Топ-100
Back

ⓘ Banco de Isabel II
                                     

ⓘ Banco de Isabel II

El Banco de Isabel II fou creat amb el Reial Decret del 25 de gener de 1844, convertint-se en el primer banc creditici privat. Conjuntament amb el Banc de San Fernando iniciaren el procés dadequació de la banca espanyola als canvis de la industrialització i impulsaren la implantació del model capitalista.

Teòricament competia en règim digualtats amb laltre banc oficial, però destinà la major part dels seus esforços vers el sector privat i en aquest aspecte sel coneixia com a entitat financera que donava suport la indústria emergent.

Lentitat tenia un capital inicial de 100 milions de reals en accions i els crèdits els concedia sota laixopluc del seu propi capital, concedint préstecs amb molt bones condicions a les empreses industrials i mineres, però també a destacats membres de la família reial com la mare de la reina Isabel II, Maria Cristina de Borbó, qui sovint especulava en el nou àmbit econòmic de les noves empreses ferroviàries emergents. El Banco de Isabel II també afavorí els governs moderats de Ramón María Narváez i comprà accions daltres entitats financeres franceses i britàniques, així com de les mateixes empreses a les que concedia préstecs.

La seua vida fou relativament curta en sofrir una gran concentració de riscos en algunes operacions creditícies, que provocaren la intervenció estatal per poder fer-los front. El Ministre dHisenda, Ramón de Santillán, el 25 de febrer de 1847 el fusionà al Banc de San Fernando, molt més sanejat, ja que concentrava la seva activitat financera en les operacions financeres de lEstat, passant-se així a anomenar-se Banco Español de San Fernando fins la seva posterior transformació en lactual Banc dEspanya.