Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 409                                               

Přemysl Pitter

Přemysl Pitter va ser un pacifista i educador txec que va salvar la vida de centenars de nens durant la segona guerra mundial. De jove va treballar la impremta familiar. la mort del pare, sen va haver de fer càrrec, però la impremta no va superar ...

                                               

Premi Baldiri Reixac

El Premi Baldiri Reixac és un premi destinat a lestímul i al reconeixement de lescola catalana, dotat per la Fundació Lluís Carulla amb les aportacions voluntàries dels receptors del llibre-nadala que la Fundació tramet cada any a persones intere ...

                                               

Premi UNESCO Confucius

El Premi UNESCO Confucius té com a objectiu distingir les ONG, governs o persones que facin una tasca admirable en lalfabetització a les zones rurals, amb especial cura de les nenes i dones.

                                               

Segregació educativa

La paraula" segregāre” etimològicament prové del llatí i al mateix temps de litalià" segregare”. Aquest mot fa referència al fet dapartar un individu o un conjunt de persones per diferents motius: polítics, socials, econòmics, culturals, lingüíst ...

                                               

Simuladors educatius de robots

Els simuladors educatius de robots són eines software que permeten reproduir diversos aspectes del comportament cinemàtic i/o dinàmic de manipuladors robòtics reals, amb la finalitat dajudar a lusuari a entendre més fàcilment aquests aspectes. No ...

                                               

Sociolingüística educativa

La sociolingüística educativa és un subcamp de la sociologia del llenguatge que estudia les relacions entre el llenguatge i leducació. La recerca en aquest àmbit, socupa de les relacions dins les aules, leducació informal, laprenentatge dins la c ...

                                               

Star for Life (Estrella de Vida)

Star for Life és un programa escolar suec organitzat com a entitat sense fins lucre que es va crear a Sud-àfrica per a evitar la propagació de la SIDA. La idea fou concebuda per lempresari suec Dan Olofsson i la seua esposa Chistin. El seu object ...

                                               

STEAM

STEAM és lacrònim anglès que engloba les disciplines educatives; S cience, T echnology, E ngineering, A rt i M athematics, i que és una tendència creixent als Estats Units. Anteriorment aquest era més conegut com a STEM, on es deixava de banda là ...

                                               

STEM

STEM és un acrònim per les disciplines acadèmiques de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Normalment es fa servir per parlar de política educativa. Actualment a vegades és substitueix per STEAM, que incorpora lart.

                                               

Sylvia Ashton-Warner

Ashton-Warner va néixer el 17 de desembre de 1908 a Stratford, Nova Zelanda. Va passar molts anys dictant classes als nens de la comunitat Māori, utilitzant avançades tècniques destimulació que ella mateixa va descriure en el seu tractat de 1963 ...

                                               

Technovation challenge

Technovation challenge és un concurs internacional on participen nenes de més de cent països amb edats compreses entre els 10 i els 18 anys. Technovation ofereix a les noies darreu del món loportunitat daprendre les habilitats que necessiten per ...

                                               

Teoria curricular

La teoria curricular és una disciplina acadèmica que sencarrega dexaminar i donar-li forma als continguts del currículum acadèmic. És a dir, és la matèria que sencarrega de decidir què han destudiar els alumnes dins dun sistema educatiu concret. ...

                                               

Tertúlies Literàries Dialògiques

Les Tertúlies literàries Dialògiques, també anomenades TLD, són una activitat cultural creada per Ramón Flecha García que consisteix en una experiència democràtica deducació popular en la que es reuneixen un grup de persones per dialogar i reflex ...

                                               

Unitat Mèdica Educativa

La Unitat Mèdica Educativa, és un recurs tant educatiu com terapèutic destinat a latenció dels infants, adolescents i adults que presenten característiques i necessitats diferents respecte la resta de persones i, que són atesos en altres centres ...

                                               

Where in the World Is Carmen Sandiego? Deluxe

Where in the World Is Carmen Sandiego? Deluxe, la segona versió de Where in the World Is Carmen Sandiego?, és un videojoc educatiu publicat el 1992 i presentava animacions addicionals i una interfície millorada respecte la versió de 1985. Algunes ...

                                               

World Wide What?

World Wide What? és una pel lícula de lany 2015 britànica escrita i dirigida per Adam Townsend, i produïda per Poppy Gaye de Founders Forum. La pel lícula mostra un univers paral lel on Tim Berners-Lee va fallar a lhora dinventar el World Wide We ...

                                               

Èxit escolar

L èxit escolar es defineix com la superació de labandonament escolar precoç. Dins la literatura científica, es fa referència a èxit escolar com a academic achievement, el qual es consolida quan sevita aquest fet, principal causant del fracàs educ ...

                                               

Índex per a la inclusió

L Índex per la inclusió és una guia pràctica dirigida a tota la comunitat educativa, que serveix per treballar la inclusió en els centres escolars. Lobjectiu principal daquest document és ajudar als professionals de leducació a analitzar, reflexi ...

                                               

Enginyeria

L enginyeria és laplicació pràctica de la ciència i la tecnologia. En lenginyeria sutilitzen coneixements de les matemàtiques, les ciències naturals, i daltres ciències, obtinguts a través de lestudi, lexperiència i la pràctica, són aplicats amb ...

                                               

Actuador

Un actuador o accionament és un dispositiu o subsistema destinat a regular o variar la potència duna planta o dun automatisme. El seu principi de funcionament és la conversió denergia generada normalment per laire, laigua o lelectricitat i transf ...

                                               

Aforament

Aforament és lacció d aforar és a dir reconèixer, pesar o mesurar gèneres o mercaderies. Històricament el terme es refereix a finalitats fiscals per establir el pagament de drets de duana i fixar la tarifa que li és aplicable o limport de lexacci ...

                                               

Aixeta

Una aixeta, grifó o canella és una vàlvula que sacciona manualment i que adaptada a lorifici dun recipient o a lextrem duna conducció, regula la sortida dun fluid. La paraula aixeta en català està documentada des de 1363 i és dorigen incert, prob ...

                                               

Atractor de Lorenz

L atractor de Lorenz, concepte introduït per Edward Lorenz el 1963, és un sistema dinàmic determinista tridimensional no lineal derivat de les equacions simplificades de rotllos de convecció que es produeixen en les equacions dinàmiques de latmos ...

                                               

Audio Engineering Society

Audio Engineering Society és la major associació mundial denginyers de so. Fundada en 1948, organitza conferències internacionals, edita una revista científica i elabora normes i recomanacions per a làmbit de lenginyeria dàudio. La seu principal ...

                                               

Enginyeria de biosistemes

L Enginyeria de Biosistemes és un camp de lenginyeria que integra la ciència i disseny denginyeria amb les ciències biològiques, ambientals i agrícoles. Representa una evolució de la disciplina dEnginyeria Agrícola i saplica a tots els organismes ...

                                               

Brida (fontaneria)

Una brida és un element que uneix dos components dun sistema de canonades, permetent ser desmuntat sense operacions destructives, gràcies a una circumferència de forats a través dels quals es munten perns dunió. Està formada per lala, el coll, di ...

                                               

Capturador de massa

Un capturador de massa és un dispositiu teòric previst per desaccelerar una massa de material, generalment en el context del transport espacial. Un objecte gran col locat a lespai amb forma cònica impediria que altres objectes es precipitessin ca ...

                                               

Catapulta electromagnètica

Una catapulta electromagnètica és una obra hipotètica denginyeria, igual que lascensor espacial, que permetria abaratir el cost dels llançaments a òrbita. El concepte és molt simple: es tracta duna rampa de gran longitud en la qual, mitjançant ca ...

                                               

Codi QR

El codi QR és un sistema per emmagatzemar informació en una matriu quadrada de punts dissenyada per ser llegida amb la càmera dun telèfon intel ligent o tauleta tàctil entre daltres. Es tracta dun codi de barres bidimensional creat per la company ...

                                               

Cop dariet

El cop dariet o Impuls de Jukovski, anomenat així per lenginyer rus Nikolai Jukovski, és juntament amb la cavitació el principal causant davaries a les canonades i instal lacions hidràuliques. El cop dariet sorigina pel fet que el fluid és lleuge ...

                                               

Desmunt

En enginyeria civil sanomena desmunt a lexcavació de terra que es realitza en un determinat entorn per tal de rebaixar la rasant del terreny, reduint així la seva línia de cota i aconseguint formar un pla de suport adequat per a executar una obra.

                                               

Difusòmetre

Un difusómetre de radar es va dissenyar per a determinar la "secció eficaç normalitzada de radar" de la superfície de la Terra. Els difusòmetres operen transmetent un impuls denergia de microones contra la superfície de la Terra, i mesurant lener ...

                                               

Dinàmica de sistemes

La dinàmica de sistemes és una metodologia que intenta laproximació la modelització de la dinàmica de sistemes complexos, com les poblacions biològiques o els sistemes econòmics, en els quals les parts interaccionen enèrgicament unes amb unes alt ...

                                               

Electromecànica

En enginyeria, l electromecànica és la combinació de les ciències de lelectromagnetisme de lenginyeria elèctrica i la ciència de la mecànica. La mecatrònica és la disciplina de lenginyeria que combina la mecànica, lelectrònica i la tecnologia de ...

                                               

Energia exosomàtica

L energia exosomàtica és un tipus denergia del qual es beneficia especialment lésser humà i que té la característica que sutilitza fora del propi cos. Per exemple, en cuinar aliments, utilitza una font energètica no directament com a aliment, don ...

                                               

Enginyer

Un enginyer o enginyera és una persona professional de lenginyeria i que per tant es dedica a aplicar conjuntament el coneixement científic, la tecnologia i lenginy en un context social i ambiental específic real i amb uns recursos determinats. P ...

                                               

Enginyeria inversa

L enginyeria inversa és el procés danalitzar quelcom en detall amb la fi de determinar com està fet, què el fa funcionar i com ha estat fabricat, amb la intenció de construir un nou enginy o aplicació que faci exactament el mateix que el disposit ...

                                               

Enginyeria militar

L enginyeria militar és la branca de lenginyeria que dóna suport a les activitats de combat i logística de les forces armades mitjançant un sistema MCP construint ponts, camps minats, passarel les, etc. Els enginyers sencarreguen també daugmentar ...

                                               

Enhanced Machine Controller

EMC és un programari per al control de màquines-eina i robots creat pel NIST amb el suport de la General Motors. La nova versió, EMC2, amb llicència GPL, ofereix funcionalitats addicionals interessants, com HAL, capacitat de programació com a Aut ...

                                               

Entorn de treball (informàtica)

L entorn de treball o marc de treball és Infraestructura de programari que, en la programació orientada a objectes, facilita la concepció de les aplicacions mitjançant la utilització de biblioteques de classes o generadors de programes. En làmbit ...

                                               

European BEST Engineering Competition

L European BEST Engineering Competition és una competició anual denginyeria organitzada per la Board of European Students of Technology. La EBEC es realitza a 32 països diferents amb la missió de desenvolupar els estudiants oferint-los loportunit ...

                                               

Fórmula de Chézy

La fórmula de Chézy, desenvolupada per lenginyer francès Antoine de Chézy i presentada en 1769, és una fórmula que permet obtenir la velocitat mitjana en la secció dun canal i estableix que: v = χ R j {\displaystyle v=\chi {\sqrt {Rj}}} on: v {\d ...

                                               

Geomembrana

Les geomembranes són làmines geosintètiques que asseguren lestanquitat duna superfície. Normalment es fan servir per posar remei a les pèrdues daigua per infiltració o per evitar la migració dels contaminants al sòl.

                                               

Georadar

Un georadar, radar de penetració de terra, GPR o radar inferior es fa servir per a investigar o detectar objectes, estructures, etc., per sota del nivell del sòl. El GPR utilitza ones electromagnètiques i pot arribar a 5 km de profunditat. La pri ...

                                               

Incineració

La incineració de residus junt amb altres tractaments a alta temperatura formen part del que es coneix com a tractament tèrmic de residus. Al seu torn, les tècniques de tractament tèrmic són una part dun sistema complex de tractaments que en el s ...

                                               

Índex doctà

L índex doctà és una magnitud que mesura la velocitat de detonació dun combustible líquid en unes condicions danàlisi estàndard. És una mesura de la qualitat del combustible estudiat. És una propietat essencial en els carburants utilitzats en els ...

                                               

Infraestructura

La infraestructura és el conjunt de lequip immobiliari que serveix de suport per fer funcionar activitats productives i serveis, necessari per al funcionament econòmic i social duna societat. Conté dun costat les xarxes de transport, denergia, da ...

                                               

Linealització

En matemàtiques i les seves aplicacions, la linealització es refereix al procés de trobar laproximació lineal a una funció en un punt donat. En lestudi dels sistemes dinàmics, la linealització és un mètode per estudiar lestabilitat local dun punt ...

                                               

Marge dinàmic

El marge dinàmic o rang dinàmic és la diferència entre el valor numèric més gran i el més petit que pot adoptar una variable. Aquest terme sutilitza freqüentment en el món de làudio per determinar tot el marge de valors dintensitat sonora que es ...

                                               

Metacentre

El metacentre és el punt dintersecció de les línies de forces ascendents a lescorar el vaixell un petit angle amb la línia dequilibri normal. És un punt definit dins lestudi del comportament dels cossos flotants. Geomètricament representa el punt ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →