Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 447                                               

Habitus

L habitus és un dels conceptes centrals de la teoria sociològica de Pierre Bourdieu. Per habitus es pot entendre "disposicions" o esquemes dobrar, de pensar i de sentir associats la classe social. Lhabitus fa que persones dun entorn social homoge ...

                                               

Hermetisme comunitari

L Hermetisme comunitari és una actitud exclusivista i autoreferent per part dun grup religiós concret que lallunya dels interessos comuns de la societat de la qual forma part.

                                               

Història de la sociologia

La història de la sociologia recull el pensament de la sociologia des de lantiguitat fins avui dia, especialment des de la seva consideració com a disciplina destudi al segle xix. Lorigen de la sociologia semmarca en un context definit pels aclap ...

                                               

Hospitalitat

L hospitalitat és la liberalitat doferir la pròpia llar als hostes, siguin coneguts o no, així com a elements per la seva comoditat o el bon accoliment que un país fa als estrangers. Sutilitza també com a concepte dins del sector del turisme de p ...

                                               

Igualtat de diferències

El terme igualtat de diferències es refereix al fet que tots els éssers humans són diferents en les característiques que els diferencien, però per damunt de qualsevol diferència són iguals en la seva naturalesa humana. Aquest fet implica que sigu ...

                                               

Igualtat social

La igualtat social és lobjectiu de buscar una mateixa quantitat de riquesa, de felicitat, de respecte i digual tracte en la justícia per a totes les persones. Al món hi ha moltes desigualtats, degudes a causes històriques, geogràfiques o econòmiq ...

                                               

Independència

La independència és la situació en què algú o quelcom no té cap relació de dependència amb algú o quelcom daltre, hi estigués sotmès prèviament o no. Inclou lautogovern duna nació, país, estat o dels seus residents i la població, o alguna part da ...

                                               

Índex Global de la Fam

L Índex Global de la Fam és una eina estadística multidimensional utilitzada per descriure lestat de la fam de cada país. El GHI mesura el progrés i els retrocessos en la lluita global contra la fam. Líndex sactualitza un cop lany. Líndex es va a ...

                                               

Individualització

La individualització pot definir-se com a un procés pel qual els individus esdevenen unitats reproductives viables en la vida social, de tal manera que passen a acomplir lantic paper que feien les famílies des de temps immemorials. Fou Émile Durk ...

                                               

Infantilització

La infantilització és un estil de parla especialitzat utilitzat per adults més joves amb adults majors, caracteritzat per una estructura de frases i vocabulari més senzilla, paraules de farciment, farcits lèxics, termes massa entranyables, pregun ...

                                               

Influencer

Un o una influencer és una persona que compta amb una certa credibilitat sobre un tema concret i que, per la seva presència i influència en xarxes socials, pot arribar a convertir-se en prescriptor o prescriptora dinterès per a les marques. Els i ...

                                               

Institució total

El concepte d institució total, formulat per Erving Goffman, cobreix aquells llocs i sistemes que aïllen lindividu de la societat i que funcionen amb normes pròpies, essent el seu objectiu sovint una nova socialització de la persona. Les regles i ...

                                               

Instruccions de Xuruppak

Els Ensenyaments de Xuruppak són un text de saviesa sumeri, un gènere de literatura molt comú a lantic Pròxim Orient, que servia per a ensenyar conductes pietoses, inculcar virtuts i mantenir els valors de la comunitat. El text situa el lector en ...

                                               

Intel·ligència social

Actualment no hi ha un consens ampli pel que fa la definició dintel ligència social, de la mateixa manera sí que es troba per a altres tipus dintel ligència. Globalment podem entendre la Intel ligència com una capacitat mental que pot ser compres ...

                                               

Interaccionisme

L interaccionisme és un corrent teòric de la sociologia que es basa a estudiar la interacció social com a nucli dels diferents fenòmens culturals, entre ells els conflictes o la formació de grups. Lescola interaccionista que més desenvolupament h ...

                                               

Interaccionisme simbòlic

L interaccionisme simbòlic és un corrent de pensament que neix la Universitat de Chicago durant els anys 20 del segle XX. Sorgeix a partir de la confluència del pragmatisme de John Dewey, el conductisme de John Watson i la sociologia de Georg Sim ...

                                               

Interculturalitat

La interculturalitat és el procés d’interacció entre cultures diferents i diverses que conviuen en un mateix territori. El que defensa l’interculturalisme és el fet de valorar totes les cultures per igual, la igualtat real entre aquestes i la imp ...

                                               

Judici dintenció

Judici dintenció en retòrica és una crítica, acusació o condemna no dels actes o del mal que una persona ha fet, sinó de les suposades i sovint mal interpretades intencions daquesta persona. Lexpressió és dorigen francès: procès dintention i data ...

                                               

Kenminsei

El Kenminsei és un terme que es refereix a les tendències, costums i valors culturals així com estereotips de les prefectures i les regions del Japó. Dins daquest terme sociològic no només entra el caràcter dels ciutadans de cada lloc, estereotip ...

                                               

Laltre generalitzat

L altre generalitzat és el terme que, dins del procés de socialització, sutilitza per designar la segona instància reguladora que descobreix linfant. Després del referent dels pares, el nen pren consciència de la societat i, per interiorització, ...

                                               

Lètica protestant i lesperit del capitalisme

Lètica protestant i lesperit del capitalisme és un llibre escrit pel sociòleg alemany Max Weber els anys 1904 i 1905. Ha exercit una influència notable en la sociologia del segle XX. De fet, lany 1998, l Associació internacional de sociologia va ...

                                               

La imaginació sociològica

La imaginació sociològica és un llibre escrit pel sociòleg americà Charles Wright Mills el 1959. Es tracta duna obra en què lautor examina quina és la manera com les ciències socials haurien de ser exercides. El llibre va ser traduït al català el ...

                                               

Lamer

Lamer és un terme col loquial anglès aplicat a una persona que, a causa duna falta de maduresa, de sociabilitat i/o dhabilitats tècniques, fa que sigui considerat un incompetent en una matèria o activitat específica, o dins dun grup o comunitat. ...

                                               

Leatherman (vagabund)

El Leatherman, "lhome de cuir", va ser un rodamón famós pel seu vestit i roba feta de cuir que va viatjar en un circuit entre Connecticut i el Riu Hudson entre els anys 1856 i 1889 aproximadament. Tot i que el seu origen és desconegut, es pensa q ...

                                               

Legitimitat

La legitimitat és el concepte que garanteix que una institució o persona té dret a exercir el poder que li ha estat atorgat, segons les lleis vigents o els principis morals socialment acceptats. Cada sistema té el seu propi criteri de legitimitat ...

                                               

Líder dopinió

Un líder dopinió és una persona o organització que té la capacitat dexercir influència sobre les actituds o la conducta daltres individus. Deriva de lexpressió anglesa" opinion leader ” o" opinion leadership ” i el seu estudi i caracterització va ...

                                               

Lideratge servicial

El lideratge servicial és alhora una filosofia de lideratge i un conjunt de pràctiques de lideratge. El concepte de lideratge tradicional generalment implica lacumulació i lexercici del poder a càrrec duna persona que està al cim de la piràmide o ...

                                               

Llar monoparental

La llar monoparental és una família formada per un o més fills/es i un dels dos progenitors. Per tant, són llars monoparentals en tots aquells casos que els progenitors estan separats, en divorci o que no mantenen cap mena de contacte amb els fil ...

                                               

Llei de ferro de loligarquia

La Llei de ferro de loligarquia és una teoria política desenvolupada inicialment pel sociòleg alemany Robert Michels en el seu llibre de 1911, Els Partits Polítics. Afirma que tota forma dorganització, independentment del grau de democràcia o aut ...

                                               

Llenguatge no sexista

El llenguatge no sexista, llenguatge inclusiu o bé llenguatge de gènere és un llenguatge que evita el biaix cap a un sexe o gènere social determinat. En català sesmenta lús de substantius que no són específics de gènere per referir-se a rols o pr ...

                                               

Lleure

El lleure és aquell temps lliurement dedicat als interessos propis i aficions, no relacionada amb el treball o altres obligacions, ni tampoc amb les necessitats vitals. És el temps al qual hom té llicència de fer el que vulgui. Durant molt de tem ...

                                               

Lliga Mundial per a la Reforma Sexual

La Lliga Mundial per la Reforma Sexual sobre Bases Científiques va ser una associació creada el 1928, en el marc del congrés sobre la reforma sexual realitzat a Copenhaguen. LEls directors de la lliga van ser lalemany Magnus Hirschfeld, el britàn ...

                                               

Llista negra

Una llista negra és una llista de persones, institucions o coses que han de ser rebutjades, discriminades, prohibides o perseguides. Nhi ha de dos tipus: llistes més o menys tècniques i llistes discriminatòries. En la primera categoria és troben ...

                                               

Lluites socials

Les lluites socials o protestes obreres són manifestacions de la població en nom dun objectiu de benestar gremial o multitudinari. També poden no tenir un objectiu definit i ser una mostra de rebot sense determinació objectiva, conducta guiada pe ...

                                               

Macrosociologia

La macrosociologia és una perspectiva de la sociologia que emfatitza lanàlisi de sistemes socials i de població a gran escala. Està centrada principalment al nivell de lestructura social i, sovint, arriba al nivell dabstracció teòrica. És la cont ...

                                               

Majoria silenciosa

La majoria silenciosa és un terme utilitzat per referir-se a una gran majoria de gent sense especificar dun país o grup que no expressa la seva opinió de forma pública. El terme fou popularitzat pel president estatunidenc Richard Nixon per reivin ...

                                               

Marató de sèries

Una marató de sèries, és una pràctica popular de consum audiovisual que consisteix a visionar contingut audiovisual durant una llarga duració de temps. En un estudi fet per Netflix el febrer de 2014, el 73% de les respostes definia que el binge-w ...

                                               

Ana María Martínez de la Escalera

Ana María Martínez de la Escalera és una professora i investigadora mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México experta en problemes destètica i teoria crítica de lart. També ha donat classes en centres de la Universidad Autónoma del E ...

                                               

Mecanisme social

El concepte de mecanisme social afecta a aquells processos sociològics, psicològics i econòmics la principal característica dels quals és la producció regular de cert comportament. Els mecanismes expliquen com es produeix un determinat fenomen, é ...

                                               

Mem

Un mem és, segons les teories sobre la transmissió de la cultura a les noves generacions, la unitat mínima de transmissió de lherència cultural. Un mem actua com una unitat que transmet idees, símbols o pràctiques culturals, que es poden transmet ...

                                               

Memòria col·lectiva

La memòria col lectiva són el grup de records, coneixement i informació compartit per un grup social que està significantment associat amb la identitat del grup. Lexpressió en anglès collective memory i lequivalent francesa la mémoire collective ...

                                               

Mendicitat

La mendicitat la practiquen aquells que necessiten almoines per al seu suport econòmic. Majoritàriament, els captaires demanen diners. Els motius per pidolar són diversos, i són especialment freqüents en països del Tercer Món. La desocupació, acc ...

                                               

Menjador social

Els menjadors socials són espais que proporcionen serveis de forma temporal, àpats elaborats a persones i famílies amb falta de recursos i que necessiten ajuda per la subsistència. És un dels recursos dalimentació durgència amb major antiguitat a ...

                                               

Mètode de les caixes xineses

El mètode de les caixes xineses fa referència la tècnica tradicional dembalar diversos objectes un dins de laltre. Les caixes xineses, les nines russes o els envasos i cadires dels 90 segueixen aquesta tècnica. Per extensió, el terme mise en abîm ...

                                               

Mètodes sociològics

Utilitzen principalment lentrevista com a mètode dobtenció dinformació. Són més personalitzats que els anteriors i no es basen a fer-ne molts sinó en fer-ne de bons. Les entrevistes poden ser dopinió, de plafó o repetició o documentals.

                                               

Minoria

El terme minoria fa referència a un grup de població humana numèricament minoritari i amb certes creences i costums, que permeten identificar els seus membres entre tots els habitants de la comunitat la qual pertanyen. Són una part menor dels ind ...

                                               

Miratge de lascens

El miratge de lascens social és la percepció errònia que tenen les persones quan associen una relació afectiu-sexual amb persones que responen a un model de masculinitat hegemònica amb la sensació dun increment del seu estatus social i del seu at ...

                                               

Mobilitat social

La mobilitat social és el canvi de la posició social dindividus, famílies o grups, tant horitzontal com vertical. Tendeix a fer referència al canvi de classe social, que es pot mesurar entre generacions o en una mateixa generació. Tot i que les s ...

                                               

Model dialògic de resolució de conflictes

El model dialògic de resolució de conflictes es fonamenta en el diàleg com a eina que permet superar les desigualtats. En el tractament del conflicte, pren protagonisme el consens entre totes les parts implicades, especialment lalumnat sobre les ...

                                               

Model trinitari

El model trinitari és la divisió social en tres grups de funcions i estatus diferenciat. Un dels medievalistes més influents del segle xx, Georges Duby, identifica el model trinitari com el caracteritzador de la societat feudal. Així, es va estab ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →