Топ-100
Back

★ Jaciments de FumanyaJaciments de Fumanya
                                     

★ Jaciments de Fumanya

Els jaciments de Fumanya són algunes superfícies de marga i pedra calcària margosa que limiten parcialment una sèrie dexplotacions de carbó a cel obert situat la base de la serra dEnsija, a 1.550 metres daltitud, dins els municipis de Fígols i Vallcebre. Lextensió total daquestes parets de roca és daproximadament 35.000 m 2 i han estat al voltant de 3.000 petjades i 50 traça definida titanosaure, a més dels fòssils de plantes i dinvertebrats. És un pocs llocs que són únics a Europa per les seves característiques. Llocs de Torotoro i Cal Orcko són els únics de la resta del món que es pot comparar amb els llocs berguedans. En 2005, els jaciments de Fumanya es van incoats com a bé Cultural dinterès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Finalment, el 2014, van ser declarades en aquesta categoria de protecció.

                                     

1. El descobriment i la posterior estudis. (The discovery and subsequent studies)

La terra on ens trobem els jaciments de Fumanya van ser explotats per la mineria de carbó a cel obert fins la segona meitat de la dècada de 1980, quan la superfície que conté les petjades de titanosaure ja era visible. Segurament alguns dels empleats de lempresa Carbones de Berga, S. A. ja shavien conscients de lexistència daquestes restes, com ho demostra el testimoni de loperador i veí de Gironella Miquel Bahí i Minguez. No obstant això, la primera persona que va estudiar i promoció de la societat va ser professor Lluís Viladrich i Pons.

El 31 de març de 1985, en Lluís Viladrich i na Montserrat Gorchs, ambdós membres del Col lectiu de lÀrea de les Ciències Naturals, que estaven fent una catalogació de les plantes en la zona del Coll de Fumanya. la superfície de la paret de marga de la cel obert de Fumanya Sud, Viladrich, va establir una sèrie de forats, que va dibuixar algunes traces que es va interpretar com petjades de dinosaure. Després va comunicar la descoberta la paleontòlegs Josep Vicens Santafé i Lourdes Casanova, de la Paleontològic de Sabadell, que va confirmar la interpretació de Viladrich. el 3 doctubre de 1986 en una visita la zona. El mateix any, Viladrich, va publicar el primer treball científic en el lloc.

Al llarg de la dècada dels anys 1990, el jaciment de Fumanya Sud va ser estudiat i sassignen pel paleontòleg francès Jean Le Loeuff i el geòleg català Albert Martínez-Rius i per icnòlegs del Museu de Ciències Naturals de Maastricht Anne Schulp i Wouter Brokx. No va ser fins ben entrada la dècada dels 2000, que els jaciments de Fumanya shan estudiat en la seva totalitat i de manera multidisciplinària. En aquesta tercera fase van participar activament en el Consorci Ruta Minera, linstitut català de Paleontologia Miquel Crusafont i de les universitats de Barcelona i la universitat Autònoma de Barcelona, en col laboració amb les universitats de Saragossa, Manchester, Regne unit, i Claude Bernard de Lió (França).

                                     

2. El context geològic. (The geological context)

La superfície de la marga i pedra calcària margosa amb petjades de titanosaure està exposat subverticalment en diferents afloraments la part oriental de la base de la serra dEnsija, per una carretera asfaltada que uneix els pobles de Fígols i Vallcebre. Aquests afloraments són Fumanya Sud de 19.000 m 2, al terme municipal de Fígols, i el Meu Esquirol 2.500 m 2, Fumanya Nord de 15.000 m 2 i la Mina Tumí de 1.500 m 2, en el municipi de Vallcebre. La unitat litològica en que estaven col locades les capes primes de marga, que contenen la major part de les petjades de titanosaure té una mitjana de cinc a sis metres de potència i recentment se lha anomenat Membre de Fumanya.

El Membre de Fumanya correspon la base de la Formació del Temple, una successió destrats sedimentaris de transició i continental saixeca la vessant sud del Pirineu central i oriental, i que es van formar entre el 72 i el 56 milions danys Maastrichtià-Thanetià. La Formació Tremp documents dun episodi de regressió marina que es va iniciar el límit Campanià/Maastrichtià i, la zona de Vallcebre, arriba a uns 760 metres de profunditat. A part dels municipis de Fígols i Vallcebre, les calcàries margoses del Membre Fumanya emergeixen en altres localitats de la comarca del Berguedà, així com també de les comarques de lalt Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera. Es calcula que representa una conca duns 2.500 km2, orientada dest a oest, que va existir la zona sud-pirinenca fa uns 72 milions deuros en danys i perjudicis. En base a això shi col loca la resta dels materials de la Formació Tremp.

la zona de Fígols-Vallcebre, el Membre de Fumanya cobreix un brut successió de calcàries marines de la Campanià superior de potència variable i conté abundants els fòssils de briozous, braquiòpodes, rudistes i equinoderms. El Membre de Fumanya hi segueix una successió litològica dominat per lutites de color gris fosc, que sovint contenen fòssils de bivalves i gasteròpodes, juntament amb pedra calcària llac format per les restes dalgues caròfites intercalats amb nivells de carbó. Aquesta successió està a uns 100 metres de profunditat i de manera informal, es lanomena unitat gris o Conjunts dEntrenament.

                                     

3. Contingut paleontològic. (Content paleontological)

En les diferents parades de lMembre de Fumanya i la Formació Posa la zona de Fígols-Vallcebre, shi ha estat documentada en una gran varietat de fòssils que inclouen:

 • Picades de raigs. (Pitting-ray)
 • Restes de plantes. (Remains of plants)
 • Coníferes branquillons de Frenelopsis.
 • Esquelet parcial dun teleosti osteoglòssid.
 • Espores i pol len. (Spores and pollen)
 • Monocotiledònies a continuació. (Monocotiledònies below)
 • Girogonis i tal lus de les algues caròfites Clavatoraxis microcharophorus.
 • Restes de tortugues. (Remains of turtles)
 • Fragment de closca Solemys sp.
 • Restes de cocodrilomorfs. (Remains of cocodrilomorfs)
 • Esquelet parcial dAllodaposuchus palustris.
 • Petjades i rastres de cocodril i titanosaure.
                                     

3.1. Contingut paleontològic. Descripció de les traces i les petjades de titanosaure. (Description of the traces and the traces of titanosaure)

Els rastres i les petjades que hi ha la superfície de marga de color gris, que cobreix el Membre de Fumanya i en alguns nivells de calcàries superiors, han estat atribuïts a dinosaures sauròpodes del grup dels titanosaures, dacord amb les següents característiques:

 • Tant en els passos de les mans i els peus són lleugerament girat cap a fora de la traça.
 • El rastre dels peus són de grans dimensions, tenen la forma subtriangular i, el més ben conservat, que es conserva marques fins a quatre urpes. Amiden uns 70 cm de llargada i 50 cm dample.
 • Les empremtes de les mans tenen forma de mitja lluna, i no són marques registrades durpes. Amiden una mitjana de 25 cm i 30 cm dample.
 • Rastres inclouen les empremtes de les mans i els peus, indicant que lanimal productor va ser quadrúpede.
 • Rastres dample. La distància entre els límits de lexterior de les petjades desquerres i de dretes té una mitjana de 190 cm.

Algunes de les rutes que es poden observar a Fumanya Sud, Mina Esquirol només conserven les empremtes de les mans. Conegut com manus-sols i han estat interpretats com subtraces de les mans que van sorgir quan la fina capa que cobreix i que conté la pista original complet, amb les empremtes de les mans i dels peus ha estat erosionat. En els passos de les extremitats posteriors no va quedar fixat en la capa de la subtraces, ja que els seus peus van tenir un major superfície i un menor poder de penetració en el sediment, al contrari de les mans, que tenen una menor superfície pugui penetrar més en el sediment i deformar les capes de sota el substrat que els animals trepitjaven.

A Fumanya Sud també shi poden veure traces paral leles, que indiquen que alguns dels animals entrar en parelles, almenys una part del viatge. Aquesta constatació donaria suport la hipòtesis que suggereixen comportaments socials en aquests grans sauròpodes.

Un nivell de calcàries llac de Fumanya Nord conserva un rastre de peculiar a causa de la mida petita de les petjades que conté. Lanimal productor va ser inequívocament un titanosaure tal com es pot deduir a partir de la morfologia i les dimensions dels diferents paràmetres mesurats en els rastres i les petjades. No obstant això, aquest animal hauria de ser entre quatre i cinc vegades més petit que la resta de la titanosaures que van deixar les seves petjades en les superfícies rocoses de Fumanya.                                     

4. Interpretació. (Interpretation)

Sobre la base de les dades litològiques, sedimentològiques i paleontològiques shan reconstruït els entorns en els quals es van dipositar els materials que formen el Membre de Fumanya i els Conjunts dEntrenament, que afloren extensament en els camps de Fumanya. Les calcàries margoses de lMembre de Fumanya es va originar uns 72 milions deuros en danys i perjudicis de fang que es posa en el fons duna vasta plana fangosa inundada per laigua amb un alt contingut en carbonats. Aquesta plana fangosa dominat tota la regió que més tard selevaria que formen el relleu de la pre-Pirineu, i en la seva part més occidental, es va mantenir més o menys aïllats de loceà Atlàntic illes barrera o esculls de bivalves rudistes. Les aigües que cobrien la plana fangosa van salabroses, com suggereix la presència despècies eurihalines Corbicula i diferents tipus dostracodes. La influència marina també hi ha destacat, com mostra levidència de les marees i la presència dostres amb incrustacions de briozous o restes de ramats. Aquest entorn va dominar la conca per sobre de 100.000 anys.

Al final daquest període, es van començar a desenvolupar pantà en el sector oriental de la conca i la plana fangosa evolucionar cap a una aiguamolls costaners salinitat variable. El pantà va ser la causa de carbó ha estat explotat des de fa anys en lÀmbit de les restes de la de coníferes Frenelopsis i de la palmera Sabalites que van ser dipositats en els bancs de les zones inundables on van viure o que van ser transportats i dipositats en els llocs més allunyats. Aquests aiguamolls van ser format per llacs daigua dolça habitat per una gran varietat despècies de les algues caròfites. Altres àrees també van ser inundat per laigua dolça i van ser habitades per una de les comunitats duniònids. En les zones de major salinitat shi desenvolupament de bancs dostres o comunitats de Corbicula.

Lcanviar dambient de la plana fangosa en aiguamolls costaners va ser gravat la superfície margosa que cobreix el Membre Fumanya en els assentaments berguedans de Fumanya Sud, Mina Esquirol, Fumanya Nord i Mina Tumí. En aquest moment, just quan va ser la primera torbera, a titanosaures que mai es van imprimir els seus passos en el fons duna extensa zona humida entapissat de restes vegetals transportats i dipositats que sestaven trencar. Són les petjades que han donat fama mundial als jaciments de Fumanya. En aquest entorn hi havia creixent de la vegetació i el fet que la densitat de traces en aquest nivell margós és relativament baix i es poden distingir les petjades fàcilment, suggereix que els animals productors van passant i es van caminant a un ritme molt lent, al voltant de 2.5 a 3.7 km / h). En canvi, les superfícies de pedra calcària llac amb marques darrels de Fumanya Nord mostra una densitat de petjades al voltant de 15 vegades més gran que hi ha és impossible distingir les petjades. A partir daquestes i altres evidències, aquests nivells de calcàries han estat interpretats com a les ribes de llacs daigua dolça on va créixer la vegetació, i on els titanosaures shi muntat, probablement per alimentar-se.

                                     

5. El repte de la conservació dels jaciments de Fumanya. (The challenge of conservation of the archaeological sites of Fumanya)

La conservació dels jaciments de Fumanya és una lluita contra els elements de lentorn. La seva situació geogràfica com a 1500 m daltitud, la forta inclinació duns 70 º i la fragilitat de les superfícies amb petjades de titanosaure de la natura margosa, la percolació de laigua entre les capes de roca i els efectes del gel i el desgel a causa de lamplitud tèrmica que hi ha en molts dies de lany són alguns dels factors que compliquen la conservació dels jaciments arqueològics en el mitjà i llarg termini. Des del seu descobriment fins la situació actual ha documentat la pèrdua dun gran nombre de petjades a causa de lerosió de la superfície. Malgrat que shan fet algunes accions per consolidar parcialment alguns llocs, per exemple la Mina Esquirol, no han tingut lèxit esperat. De moment, lúnica iniciativa que ha estat efectiva per mantenir el valor científic de llocs de Fumanya es va lescaneig de les superfícies amb petjades de titanosaure lús de la tecnologia LiDA per part dinvestigadors del Consorci Ruta Minera, de linstitut català de Paleontologia i la universitat Autònoma de Barcelona i Manchester, 2005. No obstant això, lesllavissada uns 4.000 m3 de roca en la part central del jaciment de Fumanya Sud la primavera de lany 2016 portat a una pèrdua de patrimoni irrecuperable i un toc dalerta sobre la urgent necessitat de buscar una solució la degradació del jaciment de Fumanya.                                     
 • o impressions parcials de làmines. No obstant, les superfícies margoses amb petjades de titanosaure dels jaciments de Fumanya Fígols i Vallcebre, Berguedà
 • Units Fumanya Catalunya Jaciment de Messel, Alemanya Jurassic Coast, Regne Unit Laetoli, Tanzània Pous del Ranxo de la Brea, Estats Units Dinosaures de Coll
 • Troglohyphantes orpheus. A la zona de Fumanya s hi troba un jaciment de petjades de titanosaure. Es considera un dels més importants jaciments d aquest tipus del Cretaci
 • incompleta dels jaciments arqueològics de Catalunya. Els jaciments arqueològics de l actual Catalunya conformen un patrimoni vast i extens al llarg de la història
 • 1985 es va trobar, als Jaciments de Fumanya icnites de titanosaure. El 2007 es van trobar una posta d ous de titanosaure, a Coll de Nargó. Actualment es
 • gotes de pluja i de gas. A Fumanya també s ha descobert un jaciment amb una sèrie impressionant de més de tres mil d icnites de titanosaures. Gastrochaenolites
 • d icnites de dinosaure de Fumanya Marmi, J. L herència de Lluís Viladrich. L Erol núm. 91, 2006. Col lectiu Berguedà de Ciències Naturals. Diari de natura
 • 25, 2015, pàg. 43 - 47. Llista de monuments del Berguedà Jaciments de Fumanya amb els fòssils de dinosaures més antics de Catalunya. Pèsols negres Colomer
                                     
 • Llista dels jaciments paleontològics amb interès patrimonial, inclosos en l Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya IPAPC La
 • superior d unes calcàries margoses de cinc metres de potència que es coneixen com a Membre Fumanya i que són la base de la Formació Tremp. Els materials
 • la Serra de la Llena. En aquest punt, el terme trenca cap al sud - oest, per baixar per la carena de Colldemònecs i la Fumanya cap al riu de Montsant
 • poder calorífic mitjà que s extreu de la conca que s estén per Saldes, Vallcebre, Guardiola, Cercs, Fígols, Fumanya i Peguera. L explotació d aquest recurs

Users also searched:

Fumanya, Jaciments, Jaciments de Fumanya, jaciments de fumanya, jaciments paleontològics. jaciments de fumanya,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

TV3 emet el documental Lúltim gegant dEuropa, sobre els.

A banda del dOrcau, Lúltim gegant dEuropa recorre altres jaciments de referència als Pirineus, com el dicnites de Fumanya Berguedà,. Viu la prehistòria a Catalunya de la mà dels dinosaures FÒ. Dinosaures Fumanya, situat al terme municipal de Fígols, és un jaciment paleontològic declarat Bé Cultural dInterès Nacional lany 2014. Una experiència única: la Garmin Team Trail promet emocions fortes. El repte reinventa loferta de curses de muntanya amb una prova per els jaciments de dinosaures de Fumanya, el Camí dels Bons Homes,.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →