Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 433                                               

Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae

Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae és una col lecció de dos volums dinscripcions i monuments relacionats principalment amb els Misteris de Mitra. Va ser compilat per Maarten Jozef Vermaseren i publicat La Haia per Martinus ...

                                               

Cultura de Fontboïssa

La cultura de Fontboïssa és una cultura calcolítica, establerta al Llenguadoc. El seu nom prové del poblat prehistòric de Fontboïssa descobert la ciutat de Vilavièlha, al departament occità de Gard.

                                               

Cultura de Varna

La cultura de Varna pertany al final del calcolític del nord-est de Bulgària. Es data tradicionalment entre el 4400-4100 aC. És contemporània i està molt relacionada amb Gumelniţa al sud de Romania, sovint considerades com a variants locals. La c ...

                                               

Cultura de Verasan

La cultura de Verasan és el nom duna cultura material específica dun grup dassentaments prehistòrics que van viure entre 3000 i 2200 aC. a Catalunya i al Llenguadoc, al voltant del riu de Verasan.

                                               

Cultura del Xiajiadian superior

La cultura del Xiajiadian superior Lindret conté diversos nivells arqueològics, el nivell més baix i nivell superior, que deriva de la tradició del bronze de lestepa Eurasiática i la Cultura dAndrónovo. Va ser una cultura arqueològica de la Edat ...

                                               

Cultura Unetice

La cultura Únětice és una cultura arqueològica dEuropa Central desenvolupada durant ledat del bronze, datada aproximadament dentre els anys 2300–1600 aC. El lloc epònim per aquesta cultura és la població dÚnetice, situada al districte de Praga a ...

                                               

Edat del bronze atlàntic

L Edat del bronze atlàntic és un complex cultural de ledat del bronze que es va produir entre els anys 1300 i 700 a. C. a zones dEuropa atlàntica com Portugal, Andalusia, Galícia, Armòrica i les Illes Britàniques. Ledat del bronze atlàntic està m ...

                                               

Estructura sedimentària

Una estructura sedimentària és lorganització geomètrica dels elements que constitueixen un sediment vist com a conseqüència dels processos que lhan estructurat i dels elements que el componen.

                                               

Excavació arqueològica

L excavació arqueològica és un mètode arqueològic que permet recollir dades sobre un determinat jaciment arqueològic. Es tracta dun mètode destructiu, ja que tot i recollir objectes, es perd lestructura i la disposició durant aquest procés. Per t ...

                                               

Exhumació

L exhumació és una excavació que té la missió de rescatar un cos que es trobava enterrat, això no obstant, es considera un sacrilegi per la majoria de les cultures que enterren els seus morts sota terra. No obstant això sovint hi ha un nombre de ...

                                               

Fitòlit

Un fitòlit és una partícula microscòpica de sílice amorfa que precipita dins els teixits de determinats vegetals. Les famílies botàniques que formen aquestes precipitacions de sílice són Poaceae, Araceae, Cyperaceae, Pinaceae i Musaceae principal ...

                                               

Font arqueològica

Font arqueològica és la font documental que serveix per reconstruir la història antiga en períodes i llocs en què no hi ha fonts escrites. També sutilitza encara que hi hagi fonts escrites, com és el cas a legiptologia o a larqueologia industrial ...

                                               

Fosse Way

La Fosse Way era una calçada romana dAnglaterra que unia Exeter al sud-oest dAnglaterra amb Lincoln a Lincolnshire, passant per Ilchester, Bath, Cirencester i Leicester. La paraula Fosse deriva del llatí fossa. Lany 43 de la nostra era, la Fosse ...

                                               

Fotografia arqueològica

La fotografia arqueològica troba els seus orígens durant la denominada Edat dOr de larqueologia que va des de finals del segle xix fins a principis del segle xx, etapa durant la qual molts fotògrafs varen documentar els diferents descobriments. E ...

                                               

Cultura de Fritzens-Sanzeno

La cultura de Fritzens-Sanzeno es documenta a finals de lEdat del Ferro, des del sisè al primer segle abans de Crist, la regió alpina del Trentino i del Tirol. En el període dexpansió màxima va arribar també la regió dEngiadina. Pren el nom de le ...

                                               

Geoglif

Els geoglifs són figures construïdes als vessants de les muntanyes o als altiplans, utilitzant la tècnica daddició de pedres amb tonalitats fosques dorigen volcànic en forma de mosaic per contrastar sobre una fons més clar característic dels dese ...

                                               

Glíptica

La glíptica és lart de gravar o tallar les pedres fines. Ha passat a lAntiguitat per tres grans fases: Al començament del segon període trobem els fenicis, lAntiga Grècia i els etruscs. En aquests pobles, la glíptica va començar a convertir-se en ...

                                               

Hipogeu

Hipogeu és una construcció o excavació subterrània, en forma de cambra, galeria o passadís, especialment destinada a servir de sepulcre. Són dinterès els casos de lantic Egipte i els construïts arreu dels dominis fenicis i púnics, com els de lill ...

                                               

Inscriptiones Latinae Selectae

Inscriptiones Latinae Selectae, abreviatura estàndard ILS, és una selecció de tres volums dinscripcions llatines editada per Hermann Dessau. Lobra es va publicar en cinc parts de forma serial des de 1892 fins a 1916, amb nombroses reimpressions. ...

                                               

Kofun

Kofun són tombes megalítiques o túmuls al Japó, construïts entre el principi del segle iii i el principi del segle VII. Donen nom al període Kofun. Molts daquests kofun tenen monticles distintius amb la forma de forat de pany), que són únics a la ...

                                               

Kurgan

Kurgan és la paraula russa per a túmul usada des de larqueologia soviètica en el context de lest dEuropa i Àsia central. La paraula és dorigen túrquic i és específicament de lidioma tàtar, amb el significat de fortalesa. La distribució dels túmul ...

                                               

LAnnée épigraphique

LAnnée épigraphique és una publicació anual francesa creada el 1888 per René Cagnat, llavors titular de la càtedra depigrafia i antiguitats romana al Collège de France, i per Jean-Guillaume Feignon, com assistent epigràfic. La publicació va ser a ...

                                               

Luzia (fòssil)

Luzia era el nom dun esquelet del paleolític superior duna dona paleoamericana que va ser trobada en una cova del Brasil. Alguns arqueòlegs van creure que la jove noia podria haver format part de la primera onada dimmigrants a Sud Amèrica. Duu el ...

                                               

Monticle de plataforma

Encara que els monticles estaven destinats principalment com a subestructura per a edificis o activitats, de vegades es produïen sepultures. Els enterraments intrusius van succeir quan una sepultura va ser excavat en un monticle i el cos o els os ...

                                               

Moviment de terres (arqueologia)

En arqueologia, una obra de terra, moviments de terres o treball de terra són expressions que es fan servir per descriure els canvis en el nivell del terra causats per lacció humana, per exemple un terraplè o un monticle. Els moviments de terres ...

                                               

Nova arqueologia

També coneguda com a arqueologia processual. Va ser una escola anglosaxona que va néixer lany 1958 a partir de la publicació del llibre Method and Theory in American Archeology i que va tenir influència internacional. Els seus màxims exponents va ...

                                               

Paepae

Le paepae és una resta arqueològica comuna la zona de la Polinèsia. Designa una àrea pavimentada de pedra volcànica o dorigen coral lí que serví com a fonament dedificis de fusta. Aquestes construccions podien ser cases petites o estructures més ...

                                               

Paleopatologia

Paleopatologia és una especialització de la paleontologia i de larqueologia que estudia les malalties del passat. Resulta útil per entendre la història antiga de les malalties i fa servir això per fer prediccions del seu curs en el futur. Sestudi ...

                                               

Períodes arqueològics dAmèrica del Nord

Els períodes arqueològics dAmèrica del Nord divideix en la història dAmèrica precolombina del Nord en un nombre deres successives o períodes, des de lestatge humà més antiga conegut fins al període colonial que va seguir la colonització europea d ...

                                               

Prospecció superficial

La prospecció superficial és el procés orientat la localització i reconèixer de les millors zones per excavar un jaciment arqueològic, i poder així identificar les restes arqueològiques. A més sha de tenir en compte el màxim de recol lecció de da ...

                                               

Ressonància paramagnètica electrònica

La ressonància paramagnètica electrònica o ressonància despín electrònic és una tècnica espectroscòpica sensible als electrons desaparellats. És a dir, generalment, un radical lliure, si és una molècula orgànica o ió dun metall de transició, si é ...

                                               

Roman Inscriptions of Britain

Roman Inscriptions of Britain o RIB és una col lecció depigrafia llatina específica de les inscripcions descobertes al Regne Unit que pertanyen al període de lantiga Roma. És un important treball de referència per a tots els estudiosos de la Brit ...

                                               

Tafonomia

La tafonomia és lestudi científic dels organismes morts a través del temps i com queden finalment fossilitzats. El terme tafonomia, va ser introduït per la paleontologia el 1940 pel científic rus, Ivan Efremov, per descriure lestudi de la transic ...

                                               

Tel

Un tel, també escrit tall o tell - en àrab تل, tall, i en hebreu תל, tel - és un pujol resultat de lacumulació i la consegüent erosió de materials dipositats per locupació humana dun lloc durant llargs períodes, característic del Pròxim i Mitjà O ...

                                               

Teoria arqueològica

Teoria arqueològica es refereix als diferents marcs intel lectuals mitjançant els quals els arqueòlegs interpreten les dades arqueològiques. És una branca de la filosofia de larqueologia. No hi ha una teoria singular de larqueologia, però molts a ...

                                               

Terminus ante quem

En arqueologia, filologia i altres disciplines, quan es requereix estimar la data o datació relativa dun objecte, els experts es valen de diversos mètodes que tenen per finalitat establir un lapse delimitat per dates. El post quem és la data més ...

                                               

Termocronologia

La termocronologia és lestudi de levolució tèrmica duna regió dun planeta. Els termocronologistes utilitzen la datació radiomòtrica amb les temperatures de tancament que representen la temperatura dels minerals estudiats en un temps determinat pe ...

                                               

Terraplè

En arqueologia el terraplè són els treballs de moviment de terres realitzats per lhome per crear desnivells del terreny amb diferents finalitats. En enginyeria civil el terraplè és la terra amb què somple un terreny per aixecar-ne el nivell i for ...

                                               

Tomba antropomorfa

Una tomba antropomorfa és un tipus de sepultura excavada la superfície dun terreny rocós, amb una profunditat de 30 a 40 cm, en un indret on un aflorament de roca queda descobert, i que es caracteritza pel fet que pren la forma i la mida de la pe ...

                                               

Trabajos de Prehistoria

Trabajos de Prehistoria és una revista científica espanyola creada el 1960 especialitzada en temes de prehistòria i arqueologia. Es tracta duna revista adscrita al Departament de Prehistòria de lInstitut dHistòria del Consell Superior dInvestigac ...

                                               

Trinomi Smithsonian

El trinomi Smithsonian és un identificador únic assignat a un jaciment arqueològic en molts estats als Estats Units. Està compost dun o dos dígits que codifiquen per a lestat, en general dues lletres que codifiquen per al comtat o comtat-equivale ...

                                               

Antoni Vives i Escudero

Antoni Vives i Escudero fou un arabista, numismàtic, col leccionista i arqueòleg espanyol dorigen menorquí, acadèmic de la Reial Acadèmia de la Història. Va reunir una de les millors col leccions dobjectes arqueològics dEspanya. Es casà lany 1900 ...

                                               

William Gowland

William Gowland va ser un enginyer de mines anglès que va fer treball arqueològic a Stonehenge i al Japó. Gowland va assistir als Royal College of Chemistry i el Royal School of Mines a South Kensington, especialitzant-se en la metal lúrgia. El 1 ...

                                               

Ciència militar

La ciència militar és la ciència social que estudia i analitza de manera sistemàtica el procés, la planificació, pràctica, tècnica, psicologia, resolució i conseqüències dels conflictes entre les societats humanes al llarg del temps i lespai. En ...

                                               

Abwehr

L Abwehr fou una organització dintel ligència militar alemanya entre 1921-44. El terme Abwehr, defensa en alemany) va ser utilitzat com una concessió a lexigència dels Aliats que les activitats dintel ligència alemanyes posteriors la Primera Guer ...

                                               

Agent taronja

L agent taronja és una barreja de dos herbicides: el 2.4-D i el 2.4.5-T. Va ser usat com a defoliant per lexèrcit dels Estats Units la Guerra del Vietnam. Avions americans van dispersar més de 80 milions de litres dagent taronja per tal deliminar ...

                                               

LArt de la Guerra

LArt de la guerra o Els tretze capítols és un antic llibre xinès que tracta sobre tàctiques i estratègies militars. És lobra del pensador xinès Sunzi. Es creu que va ser compilat a finals del Període de Primavera i Tardor o a principis del Períod ...

                                               

Base militar

Una Base Militar són les instal lacions militars, principalment aquelles estrangeres, que són presents en un determinat territori. Malgrat puguin ser dutilització conjunta, normalment responen als interessos geopolítics duna potència en una deter ...

                                               

Base militar del Pení

La base militar del Pení és una base de vigilància del trànsit aeri militar i civil, situada al puig Simonets i el cim del Pení, entre Cadaqués i Roses. La base està integrada per lEsquadró de Vigilància Aèria 4 EVA-4 que és una unitat de primera ...

                                               

Base militar del Puig Major

La base militar del Puig Major és una base de vigilància del trànsit aeri militar i civil creada el 1957, situada al Puig Major, dins del parc natural de la serra de Tramuntana de Mallorca. Està ubicada a 1.445 metres sobre el nivell del mar en e ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →