Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 459                                               

Integral múltiple

                                               

Nombre

Un nombre o número és el concepte que sorgeix del resultat de comptar les coses que formen un agregat, o una generalització daquest concepte. Aquesta és la definició que li dona el diccionari normatiu de lInstitut dEstudis Catalans. En aquesta de ...

                                               

Nombre real

En matemàtiques, els nombres reals informalment es poden concebre com els nombres associats a longituds o qualsevol mena de magnitud física que se suposa que és contínua. Per tant, en aquest sentit, són els nombres que es poden obtenir quan es me ...

                                               

Propietat commutativa

En matemàtiques, la propietat commutativa o commutativitat és una propietat fonamental que tenen algunes operacions segons la qual el resultat doperar dos elements no depèn de lordre en què es prenen. Això es compleix en laddició i la multiplicac ...

                                               

Sèrie de Taylor

                                               

Almucantarat

L almucantarat, de làrab clàssic almuqanṭarāt designa cadascun dels cercles paral lels a lhoritzó que se suposen descrits a lesfera celeste per determinar laltura o la depressió dels astres. Dues estrelles que es troben en el mateix almucantarat ...

                                               

Altura (astronomia)

L altura dun cos celeste és la distància angular daquest cos fins a lhoritzó local de lobservador. És una de les coordenades horitzontals; laltra coordenada és lazimut.

                                               

Analema

L analema, és la corba que descriu el Sol la mateixa hora durant un any, observat des duna mateixa posició. Si cada dia de lany, a una mateixa hora, registrem la posició del Sol, després dun any haurem obtingut una certa corba, que té una forma a ...

                                               

Angle de fase

L angle de fase, en astronomia, és langle entre el Sol i la Terra vist des del centre dun planeta. Està relacionat amb la fase dun planeta o porció del disc il luminat tal com es veu des de la Terra. En les observacions astronòmiques es refereix ...

                                               

Any anomalístic

Es denomina any anomalístic al temps transcorregut entre dos passos consecutius dun planeta pel seu periheli. Lòrbita de la Terra és el líptica. Leix major daquesta el lipse es diu línia dels àpsides. El punt on la Terra està més a prop del Sol e ...

                                               

Carte du Ciel

La Carte du Ciel i l Astrographic Catalogue van ser dos components diferents però connectats entre si dun projecte astronòmic internacional massiu, iniciat la fi del segle XIX, dedicat la catalogació i cartografiat de les posicions de milions des ...

                                               

Catàleg de Components dEstrelles Dobles i Múltiples

El Catàleg de Components dEstrelles Dobles i Múltiples (en anglès Catalog of Components of Double and Multiple Stars o CCDM és un catàleg destrelles astromètric destrelles dobles i múltiples. Fou creat per Jean Dommanget i Omer Nys del Reial Obse ...

                                               

Cefeida tipus II

Les Cefeides de tipus II són estrelles variables que pulsen amb períodes típicament compresos entre 1 i 50 dies. Són estrelles de la població II: objectes antics, típicament pobres, de baixa massa en metalls. Com totes les variables cefeides, els ...

                                               

Cercle horari

Els cercles horaris són els cercles màxims de lesfera celeste que passen pels pols celestes: pol nord celeste i pol sud celeste. En particular, el meridià del lloc és un cercle horari.

                                               

Cinturó de Venus

El Cinturó de Venus o Anell de Venus, i també falca de mitja llum, és el fenomen que es produeix durant la penombra, just abans de lalbada, o després de locàs, quan part de latmosfera apareix dun color rosat pàl lid. El Cinturó de Venus es pot ve ...

                                               

Colur

El colur és cadascun dels dos cercles màxims situats sobre lesfera celeste que passen pels pols i tallen leclíptica als punts equinoccials o als punts sosticials.

                                               

Coordenades horàries

Les coordenades horàries són un sistema de coordenades celestes que permeten determinar la posició dun cos respecte a lequador celeste i el meridià local de lobservador. Les seves dues coordenades són langle horari i la declinació. El seu pla fon ...

                                               

Coordenades selenogràfiques

Les coordenades selenogràfiques són usades per fer referència a posicions la superfície de la lluna. Qualsevol posició en la superfície lunar pot ser definida amb dos valors numèrics, que són comparables amb la latitud i longitud que susen per de ...

                                               

Deferent

El sistema astronòmic proposat per Claudi Ptolemeu fou un model geomètric emprat per a explicar variacions la velocitat i direcció del moviment aparent de la Lluna, Sol, i els planetes proposat ja per Apol loni de Perge al final del Segle III aC. ...

                                               

Dia sideri

El dia sideri o dia sideral és el lapse que transcorre entre dos culminacions, o trànsits, successius del primer punt dÀries, o equinocci vernal. Es podria definir igualment respecte al primer punt de Libra. El dia sideri és uns 4 minuts més curt ...

                                               

Diàmetre angular

El diàmetre angular és la dimensió aparent del diàmetre equatorial dun cos celeste, expressada com a angle i suposant lobservador al seu vèrtex. Pel Sol, la Lluna o els planetes, el mesurament del diàmetre angular es fa amb procediments òptics i ...

                                               

Distància angular

En matemàtiques i en totes les ciències naturals, la distància angular entre dos objectes puntuals, observada des dun punt diferent de qualsevol dels dos, és langle entre les dues direccions amb origen a lobservador i que apunten als dos objectes ...

                                               

Eix del món

L eix del món és leix de rotació de lesfera celeste i és paral lel a leix de rotació de la Terra. Tal eix talla lesfera celeste en dos punts, els pols celestes: el que es veu en lhemisferi nord, per trobar-se per damunt de lhoritzó és el pol nord ...

                                               

Epicicle

L epicicle és un dels elements geomètrics bàsics del sistema geocèntric de Claudi Ptolemeu, basat en la Terra, que ocupa el centre de lunivers. La teoria dels epicicles fou dissenyada per Apol loni de Pèrgam a finals del segle iii aC i perfeccion ...

                                               

Època (astronomia)

En astronomia, una època és una data concreta la qual fan referència les coordenades celestes o els elements orbitals dun cos celeste. En el cas de coordenades celestes, la posició dun objecte en un altre instant de temps es pot calcular tenint e ...

                                               

Equant

L equant és un punt geomètric important dins el model planetari de Claudi Ptolemeu. És el punt respecte al qual un cos celeste tindria un moviment angular uniforme segons aquest sistema cosmològic. Per això sanomenà en llatí punctum aequans. Fou ...

                                               

Escala de distàncies còsmiques

L escala de distàncies còsmiques són els diferents mètodes amb els quals els astrònoms determinen les distàncies als objectes celestes. Una mesura directa de la distància a un objecte astronòmic només és possible en una escala relativament petita ...

                                               

Esfera armil·lar

Una esfera armil lar és un instrument astronòmic format per cèrcols que representen els cercles més importants que es poden considerar sobre lesfera celeste. Sutilitza per a representar de manera aproximada el moviment dels cossos celestes al vol ...

                                               

Estreles fixes

Els estels fixos són objectes celestes que no semblen moures pel que fa als altres estels del cel nocturn. Un estel fix és, per tant, qualsevol estel excepte el Sol. Una nebulosa o un altre objecte amb forma destrela també pot anomenar-se estel f ...

                                               

Fotometria CCD

La fotometria CCD és un mecanisme de variants que utilitza la fotometria per a determinar la magnitud dels diferents objectes astronòmics.

                                               

Fotometria diferencial

La fotometria diferencial és una de les dues variants de les quals disposa la fotometria per a determinar la lluentor dels diferents astres. Es basa en lús de, almenys, dues estrelles distintes: una que es denomina estrella de calibratge i altra ...

                                               

Geoide

Un geoide és un cos de forma gairebé esfèrica encara que amb un lleuger aplatament als pols, definit per la superfície equipotencial del camp gravitatori terrestre que coincideix amb el nivell mitjà del mar. Per això, se sol considerar que el geo ...

                                               

Diagrama de Hertzsprung-Russell

En astronomia, el diagrama de Hertzsprung-Russell mostra la relació entra la magnitud absoluta i el tipus espectral de les estrelles. Fou creat devers 1910 per Ejnar Hertzsprung i Henry Norris Russell. El diagrama de Hertzsprung-Russell sempra pe ...

                                               

Hipparcos

Hipparcos, abreviat HIP, va ser un satèl lit astromètric llançat per lAgència Espacial Europea i dedicat a mesurar el paral laxi i els moviments propis de més de 2.5 milions destrelles a menys de 150 pc de la Terra. Els resultats es van publicar ...

                                               

Índex de color

En astronomia, l índex de color és la diferència entre magnituds aparents dun astre. És una expressió numèrica simple que determina el color dun objecte, que en el cas de les estrelles ens dóna la seva temperatura. Per mesurar líndex, sobserva la ...

                                               

JPL Horizons On-Line Ephemeris System

JPL Horizons On-Line Ephemeris System proporciona un fàcil accés a les dades clau del Sistema Solar i la producció flexible defemèrides altament exactes per als objectes del Sistema Solar. Les òrbites osculantrius en una època en una època determ ...

                                               

Latitud geocèntrica

La latitud geocèntrica és langle que forma el lloc sobre la Terra amb lequador terrestre vist des del centre de la Terra. No coincideix amb la latitud o angle que forma un lloc amb lequador terrestre per ser la Terra aproximadament un el lipsoide ...

                                               

Magnitud aparent

La magnitud aparent dun astre és una mesura de la seva lluminositat aparent vista per un observador la Terra, això és, la quantitat de llum rebuda de lobjecte. La magnitud aparent és una mesura logarítmica, en què els nombres menors corresponen a ...

                                               

Metal·licitat

Es diu metal licitat dun estel, o dun medi, al seu contingut en elements pesants, és a dir, convencionalment, elements de massa atòmica igual o superior la del carboni. Només saplica als estels, o els medis estel lars. I es parla delements de mas ...

                                               

Mètode de la paral·laxi fotomètrica

El mètode de la paral laxi fotomètrica és un mètode danàlisi de dades utilitzat en astronomia que fa servir els colors i la brillantor aparent de les estrelles per deduir les seves distàncies. Va ser utilitzat pel Sloan Digital Sky Survey per des ...

                                               

Minut darc

Un minut darc és una unitat de mesura angular que equival a una seixantena part dun grau. Com que en una circumferència completa hi ha 360 graus, un minut darc és 1/21.600 de circumferència, o π/10.800 radians. Per la seva banda, un segon darc és ...

                                               

Mòdul de distància

El mòdul de distància és la diferència entre la magnitud aparent i labsoluta, duna font. Està relacionada amb la seva distància d segons la relació: m = M + 5 log.

                                               

Mètode de moviment de cúmuls

El mètode de moviment de cúmuls - lastrometria un dels mètodes de determinació de la distància als cúmuls estel lars. En la primera meitat del segle xx, aquest mètode sha aplicat a diversos més proper al Sol clústers. En el moment actual per a de ...

                                               

Mètode dinàmic

El mètode dinàmic és un procediment per la determinació de les masses dels asteroides. El procediment deu el seu nom al seu ús de les lleis de Newton de la dinàmica, o el moviment dels asteroides, a mesura que es mouen al voltant del Sistema Sola ...

                                               

Ocàs

Un astre, i el Sol en particular, està en l ocàs quan travessa el pla de lhoritzó i passa del nostre hemisferi visible al no visible. És a dir, quan la seva altura és zero, passant de positiva a negativa. Per al Sol, això determina la fi del dia. ...

                                               

Oposició (astronomia)

Oposició és quan dos astres es troben, en relació la Terra, en dos punts del cel diametralment oposats. Dos astres amb longitud celeste geocèntrica que difereix en 180°. Només els planetes exteriors i la Lluna poden trobar-se en oposició al Sol. ...

                                               

Oposició perihèlica de Mart

El 29 dagost, la Terra passa entre el Sol i el periheli de lòrbita de Mart. Si el planeta es troba en eixe moment en el seu periheli, nosaltres podríem observar una oposició perihèlica i Mart distaria llavors només 55.8 milions de quilòmetres de ...

                                               

Ortus

Un astre, i el Sol en particular, està en l ortus quan travessa el pla de lhoritzó i passa al nostre hemisferi visible. És a dir, quan la seva altura és zero passant de negativa a positiva. Per al Sol, això determina el començament del dia. Les e ...

                                               

Paral·laxi anual

La paral laxi anual és el màxim valor aparent que pot adquirir la posició duna estrella donada en el transcurs dun any a causa de la posició variable de la Terra en la seva òrbita al voltant del Sol i que correspondrà al moment en la longitud ecl ...

                                               

Paral·laxi diürna

La paral laxi diürna és aquell petit canvi en les coordenades celestes dun astre causat per la posició de lobservador sobre la superfície de la Terra. És una paral laxi causada pel canvi de punt de vista de lobjecte, motivat perquè lobservador es ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →