Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 517                                               

Openframe

openFrame és un entorn de treball de desenvolupament J2EE, orientat a serveis, basat en components de software lliure, estàndard de facto en el desenvolupament professional, que permeten realitzar aplicacions crítiques de negoci, disminuint els c ...

                                               

OpenMPI

OpenMPI és una Message Passing Interface de codi obert desenvolupada i mantinguda per un consorci de socis acadèmics, dinvestigació i de la indústria per construir la millor biblioteca MPI disponible, amb una primera versió publicada el 2005. Sut ...

                                               

OpenNN

OpenNN, originàriament coneguda com a Flood, és una biblioteca informàtica escrita en C++ que implementa xarxes neuronals. La biblioteca és de codi obert, allotjada a SourceForge i ha estat distribuïda sota la llicència GNU LGPL. OpenNN implement ...

                                               

OpenSSL

OpenSSL és un projecte de programari desenvolupat pels membres de la comunitat de codi lliure per a lliure descàrrega i està basat en SSLeay, desenvolupat per Eric Young i Tim Hudson. Consisteix en un robust paquet deines dadministració i bibliot ...

                                               

OpenStreetMap

OpenStreetMap és un projecte col laboratiu per crear mapes de contingut lliure usant dades obtingudes mitjançant dispositius GPS mòbils, ortofotografies i altres fonts de dades. Les dades dels mapes i les imatges obtingudes amb elles es lliuren s ...

                                               

OpenUI5

OpenUI5 és un entorn de treball per a aplicacions web en JavaScript de codi lliure amb lobjectiu de desenvolupar aplicacions web multiplataforma i amb disseny web responsiu. OpenUI5 està basat en JavaScript, jQuerry i LESS. Larquitectura de bibli ...

                                               

OpenUP

OpenUP és un mètode i un procés de desenvolupament de programari lliure proposat per un conjunt dempreses de tecnologia, qui ho donaren lany 2007 la Fundació Eclipse. La Fundació ho ha publicat sota una llicència de programari lliure i ho manté c ...

                                               

OpenVPN

OpenVPN és una solució de connectivitat obtinguda a partir de programari: SSL VPN Virtual Private Network, OpenVPN ofereix connectivitat punt a punt amb validació jeràrquica dusuaris i host connectats remotament, és una molt bona opció en tecnolo ...

                                               

Pacman (Arch Linux)

Pacman és el gestor de paquets de la distribució GNU/Linux Arch Linux. Va ser programat amb el llenguatge C pel mateix creador dArch Linux, Judd Vinet. Lobjectiu de Pacman és ser capaç de resoldre les dependències, descarregar i instal lar automà ...

                                               

PaRTiKle

PaRTiKle és un sistema operatiu de temps real per a sistemes encastats desenvolupat al Grup dInformàtica Industrial de la Universitat Politècnica de València. PaRTiKle ha estat desenvolupat dins el projecte OCERA que persegueix disposar duna bibl ...

                                               

PDFsam

PDFsam Basic o PDF Split and Merge és una aplicació de codi lliure multi-plataforma per partir, fusionar, pàgines extreure fulls, rotar i mesclar document PDF.

                                               

PeerTube

PeerTube és una plataforma de vídeo federada i descentralitzada de codi obert, alimentada per ActivityPub i WebTorrent, que utilitza tecnologia peer-to-peer per reduir la càrrega en servidors individuals quan es visualitzen vídeos. Iniciat el 201 ...

                                               

Pentaho

Pentaho BI Suite és un conjunt de programes lliures per generar intel ligència empresarial. Inclou eines integrades per generar informes, mineria de dades, ETL, etc. Versió estable 2014 5.2

                                               

Plucker

El Plucker és un lector de documents multiplataforma lliure, sota llicència GNU, disponible en català, per a ordinadors de butxaca amb sistema operatiu Palm OS. A més del lector de documents per a ordinadors Palm, el Plucker inclou una sèrie dein ...

                                               

Poedit

Poedit és un editor lliure, obert i multiplataforma de catàlegs de Gettext utilitzats en el procés de localització. Aquest està construït amb les wxWidgets i sota la llicència de la MIT.

                                               

Portainers (Docker)

Portainer és una eina web open-source que permet gestionar contenidors Docker. Permet administrar contenidors duna forma remota o local, la infraestructura i tots els aspectes de les implementacions de Docker Standalone, Docker Compose o Docker S ...

                                               

Prelink

Prelink és una peça de programari no propietari desenvolupat per Jakub Jelinek pels sistemes operatius POSIX-compliant. El seu objectiu és millorar el troughtput velocitat mitjana heterogènia del sistema i de les aplicacions, reduint el temps nec ...

                                               

Prototype.js

Prototype.js sés una bibilioteca JavaScript que proveeix una expansió en els objectes. Prototype.js és comparable a les propietats del llenguatge Ruby, igual que Underscore.js a JavaScript. Prototype.js va ser creada per Sam Stephenson el 2005.

                                               

Puppet

En informàtica, Puppet és una eina dadministració de configuració de codi lliure. Sexecuta en sistemes Unix i també en Windows, i inclou el seu llenguatge declaratiu propi per a descriure la configuració del sistema. Puppet és produït per Puppet ...

                                               

PureScript

PureScript és un llenguatge de programació funcional de codi obert basat en el llenguatge Haskell adaptat a un substrat JavaScript amb especificitats de Node.js, del qual pren els tipus bàsics, lavaluació estricta per defecte, amb una sintaxi lle ...

                                               

QGIS

El Quantum GIS és un programa de visualització, edició i anàlisi de dades que conforma un sistema dinformació geogràfica. Es tracta de programari de codi lliure i multiplataforma, és a dir que es pot modificar i descarregar lliurement i es pot ut ...

                                               

QtParted

El QtParted és un programa per al Linux que sutilitza per crear, esborrar, redimensionar i organitzar particions. Utilitza la llibreria GNU Parted i va ser construït amb les llibreries deines Qt. Com el GNU Parted, té suport per a canviar la mida ...

                                               

Quagga

Quagga és un suite de programari lliure per poder usar la família de sistemes operatius Unix com encaminadors. Està dissenyat especialment per NetBSD, FreeBSD, Solaris i Linux. Actua com commutador del GNU Zebra, el qual al seu torn és un dimoni ...

                                               

QuteCom

QuteCom, anteriorment conegut com a WengoPhone Classic, és un programa de VoIP desenvolupat per QuteCom que permet fer trucades a altres usuaris del sistema i també a telèfons convencionals. La llicència del programa és GPL. El protocol usat és l ...

                                               

ReactJS

ReactJS és una Biblioteca informàtica de JavaScript de codi obert amb lobjectiu de desenvolupar interfícies dusuari. ReactJS és mantingut per Facebook, Instagram i una comunitat de desenvolupadors individuals i empreses. ReactJS permet als desenv ...

                                               

RefTeX

RefTeX és un paquet de programari de gestió de referències dissenyat per usar amb Emacs i BibTeX. Pot col laborar amb el popular paquet AUCTeX. Es distribueix sota la Llicència Pública General GNU.

                                               

Scott James Remnant

Scott James Remnant és un desenvolupador de programari lliure que treballa per lempresa Canonical Ltd com a desenvolupador de la distribució de GNU/Linux Ubuntu. També és membre de la taula directiva daquesta distribució. Scott és conegut, sobret ...

                                               

Robocode

Robocode és un joc educatiu de programari lliure iniciat per Mathew Nelson. Actualment les contribucions són fetes per gent diversa. Oficialment Flemming N. Larsen i Pavel Šavara estan treballant en Robocode per mantenir-lo actual i arreglar els ...

                                               

SAGA GIS

SAGA és un programari híbrid dinformació geogràfica. El primer objectiu de SAGA és donar una plataforma eficaç i fàcil per la posada en pràctica de mètodes geocientífics mitjançant la seva interfície de programació API. El segon és fer aquests mè ...

                                               

Samba (informàtica)

Samba és una reimplementació en programari lliure del protocol de xarxa SMB/CIFS de Microsoft. Des de la versió 3, Samba no només proveeix de serveis dimpressió i fitxers per diversos clients de Microsoft Windows, sinó que també es pot integrar a ...

                                               

SaX

Sax és un programa per la configuració de lentorn de finestres XWindow desenvolupat per SuSE Linux que treballa juntament amb YaST. Permet configuar una llarga llista de maquinari relacionat amb els entorns gràfics, pantalles, pantalles tàctils, ...

                                               

SCIgen

SCIgen és un programa dordinador que genera de manera automàtica documents sense sentit en forma de notícies sobre recerca en informàtica, incloent gràfics, estadístiques i cites. El 2005, SClgen fou objecte de controvèrsia quan generà un documen ...

                                               

SCons

SCons és una eina de codi obert per la construcció i instal lació de programari a través de scripts fets en Python per als sistemes operatius basats en Unix. La seva funció és anàloga la de GNU build system basat en la utilitat make i les eines G ...

                                               

Signum Framework

Signum Framework és un entorn de treball ORM de codi obert, escrit en C# orientat al desenvolupament daplicacions sobre la tecnologia.Net de Microsoft, amb una visió centrada en les entitats, de manera que és el model de dades el que determina le ...

                                               

Simple DirectMedia Layer

Simple DirectMedia Layer és un conjunt de llibreries desenvolupades amb el llenguatge C que proporcionen funcions bàsiques per realitzar operacions de dibuixat 2D, gestió defectes de so i música, i càrrega i gestió dimatges. SDL és una abreviatur ...

                                               

Siril

Siril és un programari per a lastrofotografia, que permet el pre-processament i processament dimatges de qualsevol tipus de càmera. Les imatges shan de convertir al format FITS de 32 bits, que és el format nadiu de Siril. També, és possible utili ...

                                               

Sironta

Sironta és una eina digual a igual de programari col laboratiu per a lintercanvi, creació i edició de documents que requereixen treball en grup. Sironta posa en contacte dos o més usuaris perquè, sense necessitat de fer cap mena de modificació en ...

                                               

SLURM

SLURM, és un sistema de planificació de tasques i gestió de clústers. Es caracteritza per ser portable, tolerant a errors, de codi obert i amb una escalabilitat molt alta. Com a sistema de gestió té tres processos claus: Assignar nodes de còmput ...

                                               

Socket.IO

Socket.IO és una biblioteca de JavaScript per a desenvolupar aplicacions web en temps real. Permet la comunicació bidireccional en temps real entre clients i servidors web. Disposa de dues parts: una biblioteca de client que corre damunt del nave ...

                                               

Spleeter

Spleeter by Deezer és una eina de separació de fonts de música de codi obert construida en Python i basada en algorismes TensorFlow pre-entrenats. Va ser publicada el 4 de novembre de 2019, amb configuracions per dividir un arxiu en dues, quatre ...

                                               

Squid

Squid és un popular programa de programari lliure que implementa un servidor proxy i un domini per memòria cau de pàgines web, publicat sota llicència GPL. Té una àmplia varietat dutilitats, des daccelerar un servidor web, guardant en memòria cau ...

                                               

SquidGuard

squidGuard és un programari redirector dURLs, que pot ser utilitzat per controlar de contingut de pàgines webs que els usuaris poden accedir. És un connector per Squid i utilitza llistes negres per definir els llocs dacces restringit. SquidGuard ...

                                               

SubRip

SubRip és un programari lliure i de codi obert per Windows la funció principal del qual és "ripejar" o extreure els subtítols i els seus temps de sincronització dun vídeo. És distribuït sota la llicència GPL. SubRip també és el nom dun format de ...

                                               

Subversion

Subversion és un sistema de control de versions dissenyat específicament per reemplaçar el popular CVS, el qual té diverses deficiències. És programari lliure sota una llicència de tipus Apache/Llicència BSD i sel coneix també com a svn perquè aq ...

                                               

SuperCollider

SuperCollider és un llenguatge de programació publicat originalment el 1996 per James McCartney per la síntesi dàudio en temps real i la composició algorítmica. Des de llavors ha anat evolucionant cap a un sistema utilitzat i desenvolupat per cie ...

                                               

SymPy

SymPy és una biblioteca escrita en Python lobjectiu és reunir totes les característiques dun sistema dàlgebra computacional, ser fàcilment extensible i mantenir el codi tot el simple que sigui possible. SymPy no requereix cap biblioteca externa, ...

                                               

Tecnologia client-servidor BOINC

La tecnologia client-servidor BOINC, de langlès BOINC client–server technology és el model com funciona BOINC. La infraestructura de BOINC consisteix en dues capes que operen sota larquitectura client-servidor. Una vegada que el programari BOINC ...

                                               

TensorFlow

TensorFlow és una biblioteca de programari de codi obert dins làmbit daprenentatge profund i automàtic. És un sistema que permet detectar i desxifrar patrons i correlacions de forma anàlog que ho realitza lapenentatge i raonament humà. TensorFlow ...

                                               

TeX

TeX és un sistema de tipografia desenvolupat per Donald E. Knuth, el qual és molt popular en lambient acadèmic, especialment entre les comunitats de matemàtics, físics i informàtics. Ha aconseguit substituir amb escreix troff, un altre programa d ...

                                               

ThingsBoard

ThingsBoard és una plataforma o entorn de programari lliure i de codi obert amb lobjectiu dimplementar un sistema de control domèstic dinternet de les coses. ThingsBoard permet de gestionar dispositius, recollir la informació generada, anàlisi i ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →