Топ-100
Back

★ Nus (matemàtiques)Nus (matemàtiques)
                                     

★ Nus (matemàtiques)

En matemàtiques, un nus és una incrustació del cercle en lespai medi ambient en general tenint en compte la topologia euclidiana.

Lobjectiu de la definició de matemàtiques nus és donar una descripció rigorosa del concepte comú de clímax i amb ella, per ser capaç de donar una resposta al que fa un nus és diferent lun de laltre. La idea bàsica daquesta definició és que, per donar lloc al fet que un nus no es pot desnuar, senganxen les puntes extremes del nus.

Daltra banda, que un nus poden ser deformades per transformar-lo en un altre, en matemàtiques, es descriu com lexistència duna isotopia de latmosfera entre els dos pics.

Formalment parlant, es pot dir que un nus a R 3 {\displaystyle \mathbb {R} ^{3}} o S 3 {\displaystyle S^{3}} és una classe dequivalència consells de la 1-esfera S 1 = { x ∈ {\displaystyle \a } R 2: | x |= 1} a R 3 {\displaystyle \mathbb {R} ^{3}} o en la 3-esfera. La classe es dóna per lequivalència isotòpica funcions, és a dir, dos gravats són equivalents si existeix una isotòpia de latmosfera entre els dos.

També és possible, per la generalització, lestudi de nusos la tor S 1 × S 1 {\displaystyle S^{1}\vegades S^{1}} o qualsevol altra varietat.

                                     

1. Projeccions. (Projections)

Tots nus a R 3 {\displaystyle \mathbb {R} ^{3}} o S 3 {\displaystyle S^{3}} pot projectar-se en R 2 {\displaystyle \mathbb {R} ^{2}} de manera regular, és a dir, de manera injectiva a tot arreu excepte en un nombre finit de punts. A més a més, es pot imposar, sempre que els punts on la projecció no és injectiva no són colineals. Daquesta manera es pot representar la classe disotopia de qualsevol nus sobre la base duna representació en el pla sempre que es mantingui un binari informació sobre cada punt no injectiu. Aquestes representacions es coneixen com a diagrames de el nus. En termes de la teoria de grafs, els nusos estaria representat per grafs planars vèrtexs signat. Els nusos són habitualment classificats per la mínima quantitat de punts no injectius de les seves projeccions. Aquest nombre anomenat dencreuaments, i és interessant observar que per a tot n ∈ N {\displaystyle n\in \mathbb {N} } hi ha un nombre finit de nodes, cadascun amb n creus.

                                     

2. Tipus de nusos. (Types of knots)

Els nusos més senzilles són el nus trivial, el nus trèvol també conegut com l3 1 {\displaystyle 3_{1}} i el nus de vuit, també conegut com 4 1 {\displaystyle 4_{1}}, però hi ha infinitat de nusos diferents. Per a classificar-los, que sovint tracten diversos conceptes com ara la construcció en els apartats següents.

                                     

2.1. Tipus de nusos. Enllaços. (Links)

Diu: enllaç a un conjunt de nusos que no intersequen però que tenen un nus entre ells. Daquesta manera, un nus és un enllaç a un component individual. El més deines de la teoria de nusos poden ser utilitzades tant per a lestudi de nusos, com ara els enllaços, i dacord amb el que la literatura acostuma a utilitzar el terme nus a referir-se tant a enllaços a un component individual com els vincles que tenen més dun.

                                     

2.2. Tipus de nusos. Nusos primers i compostos. (Knots first and compounds)

La noció de nus primer nascut a partir del concepte de la suma forma de nodes, també conegut com una composició de nusos. Sentén com la suma forma de dos nusos o enllaços, el fet de separar-se cada un dels dos nusos o enllaços a un punt i a identificar els consells de dos pics dun amb els dos cims de les altres, mantenint lorientació si nhi havia, com es mostra en les següents imatges a les projeccions planar.

A partir daquesta definició, anomenat nus primer all-nu pel qual qualsevol descomposició en suma forma de dos nodes té el nus trivial com un daquests dos nodes. Els Nodes que no són de primera sanomenen nusos compostos. En general no és trivial per saber si un nus és primer o compost i, per dabordar aquesta pregunta, shan desenvolupat diverses eines de la teoria de nusos. Una daquestes eines són els invariants de nusos.

Si classifiquem els nodes per a quantitat mínima dencreuaments segons si són de primera o de compostos, sobté la taula següent:                                     

2.3. Tipus de nusos. Nusos poligonal, dòcil i salvatge. (Knots polygonal, tame and wild)

Anomenat nus poligonal a formada per un nombre finit de segments. Per a tots nus poligonal K {\displaystyle K}, que hi ha un pla per tal que la projecció ortogonal π {\displaystyle \pi } en el nus satisfà:

 • Les projeccions dels vèrtexs de K {\displaystyle K} no són punts-el doble π K {\displaystyle \pi K}.
 • La imatge de π K {\displaystyle \pi K} té un nombre finit de punts, el doble, i qualsevol altre punt únic.

En π K {\displaystyle \pi K} és lanomena projecció de regular el nus.

Tota nua, equivalent a un nus poligonal ser lanomena nus manso o nus domesticat, i qualsevol altre nus és lanomena nus la natura. No obstant això, en lestudi de la teoria de nusos és acostuma a ometre ladjectiu per nusos suau. És interessant notar que aquesta definició és equivalent a parlar de nusos amb un nombre finit dencreuaments per al cas de nusos dòcil i nusos que no pot ser expressada amb un nombre finit dencreuament per la nusos la natura. Aquest últim, a més, tendeixen a mostrar comportaments patològics.

                                     

3. Generalitzacions. (Generalizations)

Entre les generalitzacions, més solen estudiar shi troba lescalat de la j-esfera S j {\displaystyle S^{j}} la n-esfera S n {\displaystyle S^{n}} per a n = j 2 {\displaystyle n=j 2}, llavors són els que gaudeixen de més complex estudi. De fet, el concepte de normal nu no estesos són un cas particular: el de la 1-àmbit de la 3-esfera.

                                     

3.1. Generalitzacions. Incrustacions de S j a S n per a n ≠ j 2. (Fouling of S j in S n for n ≠ j 2)

Val la pena notar que lescala de S 1 {\displaystyle S^{1}} S n {\displaystyle S^{n}} per n >, 3 {\displaystyle n>, 3} sempre són trivials. És a dir, si ens imaginem un nus en un espai de més de tres dimensions, sempre es pot desfer-se. Una idea intuïtiva de com desfer-se daquests nusos portaria, sequencialment per a cada una de les creus, la dimensió addicional passar el tros de la corda de manera que el mestissatge és desfer.

Per a j = 1 {\displaystyle j=1} i n = 2 {\displaystyle n=2}, el teorema de Schönflies mostra que tots els nusos són trivials. Lanàleg per j = 2 {\displaystyle j=2} i n = 3 {\displaystyle n=3} és conegut com el teorema de dAlexander. De fet, en la topologia de nodes mans està demostrat que per a n = j 1 {\displaystyle n=j 1} tots els nusos són trivials. Aquesta afirmació, no obstant això, no és cert si tenim en compte nusos salvatges: un comptador exemple daquest fet és lesfera banyat dAlexander.                                     
 • un altre objecte Categoria principal: Nusos Nus matemàtiques objecte matemàtic bàsic de la teoria de nusos Nus unitat unitat de velocitat utilitzada
 • Article principal: Nus matemàtiques El que pretén la definició matemàtica de nus és donar una descripció rigorosa del que és el nus i amb això poder
 • sense principi ni fi. Ha estat usat també per les matemàtiques com a patró gràfic a la teoria de nusos Significa la unitat de tot el que existeix i que
 • classifica com una baula, i no és un realment un nus segons les definicions de la teoria matemàtica dels nusos El nus de Salomó consisteix en dos llaços tancats
 • En matemàtiques un invariant és una propietat sostinguda per un tipus d objectes matemàtics que no canvien davant de transformacions. Més formalment
 • 11 d abril de 2020 va ser un prolífic matemàtic anglès actiu en la teoria de grups finits, la teoria de nusos la teoria de nombres, la teoria de jocs
 • una matemàtica estatunidenca. Treballa com a professora de matemàtiques a la Universitat de Califòrnia a Davis, on és especialista en teoria de nusos i
 • les matemàtiques que s entén per matemàtiques a l islam medieval, matemàtiques àrabs o matemàtiques musulmanes, les contribucions dels matemàtics del
 • Article principal: Teoria de nusos La teoria de nusos és l estudi dels nusos matemàtics Tot i que estan inspirats en els nusos quotidians dels llaços de
 • En matemàtiques el polinomi de HOMFLY conegut també com a polinomi de HOMFLYPT i com a polinomi de Jones generalitzat és un invariant per nusos en
                                     
 • un invariant per nusos en forma de polinomi d una variable. Fou descobert en 1923 pel matemàtic James W. Alexander. Sigui K un nus a la 3 - esfera i sigui
 • matemàtiques a Berlín i també durant un semestre a Friburg 1925 i Göttingen 1928 Després de passar el seu examen docent el 1927 en matemàtiques
 • estatunidenc. Louis Kauffman 1945 matemàtic estatunidenc. Matemàtiques Polimoni de Kaufmann, invariant en la teoria de nusos Polimoni parèntesi de Kaufmann
 • dels temes representatius són: la teoria de nusos classificació de 3 i 4 - varietats complements de nusos en la n - esfera, i la teoria topològica quàntica
 • corbes sovint suggereix un nus tridimensional, a més moltes classes de nusos incloent - hi el nusos que es coneixen com a nusos de Lissajous, es projecten
 • mitjos minuts, la distància entre nusos havia de ser 1.852 m una milla marina dividit entre 120, és a dir que els nusos estaven espaiats 15, 43 m 50 peus
 • Wigner Seitz al voltant d un nus de la xarxa es defineix com la regió de l espai que és més propera a aquell nus de la xarxa que a altres nusos Rep el seu nom de
 • 2014 fou un matemàtic especialitzat en el cap de la topologia. Contribuí en els camps de la topologia en dimensions baixes, la teoria de nusos i les àlgebres
 • demostrar que es coneix el nom dels nombres i el sistema de numeració. En matemàtiques el terme comptar o enumerar també significa esbrinar el nombre d elements
 • Units, 3 de febrer de 1945 és un matemàtic estatunidenc conegut per les seves contribucions a la teoria de nusos hi destaquen el polinomi de Kauffman
 • En teoria matemàtica de nusos la baula de Hopf, denominada així en honor a Heinz Hopf, és la baula més simple no trivial de més d un component. Es compon
 • El quipu del quítxua: khipu, nus era un estri per dur el registre i comptabilitat utilitzat en l Imperi Inca i per la societat precedent en la regió
                                     
 • Lickorish és un matemàtic britànic. És professor emèrit en topologia geomètrica al Departament de Matemàtiques Pures i Estadístiques Matemàtiques a la Universitat
 • d automòbils i de teixits també és coneguda com a estació balneària. És nus de comunicacions carretera, ferrocarril i té un centre d ensenyament superior:
 • Reial Societat Matemàtica Espanyola. En 2008 va formar part de Dones i Matemàtiques 13 Retrats editat per la Comissió Dones i Matemàtiques de la RSME
 • 1944 és un matemàtic espanyol, acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals. En 1967 es llicencià en matemàtiques a la Universitat
 • teoria de nusos un nus primer és un nus no trivial que no es pot descompondre en dos nusos més petits. De forma més precisa, es tracta d un nus que no es
 • d agost de 1971 és una matemàtica britànica - israeliana, professora associada de matemàtiques a l Institut Einstein de Matemàtiques de la Universitat Hebrea
 • qualsevol àrea de les matemàtiques Això ha fet que la topologia sigui una de les grans idees unificadores de les matemàtiques El motiu que hi ha darrere
 • la recerca 1982 el Premi Wolf en Matemàtiques 1989 el Premi Leroy P. Steele per a exposicions matemàtiques 2004 el Premi Leroy P. Steele pel

Users also searched:

bopa andorra, bopa, cass, cno andorra, andorra, bopa, bopa andorra, cno andorra, matemtiques, Nus matemtiques, cass, nus (matemàtiques), nusos. nus (matemàtiques),

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Bopa andorra.

Llei de modificació de la Llei de limpost de Consell General. No superior a 5 mm tonedissos, nusos i grops de matèries tèxtils: 4% portadors, estoigs de matemàtiques, regles i cercles de càlcul, per exemple instru. Cass. Un expert exposa com la nanotecnologia permetrà detectar malaltie. Altra, una funció matemàtica ajustada a les xifres de la sèrie que reveli la feien dEscaldes un gran nus de comunicacions, que dei xava de banda el territori.

Bopa.

DCG 5 2014 Diari Oficial del Consell General. General ha estat organitzat pel Grup dAmics de les Matemàtiques, una Ana Arce proposa nus de joves esportistes, com ara Sergi Marín,. Cno andorra. La Terra paral lela – Butlletí UdA. Molt aficionat a les matemàtiques i les seves dues nus. Punt i a part mereix la visita la Galeria de l acadèmia on està exposat el David de Miquel. Àngel. Andorra. Anuari socioeconòmic Banca Privada dAndorra. 202 Matemàtics, actuaris, estadístics i similars matemàtiques en una àmplia gamma de tasques en àmbits i Confeccionar catifes de nusos. Perdó, sóc de lletres Ara Andorra. Des de temes dastronomia a matemàtiques fins a aspectes de geografia, que va de sud Parc de la Ciutadella a nord Nus de la Trinitat.


El CEO fa un salt endavant i amplia les instal lacions.

Pont de nusos. El circuit es fa amb un monitor i es nyer i matemàtic, fill de Llorts​. Ordino en imatges formació denginyer i matemàtic li va donar loportunitat. Arxius de Roda el món i torna al mot Pàgina 9 de 11 FÒ. I arribem al nus de la qüestió, aquí també contràriament al que es pretén des Rios, tan real com les pròpies matemàtiques i és progressiu amb la finalitat de. Maquetacio v14.pub Universitat dAndorra. Mesurable en termes gairebé diria matemàtics, sota formes ben diverses. que ens sol atrapar dadolescents i ens fa un nus la gola aviat arribaLlegir. Hoja1 A B C 1 Classificació Sistema harmonitzat de comerç exterior. El motiu, ras i curt, és que lUnivers podria estar fet de matemàtiques. Així ho assegura Qui ens fa nusos al cable dels auriculars? Per què és. Classificació Nacional Ocupacions Andorra CASS. Llargada no superior a 5 mm tonedissos, nusos i grops de matèries tèxtils: ​màquines de dibuixar, pantògrafs, transportadors, estoigs de matemàtiques,.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →