Топ-100
Back

★ Innovació                                               

Scamper

Scamper és una tècnica de creativitat o de desenvolupament didees creatives elaborada per Bob Eberle a mitjans del segle xx. Bàsicament és una llista de revisió valorativa, on es generen noves idees en realitzar accions sobre una idea principal. Sutilitza per millorar un producte, servei o procés existent, ja sigui propi o de la competència. Seria útil per obrir la ment a noves formes i poder enfocar tota la nostra capacitat creativa, i cobrir diversos punts alternatius. Primer sha didentificar lelement que es desitja millorar sigui un producte, servei, procés o qualsevol tipus dobjecte de ...

                                               

Wilson Greatbatch

Wilson Greatbatch fou un enginyer i inventor que va realitzar avenços en el desenvolupament del primer marcapassos cardíac implantable, encara que sovint és reconegut com linventor del marcapassos en general. Era graduat per la Universitat Cornell i la Universitat de Buffalo. Va registrar més de 350 patents i va ser membre de la National Inventors Hall of Fame. També va rebre el Premi Lemelson-MIT el 1996.

                                               

Science Foundation Ireland

Science Foundation Ireland és una agència de la República dIrlanda creada el 2003 amb la missió de finançar la investigació en sectors estratègics, en particular el sector de la biotecnologia en general, així com en les tecnologies de la informació i la comunicació. Depèn del Ministeri dempresa, de comerç i dinnovació i no del Departament d’Ensenyament. La majoria del finançament públic es concentra, doncs, en aquests sectors, en detriment daltres sectors que es consideren de menor interès en termes de recerca i desenvolupament. IFC gestiona 1.800 milions d’euros dotats en virtut del Natio ...

                                               

Charles Geschke

Charles M. "Chuck" Geschke va ser un informàtic estatunidenc conegut per haver cofundat amb John Warnock el 1982, la companyia informàtica Adobe Systems, que publica programari gràfic.

                                               

Enginyeria de transports

Enginyeria de transports és la branca de lenginyeria civil i de lenginyeria industrial que tracta sobre la planificació, disseny i operació de trànsit als carrers, carreteres i autopistes, les seves xarxes, infraestructures, terres confrontants i la seva relació amb els diferents mitjà de transport aconseguint una mobilitat segura, eficient i convenient tant de persones com de mercaderies. Sentén per enginyeria de transports i vies, el conjunt de coneixements, habilitats, destreses, pràctiques professionals, principis i valors, necessaris per satisfer les necessitats socials sobre mobilita ...

                                               

Phelon & Moore

Phelon & Moore fou un fabricant britànic de motocicletes amb seu a Cleckheaton que tingué activitat entre el 1904 i el 1967, sobretot pel que fa a les motos que comercialitzava sota la marca Panther. Lempresa es va caracteritzar pel seu particular disseny de motocicleta, basat en un gran motor monocilíndric amb una inclinació de 40 graus que formava part intrínseca del bastidor, un disseny que es va mantenir durant tota la història de la companyia, començant amb un model de 500 cc i acabant amb un de 645 cc. Aquest concepte de motor inclinat integrat sloping stressed member havia estat pat ...

Innovació
                                     

★ Innovació

La innovació consisteix a introduir novetats en alguna cosa. El terme innovació pot referir-se tant el resultat com a lacció per crear aquest resultat. Pot constar de petits canvis que augmenten el rendiment o capacitats, o dels canvis fonamentals. Segons el Manual dOslo, la innovació consisteix en la implementació de noves o prou millora de productes, serveis, processos o formes dorganització. La innovació genera una major productivitat i la satisfacció de les necessitats dels seus usuaris. És un element bàsic en el progrés econòmic i en la gestió de lempresa.

És necessari distingir la innovació de la invenció. És necessari entendre la innovació com la suma didees que aporten valor i finalment produir resultats.

                                     

1. Fonts. (Sources)

Hi ha diverses fonts dinnovació. Duna banda, hi ha el impulsat per les necessitats dels usuaris, i la innovació originats per les possibilitats de la tecnologia. Tant la receptivitat a les necessitats del mercat així com els avenços de la ciència són altres possibles fonts dinnovació, com ara la creativitat i la capacitat per resoldre problemes.

                                     

2. Els Obstacles. (Obstacles)

Un dels obstacles la innovació són les organitzacions que segueixen un sistema dempènyer. Aquests organitzatiu és el sistema de tracció, la qual consisteix en aprofitar els recursos que són externs a lempresa.

                                     

3. Creadors. (Creators)

Les innovacions són a terme per les empreses o emprenedors que busquen desenvolupar una nova solució com a una plataforma de negocis. Les organitzacions innovar per guanyar algun tipus davantatge. Les empreses obtenen beneficis a través de la venda del nou producte o servei, o la implantació del nou procés, o per la venda de llicències dús de la innovació. Els governs i les organitzacions sense ànim de lucre, daltra banda, pretenen aprofitar internament dels avantatges de la productivitat o leficiència obtinguts.

Darrerament, estan reconeixent el paper de pioner. El client pioner és un usuari amb una necessitat per a sofisticades i alguns coneixements tècnics avançats. Si els clients pioners no representen volums de mercat rellevant, que tenen forts incentius per a innovar, ja que no hi haurà empreses interessades en el desenvolupament de solucions que són apropiades per al problema.

                                     

4. Gestió. (Management)

Les organitzacions gestionar la innovació per aportar una sèrie delements i processos per tal dexecutar-la de manera sistemàtica. La gestió de la innovació requereix lorganització i assignació de responsabilitats, autodiagnosi, lestratègia i lexecució de projectes dinnovació.

Lestratègia dinnovació defineix la zona doportunitats en que la direcció considera que shauria de centrar els seus esforços i les inversions en aquest camp. Lorganització consisteix en la definició de lestructura de lorganització, les funcions i les relacions de les unitats que hi participen més de prop en el procés dinnovació. Normalment són les unitats de recerca i desenvolupament.

El procés dinnovació consta de tres fases: generació didees, desenvolupament i implementació. La innovació sexecuta a través de projectes. Aquests han de ser gestionats convenientment a través duna adequada planificació, execució, control i tancament. A més a més de la gestió de projectes individuals, les organitzacions han dadministrar el conjunt de projectes que es duen a terme i les seves interrelacions, per tal de maximitzar el valor daquests projectes i per optimitzar els recursos dedicats.

El control de la innovació consisteix en el seguiment de lefectivitat dels previstos procés per tal destablir les accions de millora oportunes. Suposa dinputs, sortides, elements de suport i el procés en si mateix.

Un dels tipus de projectes per innovar són les competicions.                                     

5.1. Difusió. El Model de difusió de Rogers. (The Model of diffusion of Rogers)

La difusió de la innovació és encara sovint trajectòries en forma de "S". El model de difusió de Rogers relaciona el temps dadopció de la innovació amb els valors dels seus padrins. Aquest distingeix cinc grups en funció de lèpoca de la innovació: innovadors, adoptadors primerencs, la primera majoria, la majoria tardana, i el més lent.

Els innovadors són els que innovar. Pot existir llavors els adoptadors primerencs de les innovacions dels altres, i que amb el temps poden convertir-se en un punt de referència per a ser imitats per el següent client. El següent grup seria un possible primer més, que si el cicle és lèxit que podria precedir a nous membres, un darrere de la majoria, que espera que el producte és normal. En aquest segon majoria pot seguir més tard, un grup més reduït dusuaris nous, lúltim que adopten la innovació, a poc a poc, i tan poc massiva i molt personal o individual. És el públic no està interessat, que no pren mai la innovació si no estan obligats a fer-ho.

                                     

5.2. Difusió. Model bombo cicle de captura de servei de la demanda i no de leficàcia de la selecció. (Model hype cycle of captures of service of the demand, and not to the effectiveness of the selection)

El bombo cicle és un model diferent, que distingeix els dos factors, que segueixen camins diferents: linterès públic i la usabilitat. Aquest esquema diu que, quan apareix una innovació, hi ha hagut una explosió dinterès i latenció al públic. Es dispara el nombre darticles referents a ella, anuncis o presentacions comercials que incorporen referències, etc. Això genera grans expectatives. En aquests moments, comença la seva adopció, però la innovació promesa és encara en una fase massa embrionària per donar realment la productivitat publicitat o per a encaixar en la de manera efectiva amb la resta de les pràctiques empresarials. En no obtenir els resultats esperats i que apareixen en altres novetats, en decau progressivament interès fins saconsegueix refinar i integrar amb èxit amb la resta delements de lempresa. Mentre que la gràfica de latenció tindria un augment exponencial seguit per una decepció progressiva, la usabilitat té una forma de S suavitzada.                                     

6. Vegeu també. (See also)

 • La millora contínua. (Continuous improvement)
 • Qualitat Total. (Total Quality)
 • Qualitat. (Quality)
 • Eines dIshikawa. (Tools dIshikawa)
 • Transferència de tecnologia. (Transfer of technology)
 • ADN Disseny. (DNA Design)
 • Xarxa dInnovació Públic. (Network dInnovació Public)
 • Disseny dexperiments. (Design dexperiments)
 • Joseph Schumpeter.
 • Control estadístic de processos.
 • Disseny. (Design)
 • Diferenciació competitiva. (Competitive differentiation)
 • Seqüència De Planificació - Execució - Avaluació De LAcció.
                                     

7. Enllaços externs. (External links)

 • La innovació 6.0. Xavier Ferràs. Blog.
 • DACER Associació catalana dEntitats de Recerca.
 • La tecnologia i lEmprenedoria.Pere Condom-Vilá. Blog.
 • Agència per la Competitivitat de lempresa.
 • Barcinno. Barcelona Tech, Empreses i Innovació - Blog.
                                     
 • polítiques d innovació L any 2020, es va tornar a posar en funcionament el Ministeri de Ciència i Innovació reemplaçant el Ministeri de Ciència, Innovació i
 • Desenvolupament i Innovació La Secretaria General de Coordinació de Política Científica. La Subsecretaria de Ciència, Innovació i Universitats. El Consell
 • d Universitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació d Espanya és una Secretaria d Estat de l actual Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. D acord amb el
 • recerca científica i de la innovació tecnològica a Catalunya, així com elaborar la proposta del Pla de recerca i innovació de Catalunya. El seu primer
 • Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació FCRi entitat fundada el 1986, divulga la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura
 • subjectiu dins de l individu, i quan rep la innovació es troba amb l opció d acceptar - la o refusar - la. Una innovació implica en l individu una nova font de
 • d empreses - - o spin - offs Empresa derivada El paradigma de innovació tancada manté que la innovació d èxit requereix control En especial, una empresa ha
 • desenvolupament és un terme provinent del món de l economia, els de recerca i innovació provenen respectivament del món de la ciència i la tecnologia, i la seva
 • referim a innovació parlem d innovació tecnològica A més a més, la glorificació de la innovació prové del culte previ i acrític a la innovació tecnològica
 • Recerca, Innovació i Ciència és un membre de la Comissió Europea responsable de les àrees de ciència i recerca, així com de tecnologia i innovació intentant
 • d Indústria, Comerç i Innovació de la Generalitat Valenciana disposa, com a òrgan superior: Secretaria Autonòmica d Indústria, Comerç i Innovació Secretaria Autonòmica
                                     
 • i Innovació és un òrgan de gestió de la Secretaria d Estat d Universitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació del Ministeri de Ciència, Innovació i
 • Empresa i Innovació gaèlic irlandès An tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta és el principal ministre del Departament de Treball, Empresa i Innovació al Govern
 • desenvolupament i innovació Fomentar la transferència de coneixements i tecnologia a les empreses, dins el marc dels plans de recerca i innovació aprovats pel
 • Subsecretaria de Ciència, Innovació i Universitats d Espanya és una Subsecretaria de l actual Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Fou creada
 • matèria d innovació amb el nom d Economia, Hisenda i Innovació Al 2009 es va quedar com Economia i Hisenda, ja que per Innovació va crear - se Innovació Interior
 • comerç interior i l artesania, turisme, seguretat industrial, indústria, innovació universitats, foment de la recerca i la internacionalització de l empresa
 • Balears Innovació Telemàtica, SA BITEL era una empresa pública depenent de la Conselleria d Innovació del Govern de les Illes Balears creada l any 1994
 • virtut de la Llei Stevenson - Wydler d Innovació Tecnològica. Es tracta d un esforç bipartidista per fomentar la innovació tecnològica i la competitivitat
 • sostenibilitat de les empreses, mitjançant la innovació El 2009 va canviar de nom, ja que abans s anomenava Premi a la Innovació Tecnològica Agrària. A l edició del
 • Internet i Innovació Digital a Catalunya i2CAT és un centre de recerca i innovació d excel lència de Catalunya, creat el 2003, que forma part dels Centres


                                     
 • El Centre d Innovació de Skólkovo en rus Инновационный центр Сколково Innovatsionni tsentr Skólkovo és un centre de tecnologia punta que es construirà
 • l educació superior, la recerca i la innovació amb l objectiu de reduir el dèficit d Europa en matèria d innovació donant com a supòsit que aquest és
 • investigació i innovació La Fundació Parc Taulí actua, també, com a oficina de transferència de resultats de la investigació i la innovació L I3PT compta
 • El Ministeri d Economia, Competitivitat i Innovació d Andorra fou un dels departaments ministerials del Govern d Andorra. Creat el juliol del 2017, tenia
 • Disrupció, tecnologia disruptiva o innovació disruptiva és aquella tecnologia o innovació que marca una ruptura significativa en la manera de fer les coses
 • i Innovació Responsable RRI Responsible Research and Innovation forma part d un conjunt més ampli d idees i iniciatives que aborden la innovació socialment
 • diferents administracions públiques que tenen l objectiu de promocionar la innovació i el coneixement obert dins del sector públic, implicant tant els agents
 • La Direcció general de Desenvolupament Rural, Innovació i Política Forestal és un òrgan de gestió de la Secretaria General d Agricultura i Alimentació
 • El Cas Innova és un cas de presumpta corrupció política sorgit el 2012 i que té el seu epicentre a la capital del Baix Camp, Reus. Els dos principals
                                               

CIX

CIX té els següents significats: Compulink Information eXchange, proveïdor dInternet del Regne Unit. Canadian Innovation eXchange, esdeveniment anual sobre innovació tecnològica del Canadà. Commercial Internet eXchange, sistema històric dintercanvi TCP / IP antecessor dInternet. CIX també és el numeral romà del nombre cent nou.

                                               

Nova (desambiguació)

"Nova" té aquests significats: Nova: notícia. Nova, explosió termonuclear la superfície duna nana blanca causada per lacreció dhidrogen. Nova partit polític, partit polític desquerres liderat per Elisenda Alamany. Nova - centre per la innovació social, associació sense ànim de lucre. Nova canal de televisió, canal de televisió espanyol pertanyent a Atresmedia Televisión. Viccionari

Users also searched:

Innovaci, innovació,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Innovació & FinTech AFA Autoritat Financera Andorrana.

Innovació & FinTech. FINTECH@850.png. FinTech és el terme utilitzat per descriure limpacte de les noves tecnologies als serveis financers. Aquestes. Andorra la Vella estrena uns urinaris innovadors per a gossos. El compromís constant amb la innovació ens porta a parlar de la digitalització de lenergia, que no només inclou les comunicacions i el tractament de dades,. Gallardo veu necessària la innovació per fer front als reptes derivats. La ministra dAfers Exteriors dAndorra, Maria Ubach, ha participat en la Setmana iberoamericana de la Innovació Pública, organitzada per la.

Innovació Feda Solucions.

Innovació. 19 02 2018. Innovació. Innovar sassocia al progrés de la el nostre entorn ha encaminat la marca a apostar per un projecte innovador,. Curs dactualització en creativitat i innovació: noves formes d. Llibres etiquetats a LibraryThing Innovació. Innovatie, inovation, innovtion, innvation Traduccions: innovation, Innovació, Иновация, Innovation, Innovación,. Innovació Ara Andorra. A TdA som especialistes a integrar solucions de serveis TIC innovadors i a mida facilitant des de lestratègia, el desenvolupament fins la infraestructura i de.


Empresa Plastisan.

Des dels seus inicis lactivitat principal ha estat la de fabricar i desenvolupar articles pel bany, dutxa i fontaneria amb un alt nivell dinnovació i disseny. Segona edició dels premis dinnovació educativa Principat d. El Clúster de les noves tecnologies i la innovació dAndorra. En aquesta web trobareu informació, sobre: a què són els Clústers i per qué són tan importants en. Kimwood Aymara. Altres persones també han cercat.

Arxius de innovació Dona Secret.

La innovació és el principal desafiament per la majoria dempreses i a MoraBanc entenem que aquesta és una de les vies per innovar i. Isaca Barcelona. Jornada de música i innovació. Afegeix: Comparteix: Dissabte 21 de novembre del 2020. Durant tot el dia. Biblioteca Comunal dEscaldes Engordany,.


Idioma: Català English Logo Niu Demo Day Coneixens Qui som.

Experts andorrans i internacionals treballaran a partir daquest dilluns i durant tota la setmana en unes jornades organitzades per Actua Innovació per abordar ​. Articles relacionats amb innovacio Andorra Difusió. El Consell General del Principat dAndorra organitza els Premis dInnovació Educativa Principat dAndorra amb la finalitat denriquir el bagatge cultural i.


Cultura Més colors de música. Jornada de música i innovació.

Educació a Andorra: sistemes educatius, ministeri, RRHH i serveis. Que és lEspai dInnovació dAndorra ubicat a Caldea?. Per Andorra Telecom 16 09 2019 Innovació. Lemprenedor Albert Piñol tria la nostra incubadora per donar impuls al projecte que ja està en una fase molt.

2013 Conectar per innovar La motivació com a clau Assegur.

El comú inicia una prova pilot instal lant cinc tòtems en diferents llocs de la parròquia on els gossos puguin miccionar i rebin com a. Ubach afirma davant la regió Iberomaericana que la innovació sha. Innovació disruptiva. La gent té molt bones idees i molt sovint busca que amb aquestes es canviïn les regles del joc i influeixen, positivament o. 2a edició Premis dinnovació educativa Principat dAndorra. Es presentaran casos pràctics de Governança i Gestió i on es debatran els temes més candents de la professió Innovació, Factor Humà i Canvis Organitzatius,.

Innovació i cocreació Blog MoraBanc.

Premis Innovacio educativa El Consell General del Principat dAndorra organitza els Premis dInnovació Educativa Principat dAndorra amb la finalitat denriquir. Innovació Page 2 Crèdit Andorrà. De la col lecció Speedmaster, Grey Side of hte Moon Meteorite, és una innovació per la col lecció. Caixa de ceràmica grisa de 44 mm de diàmetre, amb les.


Memòria de sostenibilitat 2015 Feda.

Innovació i recerca. Article 9. Fons verd. Capítol segon. Estratègia i òrgans. Article 10. Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic. Article 11. Innovació TdA Tècniques dAvantguarda. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, –juntament amb el secretari dEstat de Diversificació Econòmica i Innovació,.

Obre les portes lespai dInnovació dActua Tech Andorra Telecom.

Seiko ha fet de la recerca de tecnologies de puntes una prioritat. La marca mai va cedir el seu lloc de líder en la innovació tecnològica. Així, cada nova gamma. Clúster ACTINN Tecnologia i Innovació al servei dAndorra. Sota aquesta premissa, la Universitat dAndorra organitza un curs dactualització en creativitat i innovació: noves formes densenyar i. Memòria de sostenibilitat Feda. Mostrando anuncios de Tech Value Tecnologia i Innovació. No se han encontrado resultados. Pruebe a cambiar los parametros de su busqueda o contacte con. Formació CCIS Innovar o innovar: la innovació a lempresa. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presentat, aquest dimarts, el Projecte de llei dAndorra Recerca i Innovació. Idiomes Català English Treballa amb nosaltres Web Comercial. Formació CCIS Innovar o innovar: la innovació a lempresa andorrana, Iniciativa Actua Invest in Andorra.


Tech Value Tecnologia i Innovació BuscoFeina Andorra.

La innovació consisteix en introduir novetats en quelcom. El terme innovació pot referir se tant al resultat com a lacció de crear aquest resultat. Pot consistir en canvis petits que augmenten les prestacions o capacitats o en canvis fonamentals. Litecc FEDA Ecoterm. 2019. Al restaurant A Casa Canut, entenen que levolució i la qualitat han de ser part de qualsevol oferta gastronòmica. Per això aposten per la innovació. Resum conferències Universitat dEstiu dAndorra. Un espai per impulsar làmbit dinnovació i de recerca que sestà desenvolupant al Principat. Amb aquests dos principals objectius sha posat en marxa, aquest. Innovació llibres etiquetats Innovació LibraryThing en català. Innovació. Medi ambient Sostenibilitat. Qualitat. FEDA present al Global elèctriques de FEDA i de la continuïtat i qualitat del servei donat. Innovació. G4 ​14.


Jordi Gallardo presenta el Projecte de llei dAndorra Recerca i.

Dinnovació. Tots els empleats i alguns Clients dAssegur han pogut for mar part durant el darrer trimestre del 2012 dun projecte de cocreació desenvolupat. Departament de Suport a lEnsenyament, Innovació i Avaluació. Ubach afirma davant la regió iberoamericana que la innovació sha de posar al servei de la sostenibilitat Societat 13 11 2020. Maria Ubach va intervenir. Obert a investigadors, empresaris i ciutadans dAndorra és un espai amb projectes dinnovació dActua i sales a disposició de tota mena de. Notícies filtrades per la categoria: Innovació Empresa 78 Esports 12 Finances 3 Formació 49. Innovació. Social 52 Tecnologia 73 Productes ​4.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →