Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 56                                               

Samsung Galaxy Note II

El Samsung Galaxy Note II és el successor del Samsung Galaxy Note, i el segon de la línia Galaxy Note. És un "phablet" fabricat per Samsung, llançat al juliol del 2012.

                                               

Apple Books

Apple Books és una aplicació dApple Inc. Va ser anunciada juntament amb liPad el 27 de gener de 2010 i és suportada per tots els dispositius que funcionen amb el sistema operatiu iOS i especialment pels iPad on laplicació és diferent. Laplicació ...

                                               

Finder

Finder és laplicació de sistema operatiu macOS responsable de la gestió total dels arxius dusuari, discos, xarxa i el llançament daltres aplicacions. Com a tal, Finder actua com el shell en altres sistemes operatius, però usant una interfície grà ...

                                               

IBooks Author

iBooks Author és un programa per a Mac OS X gratuït per tal deditar llibres digitals interactius per a liPad 2 o posterior. Lha desenvolupat Apple Inc.

                                               

IWork

iWork designa el paquet ofimàtic llançada per Apple el gener de 2005 sota el nom de iWork05. Ha estat desenvolupada amb lobjectiu que els usuaris de Macintosh siguin encara més independents de Microsoft Office. iWork 09 funciona sota el sistema o ...

                                               

Numbers

Numbers és un programari de full de càlcul, desenvolupat per Apple Inc. Completa la suite ofimàtica iWork que comprèn ja Keynote i Pages. La primera versió de Numbers va ser anunciada el 7 dagost de 2007 per a Mac OS X Tiger i Leopard. En la seva ...

                                               

Pages (processador de text)

Pages és un processador de text desenvolupat per Apple Inc, formant part duna sèrie dapps pertinents al set de productivitat iWork i sexecuta en els sistemes operatius macOS, iOS i iPadOS. La primera versió va ser anunciada lonze de gener del 200 ...

                                               

Photo Booth

Photo Booth és una aplicació de programari per agafar fotos i vídeos amb un iSight càmera. Està publicat per Apple Inc. com a part de macOS i iOS. Photo Booth va ser alliberat dins octubre 2005 i era al principi disponible únic en Macintosh ordin ...

                                               

Quicktime

Quicktime és un estàndard de reproducció de vídeo multiplataforma. El podrem fer servir tant en entorn PC com en entorn Mac. La seva extensió a nivell darxiu és *.mov. QuickTime no és només un reproductor, sinó un sistema multimèdia complet capaç ...

                                               

Sinclair BASIC

Sinclair Basic és el nom que rep el BASIC implementat la Memòria ROM dels microordinadors Sinclair des del ZX80 fins a les diferents versions del ZX Spectrum. Aquests ordinadors es van comercialitzar des de 1980 fins a 1992.

                                               

Estel CN

Una estrella CN té bandes de cianogen inusualment fortes en el seu espectre en comparació amb altres estrelles del seu tipus espectral. El cianogen és una molècula simple dun àtom de carboni i un àtom de nitrogen, amb bandes dabsorció al voltant ...

                                               

Nòduls limfàtics poplitis

Els nòduls limfàtics poplitis, de mida petita i en nombre de sis o set, són nòduls del sistema limfàtic que es troben inserits en el greix de la fossa poplítia: Un es troba just per sota dels fascicles poplitis, prop de la part terminal de la ven ...

                                               

Quil

El quil és un fluid corporal daspecte lletós que consisteix en limfa i àcids grassos emulsionats o lliures. Es forma a lintestí prim durant la digestió daliments grassos i és captada pels vasos limfàtics. La baixa pressió relativa dels vasos limf ...

                                               

Sistema limfàtic

El sistema limfàtic està constituït pels capil lars limfàtics, pels vasos limfàtics i pels ganglis limfàtics. El líquid que conté es denomina limfa. Els vasos limfàtics són cecs, és a dir no tenen sortida. Per les seves parets absorbeixen part de ...

                                               

Capil·lar sanguini

Els capil lars són els vasos sanguinis de menor diàmetre, la seva paret està formada només per lendoteli amb el seu suport, el que permet lintercanvi de substàncies entre la sang i les substàncies que es troben al voltant daquesta.

                                               

Boca

La boca, també coneguda com a cavitat bucal o cavitat oral, és lorifici per on ingerim laliment. Generalment està ubicada al cap i constitueix la primera part del sistema digestiu i tub digestiu. La boca sobre a un espai previ la faringe anomenat ...

                                               

Úvula

L úvula o, popularment, campaneta, neulella, gargamelló, gallet és una petita massa carnosa que penja del paladar tou, per sobre de larrel de la llengua. Està formada per teixit conjuntiu i mucosa, a més de tres músculs: el tensor del paladar, le ...

                                               

Cec (intestí)

El cec és la primera porció de lintestí gros situada per sota dun pla transversal que passa per la llum de lorifici ileocecal. Es continua amb la porció ascendent del còlon. El cec és un sac on sacumula el bolus alimentari. És una zona relativame ...

                                               

Còlon

El còlon, budell sacsoner o budell sacsonut és la part final de laparell digestiu en la majoria de vertebrats, extreu aigua i sals dels residus sòlids abans que siguin eliminats del cos. En els mamífers, el còlon es compon de quatre seccions. El ...

                                               

Duodè

En anatomia del sistema digestiu, el duodè o budell primer és un tub articulat buit que connecta lestómac amb el jejú. És la primera part, i més curta, de lintestí prim i és on té lloc la majoria del procés de digestió química. Comença al bulb du ...

                                               

Intestí gros

L intestí gros, intestí cras o budell gruixut és el darrer tram de laparell digestiu en els vertebrats. La seva funció és absorbir laigua dels residus alimentaris no digeribles per la seva posterior expulsió del cos. Està format pel cec i pel còl ...

                                               

Intestí prim

L intestí prim és la porció del tub digestiu que sinicia després de lestómac i acaba a lintestí gros, amb qui constitueix les subdivisions de lintestí en els mamífers. Mesura aproximadament sis metres de llargada.

                                               

Múscul suspensori del duodè

El múscul suspensori del duodè és un fi múscul que connecta la unió formada entre duodè, jejú i flexura duodenojejunal al teixit connectiu que envolta les artèries mesentèrica superior i celíaca. El múscul suspensori sinsereix habitualment la ter ...

                                               

Paret gastrointestinal

La paret gastrointestinal es refereix la sèrie especialitzada de les capes de teixit que envolten el lumen del tracte gastrointestinal. Lestructura general implica les següents quatre capes: Mucosa. Submucosa. Muscularis externa. Serosa si el tei ...

                                               

Recte

El recte, també conegut com a budell cular o budell culà és lúltim tram del tub digestiu, situat immediatament després del còlon sigmoide. El recte rep els materials de deixalla que queden després de tot el procés de la digestió dels aliments, co ...

                                               

Vellositat intestinal

Les vellositats intestinals són projeccions petites i semblants a dits que sestenen cap la llum de lintestí prim. Cada vellositat té una longitud aproximada de 0.5-1.6 mm i té moltes microvellositats que sobresurten dels enteròcits que formen col ...

                                               

Cèl·lula presentadora dantigen

Les cèl lules presentadores dantigen són un grup divers de cèl lules del sistema immunitari la funció de les quals és captar, processar i, com el seu nom indica, presentar molècules antigèniques a les seves membranes per tal que siguin reconegude ...

                                               

Citotoxicitat mediada per cèl·lules dependents dels anticossos

La citotoxicitat mediada per cèl lules dependents dels anticossos és un mecanisme de defensa immunològica mediada per cèl lules pel qual una cèl lula del sistema immunitari activa la lisi duna cèl lula objectiu, amb els antígens de superfície de ...

                                               

Sistema reticuloendotelial

El 1913, Aschoff i Landau individualitzaren un sistema cel lular, diferenciant-lo funcionalment del teixit mesenquimatós difús, que anomenaren sistema reticuloendotelial. Les cèl lules del sistema reticuloendotelial tenen la capacitat dacumular, ...

                                               

Immunitat humoral

La immunitat humoral és laspecte del sistema immunitari que és mitjançat per la secreció danticossos produïts a les cèl lules dels limfòcits B. Els anticossos produïts suneixen la superfície dels antígens com ara virus i bacteris. La immunitat hu ...

                                               

Receptor del sistema del complement

Un receptor del complement és un receptor unit la membrana que pertany al sistema del complement, que forma part del sistema immunitari innat. Els receptors del complement suneixen a fragments de proteïna efectora que es produeixen en resposta a ...

                                               

Sistema del complement

El sistema del complement és una cascada bioquímica que contribueix a eliminar els patògens dun organisme. És una part del sistema immunitari inespecífic és a dir que no és adaptable i que no canvia al llarg de la vida dun individu, per tant, per ...

                                               

Fol·licle pilós

El fol licle pilós és la part de la pell que permet al cabell créixer al concentrar cèl lules mare. Dins dels fol licles existeixen glàndules sebàcies. la base del fol licle hi ha una estructura petita anomenada papil la. És aquí on tenen origen ...

                                               

Glàndula sebàcia

Les glàndules sebàcies són situades la dermis i estan formades per cèl lules plenes de lípids que es desenvolupen embriològicament durant el quart mes de gestació, com una gemmació epitelial del fol licle pilós. Aquesta glàndula es caracteritza p ...

                                               

Glàndula sudorípara eccrina

Les glàndules sudorípares eccrines són glàndules tubulars simples que regulen la temperatura corporal. Són estructures independents, no associades amb el fol licle pilós. Cada glàndula sorganitza amb una estructura tubular de fons sec. Té un segm ...

                                               

Pell humana

La pell humana és la coberta exterior del cos i és lòrgan més gran del sistema tegumentari. La pell té fins a set capes de teixit ectodèrmic i protegeix els músculs, els ossos, els lligaments i els òrgans interns subjacents. La pell humana és sim ...

                                               

Sensor dempremta digital

Un sensor dempremta digital és un dispositiu que és capaç de llegir, guardar i identificar les empremtes dactilars. Tots els sensors biomètrics compten mínimament amb una peça que és sensible al tacte. Aquests dispositius shan fet populars arran ...

                                               

Taca de naixença

Una marca de naixença o marca de naixement és una taca la pell formada abans del naixement. Una mica més d1 de cada 10 nadons tenen una marca de naixement vascular. Són part del grup de lesions de la pell conegudes com a nevus o pigues. Es descon ...

                                               

Úlcera per pressió

La úlcera per pressió és la lesió i alteració de la pell a conseqüència de la pressió constants duna prominència òssia amb una superfícia externa. Poden desencadenar un greu problema per la persona que ho pateix ja que pot evolucionar i tenir com ...

                                               

Crin

El terme crin un pèl únic prové del llatí crinis-crinis cabellera, amb munió de pèls. La designació llatina dun únic pèl era seta. En català tradicional crin, seda i cerra eren sinònims. Els diccionaris moderns defineixen els termes anteriors de ...

                                               

Pèl

El pèl és una estructura que apareix la pell dels animals vertebrats mamífers. És format per restes de cossos cel lulars amb un alt contingut de la proteïna queratina. En les plantes també sanomenen pèls als tricomes, per bé que són formats per c ...

                                               

Pèl-roig

El pèl-roig és un color de pèl diferent del cabell ros i el cabell castany, producte duna mutació genètica coneguda com a rutilisme i caracteritzada per un alt nivell de feomelanina i baix deumelanina. El pèl-roig és un color poc comú en els huma ...

                                               

Pèl terminal

En els humans, els pèls terminals són gruixuts, llargs i foscos, en comparació amb els pèls moixins. Durant la pubertat, laugment dels nivells dhormones androgèniques fa que el pèl moixí se substitueixi pel pèl terminal en algunes parts del cos h ...

                                               

Plexe lumbar

El plexe lumbar és el plexe format per les branques anteriors dels nervis raquidis de L1 a L4, amb íntima relació amb els fascicles dorigen del múscul psoasilíac. També contribueix la seva formació el nervi T12.

                                               

Plexe nerviós

Un plexe nerviós és una xarxa de nervis que sinterseccionen. Hi ha plexes nerviosos espinals, així com altres formes de plexes autonòmics, molts dels quals són una part del sistema nerviós entèric. Per als plexes de la columna vertebral, llevat d ...

                                               

Sistema nerviós parasimpàtic

El sistema nerviós parasimpàtic és una divisió del sistema nerviós autònom, juntament amb el sistema nerviós simpàtic i el sistema nerviós entèric. El SNA és una subdivisió del sistema nerviós perifèric. El SNA envia fibres a tres teixits: múscul ...

                                               

Sistema nerviós perifèric

El sistema nerviós perifèric està compost pel sistema nerviós somàtic i el sistema nerviós autònom o vegetatiu. Simplificant molt, es diu que el simpàtic activa totes les funcions orgàniques, mentre que el parasimpàtic protegeix i modera la despe ...

                                               

Tràquea

La tràquea i popularment canya del pulmó, és un òrgan tubular de laparell respiratori de caràcter cartilaginós i membranós que va des de la laringe als bronquis. També se lanomena -popularment- canya, i la seva funció és brindar una via oberta a ...

                                               

Pericardi

El pericardi, contingut en el mediastí mitjà, és una membrana fibroserosa de dos capes que envolta i separa el cor de les estructures veïnes. Forma una espècie de bossa o sac que cobreix completament el cor i es prolonga fins a les arrels dels gr ...

                                               

Fibrocartílag

El fibrocartílag és una varietat de teixit cartilaginós, que es diferencia del hialí en: Conté fibres de col lagen tipus I formant feixos gruixuts. Menys substància fonamental amorfa, el que fa que la matriu sigui acidòfila, en comptes de basòfil ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →