423.
 • Moyà-Solà, Salvador, Lluís Rius Font. El Jaciment Paleontològic dels Casots Subirats, Alt Penedès. Tribuna DArqueologia, 1991.
 • Ginestí, M. 2008. Els cricètids del Miocè inferior MN4 dels Casots Subirats, Barcelona. Trabajo de master inédito, lInstitut Català de Paleontologia, Universitat Autònoma de Barcelona. 33 pp.
 • Casanovas-Vilar, I., Alba, D. M. Moyà-Solà, S. "El Mioceno de la Conca del Vallès-Penedès: panorámica general de la cuenca y yacimiento de La Casots Subirats: Una fauna de vertebrados del Aragoniense part Inferior". A: Guía de Campo de las XXVII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Sociedad Española de Paleontología.
 • Agustí, J. & Llenas, M. 1993. Los roedores del Mioceno inferior de La Casots Vallès-Penedès. Nota preliminar. Comunicacions de les IX Jornadas de Paleontología, Màlaga, pp. 70-72.
                                     

7. Enllaços externs. (External links)

 • Memòria linventari del patrimoni cultural i natural de Subirats PDF.
 • "els Casots". LEnciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.
 • Memòria lexcavació de la Casots PDF.
                                     
 • planta baixa, pis i golfes, amb coberta a dues vessants. El jaciment paleontològic dels Casots descobert l any 1989, és de l època del Miocè i s hi han
 • Marroc. Entre altres llocs, se n han trobat restes fòssils al jaciment paleontològic dels Casots Alt Penedès L espècie actual viu al nord - oest d Àfrica
 • Messel és el millor jaciment paleontològic del món per conèixer el medi ambient de l Eocè 56, 0 33, 9 milions d anys enrere El jaciment proporciona informació
 • El jaciment arqueològic d Atapuerca és un jaciment emplaçat al poble d Atapuerca, província de Burgos Castella i Lleó, Espanya Situat a la serra d Atapuerca
 • segle viii aC i el segle xiv dC. Molts dels objectes trobats s exposen al Museu Arqueològic de l Esquerda, a Roda de Ter. El jaciment arqueològic de l Esquerda és
 • Fumanya Sud dels Jaciments de Fumanya Nivells estratigràfics de control de travertí a l Abric Romaní de Capellades Excavació arqueològica del jaciment paleontològic
 • és un jaciment arqueològic en una terrassa del riu Llierca, més amunt de la casa coneguda com a Casa Nova del Pont del Llierca i prop de la casa del Serrat
 • la categoria de llengua literària. Jacint Segimon i Ramon Verdaguer i Santaló va ser el segon fill de vuit, dels quals només en sobrevisqueren tres.
 • Jacques Cassini també conegut com a Cassini II per diferenciar - lo del seu pare, va ser un astrònom francès del segle xviii conegut per haver defensat
 • El jaciment de l avinguda d Antoni Maura de Palma és un jaciment arqueològic situat a l Hort del Rei que fou destruït l any 2004 per construir - hi un aparcament
 • Cavallol Tipus de jaciment Abrics i similars d enterrament. Inhumació. Cronologia: Desconeguda. Terme: Madrona Bellons Tipus de jaciment Obra pública.
 • l especialització dels artesans. S han excavat al jaciment quantitats extenses d articles de luxe importats de coure, mica, galena, i petxines marines. El jaciment és
                                     
 • El Jaciment arqueològic Pla de Mallorca és un jaciment arqueològic del nucli de Fals, al terme municipal de Fonollosa, molt proper a Sant Mateu de Bages
 • La insurrecció de Jaca fou un alçament militar de la guarnició de Jaca els dies 12 i 13 de desembre de 1930, dirigida pels capitans Fermín Galán i Ángel
 • El jaciment del Born és el nom amb què es coneix el conjunt de restes arqueològiques que es troben dins l edifici de l antic mercat del Born, al barri
 • fortificat. El jaciment sembla relacionat amb certes troballes efectuades a principi del segle XX a l àrea del mas Fugurull. El jaciment se situa a l antiga
 • de la Conca Icnites de Coll de Jou Saldes i els Casots Subirats Vegeu la llista de jaciments paleontològics del Pallars Jussà Què és la Paleontologia
 • Garrigues a la província de Lleida. que conté un jaciment arqueològic d època paleolítica Aquest jaciment es troba en terreny erm i cobert de bosc. S ubica
 • Jacques - Yves Cousteau Sent Andriu de Cubzac, 11 de juny de 1910 - París, 25 de juny de 1997 també conegut com a Comandant Cousteau o Le Pacha, fou
 • seu pare va formar probablement l ull del jove Jacint a la ciència dels recoberts, dels agençaments i dels colors. A Montpeller freqüentà els tallers de
 • El jaciment de Son Espases és un jaciment arqueològic de Palma situat a la part nord del terme, a l antiga possessió de Son Espases. Està format per dos
 • Jean - Jacques Rousseau Ginebra, Suïssa, el 28 de juny de 1712 Ermenonville, França, 2 de juliol de 1778 fou un dels principals filòsofs del segle de


                                     
 • Mediona - 1 és un jaciment prehistòric del municipi de Mediona a la comarca de l Alt Penedès. Aquest jaciment ha sigut identificat com un abric d hàbitat
 • qualsevol disputa econòmica amb els punys. La presència d aquesta branca dels ibers a Jaca es constata amb les restes de ceràmica ibera i les fulles d espases
 • Can Bonells és un jaciment arqueològic iber situat a Santa Maria de Merlès, al Berguedà. El jaciment fou posat al descobert en fer - se una extracció de
 • El jaciment arqueològic de la Illeta, també anomenat Illeta dels Banyets i popularment Banyets de la Reina, correspon a l època del bronze, orientalitzant
 • El jaciment arqueològic del Bosc Xic és un jaciment arqueològic situat a Avinyonet del Penedès Alt Penedès descobert vora els anys 60 a causa dels materials
 • Campabadal és un jaciment arqueològic a Bassella, a la comarca de l Alt Urgell Lleida Es tracta d un jaciment a l aire lliure encara no excavat amb
 • petit congost a la riba dreta del riu Sáchica. El jaciment forma part d una gran quantitat de creacions dels nadius americans documentats al llarg de la geografia
 • El jaciment de la Vinya és un jaciment arqueològic situat al municipi de Peramola, a la comarca de l Alt Urgell. Es tracta d un jaciment paleolític a
                                               

Can Morató

"Can Morató" té aquests significats: Can Morató Llagostera. Can Morató Santa Maria de Palautordera, casa eclèctica a Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental. Jaciment de Can Morató a Llagostera el Gironès.

Users also searched:

jaciment dels casots, jaciments paleontològics. jaciment dels casots,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →