Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 420                                               

Digital Asset Management

Digital Asset Management pot traduir-se com a Gestió de recursos digitals. També sel pot anomenar Digital Asset Manager si es parla de lencarregat dimplementar la tecnologia. Aquesta permet, tant en làmbit personal com en el professional, lemmaga ...

                                               

Digital Satellite News Gathering

El DSNG, sigles de Digital Satellite News Gathering és un sistema integrat a un vehicle mòbil amb antena incorporada que reb una senyal de vídeo i àudio duna unitat mòbil o duna càmera per tal denviar-la a un satèl lit. El vehicle mòbil amb la te ...

                                               

Dispersor (telecomunicacions)

El dispersor o entrellaçador és un bloc que sutilitza en el codificador Reed-Salomon per tal de protegir el missatge binari dels possibles errors que es poden donar en la transmissió del senyal per a un canal de radiodifusió. Si el nombre derrors ...

                                               

Doble redundància modular

En enginyeria de fiabilitat, la doble redundància modular és la tècnica en què els components dun sistema estan duplicats, proporcionant redundància en cas que hi hagi una fallada. Saplica especialment en sistemes on els components duplicats func ...

                                               

Dolby Digital TrueHD

Dolby Digital TrueHD és el nou format de codificació dàudio HD sense pèrdues, utilitzat en els nous discs òptics HD-DVD i Blu-Ray, entre altres, que serveixen com a suport per la comercialització i distribució de contingut audiovisual com el cine ...

                                               

DSDV

DSDV és un protocol denrutament basat en taules per a xarxes mòbil ad hoc i que segueix lalgorisme Bellman-Ford. DSDV va ser desenvolupat per C. Perkins i P. Bhagwat el 1994.

                                               

DTS HD

DTS Master Audio HD és el nou format de codificació dàudio HD sense pèrdues, utilitzat en els nous discs òptics HD-DVD i Blu-Ray, entre altres, que serveixen com a suport per la comercialització i distribució de contingut audiovisual com el cinem ...

                                               

Dúplex (telecomunicacions)

Dins lentorn de les telecomunicacions el terme Dúplex sempra per a definir un sistema que és capaç de mantenir una comunicació bidireccional, enviant i rebent missatges de forma simultània. La capacitat de transmetre en mode dúplex està condicion ...

                                               

Duplexor

Un duplexor és un dispositiu electrònic que permet la comunicació bidireccional sobre una mateixa línia de transmissió. En sistemes ràdar i de comunicacions RF, serveix per a aïllar el receptor del transmissor permetent compartir la mateixa anten ...

                                               

DVB-C2

DVB-C2 és lestàndard de segona generació de transmissió de televisió digital per cable desenvolupat per lestàndard DVB. Utilitza les últimes tècniques de modulació i codificació per a permetre un ús altament eficient de les xarxes de cable en les ...

                                               

DVB-IPTV

El DVB-IPTV és un estàndard obert, creat per DVB, per la transmissió de televisió digital mitjançant el Protocol dInternet, a través de xarxes bidireccionals fixes de banda ampla. El projecte sestà duent a terme en dues fases, la primera tracta s ...

                                               

DVB-RCS

DVB-RCS és un estàndard obert de comunicacions interactives per satèl lit, definit pel consorci DVB Project, i normalitzat el 1999 per lInstitut Europeu de Telecomunicacions sota la norma ETSI EN 301.790. Permet la comunicació bidireccional duna ...

                                               

DVB-RCS2

DVB-RCS2 és un estàndard de lInstitut Europeu dEstandards de Telecomunicació dissenyat per DVB que estableix les característiques del canal bidireccional via satèl lit en les comunicacions de banda ampla per sistemes amb terminals de molt petita ...

                                               

DVB-RCT

DVB-RCT és un sistema estandarditzat i publicat per lETSI lany 2002) que permet, mitjançant una transmissió sense fils, la interactivitat dels usuaris per un canal de retorn amb la Televisó Digital Terrestre, de lestàndard DVB-T.

                                               

DVB-S2X

DVB-S2X o DVB-S2 Extensions és lestàndard successor de DVB-S2 que proporciona un increment en guany de fins a un 20% en xarxes Direct-to-Home i un 51% en altres aplicacions professionals en comparació del seu predecessor.

                                               

DVB-S3

Digital Video Broadcasting by Satellite – Third Generation serà el futur estàndard que sutilitzarà a Europa per la transmissió de la televisió digital, com a successor de lestandarditzat DVB-S2.

                                               

DVB-T2

DVB-T és lestàndard per la transmissió de televisió digital terrestre creat per lorganització europea DVB. Aquest estàndard presenta diferents tècniques de modulació i codificació per a permetre un ús molt eficient de lespectre terrestre valuós p ...

                                               

Dynamic Source Routing

Dynamic Source Routing és un protocol denrutament per a xarxes sense fils en malla. DSR es basa en rutes dorigen en comptes de taules de rutes. DSR va ser creat per la universitat Carnegie Mellon de Pittsburgh i va aparèixer la recomanació RFC 47 ...

                                               

Efecte pinta

L efecte pinta apareix quan els objectes que es mostren per pantalla es mouen a gran velocitat. Es visualitzen imatges consecutives en les que es produeix un canvi substancial. Les línies, és a dir els camps entrellaçats, estan poc correlacionats ...

                                               

Enllaç de telecomunicacions

En telecomunicacions, un enllaç és un canal de comunicacions que connecta dos o més dispositius. Aquest enllaç pot ser un enllaç físic real o pot ser un enllaç lògic que utilitzi un o més enllaços físics reals. Un enllaç de telecomunicacions és g ...

                                               

Erlang (unitat)

L erlang és una unitat adimensional utilitzada en telefonia com una mesura estadística del volum de tràfic de telecomunicacions. Deu el seu nom a lenginyer danès A. K. Erlang, creador de lenginyeria de tràfic i la teoria de cues. El tràfic dun er ...

                                               

Escalabilitat

L escalabilitat, en telecomunicacions i en enginyeria informàtica, és la propietat desitjable dun sistema, una xarxa informàtica o un procés, que indica la seva habilitat per a estendre el marge doperacions sense perdre qualitat, o bé perquè pot ...

                                               

Escàner de llum estructurada

L escàner de llum estructurada és un dispositiu encarregat de capturar la forma i característiques dun objecte per mitjà de la projecció dun patró de llum i lenregistrament en una càmera.

                                               

Escola de Toronto

Es coneix com a Escola de Toronto un seguit dinvestigadors en comunicació que van focalitzar la seva recerca en el paper de les tecnologies en la comunicació. És una escola de pensament que té una llarga tradició dins lestudi dels efectes socials ...

                                               

Espectre eixamplat

L espectre eixamplat és una tècnica de modulació emprada en telecomunicacions per a transmetre dades digitals per radiofreqüència. El fonament bàsic és l"eixamplament" del senyal que sha de transmetre al llarg duna banda molt ampla de freqüències ...

                                               

Espectre eixamplat per salt de freqüència

L espectre eixamplat per salt de freqüència és una tècnica de modulació en espectre eixamplat en què el senyal semet sobre una sèrie de radiofreqüències aparentment aleatòries, saltant de freqüència en freqüència sincrònicament amb el transmissor ...

                                               

Espectre eixamplat per seqüència directa

L espectre eixamplat per seqüència directa, també conegut en comunicacions mòbils com DS-CDMA és un dels mètodes de modulació en espectre eixamplat per a transmissió de senyals digitals sobre ones radiofòniques que més sutilitzen. Tant DSSS com F ...

                                               

Estació de satèl·lit de Svalbard

L’ estació de satèl lit de Svalbard - Svalbard satelittstasjon, Svalbard Satellite Station - també coneguda com a SvalSat, és una estació terrestre de satèl lit situada al Platåberget, prop de Longyearbyen, a larxipèlag de Svalbard, Noruega. Fou ...

                                               

Estació militar de ràdio de Pierre-sur-Haute

L estació militar de ràdio de Pierre-sur-Haute és un complex de 0.3 km² utilitzat per comunicacions militars franceses. És a les comunes de Sauvain i Job, i el travessa la frontera entre les regions de Roine-Alps i Alvèrnia. Télédiffusion de Fran ...

                                               

Estació terrestre

Una estació terrestre, estació de terra, o terminal terrestre és una estació de ràdio terrestre dissenyada per a telecomunicacions extraplanetàries amb naus espacials, o la recepció dones de ràdio de fonts de ràdio astronòmiques. Les estacions te ...

                                               

Estimació de moviment

Entenem estimació de moviment com el procés a partir del qual obtenim els vectors de moviment de cada macrobloc de la imatge a codificar respecte a una imatges de referència. Lestimació de moviment és una part molt important del procés de codific ...

                                               

Estudi virtual

Un estudi virtual és un estudi de televisió que permet una combinació a temps real de persones o objectes amb ambients o objectes generats per ordinador. Per a aquesta integració sutilitzarà la tècnica anomenada croma o chromakey. El punt clau du ...

                                               

ETCD

L Equip Terminal del Circuit de Dades, en anglès Data circuit-terminating equipment, també conegut com a Equip de Comunicació de Dades, és aquell dispositiu que participa en la comunicació entre dos dispositius, però que no és receptor final ni e ...

                                               

EtherApe

EtherApe és una eina de programari lliure de codi obert per a analitzar/monitorar el trànsit duna xarxa de dades, desenvolupada per a Unix. EtherApe és implementada sota la llicència GNU GPL.

                                               

Ethereum

Ethereum és una plataforma de programari de computació distribuïda basada Blockchain i que es distingeix per la funcionalitat de contractes intel ligents. Ethereum és de codi obert i proveeix duna màquina virtual de tipus Turing complet, la màqui ...

                                               

ETSI EN 300 328

ETSI EN 300 328 és una norma europea de telecomunicacions publicada per lETSI. És una normativa que aplica a les comunicacions de xarxa de ràdio de banda ampla la banda ISM de 2.4 GHz. Exemples de protocols que incorporen la norma ETSI EN 300 328 ...

                                               

ETSI EN 300 330

ETSI EN 300 330 és una normativa de compatibilitat electromagnètica per a equipament de radiofreqüència de curt abast operant la banda entre 9 kHz i 25 MHz, i sistemes despira inductiva en the freqüència entre 9 kHz i 30 MHz, amb els requeriments ...

                                               

ETSI EN 301 489

ETSI EN 301 489 és una família de normatives de compatibilitat electromagnètica per a equipament de radiofreqüència i serveis associats que cobreix els requeriments essencials de larticle 3.1 de la directiva europea 2014/53/EU i article 6 de 2014 ...

                                               

ETSI EN 301 893

ETSI EN 301 893 és una norma europea de telecomunicacions publicada per lETSI. És una normativa que aplica a les comunicacions de xarxa de ràdio de banda ampla la banda ISM de 5 GHz. Exemples de protocols que incorporen la norma ETSI EN 301 893 s ...

                                               

ETSI EN 302 291

ETSI EN 302 291 és una normativa de compatibilitat electromagnètica per a equipament de radiofreqüència operant la banda del 13.56 MHz i amb els requeriments essencials de larticle 3.2 de la directiva europea de larticle 3.2. Quedará substituïda ...

                                               

ETSI EN 302 567

ETSI EN 302 567 és una norma europea de telecomunicacions publicada per lETSI. És una normativa que aplica a les comunicacions de xarxa de ràdio de banda ampla la banda ISM de 60 GHz. Exemples de protocols que incorporen la norma ETSI EN 302 567 ...

                                               

Eutelsat

Eutelsat és una empresa francesa amb seu a París fundada el 1977, que opera 24 satèl lits de comunicacions sota els noms Hot Bird, Atlantic Bird, EUROBIRD i Eutelsat. Aquests satèl lits susen per a emetre unes 2.500 cadenes de televisió i altres ...

                                               

Exterior gateway protocol

Exterior gateway protocol és un tipus de protocol denrutament emprat per intercanviat informació denrutament entre sistemes autònoms. Aquest intercanvi és crucial a través de la xarxa internet

                                               

Fax

El fax és una tecnologia de Telecomunicacions que susa per a transferir còpies de documents, usant dispositius que operen sobre la xarxa telefònica convencional. Lavantatge del fax respecte altres mètodes com ara el correu tradicional és que en e ...

                                               

Femtocell

En telecomunicacions, una femtocel la és una estació base petita en grandària i potència, dissenyada per a lús en llars o negocis. Normalment, que es connecta la xarxa del proveïdor de servei a través duna connexió de banda ampla cablejada, típic ...

                                               

Fibra òptica

La fibra òptica és un filament flexible de secció circular fet dun tipus de vidre o plàstic capaç de transportar feixos de llum en el seu interior. Funciona com a una guia dones per al rang de freqüències compreses entre 10 14 Hz i 10 15 Hz. És m ...

                                               

Filtre adaptat

Un filtre adaptat, filtre de correlació o filtre de coincidència, és un sistema lineal invariant la funció principal és detectar la presència dun senyal conegut, o referència, dins dun senyal rebut. El senyal la sortida del filtre serà la correla ...

                                               

FON

FON és una iniciativa empresarial de Martin Varsavsky sorgida en lany 2005 amb lobjectiu de crear una gran comunitat WiFi que permeti aprofitar tots els avantatges que aquesta tecnologia oferix. Està present en cada vegada més països dEuropa, Amè ...

                                               

Fora de línia

En telecomunicacions, el terme fora de línia té els següents significats: En referència a un equip, es diu que està fora de línia quan sha desconnectat del sistema, no es troba operatiu, i normalment té el seu font dalimentació desconnectada, és ...

                                               

Formats dàudio HD

Els tres formats dàudio aporten a lusuari la mateixa qualitat dàudio. Però, el PCM uncompressed té molts inconvenients per sobre dels formats amb compressió Dolby Digtal TrueHD i DTS Master Audio HD. Al no aplicar compressió, la seva taxa de bits ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →