Топ-100
Back

★ Humitat                                               

Temperatura (desambiguació)

"Temperatura" té aquests significats: Temperatura crítica, temperatura dun gas per damunt de la qual és impossible de liquar-lo únicament per un augment de pressió. Temperatura de color, temperatura absoluta del cos negre per la qual les ordenades de la corba de distribució espectral de lemissió són aproximadament proporcionals a les de la radiació considerada. Temperatura de Curie, temperatura per sobre la qual un material ferromagnètic perd les seves propietats i es converteix en paramagnètic i un material piezoelèctric perd la seva polarització elèctrica espontània. Temperatura termodin ...

Humitat
                                     

★ Humitat

Humitat o humiditat és la quantitat de vapor daigua present en laire. En el sistema internacional dunitats es pot expressar en grams daigua per metre cúbic daire, o en percentatge de la humitat total que pot contenir laire la temperatura en què ens trobem.

                                     

1. La humitat ambiental. (The humidity environmental)

Es diu humitat ambiental la quantitat de vapor daigua present en laire. Es pot expressar de forma absoluta mitjançant la humitat absoluta o de forma relativa mitjançant la humitat relativa o grau dhumitat. La humitat relativa és la relació percentual entre la quantitat de vapor daigua real que conté laire i la que hauria de contenir per tal de saturar-lo la mateixa temperatura, per exemple, una humitat relativa del 70% vol dir que la totalitat de vapor daigua al 100% que pot contenir laire a aquesta temperatura, només té un 70%.

                                     

2. Humitat relativa. (Relative humidity)

La humitat relativa és la relació de la pressió parcial de vapor daigua en una mescla amb aire-aigua la pressió de vapor saturat daigua a una temperatura prescrita. La humitat relativa de laire depèn no només de la temperatura sinó també de la pressió del sistema dinterès.

                                     

2.1. Humitat relativa. Definició. (Definition)

La humitat relativa ϕ {\displaystyle \left\pi \dreta} duna mescla amb aire-aigua, es defineix per la relació de la pressió parcial del vapor daigua H 2 O) e w {\displaystyle \esquerra{e_{w}}\right} en una barreja de la pressió de saturació de laigua e ∗ w {\displaystyle \esquerra

                                     

2.2. Humitat relativa. La dependència de la pressió. (The dependence of the pressure)

La humitat relativa dun sistema aire-aigua depèn no només de la temperatura sinó també de la pressió absoluta del sistema estudiat. Aquesta dependència es demostra, tenint en compte el sistema daire-aigua, que es mostra a continuació. El sistema és tancat, és a dir, no importa entra o surt del sistema.

Si el sistema a lestat Un sescalfa isobàricament lescalfament sense canvi en la pressió del sistema, llavors la humitat relativa del sistema disminueix, a causa del fet que la pressió de vapor saturat daigua augmenta amb la temperatura augmenta. Aquest es mostra en lestat B.

Si el sistema a lestat A es comprimeix isotèrmicament compressió sense canvi en la temperatura del sistema, llavors la humitat relativa del sistema augmenta perquè la pressió parcial de laigua en el sistema augmenta amb laugment de la pressió del sistema. Aquest es mostra en lestat C.

Per tant, un canvi en la humitat relativa es pot explicar per un canvi en la temperatura del sistema, un canvi en la pressió absoluta del sistema, o un canvi en aquests dos propietats del sistema.                                     

2.3. Humitat relativa. Conceptes relacionats. (Related concepts)

El terme humitat relativa és reservats per a sistemes de vapor daigua en laire. El terme de la saturació relativa sutilitza per descriure propietats similars a sistemes que tenen una fase condensable diferent de laigua en una fase no condensable que no és aire.

                                     

2.4. Humitat relativa. Altres factors importants. (Other important factors)

Un gas en aquest context es coneix com saturat quan la pressió de vapor daigua en laire està en equilibri amb la pressió de vapor del vapor daigua la temperatura de la mescla de gas i de vapor daigua, laigua líquida i el gel, la temperatura adequada es perd massa per levaporació quan sexposi aire està saturat. També podeu corresponen la possibilitat de la formació de rosada o de boira, en un espai que no té a les diferències de temperatura entre les seves parts.

                                     

3. Humitat absoluta. (Humidity absolute)

Sexpressa per la massa daigua quilograms en un volum metre cúbic daire.

El càlcul és: m w {\displaystyle m_{w}}, per metre cúbic daire, v {\displaystyle v_{a}}.

A H = m w v a {\displaystyle AH={m_{w} \over v_{a}}}

El valor de la humitat absoluta canvi en compliment de la pressió.

                                     

4. Mesurament i regulació de la humitat. (Measurement and regulation of the humidity)

Hi ha diversos dispositius per a mesurar la humitat de lambient. Un dells és el psicròmetre basa en la diferència entre un termòmetre sec i un dhumit. Els altres són higròmetres directa. També es mesura a través de satèl lits geoestacionaris.

Els deshumidificadors seca a laire per capturar la seva humitat.

                                     

5. La humitat en la piròlisi. (The moisture in the pyrolysis)

És el segon factor més influent en la piròlisi i que estan més vinculades, fins i tot indirectament, amb la temperatura de piròlisi.

És important saber el percentatge dhumitat dels residus a estudiar, ja que és un factor determinant quan es tracta dadoptar com a tractament intermedi incineració, ja que la quantitat de combustible necessària per al procés variarà segons el contingut dhumitat del residu. Això és així perquè normalment la piròlisi de partícules humit, té lloc a una temperatura inferior la del conjunt, atès que part de la calor subministrat, sempra en evaporar la humitat de la mostra. També influeix en la composició dels gasos de sortida, fins i tot movent algunes reaccions. En general acceptada humitat entre el 10 i el 20% per a mòbils llits i fins a un 40% addicional de fluids.

                                     

6. Enllaços externs. (External links)

 • Glossari definició dabsoluta humitat Arxivat 2002-12-07 la Wayback Machine. - National Science Digital Library.
 • Glossari definició de psychrometric taules Arxivat 2005-01-22 la Wayback Machine. - El Nacional de dades de Neu i Gel Centre.
 • Glossari definició de determinats humitat Arxivat 2005-08-11 la Wayback Machine. - El Nacional de dades de Neu i Gel Centre.

Viccionari

                                     
 • La humitat relativa depèn de la temperatura i la pressió del sistema d interès. Es requereix menys vapor d aigua per aconseguir una elevada humitat relativa
 • Físicament l humus ajuda a retenir la humitat incrementant la microporositat, i facilita una bona estructura del sòl. Químicament l humus incorpora oxigen
 • of Dutch physical stature from the late - Middle Ages to the present Econ Hum Biol, 2, 1, 2004, pàg. 45 55. DOI: 10.1016 j.ehb.2003.11.001. PMID: 15463992
 • temperatures poden augmentar o descendir bruscament. En general, a causa de la humitat més alta i la seva manca d estabilitat que pot donar variacions relativament
 • de desenvolupament humà IDH, HDI és una estadística composta utilitzada per classificar països per nivell de desenvolupament humà considerada com
 • La teoria dels humors o teoria humoral és una doctrina mèdica atribuïda a Hipòcrates de Kos per explicar la diferent personalitat dels individus i etiologia
 • Les zones humides són zones de terreny inundades o amarades d aigua, naturals o artificials, permanents o temporals, amb aigua estancada o fluent, dolça
 • Martí l Humà o l Eclesiàstic, anomenat també Martí I d Aragó i Martí I de Catalunya - Aragó Perpinyà, 29 de juliol de 1356 - Barcelona, 31 de maig de 1410
 • La geografia humana és la part de la geografia que estudia els elements del paisatge que han estat creats per les societats humanes, ja sigui en l actualitat
 • gran i constant humitat del bosc. Els Epífits, incloent les molses, són abundants. Com que aquestes plantes no tenen accés a la humitat del sòl depenen


                                     
 • L Organització del Genoma Humà The Human Genome Organistation - HUGO - és una organització dins del Projecte del Genoma Humà el qual té com a objectiu
 • La cronologia de l evolució humana destaca els principals esdeveniments en el desenvolupament i evolució de l espècie dels humans i dels seus avantpassats
 • la humitat del sòl basant - se en el gran contrast entre les propietats dielèctriques del sòl humit i sec. La humitat pot estar present com humitat absorbida
 • Virus del papil loma humà VPH és una expressió genèrica que designa més de cent tipus de virus que infecten la pell i mucoses a humans i altres animals
 • Humitat relativa és el primer disc del cantant alginetí Remigi Palmero com a soliste, acreditat a Remigi Palmero i Bon Matí. Est àlbum, junt amb Brossa
 • humitat o altres factors. L anatomia humana és la ciència dedicada a l estudi de les estructures macroscòpiques del cos humà La fisiologia humana estudia
 • Un vehicle de tracció humana VTH és qualsevol vehicle impulsat exclusivament per la força muscular de l ésser humà Els dissenys dels VTH varien segons
 • Projecte Genoma Humà PGH Human Genome Project - HGP - en anglès fou un esforç internacional de recerca per determinar la seqüència del genoma humà i identificar - ne
 • L humor del llatí humor és definit com la manera de presentar, enjudiciar o comentar la realitat, ressaltant el costat còmic, rialler o ridícul de les
 • La humitat relativa crítica HRC d una sal es defineix com la humitat relativa de l atmosfera circumdant a una certa temperatura en la qual el material
 • Mare Humorum el Mar de la humitat és un mar lunar. La conca de l impacte compta amb 825 quilòmetres. No es van recollir mostres pel programa Apollo


                                     
 • l augment de la humitat coincideix amb les altes temperatures. La prèvia estació seca fa que els aliments escassegin en l estació humida quan les collites
 • Els boscos tropicals i subtropicals de frondoses humits també coneguts com a boscos tropicals humits són biomes de boscos tropicals i subtropicals. Les
 • Consisteix a coure aus, carns o caça estovant - les i enrossint - les amb la humitat que desprenen les verdures que es poden afegir. Generalment es fa en cassola
 • L anatomia humana o antropotomia és un camp dins l anatomia que estudia les estructures i sistemes del cos humà excepte l estudi dels teixits, ja que
 • El col lodió humit és un procediment fotogràfic usat comunament fins a finals del s. XIX. Es considera que la tècnica va ser inventada gairebé simultàniament
 • El sistema visual humà SVH es pot dividir en: Estructura de l ull, Limitacions i Fenòmens visuals. Hi ha unes certes característiques que imposa l ull
 • Desig humà títol original en anglès: Human Desire és una pel lícula estatunidenca dirigida per Fritz Lang estrenada el 1954. Ha estat doblada al català
 • gran i constant humitat del bosc. Els epífits, incloent - hi les molses, són abundants. Com que aquestes plantes no tenen accés a la humitat del sòl, depenen
 • El factor humà títol original: The Human Factor és una pel lícula anglo - americà dirigida per Otto Preminger i estrenada l any 1979, de la novel la homònima

Users also searched:

Humitat, humitat, humor. humitat,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

CILLIT BANG NET. BRUTICIA HUMITAT 750ML Pyrénées Andorra.

Temperatura, humitat i dormir. Josep Tomàs ens explica en els seus apunts de ciència quina és la temperatura ideal per poder conciliar el son a lestiu. A banda​. Guia per escollir lextractor daire més adequat per la teva llar. Amb aquestes condicions, la neu guanyarà humitat i es preveu que es desencadenin allaus naturals de neu humida i de fons, podent ser de mides. Com eliminar lolor dhumitat duna casa FÒ. La humitat o humiditat és la quantitat de vapor daigua present a laire. En el sistema internacional dunitats es pot expressar en grams daigua per metre cúbic daire, o en percentatge de la humitat total que pot contenir laire la temperatura en què ens trobem. Temperatura, humitat i dormir Andorra Difusió. La humitat de la roba. Com més aigua contingui la roba més trigarà a assecar se. Per tal deliminar la major part de laigua de la roba, les rentadores tenen.

Temps per hores a Aubinyà, Sant Julià de Lòria, Andorra.

La sal marina i el clor de la piscina fan malbé el cabell, ja que provoquen que aquest perdi la seva humitat natural, pel que es deshidrata,. Interior Govern dAndorra. La forma dels cristalls de neu depèn essencialment de dos factors: de la humitat i de la temperatura dins el núvol. Per exemple, si el núvol es troba al voltant de.


Maquetacio v12.pub Universitat dAndorra.

El problema més comú duna mala olor la llar, solen ser la floridura i els fongs, propiciats per la humitat, la poca llum i la manca de ventilació. Serinya El temps avui ad. Ledifici, ja que de la prova practicada en autes sen desprèn que les causes de les humitats i filtracions són tres: la manca de ventilació proporcional a lhumitat. Els tipus de cristalls de neu. Farines Sèmoles i Tapioques Llegums Cigrons cuits Cigrons secs Llegums especials seques Llenties cuites Llenties seques Mongetes cuites.

0248 07 SENTÈNCIA.

Matí més fred que lanterior, especialment en comarques de Ponent i de les Terres de lEbre, on la temperatura ha baixat entre 5 i 7 graus. Avui encara hi haurà. LAire Medi Ambient i Sostenibilitat. Temperatura: 2.4 ºC Humitat: 94.8 % Temp. rosada: 1.6 ºC Pluja: 0 l. Estació Meteorològica Automàtica de Ransol 10 4 2021 5h. Temperatura: 1.8 ºC. Repara el teu cabell després del sol Farmàcia Parafarmàcia Sant. És millor no generar humitat per tal devitar la xafogor. Si pots, no rentis la roba amb aigua calenta i no lestenguis a dins de casa. 7. Baixa la. Dades reals Forces Elèctriques dAndorra. Humitat relativa màxima: 102 % dia 3 a les:00 UTC. Humitat relativa mínima: 15 % dia 17 a les:00 UTC. Velocitat màxima del vent: 9.3 m s ​dia.

. Servei Meteorològic Nacional.

60°. RealFeel® 64° Parcialment assolellat. rain drop 22 %. Parcialment assolellat. Índex UV màxim 1 Baixa. Vent NO 2 mi h. Ràfegues 4 mi h. Humitat 55 %. CREMA HIDRATANT THE RICH CREAM DAugustinus BADER. 19 Km hHumitat relativa: 83% 89% Precip.: 0mm. Temperatura relativa: 22°C Pressió: 1016.0mbTarda26°C. 190°. 22 Km hHumitat relativa: 70% 94% Precip. Sacaben les pluges, però es queda la humitat Ara Andorra. Proporciona humitat la pell de forma profunda contrarestant així la sequedat. Redueix laparició darrugues. Unifica el to de la pell deixant la uniforme i suau.


Vuit consells per mantenir la casa fresca a lestiu – Financera d.

Paràmetres mesurats: Meteorològics, temperatura i humitat interior. xarxa02 941 Estació mòbil ozó. Tipus destació: Rural Contaminants mesurats: Ozó O3. Així, a través dun correcte sistema de ventilació, el vapor i la humitat selimina de lestança, evitant laparició de floridures i mantenint lhabitació neta durant. Els pitjors enemics són la manca dentrenament, la falta daliment en el moment adequat, cansament,excés de calor, fred i humitat. Deixi dit a on va i quan.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →