Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 544                                               

Désiré-Joseph Mercier

Désiré-Joseph Mercier també anomenat Desiré Félicien François Joseph Mercier va ser un arquebisbe i metropolità de Bèlgica. Va fundar lInstitut superior de filosofia de la Universitat Catòlica de Lovaina i la Unió internacional destudis socials. ...

                                               

Mortalium Animos

Mortalium Animos és una encíclica escrita pel papa Pius XI sobre el tema de lecumenisme i "la unitat de la veritable església", publicat a locasió de lepifania el 6 de gener de lany 1928. Abans del Concili del Vaticà II, lEsglésia Catòlica veia a ...

                                               

Pascendi Dominici Gregis

Pascendi dominici gregis és una encíclica escrita pel papa Pius X, promulgada el 8 de setembre de 1907, la qual lEsglésia catòlica condemna lepistemologia modernista i el sensualisme filosòfic. Un dels autors principals de lobra va ser el caputxí ...

                                               

Quanta Cura

Quanta Cura és una encíclica escrita pel papa Pius IX sobre el tema de la secularització en general i la proclamació del Regne dItàlia del 1861 en particular. Pius IX va proclamar-la el 8 de desembre de 1864, junt amb el Syllabus Errorum. El seu ...

                                               

Syllabus Errorum

El Syllabus Errorum o Síl labus dels errors, o amb el seu títol complet Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores és una llista de 80 idees, conviccions polítiques i teories filosòfiques que el papa Pius IX va desaprovar vehementmen ...

                                               

Col·legi de Cordelles

El Col legi de Cordelles, o Col legi de Santa Maria i de Sant Jaume, fou una institució educativa de Barcelona fundada lany 1593 i gestionada per la Companyia de Jesús des de 1662 fins la seva extinció el 1767. Tingué càtedres de gramàtica i de r ...

                                               

Col·legi de Filosofia

El Col legi de Filosofia fou un grup de debats i conferències de filosofia actiu a Barcelona en els anys de la Transició democràtica espanyola. Sinspirava en el model del Collège de Philosophie francès i, sobretot, en el Collège de Sociologie de ...

                                               

Criterion

Criterion fou la primera revista de filosofia en català, dirigida pel caputxí Miquel dEsplugues. La seva publicació era trimestral, entre 1925 i 1936. Es tornà a editar després de la Guerra civil, ara com a col lecció de temes filosòfics i religi ...

                                               

Enrahonar

Va ser fundada lany 1981, tretze anys després de la creació de la UAB, com un mitjà de difusió didees i debats en filosofia i altres disciplines properes. La seva voluntat era continuar la tradició de la filosofia catalana que shavia vist interro ...

                                               

Escola de filosofia de Barcelona

Escola de Filosofia de Barcelona és un grup de filòsofs catalans, vinculats la facultat de filosofia de la Universitat de Barcelona i que escriuen indistintament en català o en castellà. El nom va aparèixer per primer cop a lexili de Mèxic en una ...

                                               

Escola tomista de Barcelona

Escola tomista de Barcelona és un grup de filòsofs catalans de tendència neoescolàstica aplegats al voltant de la càtedra de metafísica de la Universitat de Barcelona que han ocupat ininterrompudament al llarg dun segle. Com a grup catòlic té la ...

                                               

Filosofia, ara!

Filosofia, ara! és una revista acadèmica sobre filosofia, dàmbit català, fundada el desembre de 2015 a Catalunya. Coordinada per Xavier Serra Besalú i Anna Sarsanedas Darnés, està inspirada en les publicacions Philosophie Magazine i Philosophy No ...

                                               

Societat Catalana de Filosofia

La Societat Catalana de Filosofia és una entitat fundada el 1923 com a filial de lInstitut dEstudis Catalans, adscrita la Secció de Filosofia i Ciències Socials. Conrea la filosofia en tots els seus aspectes per estendren el coneixement i aplegar ...

                                               

Abjecció

El terme abjecció fa referència a una reacció psicològica que ha estat desenvolupada de forma crítica en els àmbits de la psicoanàlisi i la filosofia, especialment en lobra de Julia Kristeva. En essència una forma de rebuig semblant la repulsió, ...

                                               

Absolut (filosofia)

L absolut és un concepte en metafísica que designa una realitat que engloba tot i alhora ho transcendeix, identificat sovint amb Déu en el pensament religiós. Es defineix per negació, per labsència de límits, de contingència i de concreció, com u ...

                                               

Acatalèpsia

Acatalèpsia en filosofia és el que no pot ser comprès, o la impossibilitat de comprendre o concebre una cosa. Els seguidors de Pirró dElis i els escèptics, i encara lAcadèmia de Plató afirmaven una acatalèpsia absoluta; segons ells tota la ciènci ...

                                               

Accident (filosofia)

L accident és el conjunt de propietats circumstancials dun ens, oposant-se a lessència, que és el que el defineix com allò i no pas una altra cosa qualsevol. Per exemple, és part de lessència dun jersei tenir un cos i unes mànigues, però és un ac ...

                                               

Alétheia

Alétheia és el concepte filosòfic que es refereix la sinceritat dels fets i de la realitat. Literalment la paraula significa allò que no està amagat, allò que és evident, el que és vertader. També fa referència al desocultament de lésser. Es trac ...

                                               

Alteritat

L alteritat és la concepció de les altres persones com a diferents de la pròpia identitat. És un concepte filosòfic encunyat per Emmanuel Lévinas però de llarga tradició històrica, ja que un dels objectius de la filosofia ha estat sempre saber qu ...

                                               

Altruisme

L altruisme és la preocupació pels altres que porta a comportar-se procurant el bé dels altres, per tant oposant-se a legoisme. Laltruisme no cerca el mateix benefici i es basa en lempatia: en veure les necessitats alienes, sorgeix un sentiment p ...

                                               

Anaideia

L anaideia és un mot grec que significa desvergonya, provocació o irreverència. En la mitologia grega, anaideia és el nom donat la personificació de la desvergonya i la provocació, filla probablement de Nix o Eris, és companya dHibris. El seu opo ...

                                               

Apeiron

L àpeiron és un concepte cosmològic introduït pel filòsof Anaximandre el segle vi aC i que designa el principi original o arkhé que cercaven els membres de lescola milèsia. Tot i que sha perdut la major part de lobra dAnaximandre, pel que en cons ...

                                               

Areté

Areté és un dels conceptes crucials de lAntiga Grècia; tanmateix, és difícil precisar amb exactitud el seu significat estrany i ambigu. En la seva forma més general, per a alguns sofistes lareté és l "excel lència" o prominència en el cultiu de l ...

                                               

Arkhé

En la filosofia clàssica grega, arkhé era el principi fonamental, que era lorigen i causa de totes les coses. La determinació de l arkhé va ser un dels objectius centrals dels filòsofs presocràtics. Lestudi de l arkhé girava al voltant de dues pr ...

                                               

Ataràxia

L’ ataràxia és la disposició de lànima proposada pels epicuris, estoics i escèptics, gràcies la qual assolim lequilibri emocional, mitjançant la disminució de la intensitat de les nostres passions i desigs i la fortalesa de lànima davant ladversi ...

                                               

Atribut (filosofia)

L atribut en filosofia és una forma, propietat o qualitat que manifesta un ens. En català es pot expressar latribut a través dels verbs ser, estar i semblar.

                                               

Biopoder

Biopoder és un terme originàriament forjat pel filòsof francès Michel Foucault per referir-se la pràctica dels estats moderns d "explotar nombroses i diverses tècniques per subjugar els cossos i controlar la població". Foucault introduí aquest co ...

                                               

Bé comú

El bé comú o procomú és, en làmbit de la filosofia, leconomia i la ciència política, allò que és compartit i que és beneficiós per a tots o gran part dels membres duna comunitat determinada, o, en alguns casos, allò que sha aconseguit per la ciut ...

                                               

Canvi (filosofia)

El canvi és lalteració dun ésser o de la realitat, la modificació dels seus atributs. Hi ha dos debats filosòfics que tracten amb el canvi: el primer és si el canvi es produeix en la realitat o és només aparença. I el segon és que, si saccepta el ...

                                               

Capacitat negativa

La capacitat negativa era una frase utilitzada pel poeta romàntic John Keats el 1817 per caracteritzar la capacitat dels més grans escriptors de perseguir una visió de bellesa artística fins i tot quan els dirigeix la incertesa i la confusió inte ...

                                               

Causalitat

El concepte filosòfic de causalitat es refereix a les relacions causa-efecte. És a dir, és la relació establerta entre els esdeveniments, objectes, variables, o estats de lassumpte de què es tracti. La causa precedeix cronològicament lefecte. Sem ...

                                               

Compatibilisme

El compatibilisme és la teoria filosòfica que sosté el lliure albir coexisteix amb un determinisme de les accions. Això es pot explicar des de diversos vessants. El primer argumenta que els actes humans estan predestinats, sigui pel destí com per ...

                                               

Componibilitat

La componibilitat és un concepte filosòfic forjat per Leibniz per designar que quelcom és possible en relació amb alguns estats de coses, fets o circumstàncies. Leibniz establí que un element individual complet es caracteritza per totes les seves ...

                                               

Conatus

El conatus és la força vital o lesforç de persistència dels éssers, és a dir, la tendència a perdurar i mantenir-se, ja es tracti despècies vives, de matèria o energia. Aquest concepte filosòfic va néixer amb els estoics i va centrar part de les ...

                                               

Contextualisme

El contextualisme és una teoria filosòfica que analitza el context en què es desenvolupa una acció per jutjar-la. Aplicada de forma estricta porta al relativisme, ja que el significat duna expressió o conducta varia tant segons el context que aca ...

                                               

Cos (teologia)

El cos fa referència a un concepte filosifoco-teològic, de prevalença platònica com a contraposició de lànima. Sant Joan Pau II desenvolupà la Teologia de Cos per evitar dos extrems: una visió negativa i una altra dhedonista. Tanmateix, la distin ...

                                               

Crítica

Una crítica és un judici de valor personal i subjectiu que es fa sobre les qualitats i els defectes duna producció humana que pot ser literària, plàstica, musical o periodística, entre daltres. Els crítics solen ser especialistes que regularment ...

                                               

Decidibilitat

En metalògica, la decidibilitat és una propietat dels sistemes formals quan, per a qualsevulla fórmula en el llenguatge del sistema, existeix un mètode efectiu per determinar si aquesta fórmula pertany no al conjunt de les veritats del sistema. P ...

                                               

Defecte (filosofia)

Es diu defecte en filosofia la manca de les qualitats pròpies i naturals duna cosa o de qualsevulla imperfecció natural o moral. No és la sola manca duna qualitat o perfecció o el grau limitat de posseir-la, sinó aquestes mateixes negacions quan ...

                                               

Deure

El deure és lobligació moral de fer o deixar de fer quelcom, independentment del desig dacomplir-lo, fer dacord amb limperatiu categòric segons el punt de vista kantià. Es relaciona amb la llibertat, ja que és la consciència la que impulsa a exer ...

                                               

Diànoia

La diànoia és un terme grec que sol traduir-se com "raó discursiva" i que remet la capacitat de la raó per obtenir coneixements mitjançant la progressió de les premisses a una conclusió que en deriva necessàriament; el coneixement obtingut mitjan ...

                                               

Doxa

Doxa és una paraula grega que se sol traduir per opinió. Va ser un concepte utilitzat per Parmènides, en distingir la "via de la veritat" de la "via de lopinió", i més tard per Plató. Segons Plató la doxa tracta dun coneixement fenomènic i, en co ...

                                               

Dualisme filosòfic

El dualisme filosòfic és la concepció que divideix lésser humà en dues parts, una és el cos i laltra rep diversos noms segons la tradició: esperit, ànima, psique, raó o ment. El dualisme soposa al monisme antropològic, que considera que en lhome ...

                                               

Efecte

Un efecte és una conseqüència causal duna acció o un agent, que és causa de lefecte. Lefecte pot ser alhora causa daltres efectes, un cas particular nés lefecte en cadena. És a dir, que una acció o fenomen és efecte si es mira des del punt de vis ...

                                               

Élan vital

L élan vital és un concepte introduït pel filòsof Henri Bergson la seva obra Levolució creadora, que es pot traduir com "força o impuls vital". És una força hipotètica que causa levolució i el desenvolupament dels organismes. Lélan vital és una t ...

                                               

Endopatia

L endopatia és la traducció del concepte estètic i filosòfic provinent de lalemany einfühlung, fusió de visió i sentiment que té lloc quan es projecta el subjecte els seus sentiments sobre lobjecte intuït. També es pot traduir com empatia o simpa ...

                                               

Enérgueia

L enérgueia és una expressió creada per Aristòtil que indica que quelcom està actuant en el sentit que està tenint la seva finalitat des de si mateix. És un terme tècnic de gran importància en lobra aristotèlica, sobretot en relació amb la seva t ...

                                               

Entelèquia

L entelèquia és un terme filosòfic definit per Aristòtil. El terme té el seu origen en la paraula grega ἐντελέχεια, combinació de enteles, telos i echein. La paraula va ser creada pel mateix Aristòtil, sent possible traduir-la com tenir el fi en ...

                                               

Enteniment

L enteniment és la facultat de comprendre duna manera global que hom relaciona més aviat amb la intuïció que amb la raó. Durant la història de la filosofia, però, se lha considerat de diferents maneres: a ledat mitjana, era la facultat de la func ...

                                               

Epifenomen

Un epifenomen en filosofia és un fenomen secundari que acompanya o segueix un fenomen primari sense constituir part essencial daquest i sense que aparentment tingui influència. El concepte depifenomen és seguit especialment pel materialisme psico ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →