Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 393
                                               

Biliverdina

La biliverdina és un pigment biliar verd tetrapirrolic, i és un producte del catabolisme del grup hemo. És el pigment responsable del color verdós vist de vegades en els hematomes.

                                               

Ficobilisoma

Els ficobilisomes són complexos supramoleculars de pigments solubles en aigua que serveixen principalment com a antenes recol lectores de llum en cianobacteris i algues vermelles. Es troben en la superfície de la membrana tilacoide daquests micro ...

                                               

Luciferina

Les luciferines són una classe de compostos heterocíclics que emeten llum i que es troben en els organismes amb bioluminescència. Les luciferines poden experimentar una oxidació catalitzada per enzims i la reacció resultant intermèdia emet llum. ...

                                               

Porfirina

Les porfirines són un grup de compostos orgànics, molts dels quals es troben en la naturalesa, per exemple el pigment dels glòbuls vermells. Són macrocomplexos heterocíclics formats per quatre subunitats pirròliques modificades enllaçades per pon ...

                                               

Protoporfirina

La protoporfirina és un pigment orgànic que constitueix la més abundant de totes les porfirines. Es troba a lhemoglobina, la mioglobina i la majoria de citocroms. Pot aparèixer a les anàlisis sanguínies amb el nom de PROTO. Es considera que una p ...

                                               

Piretroide

Un piretroide és un compost orgànic similar a les piretrines naturals, les quals són produïdes per les flors dels piretres. Els piretroides actualment constitueixen la major part dels insecticides comercials dús domèstic. En les concentracions en ...

                                               

Cianamida de calci

La cianamida de calci o CaCN 2 és un compost químic de calci usat com fertilitzant, es va sintetitzar per primera vegada el 1898 per Adolph Frank i Nikodem Caro. Es forma amb el carbur de calci reaccionat amb nitrogen. Un dels noms comercials que ...

                                               

Oxalat de calci

L oxalat de calci, nom IUPAC: etanodiat de calci és un compost químic que forma cristalls en forma dagulla. És el component dun dels tipus de pedra del ronyó, també sen formen concrecions en els contenidors de les fàbriques de cervesa i pot ser p ...

                                               

Oxalat de sodi

Oxalat de sodi, és la sal de sodi de làcid oxàlic amb la fórmula Na 2 C 2 O 4. És un sòlid blanc cristal lí inodor que es descompon per sobre dels 290 °C. Loxalat de disodi pot actuar comun agent reductor i es pot usar com estàndard principal per ...

                                               

Reacció de condensació

Una reacció de condensació, en química orgànica, és aquella en la qual dues molècules, o una de sola si té lloc en forma de reacció intramolecular, es combinen per donar un únic producte acompanyat de la formació duna molècula daigua. Les reaccio ...

                                               

Condensació aldòlica

Una condensació aldòlica és una reacció química orgànica en un mitjà bàsic, un ió enolat, reacciona amb un grup carbonil per a donar lloc al sistema conjugat dun carbonil α, β-insaturat, producte final, a través de la deshidratació dun intermedi ...

                                               

Condensació de Claisen

La condensació de Claisen és una reacció de la química orgànica que té lloc entre dos èsters o un èster i una cetona en presència duna base forta, donant lloc a un β-cetoèster o una β-dicetona. És una reacció on es forma un enllaç senzill carboni ...

                                               

Condensació de Dieckmann

La condensació de Dieckmann és la reacció química intramolecular dun compost químic que compta amb dos grups èster en presència de base per donar un β-ketoesters. El seu nom prové del químic alemany Walter Dieckmann. La reacció intermolecular equ ...

                                               

Reacció de Knoevenagel

La reacció de Knoevenagel és una modificació de la condensació aldòlica descoberta pel químic alemany Emil Knoevenagel. És una addició nucleòfila dun anió de metilè actiu a un compost carbonílic, seguida duna reacció de deshidratació catalitzada ...

                                               

Reacció de Baylis-Hillman

La reacció de Baylis-Hillman és una reacció química en la que un aldehid reacciona amb un grup electro-atraient α,β-insaturat per donar un alcohol al lílic. Aquesta reacció també es coneix com a reacció de Morita-Baylis-Hillman i està catalitzada ...

                                               

Reacció de Darzens

La reacció de Darzens, descoberta pel químic Auguste Georges Darzens el 1904, és la reacció duna cetona o un aldehid amb un α-haloèster en presència duna base per formar un α,β-epoxièster.

                                               

Reacció de Friedel-Crafts

Les reaccions de Friedel-Crafts són un conjunt de reaccions desenvolupades per Charles Friedel i James Crafts el 1877. Hi ha dos tipus principals de reacció: alquilació i acilació. Aquesta és una reacció de substitució electròfila aromàtica. La f ...

                                               

Reacció de Kolbe-Schmitt

La reacció de Kolbe-Schmitt o procés Kolbe és una reacció de carboxilacó del fenol en medi bàsic, amb una acidificació posterior, per obtenir àcid salicílic, el precursor de laspirina. El descobriment daquesta reacció es deu als químics alemanys ...

                                               

Reacció de Mannich

La reacció de Mannich és una reacció orgànica tricomponent que consisteix en lamino-alquilació amb formaldehid i amoníac dun protó àcid situat en posició α dun grup carbonil. El producte final és un compost β-aminocarbonílic, conegut com a base d ...

                                               

Reacció de Ramberg-Bäcklund

La reacció de Ramberg-Bäcklund és una reacció orgànica on es converteix un α-halosulfona en un alquè en presència duna base amb lextrusió de diòxid de sofre. La reacció deu el seu nom als químics suecs Ramberg Ludwig i Birger Bäcklund. El carbani ...

                                               

Acoblament Stille

L acoblament Stille és una reacció dacoblament química amb derivats orgànics destany. La reacció de Stille implica un procés de transmetal lació, consistent en la transferència dun grup orgànic R unit a un àtom destany cap a un catalitzador de pa ...

                                               

Reacció de Wittig

La reacció de Wittig és una reacció química en la que un aldehid o cetona reacciona amb un ilur de fòsfor obtenint-se un alquè i òxid de trifenilfosfina com a subproducte. La reacció porta el nom del seu descobridor, Georg Wittig, premi Nobel de ...

                                               

Casa de Togores

La casa de Togores fou una casa nobiliària de la Corona dAragó establerta a Mallorca just després de la Conquesta i amb branques al Regne de València. Entre els membres de la branca mallorquina hi hagué destacats cavallers i militars, i dençà del ...

                                               

Cavalleria (llinatge)

Els Cavalleria o de la Cavalleria foren una família aragonesa dorigen jueu amb una branca important convertida al cristianisme el segle xv. Provenien del llinatge hebreu dels ben Labí de Saragossa, i adoptaren el nom de Cavalleria per les relacio ...

                                               

Francesc Burguès i Galiana

Francesc Burguès i Galiana finals segle XV - març de 1481. Procurador reial de Mallorca). Cavaller mallorquí, va ser un actiu col laborador amb la Monarquia en moments difícils, com lalçament forà de 1450, la guerra civil catalana i la revolta me ...

                                               

Casa de Moragues

La Casa de Moragues és una casa nobiliària mallorquina del Regne de Mallorca fundada el 1230 per Guillem Moragues provinent de Jaca per ajudar a Jaume el Conqueridor en la conquesta de la resta de lilla en les muntanyes shavien refugiat i fet for ...

                                               

Les Nou Cases

La tradició, escampada i afavorida pels membres de les famílies que en formaven part, diu que aquestes nou cases es corresponen a les suposades nou famílies dels beneficiats per la part del Rei en Jaume de Repartiment de Mallorca. No obstant això ...

                                               

Comte del patrimoni

En ladministració del regne visigot, el comte del patrimoni era el funcionari reial encarregat de ladministració del patrimoni reial. Les dues tresoreries existents la del prefecte del pretori i la de la Res privata estaven segurament unificades ...

                                               

Soiuz 1

Soiuz 1 va ser un vol espacial tripulat del programa espacial soviètic. Va ser llançat en òrbita el 23 dabril de 1967 transportant el cosmonauta Coronel Vladímir Komarov, Soiuz 1 va ser el primer vol de la nau espacial Soiuz. El pla de la missió ...

                                               

Soiuz 4

Soiuz 4 va ser un vol espacial tripulat del programa espacial soviètic llançat el 14 de gener de 1969. A bord de la nau espacial Soiuz 7K-OK hi havia el cosmonauta Vladímir Xatàlov en el seu primer vol. Lobjectiu de la missió fou lacoblament amb ...

                                               

Soiuz 5

Soiuz 5 va ser un vol espacial tripulat del programa espacial soviètic utilitzant la nau espacial Soiuz 7K-OK llançat el 15 de gener de 1969, que es va acoblar amb la Soiuz 4 en òrbita. Va ser el primer acoblament entre dues naus espacials tripul ...

                                               

Soiuz 6

Soiuz 6 va ser un vol espacial tripulat del programa espacial soviètic com a part de la missió conjunta amb Soiuz 7 i Soiuz 8 que va incolucrar a tres naus espacials Soiuz en òrbita juntes al mateix temps, transportant a set cosmonautes. La tripu ...

                                               

Soiuz 7

Soiuz 7 va ser un vol espacial tripulat del programa espacial soviètic com a part de la missió doble Soiuz 6 i Soiuz 8 que van involucrar a tres naus espacials Soiuz en òrbita juntes alhora, transportant a set cosmonautess. La tripulació va consi ...

                                               

Soiuz 8

Soiuz 8 va ser part duna missió conjunta amb la Soiuz 6 i la Soiuz 7 que va tenir lloc amb tres naus espacials Soiuz en òrbita juntes al mateix temps, transportant set cosmonautes. La tripulació va consistir del comandant Vladímir Xatàlov i lengi ...

                                               

Soiuz 10

Soiuz 10 va ser la primera missió de la història la primera estació espacial que va tenir lloc en 1971, la Saliut 1 soviètica. Lacoblament no va ser amb èxit i la tripulació va haver de tornar la Terra sense haver entrat a lestació.

                                               

Soiuz 11

Soiuz 11 fou una missió espacial que per primera vegada reeixí a visitar la primera estació espacial, Saliut 1. Tanmateix en la tornada va patir un accident mortal que costà la vida als tres tripulants de la nau. Laccident va estar motivat per la ...

                                               

Soiuz 12

Soiuz 12 va ser un vol de proves tripulat en 1973 efectuat per la Unió Soviètica de la nova nau espacial redissenyada Soiuz 7K-T que estava destinada a proveir una major seguretat la tripulació arran de la tragèdia del Soiuz 11. El vol va marcar ...

                                               

Soiuz 14

Soiuz 14 va ser un vol espacial tripulat soviètic en 1974 a lestació espacial Saliut 3. Soiuz 14 és també el nom de la nau espacial Soiuz que es va utilitzar per transportar els cosmonautes a i de lestació. La missió va ser part del programa Alma ...

                                               

Soiuz 15

Soiuz 15 va ser un vol espacial tripulat en 1974 que havia dhaver estat la segona missió a lestació espacial soviètic Saliut 3 amb objectius presumptuosament militars. Llançat el 26 dagost de 1974, la nau espacial Soiuz va arribar a lestació, per ...

                                               

Soiuz 18a

Soiuz 18a va ser un llançament sense èxit duna nau espacial Soiuz tripulada de la Unió Soviètica en 1975. La missió tenia com a objectiu acoblar-se amb lestació espacial Saliut 4, no obstant un error amb el vehicle de llançament Soiuz va fer que ...

                                               

Soiuz 21

Soiuz 21 va ser una missió espacial tripulada soviètica en 1976 a lestació espacial Saliut 5, el primer de tres vols a lestació. Els objectius de la missió van ser principalment militars, però es va incloure altres activitats científiques. La mis ...

                                               

Soiuz 22

Soiuz 22 va ser un vol espacial tripulat de la Unió Soviètica en 1976. Va ser una missió de ciències de la Terra utilitzant una versió modificada de la nau espacial Soiuz, i va ser també, segons van especular els observadors, una missió per obser ...

                                               

Soiuz 23

Soiuz 23 va ser un vol espacial tripulat de la Unió Soviètica en 1976, el segon a lestació espacial Saliut 5. Els cosmonautes Viatxeslav Zúdov i Valeri Rojdéstvenski van arribar a lestació, però un mal funcionament de lequip no va permetre lacobl ...

                                               

Soiuz 24

Soiuz 24 va ser un vol espacial tripulat de la Unió Soviètica en 1977 a lestació espacial Saliut 5, la tercera i última missió a lestació, lúltima amb tripulació purament militar pels soviètics i lúltima missió a una Saliut militar. Els cosmonaut ...

                                               

Soiuz 25

Soiuz 25 va ser un vol espacial tripulat de la Unió Soviètica en 1977, el primer la nova estació espacial Saliut 6, que havia estat llançada 10 dies abans. No obstant, la missió va ser cancel lada quan els cosmonautes Vladímir Kovaliónok i Valeri ...

                                               

Soiuz 27

Soiuz 27 va ser un vol espacial tripulat de la Unió Soviètica en 1978 que va volar a lestació espacial Saliut 6, durant la missió EP-1. Va ser el tercer vol espacial tripulat a lestació, i el segon acoblament amb èxit. Un cop acoblat, va marcar e ...

                                               

Soiuz 28

Soiuz 28 va ser un vol espacial tripulat de la Unió Soviètica en 1978 a lestació espacial Saliut 6. Va ser la quarta missió a lestació, el tercer acoblament amb èxit, i la segona visita la tripulació resident llançada en el Soiuz 26. El cosmonaut ...

                                               

Soiuz 29

Soiuz 29 va ser un vol espacial tripulat de la Unió Soviètica en 1978 a lestació espacial Saliut 6. Va ser la cinquena missió, el quart acoblament amb èxit, i la segona tripulació de llarga duració de lestació orbitadora. El comandant Vladímir Ko ...

                                               

Soiuz 31

Soiuz 31 va ser un vol espacial tripulat de la Unió Soviètica en 1978 a lestació espacial Saliut 6. Va ser la setena missió i el sisè acoblament amb èxit al complex orbitador. La tripulació de la Soiuz 31 va ser la segona en visitar la tripulació ...

                                               

Soiuz 32

Soiuz 32 va ser un vol espacial tripulat de la Unió Soviètica en 1979 a lestació espacial Saliut 6. Va ser la vuitena missió i el setè acoblament amb èxit a lestructura orbitadora. La tripulació del Soiuz 32 va ser la tercera tripulació de llarga ...