Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 74                                               

Àcid cafeic

L àcid cafeic és un compost orgànic, no relacionat amb la cafeïna, que ocorre de manera natural. La seva fórmula química és:C 9 H 8 O 4 És un sòlid groc compost de grups funcionals dàcid fenòlic i àcid acrílic. Es troba en totesles plantes perquè ...

                                               

Celastrol

Celastrol és un compost químic aïllat de lextracte de les arrels de les plantes Tripterygium wilfordii i Celastrus regelii. Celastrol és un tripertenoide pentacíclic i pertany la família dels metids quinones Els experiments en animals in vitro i ...

                                               

Àcid cítric

L àcid cítric és un àcid orgànic dèbil i és un conservant natural, i molt utilitzat, daliments. També es fa servir per donar un gust àcid a begudes no alcohòliques o aliments. En bioquímica és important com un pas intermedi en el cicle de làcid c ...

                                               

Àcid cloroacètic

L àcid cloroacètic és el compost químic amb la fórmula ClCH 2 CO2 H. Aquest àcid carboxílic és un útil "bloc de construcció" en síntesi orgànica. Com daltres àcids cloroacètics i haloalcans relacionats, és un potencialment perillós agent dalquilació.

                                               

Àcid clorogènic

L àcid clorogènic o àcid clorgènic, en anglès: Chlorogenic acid, és un àcid carboxílic, un membre duna família de compostos orgànics que es troben en la natura. El produeixen plantes com la del cafè o la patata i -entre moltes altres- també es tr ...

                                               

Àcid farnesoic

L àcid farnesoic o àcid farnesènic, i de nom sistemàtic àcid -3.7.11-trimethildodecan-2.6.10-trienoic, és un àcid carboxílic de cadena lineal amb dotze àtoms de carboni, tres dobles enllaços entre els carboni 2-3, 6-7 i 10-11, i tres grups metil ...

                                               

Àcid maleic

L àcid maleic, àcid Z-butenedioic o àcid cis-butenedioic és un compost orgànic, concretament un àcid dicarboxílic. Altres noms pels quals se’l coneix són àcid malènic, àcid maleinic i àcid toxílic. Làcid maleic és lisòmer cis de làcid butenedioic ...

                                               

Àcid maslínic

L àcid maslínic amb el sinònim d àcid crategòlic és un compost químic de 30 àtoms de carboni, un terpè pentacíclic que es troba en un gran nombre de fonts naturals incloent els lípids de la pell de les olives. És un compost altament hidròfob amb ...

                                               

Àcid metacrílic

L àcid metacrílic, àcid metil acrílic o àcid 2-metilpropenoic és un àcid orgànic carboxílic incolor, viscós, dolor acre i fórmula C 4 H 6 O 2. El seu interès principal és com a precursor dels seus èsters, en especial el metil metacrilat, amb el q ...

                                               

Àcid oxalacètic

L àcid oxaloacètic, àcid oxalacètic o oxosuccínic és un àcid orgànic. El seu anió és l oxaloacetat. Aquest nom també es fa servir per als èsters que contenen el grup funcional divalent. La pèrdua dun protó origina la base conjugada de làcid, lani ...

                                               

Àcid perfluorooctanoic

L àcid perfluorooctanoic, també conegut com a C8 i perfluorooctanoat, és un àcid carboxílic perfluorat i tensioactiu sintètic. Una aplicació industrial és com a agent tensioactiu en la polimerització demulsió de fluoropolímers. Sha utilitzat en l ...

                                               

Àcid propanoic

L àcid propanoic o àcid propiònic és un àcid carboxílic natural amb la fórmula química CH 3 CH 2 COOH. És un líquid incolor amb olor acre. Lanió CH 3 CH 2 COO -, així com els èsters i sals de làcid propiònic sanomenen propanoats o propionats.

                                               

Àcid retinoic

Àcid retinoic és un metabòlit de la vitamina A que intervé en les funcions de la vitamina A requerida per al creixement i el desenvolupament dels animals cordats. Durant el desenvolupament primerenc, làcid retinoic és generat en un lloc específic ...

                                               

Àcid salicílic

L àcid salicílic rep aquest nom dels salzes, ja que es va extreure per primera vegada de lescorça daquest gènere darbres. És un sòlid incolor que acostuma a cristal litzar en agulles. Té una bona solubilitat en etanol i èter.

                                               

Àcid urònic

Un àcid urònic és un àcid que té les dues funcions carbonil i dàcid carboxílic. És millor interpretat com un sucre on la funció del grup hidroxil terminal ha estat oxidada a àcid carboxílic.

                                               

Àcid levulínic

Àcid Levulínic, o àcid 4-oxopentanoic, és un compost orgànic amb la fórmula CH 3 CH 2 CH 2 CO2 H. És classificat com a ceto àcid. Aquest sòlid cristal lí blanc és soluble dins laigua i solvents orgànics polars. És derivat de la degradació de cel ...

                                               

Alcohol benzílic

L alcohol benzílic és un alcohol aromàtic amb la fórmula C 6 H 5 CH 2 OH. El grup benzil és sovint abreujat "Bn", per tant lalcohol benzílic es denota com BnOH. Lalcohol benzílic és un líquid incolor amb una agradable olor aromàtica. És un solven ...

                                               

Butan-1-ol

Butan-1-ol, n -butanol, n -butil alcohol, normal butanol o n -alcohol butílic és un alcohol primari, que és un dels isòmers del butanol. La seva fórmula molecular és C 4 H 10 O. Entre els seus isòmers es troben lisobutanol, butan-2-ol, i tert -bu ...

                                               

2-feniletanol

El 2-feniletanol o alcohol feniletílic és un compost orgànic amb la fórmula C 8 H 10 O. Pur, és un líquid incolor lleugerament soluble en aigua. És el component majoritari de loli essencial de rosa, però es pot trobar en la major part dolis essen ...

                                               

Heptan-1-ol

L heptan-1-ol és un compost orgànic del grup dels alcohols constituït per una cadena lineal de set àtoms de carboni amb el grup hidroxil − OH {\displaystyle {\ce {-OH}}} enllaçat al primer. La seva fórmula molecular és C 7 H 16 O {\displaystyle { ...

                                               

Hexan-1-ol

L hexan-1-ol és un compost orgànic del grup dels alcohols constituït per una cadena lineal de sis àtoms de carboni amb el grup hidroxil − OH {\displaystyle {\ce {-OH}}} enllaçat al primer. La seva fórmula molecular és C 6 H 14 O {\displaystyle {\ ...

                                               

Octan-1-ol

L octan-1-ol és un compost orgànic del grup dels alcohols constituït per una cadena lineal de vuit àtoms de carboni amb el grup hidroxil − OH {\displaystyle {\ce {-OH}}} enllaçat al primer. La seva fórmula molecular és C 8 H 18 O {\displaystyle { ...

                                               

Pentan-1-ol

El pentan-1-ol és un compost orgànic del grup dels alcohols constituït per una cadena lineal de cinc àtoms de carboni amb el grup hidroxil − OH {\displaystyle {\ce {-OH}}} enllaçat al primer. La seva fórmula molecular és C 5 H 12 O {\displaystyle ...

                                               

Propan-1-ol

Propanol redirigeix aquí, vegeu Propanol desambiguació per a altres significats. El propan-1-ol és un alcohol primari amb la fórmula CH 3 CH 2 CH 2 OH. És un líquid incolor també conegut com a 1-propan-1-ol, 1-propil alcohol, n -propil alcohol, n ...

                                               

Catecol

El catecol, en anglès: Catechol també conegut com a pyrocatechol, o 1.2-dihidroxibenzè, és un compost orgànic amb fórmula molecular C 6 H 4 2. És un isòmer ortho dels tres benzenodiols isomèrics. És incolor i es dóna en la natura en quantitats de ...

                                               

Dihidroxibenzè

El Dihidroxibenzè és un compost químic orgànic en què dos grup hidroxil són substituïts per un anell de benzè. Aquests compostos aromàtics es classifiquen dintre dels fenols. Hi ha tres isòmers: 1.4-dihidroxibenzè para-isòmer, conegut com a hidro ...

                                               

Eugenol

L eugenol és un fenilpropè, un guaiacol amb la cadena substituïda per un al lil. Leugenol pertany la classe química dels fenilpropanoides. És un líquid de color clar a color groc pàl lid que sextreu de certs olis essencials com els del clau i el ...

                                               

Feniletanoide

Els feniletanoides, Phenylethanoids, són un tipus de compostos fenòlics caracteritzat per tenir una estructura dalcohol fenetil. El tirosol i lhidroxitirosol en són exemples.

                                               

Fenilpropanoide

Els fenilpropanoides, phenylpropanoids, són una família diversa de compostos orgànics ques són sintetitzats per les plantes a partir dels aminoàcids fenilalanina i tirosina. Els fenilpropanoides a les plantes exerceixen indirectament protecció co ...

                                               

Floretina

La floretina és una dihidrocalcona, un tipus de fenol natural. Es pot trobar en algunes plantes, com a les fulles de les pomeres, i sha utilitzat en aliments com a potenciador del sabor.

                                               

Gossipol

El gossipol C 30 H 30 O 8 és un polifenol derivat del cotoner. El gossipol és un aldehid polifenòlic que permeabilitza les cèl lules i actua com inhibidor enzimàtic per a diversos enzims deshdrogenases. És un pigment groc. En loli de llavors de c ...

                                               

Quinona

Una quinona és un tipus de compost orgànic que formalment deriva de compostos aromàtics per canvi de grups –CH= per grups –C–, sense redistribució denllaços dobles, que dona com a resultat una estructura diona cíclica totalment conjugada. Aquest ...

                                               

1.4-Benzoquinona

1.4-Benzoquinona, comunament coneguda com para-quinona, és un compost químic amb la fórmula química C 6 H 4 O 2. En estat pur forma cristalls de color groc brillant amb un característic olor irritant, semblant al del clor, lesmostres impures sovi ...

                                               

Alitzarina

Alitzarina o 1.2-dihidroxiantraquinona és un compost orgànic, la fórmula del qual és C 14 H 8 O 4, que ha tingut un paper destacat com a tint. Originalment es va obtenir de les arrels de la planta del gènere Rubia. La paraula alitzarina prové de ...

                                               

Hidroquinona

La Hidroquinona, també dita benzè-1.4-diol o quinol, és un compost orgànic aromàtic que és un tipus de fenol, té la fórmula química C 6 H 4 2. La seva estructura química, té dos grups hidroxils enllaçats covalentment amb un anell de benzè en posi ...

                                               

Àcid fenilarsònic

Àcid fenilarsònic és el compost químic amb la fórmula química C 6 H 5 AsO 2. És un sòlid incolor derivat de làcid arsènic, AsO 3, on un grup OH sha substituït per un grup fenil. Aquests compost és un agent tamponador i precursor daltres compostos ...

                                               

Aloïna

La aloïna és un compost amarg i groguenc aïllat de la planta àloe. Es fa servir com estimulant i laxant, així com per tractar el restrenyiment, mitjançant moviments inductors de la defecació. El compost es presenta al làtex de làloe groc que tras ...

                                               

Apiol

Apiol és un compost químic orgànic de fórmula C 12 H 14 O 4 que es troba a lapi, les llavors de julivert i loli essencial de julivert. El va descobrir Heinrich Christoph Link, un farmacèutic de Leipzig, lany 1715 en forma de cristalls. El 1855 Jo ...

                                               

Bakuchiol

El bakuchiol amb fórmula química C 18 H 24 O, és un meroterpè la classe terpenophenol. Es troba en Psoralea corylifolia i en Otholobium pubescens. Un estudi en rates suggereix que els extractes bakuchiol i etanol de la planta medicinal xinesa Pso ...

                                               

BTEX

BTEX és un acrònim que significa benzè, toluè, etilbenzè i xilè. Aquests compostos són alguns dels compostos orgànics volàtils que es troben al petroli i en derivats com la gasolina. El toluè, letilbenzè i el xilè tenen efectes nocius sobre el si ...

                                               

Clorobenzè

El clorobenzè és un compost orgànic aromàtic amb la fórmula química C 6 H 5 Cl. Aquest líquid incolor i inflamable és un dissolvent comú i un intermediari àmpliament utilitzat en la fabricació daltres productes químics.

                                               

Diclorobenzè

El diclorobenzè és un compost aromàtic que conté dos àtoms de clor units a lanell aromàtic derivat del benzè. Segons la posició relativa dels dos àtoms de clor, el compost és anomenat ortodiclorobenzè, meta-diclorobenzè o para-diclorobenzè, i ten ...

                                               

Hexaclorofè

Hexaclorofè, també conegut com a Nabac, és un compost organoclorat que durant molt de temps ha estat utilitzat com a desinfectant. En medicina, lhexaclorofè sutilitza com un tòpic desinfectant, agent antibacterià, i es pot trobar en sabons i past ...

                                               

Luminol

El luminol és un compost químic que emet quimioluminescència, amb una brillantor blava, quan entra en contacte amb un agent oxidant. És un sòlid cristal lí blanc, lleugerament groguenc, soluble en la majoria de dissolvents orgànics polars però in ...

                                               

Mesitilè

El mesitilè, en anglès: Mesitylene o 1.3.5-trimethylbenzene, és un derivat del benzè amb tres substituents metils ubicats simètricament en lanell benzènic. Hi ha trimetilbenzens isòmèrics com l1.2.4-trimetilbenzè i l1.2.3-trimetilbenzè. Tots tres ...

                                               

Nitrobenzè

El nitrobenzè, de fórmula química C 6 H 5 NO 2, és un compost orgànic aromàtic conegut també com a Nitrobenzol, Nitrofè o essència de mirbana. Es presenta sota la forma dun líquid incolor o de cristalls grocs segons la temperatura. És un compost ...

                                               

Pirovalerona

La pirovalerona és un fàrmac psicoactiu estimulant amb efectes terapèutics en acció com inhibidor de recaptació de norepinefrina i dopamina que fa servir per al tractament clínic de fatiga crònica o letargia i com un anorèctic o supressor de la g ...

                                               

Resmetrina

La resmetrina és un insecticida piretroide utilitzat en el control de la població del mosquits adults. La molècula de lresmetrina té quatre estereoisòmers. És una barreja dels isòmers 1R,trans-, 1R,cis-, 1S,trans-, 1S,cis-, normalment en una rela ...

                                               

Ciclobutà

El ciclobutà és un compost orgànic amb la fórmula 4. El ciclobutà és un gas i comercialment es presenta com un gas liquat. Els derivats del ciclobutà reben el nom de ciclobutans. El ciclobutà per ell mateix no té significació comercial o biològic ...

                                               

Cicloheptà

El cicloheptà és un cicloalcà amb la fórmula molecular C 7 H 14. El cicloheptà és utilitzat com a solvent apolar per la indústria química i com a un intermedi en la fabricació de substàncies químiques i fàrmacs. Pot ser derivat per la reducció Cl ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →