Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 569                                               

Factor-P

Factor-P és el nom dun ordinador de finals dels anys 60 dissenyat per Jordi Vidal i Joan Majó. És considerat com el primer ordinador fabricat a Espanya creat amb programació i tecnologia pròpies. Va ser llançat al mercat el 1967 per lempresa cata ...

                                               

Història de lordinador personal

La història de lordinador personal va començar la dècada de 1970. Un ordinador personal està orientat a lús individual i es diferencia dun ordinador mainframe, on les peticions de lusuari final són filtrades a través del personal doperació o un s ...

                                               

Història dels llenguatges de programació

Els inicis de la història dels llenguatges de programació es remunten a lany 1800. Va ser en aquest any, aproximadament, quan Babbage va crear una màquina analítica capaç de resoldre equacions diferencials, però els seus treballs són coneguts grà ...

                                               

Història de la computació a Catalunya

La història de la computació a Catalunya forma part de la història de la computació, però des dun punt de vista focalitzat especialment en Catalunya i la resta de lestat espanyol i la península Ibèrica, dins els quals el territori català va ser p ...

                                               

Història de Linux

La història de Linux va encetar lany 1991 amb el començament del projecte personal per un estudiant Finlandès, Linus Torvalds, que volia crear un nou nucli del sistema operatiu. Des de llavors, el resultant nucli Linux ha estat marcat per un crei ...

                                               

Matematikmaskinnämnden

Matematikmaskinnämnden era una agència governamental sueca que va construir els primers ordinadors suecs: BARK i BESK. Lany 1947 un estudi governamental a iniciativa de la Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien Acadèmia Reial Sueca de Ciències de ...

                                               

Primera generació de computadores

La primera generació de computadores abasta des de lany 1940 fins a lany 1952, encara que realment aquestes dates són per les màquines comercials, ja que el Zuse Z1 de 1938 és considerat com primer computador és. També hi ha antecedents amb base ...

                                               

Segona generació de computadors

La segona generació de les computadores va reemplaçar les vàlvules de buit pels transistors. Per això les computadores de la segona generació són més petites i consumeixen menys electricitat que les de la generació anterior. La comunicació amb aq ...

                                               

Sistema heretat

Un sistema heretat és un maquinari i/o programari que continua utilitzant-se en una organització, mentre que és obsolet però difícil de reemplaçar, malgrat la disponibilitat de sistemes més moderns. Per exemple, els bancs i companyies dasseguranc ...

                                               

The Mother of All Demos

La Mare de Totes les Demos és un nom donat de forma retrospectiva la demostració de les tecnologies informàtiques experimentals de Douglas Engelbart el 9 de desembre de 1968 que ara són comunes. La demostració en viu va comptar amb la introducció ...

                                               

Tecnologia prehistòrica

Les tecnologies prehistòriques corresponen al conjunt dutensilis i eines de pedra; llums doli; pintures rupestres; arc i sageta; agulles, entre daltres. Elaborades per lhome abans de la invenció de lescriptura. Durant el període de la prehistòria ...

                                               

Arquitectura prehistòrica

Dins aquest conjunt es poden distingir dos tipus de construccions: Les construccions megalítiques, del grec μέγασ, megas gran i λίθοσ, lithos pedra; consten denormes lloses de pedra sense tallar, o escassament escalabornades, verticals i horitzon ...

                                               

Indústria òssia

Sanomena indústria òssia el conjunt de tècniques i activitats per transformar la primera matèria els objectes resultants i les seves sobres de fabricació en objectes de treball i/o artístics. Aquest típus dindústria utilitza tècniques analògiques ...

                                               

Ortòstat

Un ortòstat és un bloc o llosa vertical, adornada o no, que forma la filada inferior dun mur. En un dolmen neolític, els ortòstats formen parcialment o totalment les parets del monument funerari megalític i suporten les lloses de la tapadora.

                                               

Punta lítica

Una punta lítica és un instrument tallat en pedra amb forma allargada, amb un àpex terminal molt agut més o menys paral lel al seu eix de simetria. La forma dobtenir una punta lítica és extremadament variada, així com la seva funció, encara que a ...

                                               

Bus 0-10V

El Bus 0-10V és un bus de comunicacions de tipus analògic per a controlar el nivell de llum de sistemes o equips dil luminació. Fou creat per lorganització ESTA lany 1997. La darrera versió de lespecificació es pot consultar aquí. També ha estat ...

                                               

Bus DALI

El Bus DALI és un protocol que aplica a busos de control de sistemes dil luminació en aplicacions dautomatització dedificis. Va ser creat com a una millora del bus analògic 0-10V, i inspirat en el bus digital propietari anomenat DSI. El bus DALI ...

                                               

Contaminació lumínica

La contaminació lumínica és lemissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per la realització de les activitats previstes en la zona en què shan instal lat els llums. Sovint es ...

                                               

Digital Multiplex

El Digital Multiplex és un protocol electrònic utilitzat en luminotècnia pel protocol DMX que funciona sota llicència GNU pel control de la il luminació despectacles, permetent la comunicació entre els equips de control de llums i les mateixes fo ...

                                               

Eficiència de lenllumenat públic

Leficiència energètica duna instal lació de enllumenat exterior es defineix com la relació entre el producte de la superfície il luminada per la il luminància mitja en servei de la instal lació entre la potència activa total instal lada. ϵ = S × ...

                                               

Fanaler

El fanaler era la persona que tenia cura dels fanals públics. Era lencarregat dencendre els fanals de gas cada vespre i dapagar els mateixos llums a lalba. El fanaler portava un pal molt llarg amb una flama la punta i encenia el llum després dobr ...

                                               

Fanals Gaudí

Els Fanals Gaudí són una obra de Barcelona inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Ubicades al districte de Ciutat Vella, enmig del Pla de Palau, a lalçada del número 15, semplacen dos fanals obra dAntoni Gaudí.

                                               

Fòsfor (substància fosforescent)

Un fosfororòfor, de forma més general, és una substància que exhibeix el fenomen de luminescència. Fàcilment confusible, aquest terme engloba els materials fosforescents, que mostren un decaïment lent en la brillantor, i els materials fluorescent ...

                                               

Funció de lluminositat

En fotometria la funció de lluminositat o funció deficiència lluminosa {\displaystyle \scriptstyle {V}} o i ¯ {\displaystyle \scriptstyle) descriu la relació entre la sensació de llum humana i el concepte físic de llum, que és la quantitat la qua ...

                                               

Gas Blau

El gas Blau, versió primitiva, i precursor dels gasos liquats de petroli actuals, és un "gas combustible artificial" denllumenat similar al propà emprat avui dia. En contra del que el seu nom pugui donar a entendre, no és blau sinó incolor, va se ...

                                               

Gas combustible

Un gas combustible és un gas que sutilitza com a combustible per produir energia tèrmica mitjançant un procés de combustió. Obtinguts de manera natural Gas natural el major component és el metà que és el més habitual. Obtinguts per síntesi Gas ci ...

                                               

Il·luminació destat sòlid

L il luminació destat sòlid, es refereix a un tipus dil luminació en què sempren dispositius com ara díodes emissors de llum, díodes orgànics emissors de llum o díodes emissors de llum basats en polímers, com a font dil luminació. El terme "sòlid ...

                                               

Làmpada

Una làmpada és un aparell destinat a produir llum. Per extensió, aquest terme sutilitza per descriure un objecte destinat a suportar la làmpada pròpiament dita. La làmpada més antiga és la llàntia. Des de ladveniment de lelectricitat, les làmpade ...

                                               

Làmpada Davy

La làmpada de Davy és una làmpada de seguretat inventada pel científic cornuallès Humphry Davy per evitar les explosions causades per la ignició de metà a les mines de carbó. Presentatda la Royal Society de Londres el 1815, era una llanterna de q ...

                                               

Llum elèctrica

La llum elèctrica és la il luminació mitjançant electricitat com a aplicació principal de lefecte Joule. El seu rendiment energètic és molt petit, ja que la majoria denergia elèctrica que consum es dispersa en forma de calor. Als Països Catalans, ...

                                               

Metxa

El terme metxa té tres significats diferents que, tot i estar relacionats amb la combustió, exigeixen definicions i explicacions particulars. Les metxes pirotècniques són cordons combustibles que permeten transmetre la combustió des dun cap a lal ...

                                               

MR16

MR16 és un format estàndard amb reflector integrat de bombetes halògenes i també algunes làmpades fluorescents i làmpades LED, que subministren diversos fabricants. Normalment són usades igual que les làmpades fluorescents i les bombetes incandes ...

                                               

Torxa

Originalment, una torxa o atxa era una font portàtil de foc usada com font lumínica, usualment consistent en un bastó o mànec de fusta, amb un dels seus extrems embolicat en un tros de drap amarat de brea i algun altre material inflamable o ambdu ...

                                               

Falcó Mil·lenari

El Falcó Mil lenari és una nau de la pel lícula La guerra de les galàxies de la trilogia original i de les seqüeles. És pilotada per en Han Solo i en Chewbacca. Els coets Falcon 1 de SpaceX porten aquest nom en homenatge la nau de La guerra de le ...

                                               

TIE fighter

Els TIE fighters són caces estelars ficticis de lunivers de Star Wars. Les naus, propulsades per dos motors iònics, són ràpides i fràgils, i estan produïdes per Sienar Fleet Systems per lImperi Galàctic. Els TIE fighters i les altres naus TIE apa ...

                                               

X-wing

L X-Wing és un tipus de caça estel lar de lunivers fictici de Star Wars. Fa referència a una sèrie de caces dissenyats i produïts per lempresa Incom Corporation la principal característica és la forma en X de les seves quatre ales. Al principi, v ...

                                               

Internet

Internet és una xarxa pública i global dordinadors que estan connectats entre si per mitjà del protocol dInternet i que comuniquen mitjançant la commutació de paquets. Internet és la unió de milions de subxarxes domèstiques, acadèmiques, comercia ...

                                               

Accés a Internet

L accés a Internet connecta terminals dordinador, ordinadors, dispositius mòbils, i xarxes informàtiques individuals a Internet, permetent als usuaris laccés als seus serveis, com són lemail i el World Wide Web. Els proveïdors dInternet ofereixen ...

                                               

AlterNIC

AlterNIC va ser un registrador no oficial de noms de domini dInternet creat lany 1995, que va generar molta controvèrsia i que funcionava amb un sistema arrel de noms de domini alternatiu. El seu propòsit principal era desafiar el monopoli dInter ...

                                               

Amazon Glacier

Amazon Glacier és un servei demmagatzematge en el núvol dAmazon i forma part de la família de serveis dAWS. Aquest servei web proporciona emmagatzematge de baix cost per a larxiu de dades i còpies de seguretat dels usuaris en general, encara que ...

                                               

Amazon Mechanical Turk

Amazon Mechanical Turk és un mercat que consisteix en una plataforma de crowdsourcing que requereix intel ligència humana. Aquesta plataforma serveix per a treballs simples i de baix preu unitari que requereixen un cert nivell dintel ligència que ...

                                               

Antecedents contraculturals dInternet

Els antecedents contraculturals de Internet van suposar uns pilars bàsics en la creació del que seria la plataforma revolucionària dels anys 90. La unió de la tecnologia amb els fonaments del moviment hippie, els quals reivindicaven idees com la ...

                                               

Arsys

Arsys és un proveïdor europeu de serveis de presència a Internet, hosting gestionat, cloud computing i solucions dinfraestructura TIC. El nom de Arsys significa en grec impuls, elevació. També és el terme amb el qual es denomina al moviment reali ...

                                               

BodyNET

BodyNET és el nom duna xarxa de sensors sense fils portàtil que sadhereix la pell humana i rastreja el moviment, la freqüència cardíaca i la respiració. El dispositiu ha sigut desenvolupat per un equip de científics de la Universitat de Stanford ...

                                               

ByteDance

ByteDance o Beijing ByteDance Technology Co Ltd. és una companyia xinesa de tecnologia dInternet que opera diverses plataformes de contingut habilitades per a laprenentatge automàtic, amb seu a Beijing. Va ser fundada per Zhang Yiming el 2012. El ...

                                               

Censura a internet al Marroc

La censura a internet al Marroc va ser catalogada com a selectiva a les àrees social, conflicte/seguretat, i eines dinternet i no hi ha proves en làrea política per part de lOpenNet Initiative a lagost de 2009. En el seu informe Freedom on the Ne ...

                                               

Censura de Google

Google i les seues empreses filials, tals com YouTube, han eliminat o omès informació dels seus servicis per complir amb les seues polítiques dempresa, amb les exigències legals, i amb les lleis de censura dels governs. Nombrosos governs han dema ...

                                               

Cerca federada

La cerca federada és una tecnologia de recuperació dinformació que permet la cerca simultània de múltiples recursos de cerca. Un usuari realitza una sola sol licitud de consulta que es distribueix als motors de cerca, bases de dades o altres moto ...

                                               

Cerca per paraula clau

La cerca per paraula clau és una pràctica que els professionals de loptimització publicitària fan servir per trobar els termes de cerca que la gent introdueix en els motors de cerca quan busca alguna cosa. Ho fan amb la intenció daconseguir millo ...

                                               

Charlie bit my finger - again!

Charlie bit my finger - again! més simplement conegut com a Charlie bit my finger o Charlie bit me, és un vídeo viral dInternet de lany 2007 famós per haver sigut el vídeo més vist de YouTube de tots els temps. En aquest clip de només 56 segons, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →