Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 566                                               

Rosca mètrica

El sistema de rosca mètrica és una família de passos rosca estandarditzada basada en el SI. Els seus avantatges inclouen la resistència la tracció, a causa del gran angle del fil de rosca. Defectes, segons la posició del fils de la rosca pot perd ...

                                               

Roscatge

El roscatge o roscat consisteix en la mecanització helicoidal interior i exterior, duna rosca sobre una superfície cilíndrica. Els sistemes dunió i subjecció a base de rosques estan presents en tots els sectors industrials en què es treballa amb ...

                                               

Unió caragolada

Les unions caragolades, són un mètode dunió entre diversos elements, de forma temporal, a diferència de la soldadura, qué uneix permanentment. Aquestes unions entre elements, es duen a terme amb tres elements claus com el caragol, la femella i la ...

                                               

Tecnologia sanitària

Tecnologia sanitària és una part de la Tecnologia de la salut que abasta una àmplia gamma de productes per la cura de la salut i, en una o altra manera, sutilitza per diagnosticar, vigilar o tractar cada malaltia o condició que afecta els éssers ...

                                               

Adhesiu tissular

Els adhesius tissulars són substàncies o materials que susen en medicina per tancament ferides traumàtiques o quirúrgiques amb codi ATC V03A K, i susen en la indústria alimentària específicament en lelaboració de productes carnis.

                                               

Amniocentesi

L amniocentesi, igual que el mostreig de les vellositats coriòniques, són anàlisis opcionals dutes a terme en la dona embarassada que ajuden a detectar trastorns genètics del fetus abans del naixement. Consisteix a extreure una mostra de líquid a ...

                                               

Biòpsia de vellositats coriòniques

La biòpsia o mostreig de les vellositats coriòniques, igual que lamniocentesi, és una anàlisi opcional duta a terme en la dona embarassada que ajuda a detectar trastorns genètics del fetus abans del naixement. El MVC consisteix a extreure una mos ...

                                               

Bomba dinsulina

Bomba dinsulina o bomba de perfusió contínua de insulina és un producte sanitari que permet administrar insulina de manera contínua a lorganisme per mitjà dun catèter. La seva grandària és similar la dun paquet de tabac i funcionen normalment amb ...

                                               

Caminador

Un caminador és un estri per a persones discapacitades que han menester dajuda per a estar-se drets i mantenir lequilibri mentre caminen. Serveix per a assistir el caminar quan una o ambdues extremitats inferiors requereixen suport addicional dur ...

                                               

Catèter

Un catèter en medicina és un tub que es pot inserir dins una cavitat del cos, conducte, o vas sanguini. Els catèters permeten el drenatge, ladministració de fluids o gasos o laccés pels instruments quirúrgics. El procés dinserir catèters és el ca ...

                                               

Catèter doble J

El catèter doble J és un tub flexible de calibre fi que sinsereix dins de lorganisme per permetre el drenatge de fluids duna cavitat a una altra. La seva forma no és rectilínia sinó que és recta la part mitjana i senrosca en els seus dos extrems, ...

                                               

Derivació cardiopulmonar

La derivació cardiopulmonar o bypass cardiopulmonar és una tècnica que suplanta temporalment la funció del cor i els pulmons durant una cirurgia, mantenint la circulació de la sang i la presència doxigen en el cos. La pròpia bomba amb la qual es ...

                                               

Diagnòstic genètic preimplantacional

El diagnòstic genètic preimplantacional és la prova genètica duta a terme sobre el material genètic dembrions creats per fecundació in vitro, amb lobjectiu de cercar una certa anormalitat al seu DNA i identificar un embrió sa per poder-lo implant ...

                                               

Diàlisi peritoneal

La diàlisi peritoneal és un tipus de diàlisi que utilitza el peritoneu de labdomen duna persona com a membrana a través de la qual sintercanvien fluids i substàncies dissoltes amb la sang. Sutilitza per eliminar lexcés de líquid, corregir problem ...

                                               

Electroencefalograma

Un electroencefalograma o EEG és una exploració neurofisiològica basada en el registre de lactivitat bioelèctrica cerebral en condicions basals de repòs, en vigília, en somni o en situacions dactivació

                                               

Electromedicina

L electromedicina és lespecialitat de les Ciències de la Salut que estudia i analitza la cura de la Salut des del punt de vista de la Tecnologia sanitària. En altres paraules, consisteix en la correcta planificació, aplicació i desenvolupament de ...

                                               

Faixa (elàstica)

La faixa és una peça elàstica que cenyeix el cos per motius estètics o mèdics. Faixa estètica: Peça de roba interior femenina, feta dun teixit elàstic, sòlid però prim i amb un disseny que ajuda a donar les formes desitjades. En certa manera, es ...

                                               

Hemodiàlisi

Hemodiàlisi, en medicina, és un mètode per treure productes de rebuig com la creatinina i urea, i també aigua lliure de la sang quan el ronyó té una fallida. Lhemodiàlisi és una de les tres teràpies de reemplaçament del ronyó. Lhemodiàlisi es pot ...

                                               

Incubadora

Es denomina incubadora a dispositius de diferent tipus que tenen la funció comuna de crear un ambient amb la humitat i temperatura adequades per al creixement o reproducció déssers vius. Els principals tipus dincubadora són els que sutilitzen en ...

                                               

Litotrícia

La litotrícia, litotrípsia o litotrípsia extracorpòria per ones de xoc és loperació de polvorització o esmicolament, dins de les vies urinàries, el ronyó o la vesícula biliar, de les pedres o càlculs que allà hi hagi, per tal que puguin sortir pe ...

                                               

Polisomnografia

Els estats i les fases del son humà es defineixen segons els patrons característics que sobserven mitjançant lelectroencefalograma EEG, lelectrooculograma EOG, un mesurament dels moviments oculars i lelectromiograma de superfície EMG. La polisomn ...

                                               

Producte sanitari

El producte sanitari és un producte utilitzat en lentorn mèdic-sanitari, regulat per les directives de producte sanitari europees 90/385/EEC de productes sanitaris implantables actius, 98/79/EC de productes sanitaris per a diagnòstic in vitro i l ...

                                               

Producte sanitari per a diagnòstic in vitro

Un producte sanitari per a diagnòstic in vitro és, segons la directiva europea 98/79/EC: Exemples de productes sanitaris per al diagnòstic in vitro són les proves dembaràs, els analitzadors de glucèmia que utilitzen els diabètics, etc.

                                               

Punció aspirativa amb agulla fina

La punció aspirativa amb agulla fina és un procediment mèdic dirigit a investigar els pacients amb una tumoració. La tècnica consisteix a extreure un tros de teixit petit, o un grup de cèl lules, per aspiració a través duna agulla fina i la reali ...

                                               

Sèrum fisiològic

El sèrum fisiològic és una dissolució aquosa de substàncies compatibles amb els organismes vius per les seves característiques definides de osmoticitat, pH i força iònica. Està compost daigua, electròlit, i, de vegades, diferents substàncies, com ...

                                               

Sistema de suport de vida de lEEI

El Sistema de Suport Vital i Control de lAmbient de lEstació Espacial Internacional proporciona o controla la pressió atmosfèrica, la detecció i extinció del foc, els nivells doxigen, la gestió de residus i el subministrament daigua. La major pri ...

                                               

Stent

El terme stent és un anglicisme mèdic dús comú per a denominar una cànula o un dispositiu amb forma cilíndrica o tubular dús endoluminal, generalment endovascular, i que es col loca a linterior duna estructura anatòmica o conducte corporal per ma ...

                                               

Apple Worldwide Developers Conference

L Apple Worldwide Developers Conference és una conferència que la companyia dinformàtica i electrònica Apple fa anualment a Califòrnia. Com que està dirigida a desenvolupadors, es parla sobretot de tecnologies per a desenvolupadors de programari ...

                                               

Build (conferència de desenvolupadors)

Build és una conferència anual organitzat per Microsoft, dirigit cap a programari i desenvolupador web utilitzant Windows, Windows Phone, Microsoft Azure i altres tecnologies de Microsoft. Realitzat per primera vegada en 2011, serveix com un succ ...

                                               

Campus Party

La Campus Party és una trobada LAN on es concentren aficionats dinformàtica de tot Europa realitzada des del 1997 al País Valencià. Les activitats més comunes són les partides multijugador, lintercanvi de dades i de coneixements sobre diversos ca ...

                                               

COMDEX

COMDEX va ser una de les convencions de productes informàtics més grans del món, la qual es va dur a terme, cada novembre, des de 1979 fins al 2003, a Las Vegas. La primera COMDEX va tindre lloc lany 1979 en el MGM Grand Hotel and Casino, amb 167 ...

                                               

DEF CON

DEF CON és una de les convencions de hackers més antigues. Es celebra lúltima setmana de juliol o la primera dagost als Estats Units la ciutat de Las Vegas. El fundador de les conferències va ser Jeff Moss. La primera trobada va ser a Las Vegas, ...

                                               

Euskal Encounter

L Euskal Encounter és una LAN party centrada amb la scene on aficionats i professionals de la informàtica que busquen intercanviar coneixements i realitzar diverses activitats relacionades amb la informàtica es reuneixen durant diversos dies. Con ...

                                               

Google I/O

Google I/O és un congrés de desenvolupadors web organitzat anualment per Google per presentar i discutir les aplicacions web de Google i les tecnologies obertes dInternet. Sha realitzat quatre vegades, durant els dies 28 a 29 de maig de 2008, 27 ...

                                               

Trobada LAN

Una Trobada LAN és un esdeveniment que reuneix un grup de persones amb els seus ordinadors per jugar, compartir i intercanviar informació. El nom prové de la forma en què sinterconnecten els ordinadors: mitjançant una xarxa local, que permet inte ...

                                               

Exposició universal

Una exposició universal és una exposició de gran envergadura celebrada des de la segona meitat del segle xix en localitzacions arreu del món. Lorganització que socupa oficialment de nomenar les ciutats organitzadores daquest tipus desdeveniments ...

                                               

Exposició Universal de 1958

L Exposition universelle et internationale Bruxelles 1958 va ser una exposició universal regulada pel Bureau International des Expositions que va tenir lloc entre el 17 dabril i el 9 doctubre de 1958 a Brussel les, la capital de Bèlgica.

                                               

Expo 2017

L’ Exposició Universal del 2017, també coneguda com a Expo 2017, la ciutat d’Astanà, capital del Kazakhstan. El tema triat el 2017 ha estat Future Energy en català "l’energia del futur". Es va inaugurar el dia 9 de juny del 2017, amb la participa ...

                                               

Exposició Internacional de Barcelona

L Exposició Internacional de Barcelona tingué lloc del 20 de maig de 1929 al 15 de gener de 1930 a Barcelona. Se celebrà la muntanya de Montjuïc, on ocupà una superfície de 118 hectàrees, i tingué un cost de 130 milions de pessetes. Entre la vint ...

                                               

Exposició Universal de Brussel·les (1910)

                                               

Exposició Internacional de Brussel·les de 1897

L Exposició Internacional de Brussel les de 1897 fou una Exposició universal celebrada a Brussel les, Bèlgica, des del 10 de maig de 1897 fins al 8 de novembre de 1897. Hi participaren 27 països, hi assistiren aproximadament 7.8 milions de person ...

                                               

Bureau International des Expositions

El Bureau International des Expositions, en català Oficina Internacional dExposicions, és una organització responsable dadjudicar les exposicions universals i internacionals. La seu es troba a París. La BIE té tres classes dExpo: universal, inter ...

                                               

Esposizione Universale Roma

L Esposizione Universale Roma, era una Exposició que shavia de celebrar a Roma el 1942 amb motiu del vintè aniversari de larribada al poder del feixisme italià de Benito Mussolini. Lesclat de la II Guerra Mundial, però, impedí tal celebració. En ...

                                               

Expo 98

L Expo 98, o Exposició Internacional del 1998, el tema de la qual va ser "els oceans: un patrimoni per al futur", va ser una Exposició Internacional Especialitzada regulada per lOfician Internacional dExposicions, que va tenir lloc a Lisboa, a Po ...

                                               

Exposició colonial

Una exposició colonial era un tipus de lexposició internacional adreçada a impulsar el comerç i reforçar el suport popular als diversos imperis colonials durant el Nou Imperialisme, que va començar la dècada del 1880 amb la Cursa per lÀfrica. LEx ...

                                               

Exposició Iberoamericana de Sevilla de 1929

L Exposició Iberoamericana de Sevilla, inaugurada el 9 de maig de 1929 i clausurada el 21 de juny de 1930, va ser la primera Exposició Internacional per a donar mostra de lagermanament entre Espanya i Portugal amb Amèrica; Espanya i Hispanoamèric ...

                                               

Exposició Universal de 1893

La Fira Mundial de Xicago va ser una exposició universal feta a Chicago el 1893 per a celebrar els 400 anys de larribada de Cristòfor Colom al Nou Món, en 1492. La principal atracció de la fira fou una piscina enorme, que representava el llarg vi ...

                                               

Exposició Universal de París (1855)

L Exposició Universal de 1855 va ser una exhibició internacional realitzada la ciutat de París, en el Camp de Mart. Es va obrir al públic el 15 de maig de 1855, fins al 15 de novembre del mateix any. El tema oficial va ser Exposition Universelle ...

                                               

Exposició Universal de París (1889)

L’ Exposició Universal de París fou una exposició universal realitzada a París des del 6 de maig al 31 doctubre del 1889. Es realitzà lany del centenari de la Presa de la Bastilla, esdeveniment simbòlic del començament de la Revolució Francesa. L ...

                                               

Exposició Universal de Saint Louis (1904)

L Exposició Universal de Saint Louis, també anomenada Louisiana Purchase Exposition, va ser una Exposició Universal que va estar coordinada per la Louisiana Purchase Exposition Company i el Govern dels Estats Units, i que va tenir lloc del 30 dab ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →