Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 400                                               

Codi Internacional de Nomenclatura per a Plantes Cultivades

El Codi Internacional de Nomenclatura per a Plantes Cultivades regula els noms dels cultivars. Aquests són, en la majoria, plantes amb noms dins les categories de cultivar, Grup i grex, les categories segons el Codi de Plantes cultivades.

                                               

Collera

La collera és un collar de cuiro farcit de palla o de crin que hom posa al coll dun animal de tir per tirar duna càrrega, recolzat la seva espatlla. Té fixades dues barres o costelles de fusta unides per baix amb tira de pell enrotllada, dues bau ...

                                               

Collita

En agricultura la collita es refereix la recol lecció dels fruits, llavors o hortalisses dels camps en lèpoca de lany que estan madurs. La collita marca el final del creixement duna estació o el final del cicle dun fruit en particular. El terme c ...

                                               

Compactació del sòl

La compactació del sòl, en enginyeria geotècnica, és el procés en el qual una pressió aplicada al sòl causa la seva densificació a mesura que laire és desplaçat dels porus entre els grànuls del sòl. Quan la força aplicada que causa la densificaci ...

                                               

Confusió sexual

La confusió sexual és un mètode de control biològic de plagues en agricultura i silvicultura. Destorba la procreació dinsectes nocius en crear una confusió en els mascles, per la qual no poden identificar les femelles per a fertilitzar-les. Així ...

                                               

Conreu de cobertora

Els conreus de cobertora són el conreus que es planten principalment per a gestionar la fertilitat del sòl, la seva qualitat, la seva humitat, males herbes, plagues malalties, biodiversitat i vida silvestre en lagroecosistema, els sistemes ecològ ...

                                               

Conreu de larròs

El conreu de l’arròs és el procés agrícola pel qual s’obté el gra d’aquest cereal des de plantes conreades, a diferència de la recol lecció de les varietats salvatges.

                                               

Consus

Consus era el nom duna divinitat agrària que, al principi, protegia les llavors i les sitges. Per aquest motiu fou inclòs entre les divinitats subterrànies.En honor seu es feia un festival anomenat Consuàlia.

                                               

Control biològic de plagues

El control biològic de plagues o la lluita biològica en agricultura és el conjunt de recursos biològics per a prevenir, reduir o eliminar plagues. Es fa servir la depredació, el parasitisme, lherbivorisme, la confusió sexual, lesterilització o al ...

                                               

Control de plagues

El control de plagues són les activitats humanes destinades a controlar a disminuir la presència duna espècie definida com a plaga, normalment perquè es considera que és perjudicial la salut humana, lecologia o leconomia.

                                               

Cropmark

Els cropmarks o les marques de cultiu són un mitjà a través del qual les funcions arqueològiques, naturals i recents de les superfícies poden ser visibles des de laire o des de terrenys superiors o en una plataformes temporals. Paral lelament, le ...

                                               

Cultiu dacompanyament

El cultiu amb acompanyament és una tècnica dhorticultura que consisteix a plantar ben a prop diferents cultius. Es basa en la teoria que els cultius així sajudaran, els uns amb els altres, en lobtenció dels nutrients, el control de les plagues i ...

                                               

Cultiu en feixes

El cultiu en feixes, en bancals o marjades és un sistema de conreu que disposa el terreny en feixes en un coster. Això es fa en terrenys de muntanya o simplement costeruts. Les feixes acostumen a ser relativament planes, horitzontals i poden no e ...

                                               

Deere and Company

Deere & Company, normalment coneuda per la seva marca John Deere és una corporació dels Estats Units amb base a Moline, Illinois, i líder mundial en la fabricació de maquinària agrícola. El 2010 figurava en el lloc 107è de la llista de la revista ...

                                               

Departament dAgricultura dels Estats Units

El Departament dAgricultura dels Estats Units és una unitat executiva del Govern Federal dels EUA. El seu propòsit és desenvolupar i executar polítiques de ramaderia, agricultura, alimentació. El seu objectiu és atendre les necessitats dels produ ...

                                               

Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

El Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya és el departament de lAdministració de la Generalitat que té competències sobre les polítiques dagricultura, ramaderia i pesca, les activitats cinegètiques ...

                                               

Dipòsit de llavors

Un dipòsit de llavors o banc de llavors emmagatzema les llavors com un recurs en cas que les reserves de llavors es destrueixin. És un tipus de banc de gens. Les llavors emmagatzemades poden ser de conreus alimentaris o despècies rares per proteg ...

                                               

Divisió (agricultura)

La divisió en agricultura i jardineria és un mètode mitjançant el qual es propaguen les plantes per reproducció asexual. Amb la divisió una planta, que normalment és herbàcia i perenne, es trenca en dues o més parts. Tant larrel com la corona, de ...

                                               

Dust Bowl

El Dust Bowl, o els Dirty Thirties, va ser un període de greus tempestes de pols que van causar grans danys en lecologia i lagricultura a les praderies dels Estats Units i el Canadà la dècada de 1930, particularment els anys 1934 i 1936. Aquest f ...

                                               

Economia agrària

L economia agrària o economia agrícola és una especialització de leconomia que originalment saplicava la producció de conreus i la ramaderia una disciplina coneguda com a agronomia. Lagronomia era una branca de leconomia que tractava específicame ...

                                               

Enginyeria agrícola

L enginyeria agrícola o enginyeria agrònoma és la disciplina de lenginyeria que aplica la ciència i la tecnologia en els sistemes de producció agrícola i en la gestió dels recursos naturals amb el propòsit de resoldre els problemes relacionats am ...

                                               

Entarquinament

Entarquinament és el procés i el resultat de la precipitació de sòlids en suspensió arrosegats per aigües en moviment quan la velocitat de les aigües es redueix. Lentarquinament pot tenir efectes negatius en canals, caixes daigua, distribuidors i ...

                                               

Era de batre

Una era de batre en lagricultura és lespai de terra, aplanat i ferm damunt el qual hom posa els cereals o llegums per a batre’ls i separar el gra de la palla i del boll. La paraula sutilitza també per extensió per al local a proximitat on es posa ...

                                               

Escavallar

Escavallar és llevar cavalls de les vergues dels ceps. Els cavalls són els ulls o rebrots que surten la redolta dun cep, i que, si abunden, els han daclarir perquè xuclen massa la redolta. La feina descavallar sol incloure també, al mateix fer, a ...

                                               

Escocell

En agricultura i jardineria un escocell és el clot practicat al peu dun arbre o arbust per tal de recollir laigua de pluja o facilitar les regades. També permet afegir adob evitant la seva dispersió. En ambients rurals i terrenys anivellats la fo ...

                                               

Esmena calcària

Esmena calcària o encalcinada és laplicació de materials rics en calci i magnesi en el sòl en diverses formes que inclouen el marbre, el guix, la pedra calcària, o lhidròxid de calci. Això neutralitza lacidesa del sòl i incrementa lactivitat dels ...

                                               

Esmena del sòl

Una esmena o un condicionador del sòl és un material afegit al sòl per a assegurar la salut i el creixement de les plantes corregint les deficiències en la seva estructura i els seus nutrients.

                                               

Estancia

Una estancia és un gran establiment rural del Con Sud, especialment destinat la ramaderia extensiva vacuna i ovina. És característic de l estancia lexistència de "cascos", és a dir un centre edilici que inclou habitatges, graners, estables, caval ...

                                               

Excavar

Excavar és el procés pel qual es remou material duna superfície sòlida, generalment sòl o sorra de la superfície de la terra, mitjançant les urpes mans o ferramentes. Molts animals excaven, tant per a fer-se caus com per a buscar aigua o aliment ...

                                               

Femer

Un femer és el lloc en què es recullen i samunteguen els fems, cossos morts i despulles danimals, plantes, escombraries i altres substàncies que es poden aprofitar com adob. El femer sha de col locar en un paratge còmode i de manera que shi pugui ...

                                               

Fertilitat del sòl

Fertilitat del sòl és un terme que es refereix la capacitat productiva dun sòl ja sia en lagricultura o en els terrenys no conreats. Capacitat del sòl per mantenir el creixement de les plantes, és a dir, per proporcionar hàbitat vegetal i donar l ...

                                               

Fertirrigació

Fertirrigació és laplicació de fertilitzants, esmenes del sòl, o daltres productes solubles en aigua a través del sistema de reg. La quimirrigació en anglès: chemigation, que és un terme relacionat, és laplicació de productes químics a través del ...

                                               

Finca de La Higueruela

La Finca experimental La Higueruela està situada a Santa Olalla la carretera Nacional V km 80. Pertany des de 1972 al centre de Ciències Mediambientals del CSIC. Linic dels treballs experimentals és lany 1973. Té una extensió de 90 hectàrees. Com ...

                                               

Fira de Sant Josep

La Fira de Sant Josep, reconeguda com a Fira Catalana de la Maquinària Agrícola, és una fira agrícola anual que se celebra cada mes de març la capital del Pla dUrgell, Mollerussa, des de lany 1872, considerada una de les més importants dEspanya.

                                               

Fitotoxicitat

La fitotoxicitat és un terme que es fa servir per descriure el grau defecte tòxic dun compost per al creixement duna planta. Aquests danys poden ser causats per una gran varietat de compostos, incloent traces de metalls, pesticides, salinitat, fi ...

                                               

Gaia (porció de terra)

Una gaia o vela és un tros de terra normalment llarguer i dangles desiguals, sobrer o comprès entre camps de forma més regular. Les veles també poden ser porcions de terreny situades a diferents nivells daltura. Generalment aquestes porcions de t ...

                                               

Garba

Una garba és un feix despigues lligades, duna mida que es puguin agafar amb les mans. Quan se sega a mà un camp de cereal, amb falç o dalla, es recullen els manats formats per cada passada de leina, sajunten en nombre variable i es lliguen amb la ...

                                               

Hermann Hellriegel

Hermann Hellriegel va ser un científic alemany expert en la química agrícola i junt amb Martinus Beijerinck va ser el descobridor el mecanime mitjançant el qual les plantes lleguminoses assimilen el nitrogen de latmosfera.

                                               

Hidroponia

Hidroponia o hidrocultiu és un mètode de conreu plantes fent servir solucions químiques de nutrients minerals dins laigua, sense fer servir cap mena de terra. Les plantes terrestres poden créixer amb les seves arrels en un medi constituït per sol ...

                                               

Hivernacles dAlmeria

Els hivernacles dAlmeria estan situats la comarca administrativa del Ponent dAlmeria i concretament en les comarques naturals del Campo de Níjar i el Campo de Dalías. Ocupen una superfície dunes 26.300 hectàrees i suposen més de la meitat de la s ...

                                               

Hort

Un hort és un terreny conreat de regadiu de dimensions relativament reduïdes dedicat especialment al conreu dhortalisses. Quan lhort depassa unes certes dimensions, no especificades, sanomena horta que es defineix com una extensió de terra de reg ...

                                               

Horticultura intensiva francesa

L horticultura intensiva francesa és un mètode dhorticultura caracteritzat per cultivar la màxima quantitat de plantes en el menor espai i amb la menor quantitat daigua possible. Com a mètode molt detallat, es dedicarà més temps que a un hort mit ...

                                               

Intercanvi colombí

L’ intercanvi colombí és un intercanvi biològic intercontinental ocorregut durant el període històric del descobriment europeu d’Amèrica per part de Cristòfor Colom. Es tracta d’un dels esdeveniments més importants en la història de lecologia, de ...

                                               

La tecnologia aplicada a lagricultura a lÀfrica

La digitalització ha canviat progressiva i radicalment el sector agrícola a lÀfrica, i podria ser clau per lerradicació de la pobresa mitjançant la modernització de lagricultura a petita escala, gràcies a projectes innovadors i a lintercanvi de c ...

                                               

Lixiviació (agricultura)

En agricultura, la lixiviació és la pèrdua de nutrients o de sals solubles del sòl En el cas dels nutrients aquests queden fora de labast de les plantes conreades a causa de la pluja o el reg. Lestructura del sòl, lespècie plantada i el tipus i l ...

                                               

Llei de Contractes de Conreu

La Llei de Contractes de Conreu fou una llei elaborada l11 dabril de 1934 pel govern de Lluís Companys que tenia com a finalitat bàsica substituir lantic contracte de rabassa morta a fi de protegir els camperols.

                                               

Llista de plantes cultivades

La FAO estima que en lactualitat només 30 cultius proporcionen el 95% de les necessitats energètiquees de lésser humà i quatre dells en proporcionen el 60%. Es calcula que el nombre de varietats diferents darròs són més de 100.000. Als Andes es c ...

                                               

Masoveria

El contracte de masoveria és aquell pel qual el propietari duna finca rústica encarrega a una persona física lexplotació agrícola de la finca a canvi dun percentatge en els resultats i que porta annex un dret dhabitació a favor del masover sobre ...

                                               

Mesos majors

Els mesos majors eren, en la societat preindustrial, sobretot en lAntic Règim, els dabril, maig, juny, és a dir: en els quals anava apropant-se el moment de la collita de cereals. Determinaven una alça dels preus atès que sanaven acabant les rese ...

                                               

Mestall

El mestall és una mescla sembrada de diferents espècies de cereals o bé de cereals i lleguminoses, especialment de blat i faves. Ha donat lloc al topònim Mestalla i la coca de mestall. Sobretot és una mescla de blat i sègol mestall segalòs o bé d ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →