Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 53                                               

Déu Pare

Per a lEsglésia Catòlica i per a gran part de les altres denominacions cristianes, el Pare és la primera de les tres persones que conformen la Santíssima Trinitat. El catolicisme defineix així el Déu Pare: Déu La Trinitat és el tot. Res està fora ...

                                               

Discussió bizantina

Lexpressió discussió bizantina significa una discussió fútil, en la que cada part mai no pot arribar a provar les seves asseveracions la part contrària. És equivalent a lexpressió "discutir el sexe dels àngels", i refereix a certa classe de debat ...

                                               

Dogma

Un dogma és una doctrina sostinguda per una religió o una altra organització dautoritat i que no admet rèplica, és a dir, és una creença individual o col lectiva no subjecta a prova de veracitat, el contingut del qual pot ser religiós, filosòfic, ...

                                               

Dues espases

La doctrina de les dues espases al ludeix la relació política que sestableix entre el poder temporal, representat per lemperador germànic o bizantí a lEuropa medieval, i el poder religiós, encarnat pel Papa. Aquesta doctrina, amb diverses interpr ...

                                               

Empiri

L Empiri o l Empireu és, en la teologia catòlica medieval, el més alt dels cels. És, per tant, el lloc on roman Déu en la seva presència física, i on resideixen també els àngels i les ànimes acollides en el Paradís. LEmpiri semmarca en làmbit de ...

                                               

Ens

Un ens al sentit filosòfic és tot allò que la seva existència és reconegut per algun sistema dontologia. És el participi present artificial del verb llatí Esse, creat pels teòlegs escolastics. Un ens pot per tant ser concret, abstracte, particula ...

                                               

Escola catedralícia

Una escola catedralícia o episcopal és una institució institucions dorigen medieval que es desenvolupa al voltant de les biblioteques de les catedrals europees amb la funció específica de la formació del clergat. El seu origen està en les escoles ...

                                               

Escotisme

Escotisme és el nom que es dóna a lescola o sistema filosòfic i teològic creat arran de lobra i el pensament de Joan Duns Escot, nascut a Escòcia cap a lany 1265.

                                               

Existència de Déu

L existència de Déu ha estat objecte darguments a favor i en contra per part de científics, filòsofs, teòlegs, entre altres. En la terminologia filosòfica, els arguments sobre lexistència de Déu concerneixen les escoles de pensament depistemologi ...

                                               

Facultat de Teologia de Catalunya

La Facultat de Teologia de Catalunya és una institució eclesiàstica integrada a lAteneu Universitari Sant Pacià de Barcelona, té caràcter universitari i està fundada el 7 de març de 1968; es dedica a lestudi i a len­senyament de la Teologia.

                                               

Divina gràcia

pel programa de Catalunya Ràdio, vegeu "Estat de Gràcia Catalunya Ràdio" Divina gràcia és un terme teològic present en diverses religions. Ha estat definit com la influència divina que afecta als humans per a regenerar-se i santificar-se, que ins ...

                                               

Guematria

La Guematria és un procediment hermenèutic, propi, bé que no exclusiu, de la càbala jueva que depèn del fet que cada caràcter hebreu té un valor numèric, quan la suma dels números dels caràcters que componen una paraula, donava el mateix resultat ...

                                               

Guerra justa

Guerra justa és un concepte teologicopolític, ja desenvolupat a lantiga Roma i també per teòlegs i juristes catòlics: els primers filòsofs de la guerra justa van ser Aristòtil i Ciceró, i els primers teòlegs Agustí dHipona i Tomàs dAquino., la de ...

                                               

Guerra santa

La guerra santa és una guerra justificada per raons religioses, que els seus promotors qualifiquen com a guerra estimada per Déu i que condueix la salvació eterna els seus executants. En són exemples clàssics les croades o les guerres catòliques ...

                                               

Homilètica

Homilètica, en la teologia és laplicació dels principis generals de la retòrica en les homilies. A més del cristianisme lhomilètica sha fet servir en el judaisme i lAggada és la compilació dels sermons dels rabins

                                               

Ignosticisme

L ignosticisme és la posició respecte la creença en Déu en què en primer lloc sen qüestiona la definició. Lignòstic es pregunta: "¿Què sentén per Déu?", per a, un cop coneguda la resposta, poder comprovar si existeix no existeix. Aquesta postura ...

                                               

Immanència

La immanència és lens intrínsec dun cos; en filosofia, es qualifica tota aquella activitat com a immanent a un ésser quan lacte mantingut en el seu interior té la seva fi el mateix ésser. Soposa, per tant, a transcendència. Així, Agustí dHipona v ...

                                               

Inefabilitat

La inefabilitat és la propietat de determinades realitats de ser incomunicables, és a dir, allò que no pot transmetres pel llenguatge. Es considera inefable: Allò que va més enllà dels límits del coneixement humà ; els qualia o la natura subjecti ...

                                               

Institut Saint-Serge

L Institut de teologia ortodoxa Saint-Serge de París, a França, és un centre privat densenyament superior destinat la formació teològica del clergat ortodox i dels laics, destinat a servir activament lEsglésia ortodoxa i a representar aquesta últ ...

                                               

Irreligió

La irreligió és el fet de no practicar o seguir una religió. Això no implica necessàriament que lirreligiós no cregui en un o més déus: en moltes ocasions es tracta dun teista no practicant en lloc dun ateu o agnòstic. Encara que les persones cla ...

                                               

Jacques Paul Migne

Jacques Paul Migne, dit labat Migne, fou un sacerdot i prestigiós editor francès que va viure al segle xix. Mentre que molts estudiants de teologia de tot el món lloen les seves edicions, el papa Pius li va retreure lhaver posat a labast de perso ...

                                               

Justificació (teologia)

la teologia cristiana, justificació és lacte de Déu de declarar o fer un pecador justos davant de Déu. Justificació, del grec δικαιόω, "per declarar / fer justos", és una paraula que ix en els llibres de Romans, Gàlates, Titus, i Sant Jaume, entr ...

                                               

Kalam jueu

El kalam jueu va ser una forma primerenca de la filosofia jueva medieval que es va desenvolupar en resposta al kalam islàmic, el qual era al seu torn una reacció en contra de la filosofia aristotèlica. El terme kalam jueu és utilitzat pels histor ...

                                               

Malleus Maleficarum

El Malleus Maleficarum, és probablement el tractat més important que mai shagi publicat en el context de la persecució de bruixes del Renaixement. És un exhaustiu llibre sobre la caça de bruixes, que després de ser publicat primerament a Alemanya ...

                                               

No-aferrament

No-aferrament és un concepte de diverses cultures espirituals que es referix a un estat en el qual lindividu no es troba afectat per les situacions que lenvolten.

                                               

Omnipotència

L omnipotència és la capacitat de poder fer qualsevol cosa, que les religions monoteistes atribueixen a Déu, per estar alliberat dels límits del temps i lespai que defineixen la vida material. "Déu totpoderós" és una invocació freqüent en la preg ...

                                               

Omnipresència

L omnipresència és un atribut diví present la majoria de religions, que indica que Déu o la presència sagrada està a tot arreu. A Orient sentén com que tot lunivers està imbuït duna força sacra i les religions monoteistes aposten per una constant ...

                                               

Omnisciència

L omnisciència és una característica usualment atribuïda al déu monoteista que el porta a un coneixement absolut, a saber tot allò que passa. El concepte senfronta a contradiccions lògiques i paradoxes duna manera similar al terme domnipotència, ...

                                               

Ontoteologia

L ontoteologia és lontologia de Déu o la teologia de lésser. Es refereix la tradició de teologia filosòfica coneguda entre els estudiosos medievals, sobretot Joan Duns Escot. En altres accepcions, el terme fa referència la metafísica occidental e ...

                                               

Patrologia

La Patrologia és la part de la història de la teologia cristiana que estudia els antics escriptors cristians i llurs obres i el segle viii a Orient. Estudia les vides i les obres dels autors ortodoxos i heterodoxos que van escriure sobre teologia ...

                                               

Pleroma

Pleroma del generalment es refereix la totalitat dels poders divins. La paraula significa plenitud d) el que significa "complet", i es fa servir en contextos teològics cristians tant en el gnosticisme en general com per Pau de Tars a lEpístola al ...

                                               

Pneumatologia

La pneumatologia, mot que prové del grec πνεῦμα, esperit, baf, vent i λογία estudi és la ciència que estudia la interacció entre Déu i lhome mitjançant lEsperit Sant.

                                               

Polèmica

Polèmica és la pràctica dels contendents religiosos, filosòfics, o polítics. Com a tal, un text polèmic sobre un tema sovint està escrit específicament per impugnar o refutar una posició o una teoria o si no una opinió generalitzada que es vol at ...

                                               

Premi Ratzinger

El premi Ratzinger de teologia és un premi anual atorgat pel Vaticà a les contribucions més assenyalades de cada any en el diàleg entre la fe i la raó. Va ser instituït per Benet XVI lany 2010 i és atorgat a personalitats acadèmiques amb una cont ...

                                               

Problema de linfern

El problema de linfern sorgeix quan en la teologia cristiana safirma al mateix temps que Déu és tot Bé i Amor i alhora que existeix un infern. Si linfern és la condemnació de lànima per les males accions la Terra i suposa un càstig etern i cruel, ...

                                               

Problema del mal

El problema del mal o també, paradoxa dEpicur, és estudiat en filosofia de la religió, en teodicea i en metafísica com el problema que resulta en considerar la compatibilitat entre la presència del mal i del patiment en el món amb lexistència dun ...

                                               

Regne de Déu

El Regne de Déu o Regne dels Cels és un concepte teològic emprat en el judaisme i en el cristianisme per a referir-se al futur regnat o sobirania de Déu sobre totes les nacions de la terra.

                                               

Revelació

En les religions que es consideren dorigen diví, sanomena revelació el procés comunicatiu pel qual Déu es faria conèixer i manifestaria la seva voluntat als homes. Per extensió, també es parla de revelació per referir-se al contingut daquesta com ...

                                               

Summa Teològica

La Summa Teològica és el tractat més famós de Sant Tomàs dAquino, i lobra més famosa i influent de la teologia medieval. Fou concebuda com un sumari o compilació de tot el coneixement teològic del cristianisme, i tracta els temes centrals en una ...

                                               

Teisme

En la filosofia i la religió el teisme és el pensament, doctrina o creença en lexistència dun déu o déus. De manera específica, és la creença en un ésser suprem que ha creat i que sosté lunivers, tot restant diferenciat daquest univers; altrament ...

                                               

Teocentrisme

El teocentrisme és un corrent de pensament que suposa que Déu és el centre de lunivers i ho regeix tot, fins i tot les activitats humanes. És una filosofia dèpoques de molta religiositat, com ledat mitjana. Usualment dóna més importància la ultra ...

                                               

Teodicea

La teodicea és la disciplina filosòfica-teològica que tracta de conciliar lexistència de Déu amb la presència de mal en el món. La teodicea tracta de justificar el mal, donant-li un sentit i fent-lo necessari, exculpa Déu i demostra que "tot està ...

                                               

Teodicea (Leibniz)

Assaig de teodicea sobre la bondat de Déu, la llibertat de lhome i lorigen del mal, sovint abreujat Teodicea, és el títol duna obra filosòfica de Gottfried Leibniz. Publicat el 1710, el llibre va introduir el mot teodicea en el vocabulari comú, m ...

                                               

Teologia dialèctica

Teologia dialèctica és la designació autoimposta per un grup de teòlegs protestants europeus, principalment alemanys i suïssos, a un moviment teològic que sol funcionar com a sinònim de la fase primerenca de la teologia de Karl Barth, tal com va ...

                                               

Teologia feminista

La teologia feminista és la modalitat de la teologia crítica o dalliberament que té la finalitat de denunciar els pressupòsits religiosos de la discriminació de la dona i de descobrir el missatge de llibertat i igualtat social, en les diverses tr ...

                                               

Teologia moral

La teologia moral és el mandat i el compliment de la veu de la consciència en el cor de cada ésser humà, de la inspiració de la naturalesa i, en definitiva, de la veu de Déu que és la Llei divina que fa que la relació entre les persones humanes s ...

                                               

Teologia natural

La teologia natural, també anomenada teologia racional, és lintent de trobar proves de Déu sense recorre a cap revelació sobrenatural. Es distingeix, així, de la teologia revelada, basada en les Escriptures o en experiències religioses. Aquesta e ...

                                               

Teologia negativa

La teologia negativa o apofàtica es basa en la definició de Déu explicant allò que no és, ja que considera que no pot ser igualat amb cap mot del llenguatge, atès que la seva natura és totalment diferent la humana i la llengua és un tret de lhome ...

                                               

Biblioteques Europees de Teologia

Biblioteques Europees de Teologia, Bibliotecas Europeas de Teología / Bibliothèques Européennes de Théologie / European Theological Libraries / Europäische Bibliotheken für Theologie, en les seves sigles en castellà, francès, anglès i alemany res ...

                                               

Principis de la fe jueva

Els principis de la fe jueva son una sèrie dafirmacions que es presenten com el suport fonamental inherent a lacceptació i la pràctica del judaisme. Si bé van quedar més o menys fixades a ledat mitjana, els teòlegs jueus han estat discutint aques ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →