Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 62                                               

Bec Bunsen

El cremador Bunsen o bec de Bunsen és un instrument utilitzat en laboratoris científics per a escalfar o esterilitzar mostres o reactius químics. Dallí parteix un tub vertical pel qual el gas flueix travessant un petit forat en el fons de tub. Al ...

                                               

Borbollador

Un borbollador és un instrument tubular amb un recipient que conté un líquid diluent a través del qual es fa bombollejar un gas. Aquest flascó és fet de vidre o material transparent. Laire o el gas es fa passar a través dun orifici capil lar que ...

                                               

Butiròmetre

Un butiròmetre és un aparell de laboratori dissenyat per a determinar la riquesa en greix de la llet i els seus derivats. El mot butiròmetre és un mot compost de la forma prefixada del mot grec boútyron, "mantega" i de la forma sufixada del mot g ...

                                               

Caixa de guants

Una caixa de guants o caixa seca és un contenidor segellat que forma part de lequipament de laboratori. Està dissenyada per permetre una manipulació dobjectes quan es desitja que estiguin aïllats de lexterior, bé per evitar fugues del seu conting ...

                                               

Calorímetre

El calorímetre és un instrument que serveix per a amidar les quantitats de calor subministrades o rebudes pels cossos. Serveix per a determinar la calor específica dun cos, així com per a amidar les quantitats de calor que alliberen o absorbeixen ...

                                               

Cambra de buit

Una cambra de buit és un recipient de parets rígides del qual sextreu laire i altres gasos mitjançant una bomba de buit. La baixa pressió resultant, comunament anomenada buit, permet als investigadors dur a terme experiments físics o provar dispo ...

                                               

Cambra de buit tèrmic

Una cambra de buit tèrmic és una cambra de buit en què es controla la radiació tèrmica de lambient. Normalment, lambient tèrmic saconsegueix fent passar líquid sobre fluid sa través de cobertes tèrmiques per aconseguir una temperatura freda, o mi ...

                                               

Cambra de condicionament operant

Una cambra de condicionament operant és un instrument de laboratori utilitzat per estudiar el comportament animal. La cambra de coneixement operant va ser creada per B.F. Skinner mentre era estudiant de postgrau la Universitat Harvard. Pot haver ...

                                               

Càpsula de porcellana

Una càpsula és un vas en forma de casquet esfèric, del qual hom se serveix principalment per a evaporar líquids. Les càpsules més usuals són les de porcellana i són emprades en anàlisi gravimètrica. La porcellana permet resistir altes temperature ...

                                               

Carbonitzador

Un carbonitzador és un aparell dissenyat per a dur-hi a terme carbonitzacions de matèria orgànica, que pot ésser de diversos tipus segons lús que se nhagi de fer del producte, com forns, retortes o simples campanes portàtils amb regulació del pas ...

                                               

Catetòmetre

Un catetòmetre és un instrument de laboratori que serveix per a mesurar la distància vertical entre dos punts pròxims, en especial quan no són la mateixa vertical. Consisteix en una ullera astronòmica, horitzontal, mòbil mitjançant un cargol micr ...

                                               

Centrifugadora

Una centrifugadora és una màquina que posa en rotació una mostra per separar per la força centrifugadora els seus components o fases, en funció de la seva densitat. Una aplicació típica consisteix a accelerar el procés de sedimentació, dividint e ...

                                               

Cobreobjectes

Un cobreobjectes és un vidre molt prim quadrat o rectangular de 20x20 o 20x40mm i molt fràgil, sutilitza per cobrir les preparacions i perquè no sembrutin els objectius i per protegir les preparacions permanents de la pols, la humitat, els paràsits.

                                               

Columna cromatogràfica

Sanomena columna cromatogràfica a un tub cilíndric, més llarg que ample, i la fase estacionària continguda en el seu interior, emprada en cromatografia per a realitzar separacions de mescles, a través de la qual circula la fase mòbil o eluent. En ...

                                               

Cremador desperit de vi

Un cremador dalcohol o cremador desperit de vi, és un equip de laboratori que sutilitza per produir una flama oberta. Pot ser de llautó, vidre, acer inoxidable, alumini, etc.

                                               

Cremador Meker

Un cremador Meker-Fisher o el cremador Meker és un cremador de laboratori que produeix múltiples flames de gas i que sutilitza per la calefacció, lesterilització i la combustió. Sutilitza quan el treball de laboratori requereix una flama més cale ...

                                               

Cremador Teclu

El cremador Teclu és un cremador de gas de laboratori, una variant del cremador Bunsen, anomenat així pel químic romanès Nicolae Teclu. Pot produir una flama més calenta que un cremador Bunsen.

                                               

Criòstat

Un criòstat és: un aparell de laboratori proper a una sala doperacions: un recinte refrigerat destinat a refredar ràpidament un element de teixit humà procedent duna biòpsia amb lobjectiu dexaminar-lo sense retards preparant un tall al micròtom p ...

                                               

Cristal·litzador

Un cristal litzador és un recipient de vidre de base ampla i poca alçada. Permet cristal litzar substàncies. També es pot usar com contenidor. La seva forma afavoreix una més ràpida evaporació del líquid dissolvent de la substància.

                                               

Cubeta

Una cubeta, cubeta dabsorció o cubeta despectrofotòmetre, és un recipient, generalment en forma dortòedre de bases quadrades, i poc profund segellat en una de les seves bases, fabricat en un material transparent la llum i dissenyat per a mantenir ...

                                               

Densímetre

Un densímetre és un areòmetre que serveix per determinar directament la densitat relativa dels líquids sense haver de calcular la massa i el volum. Normalment està fet de vidre i consisteix en un cilindre i un bulb. El líquid savoca en una gerra ...

                                               

Dessecador

Un dessecador és un estri de laboratori de química que sempra per dessecar de substàncies sòlides, quan són inestables pel que fa la temperatura. És generalment fet dun recipient de vidre que es pot tancar hermèticament. Els volums dels dessecado ...

                                               

Destil·lador

Un destil lador és un aparell usat per a destil lar barreges de líquids amb diferent punt debullició fent que bullin i després refredant per fer condensar el vapor. Un destil lador utilitza els mateixos conceptes que un equip de destil lació bàsi ...

                                               

Dialitzador

Un dialitzador és un aparell de laboratori dissenyat per a efectuar una diàlisi. Fonamentalment consisteix en un recipient partit en dos per una membrana semipermeable i ple de la solució a dialitzar, a una banda, i del solvent pur, a laltra. A v ...

                                               

Embut de Büchner

Un embut de Büchner és una peça del material de laboratori utilitzat per a realitzar filtracions. Usualment es produeix en porcellana, per la qual cosa el classifica entre el material de porcellana. Però també es fabriquen en vidre i plàstic, a c ...

                                               

Escovilló

L escovilló és un raspall petit, de forma cilíndrica, amb un mànec llarg, emprat per a netejar linterior dun tub o cavitat. En els laboratoris sempren per netejar tubs dassaig, matrassos aforats, buretes i altres recipients amb colls estrets. Tam ...

                                               

Estufa de laboratori

Una estufa de laboratori és un aparell descalfament que funciona, en la majoria de casos, dins laire que permet efectuar diversos tractaments tèrmics a temperatures regulades. Normalment aquestes estufes es troben en els laboratoris de recerca o ...

                                               

Etilòmetre

Un etilòmetre, popularment conegut com a alcoholímetre, és un aparell que mesura la concentració dalcohol etílic en el corrent sanguini duna persona mitjançant lanàlisi de laire pulmonar profund. La seva principal aplicació és identificar conduct ...

                                               

Eudiòmetre

L eudiòmetre és un instrument de laboratori utilitzat en lanàlisi volumètrica de certes mescles de gasos, o la síntesi de certs compostos els constituents dels quals són gasosos, en fer passar una espurna elèctrica pel si de la mescla. Consta dun ...

                                               

Extractor Soxhlet

Un extractor Soxhlet és un aparell que permet fer extraccions duna mostra sòlida amb un dissolvent líquid a reflux i en continu. Fou inventat el 1879 pel químic alemany Franz Ritter von Soxhlet. Lextractor Soxhlet consta de tres parts connectades ...

                                               

Flascó netejador

Un flascó netejador, o una ampolla de rentat, és un recipient cilíndric, acabat amb un bec que sempra per netejar a pressió instrumental de laboratori de vidre, com ara tubs dassaig i matrassos, per addicionar aigua destil lada a un recipient o p ...

                                               

Flascó netejador de gasos

Un flascó netejador de gasos és un recipient emprat als laboratoris per eliminar impureses dels gasos que shan produït mitjançant una reacció química. Els flascons netejadors de gasos estan fabricats en vidre i consten dun recipient que somple am ...

                                               

Forn de mufla

Un forn de mufla és un forn utilitzat als laboratoris que té el seu interior un recobriment dun material refractari que permet repartir la calor uniformement i assolir temperatures elevades, al voltant dels 1.100 °C. Als laboratoris sempren per a ...

                                               

Gradeta

Una gradeta és un instrument de laboratori que té per finalitat mantenir-hi drets tot tipus de tubs o vials, incloent tubs dassaig, tubs dhemòlisi, tubs de centrífuga, tubs eppendorf, criovials, etc. Existeixen diversos tipus de gradetes adaptade ...

                                               

Gresol

El gresol és un recipient normalment fet de grafit amb addició dargila per tal que pugui suportar altes temperatures, normalment de més de 500 °C i fins a uns 1.600 °C. Susa com a estri de laboratori i en els forns metal lúrgics per a contenir i ...

                                               

Gresol de Gooch

Un gresol de Gooch és un dispositiu de filtració per a ús en laboratori. Rep el nom del seu inventor, Frank Austin Gooch. És emprat per la recollida dun precipitat directament dins el recipient en el qual ha de ser assecat, possiblement calcinat, ...

                                               

Hidrotímetre

Un hidrotímetre és un aparell de laboratori dissenyat per la mesura de la duresa de laigua a partir de la propietat que tenen els sabons per a precipitar sals de calci, Ca 2+, el catió més important en la duresa. Fou dissenyat pels químics france ...

                                               

Junta de vidre esmerilat

Una junta de vidre esmerilat és una junta de vidre que es troba als caps dels recipients, peces i tubs de laboratori que té una cara esmerilada, obtinguda per sorrejament amb esmeril o per acció dun raig dàcid fluorhídric, que li lleva la transpa ...

                                               

Lactòmetre

Un lactómetre o lactodensímetre, és un areòmetre dissenyat per la determinació de la densitat de la llet; la seva escala es gradua en cent parts. La densitat de la llet varia considerablement amb el contingut de greixos i de sòlids presents en le ...

                                               

Lixiviador

Un lixiviador és un aparell de laboratori emprat per a lixiviar. És un tub, lleugerament cònic, amb una boca de càrrega la part superior, la més ampla, i una aixeta la part inferior de sortida del lixiviat. Nhi ha de vidre, de metall, per a líqui ...

                                               

Manta calefactora

Una manta calefactora és un calefactor elèctric emprat als laboratoris per a escalfar líquids o dissolucions. Està formada per una resistència elèctrica en forma de fils recoberts dun material aïllant i resistent la calor i entrellaçats semblantm ...

                                               

Manta ignífuga

Una manta ignífuga és una peça de fibra ininflamable, d1.8 x 2 m, que serveix per a aïllar del foc i per a apagar les flames duna persona o dun objecte encès. Les mantes més recents estan fets amb cotó 100% i estan tractades amb un producte ambie ...

                                               

Matràs

Un matràs és un recipient, generalment de vidre, emprat als laboratoris que es caracteritza per tenir un coll, habitualment llarg i estret, i que sempra com a continent de líquids o dissolucions. Als laboratoris hom pot trobar-ne de diferents tip ...

                                               

Matràs de coll de cigne

El matràs de coll de cigne és un aparell inventat per Louis Pasteur al segle xix. Pasteur que volia demostrar amb aquell invent que els brous, sopes, purés. es podrien per culpa dels microorganismes que hi queien, així que va idear el matràs de c ...

                                               

Matràs de fons rodó

Un matràs de fons rodó és un recipient de vidre de laboratori que té la part inferior esfèrica i sutilitza per treballs químics i bioquímics principalment. la part superior disposen duna secció tubular coneguda com a coll amb una obertura al capd ...

                                               

Matràs Erlenmeyer

El matràs Erlenmeyer és un recipient de vidre que sutilitza en els laboratoris, té forma de con i té un coll cilíndric, és pla per la base. Sutilitza per a escalfar líquids quan hi ha perill de pèrdua per evaporació o com a titular en lanàlisi qu ...

                                               

Matràs Kitasato

Un matràs Kitasato, conegut també com a matràs Büchner, és un matràs Erlenmeyer de paret gruixuda amb un tub de vidre curt i llengüeta que sobresurt horitzontalment una polzada per sota del seu coll. El tub curt i llengüeta actua com un adaptador ...

                                               

Matràs de Kjeldahl

El matràs de Kjeldahl és un matràs de forma de pera i coll llarg, dissenyat pel químic danès Johan Kjeldahl. És emprat per a efectuar digestions i mineralitzacions de substàncies, amb el mètode de Kjeldahl, que és la més important per determinar ...

                                               

Mesclador estàtic

Un mesclador estàtic és un aparell emprat per a realitzar la barreja de dos fluids. El dispositiu consta duns elements de barreja continguts en una carcassa cilíndrica tub o de secció quadrada. Les seves grandàries poden variar des de 6 mm a 6 me ...

                                               

Micropipeta

Una micropipeta és un instrument de mesura de volums de líquids dentre 1 i 1 000 μL emprats en els laboratoris. Els volums majors de líquids es mesuren amb pipetes. Les micropipetes funcionen a base duns pistons que varien la longitud duna column ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →