Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 379                                               

Fisiologia animal

La fisiologia animal és la ciència que socupa de lestudi de com funcionen i com realitzen les funcions els éssers vius. El terme fisiologia procedeix del grec physis, naturalesa, i logos, ciència; és una ciència multidisciplinària, ja que es basa ...

                                               

Foc bacterià

El foc bacterià és una malaltia causada pel bacteri Erwinia amylovora que afecta greument plantes de la família de les rosàcies, entre les quals trobem diversos fruiters com la pomera, la perera, els nesprers i el codonyer.

                                               

Forèsia

La forèsia és un tipus de relació que sestableix entre dos organismes en la qual un organisme viu a sobre dun altre i, per tant, és transportat per aquest. Etimològicament forèsia significa "ésser transportat per un altre". Exemples de forèsia só ...

                                               

Fotoheteròtrof

Els organismes fotoheteròtrofs es desenvolupen per fotosíntesi. Depenen de fonts orgàniques de carboni i de donants orgànics delectrons, però assimilen el CO₂ en presència dun donant delectrons. És el cas de bacteris presents en els llacs i els r ...

                                               

Fototàxia

La fototàxia és una habilitat que posseïxen moltes cèl lules per dirigir-se cap la llum. Lefecte contrari, fugir de la llum, es denomina fotàxis o fotosock. Els elements cel lulars fotorreceptors capaços de detectar la llum es diuen taques ocular ...

                                               

Fragilariopsis cylindrus

Fragilariopsis cylindrus és una diatomea, una alga microscòpica unicel lular present en laigua dels mars i en laigua gelada de lÀrtic i lAntàrtic. Es classifica com a fitoplàncton polar i té un gran pes en la fotosíntesi polar.

                                               

Freqüència genotípica

En genètica de poblacions, la freqüència genotípica és la freqüència o proporció dun determinat genotip en una població biològica. Es pot comparar amb la freqüència al lèlica. Les freqüències genotípiques poden representar-se amb un diagrama De F ...

                                               

Gambierdiscus

Gambierdiscus és un gènere dalgues dinoflagel lades que poden causar la toxina de la ciguatera. Hi ha més de 40 espècies de Gambierdiscus que encara no han estat classificades.

                                               

Gemmació

La gemmació és un tipus de reproducció asexual típica dels briòfits, plantes simples sense teixit vascular i fongs. La gemmació es caracteritza pel fet que la cèl lula mare origina dues cèl lules filles de diferents dimensions, tot i que el nucli ...

                                               

Genètica del desenvolupament

La genètica del desenvolupament és la part de la genètica que estudia com a partir duna cèl lula apareix un organisme complet a nivell intracel lular i a nivell dels gens i la seva expressió no expressió. El desenvolupament dun individu multicel ...

                                               

Gla

La gla, aglà o bellota és un fruit característic de les plantes del gènere Quercus. Dins daquest gènere hi ha espècies arbòries: lalzina, la carrasca, la surera i totes les espècies de roures i arbusts com garric, que fa les glans més grosses. Le ...

                                               

Gloria Galeano Garcés

Gloria A. Galeano Garcés va ser una agrònoma i botànica colombiana centrada principalment en lestudi de la taxonomia de les plantes, fent èmfasi en la família de les palmes, a Colòmbia, especialment en Antioquia i lAmazònia. Va investigar la flor ...

                                               

Gran intercanvi americà

El gran intercanvi americà fou un important esdeveniment paleozoogeogràfic en què animals terrestres i daigua dolça migraren dAmèrica del Nord a Amèrica del Sud via Mesoamèrica, i a linrevés, quan la formació volcànica de listme de Panamà uní amb ...

                                               

Gregarina niphandrodes

J. Janovy, Jr., M. G. Bolek, J. Detwiler, S. Schwank, A. Knipes, i G. J. Langford "Gregarina niphandrodes Eugregarinorida: Septatorina: Oocyst Surface Architecture" PDF en anglès. Journal of Parasitology. American Society of Parasitologists, 93, ...

                                               

Gregarisme

El gregarisme és la tendència que es presenta en moltes espècies animals, a formar grups dindividus. Lestudi daquestes societats és objecte de la sociobiologia. El comportament gregari descriu com els individus dun grup poden actuar junts sense u ...

                                               

Grups terminals i troncals

Un grup terminal és el clade més petit que conté lúltim avantpassat comú de tots els seus membres vivents, així com tots els descendents daquest avantpassat. Els organismes extints poden formar part dun grup terminal. Per exemple, el dodo descend ...

                                               

Gryphaea

Gryphaea és un gènere extint de mol luscs bivalves de lordre dels ostreides, que van del Juràssic fins lEocè. Es tracta dun gènere de bivalves articulats fòssils de la família Gryphaeidae, com el gènere Exogyra, molt comuns en el registre fòssil ...

                                               

Hemidactylus garnotii

El dragó de lIndus-Pacífic és una espècie de sauròpsid escatós de la família dels gecònids pròpia de la regió Indo-Pacífic. És una espècie partenogenètica unisexual. L H. garnotii adulta - no hi ha mascles - mesura entre 10 i 13 cm, té pupil les ...

                                               

Hepacivirus

Hepacivirus és un gènere de virus dins la família Flaviviridae. Se nhan classificat 14 espècies, classificats de Hepacivirus a Hepacivirus N,L únic membre del gènere que infecta els humans és el virus de lhepatitis C, pertanyent a lespècie Hepaci ...

                                               

Hepatòcit

Els hepatòcits constitueixen entre un 70-80% de la massa citoplasmàtica del fetge. Aquestes cèl lules estan implicades en la síntesi de proteïnes, lemmagatzematge de proteïnes i la transformació de carbohidrats, síntesi de colesterol, sals biliar ...

                                               

Hepatopàncrees

Hepatopàncrees és el nom que rep una glàndula digestiva integrada per la fusió del pàncrees i del fetge, que fa la funció de secretor de sucs digestius, essent així actor de la funció digestiva de diversos grups dinvertebrats.

                                               

Herència biològica

L herència biològica és el procés pel qual la prole duna cèl lula o organisme adquireix, o està predisposada a adquirir, les característiques de les seves cèl lules o organismes progenitors. A través de lherència, les variacions adquirides es pod ...

                                               

Heterocromatina

L heterocromatina és el segon grau estructural de condensació de la cromatina, després de leucromatina. Gairebé mai no es troba activa a causa de la seva condensació i només es pot trobar en cèl lules eucariotes. Fa 30 nm.

                                               

Heterotròfia

L heterotròfia és un sistema dobtenció del carboni per part dels éssers vius utilitzant com a font la matèria orgànica. Els organismes que es basen en aquest sistema sanomenen heteròtrofs. En canvi, els que utilitzen com a font de carboni la matè ...

                                               

Hexacoral·lis

Els hexacoral lis són una subclasse de cnidaris de la classe Anthozoa. Abans es coneixien amb el nom de zoantaris, considerat avui com a sinònim Poden ser solitaris o colonials; els pòlips dels hexacoral lis presenten dividint el celènteron per m ...

                                               

Hiperplàsia

La hiperplàsia és una adaptació celˑlular que consisteix en un increment en el nombre de cèlˑlules que, normalment, succeeix després duna hipertròfia que ha superat el límit de líndex nucli/citoplasma. Aquest increment celˑlular no es troba assoc ...

                                               

Hipocretina

La hipocretina, també coneguda com a orexina, és una hormona neuronal polipeptídica que es troba a les neurones de lhipotàlem posterior i que està formada per trenta aminoàcids. La hipocretina sencarrega de regular el metabolisme energètic, els p ...

                                               

Hipoplàsia

La hipoplàsia és el desenvolupament deficient dun òrgan o teixit per la disminució del nombre de les seves cèl lules constitutives, no per la disminució de la mida daquestes.

                                               

Hipòtesi del món dARN

La hipòtesi del món dARN postula que un món ple de vida basada en àcid ribonucleic existí abans de laparició de la vida actual, basada en àcid desoxiribonucleic. LARN, que pot servir tant per a emmagatzemar informació, com lADN, com per actuar co ...

                                               

Histologia

La histologia és lestudi de lanatomia microscòpica de les cèl lules i dels teixits de plantes i animals. Es realitza examinant una fina llesca de teixit sota un microscopi òptic o un microscopi electrònic. La capacitat de visualitzar o identifica ...

                                               

HLA-B27

L antigen leucocitari humà B*27 o HLA-B27 és un antigen de superfície classe I codificat pel locus B en el complex dhistocompatibilitat principal en el cromosoma 6 i es presenta a les cèl lules T. LHLA-B27 està fortament associat amb un cert conj ...

                                               

Holotip

Un holotip és un dels diversos tipus nomenclaturals. Un tipus és el que dóna nom a un tàxon. Un holotip és un únic exemplar físic dun organisme, que se sap que va ser utilitzat quan lespècie va ser formalment descrit. Pot ser o bé un únic exempla ...

                                               

Hormona alliberadora de corticotropina

L hormona alliberadora de corticotropina, originalment anomenada factor alliberador de corticotropina, i també corticoliberina, és una hormona polipeptídica i un neurotransmissors implicats en la resposta a lestrès. Lhormona alliberadora de corti ...

                                               

Hormona paratiroïdal

L hormona paratiroidal, o parathormona, és una hormona polipeptídica secretada per les cèl lules principals de les glàndules paratiroides, que intervé en la regulació del metabolisme del calci i el fòsfor. La PTH és secretada en resposta a una di ...

                                               

Hormona tiroïdal

Les hormones tiroidals, tiroxina i triiodotironina, són hormones basades en la tirosina i produïdes per la glàndula tiroide. Afecten pràcticament tots els processos fisiològics del cos humà, com són el creixement i desenvolupament, el metabolisme ...

                                               

Hyaloperonospora arabidopsidis

Hyaloperonospora arabidopsidis és un paràsit obligat que infecta al model de plantes Arabidopsis. Aquesta espècie és altament resistent la gran diversitat dhostes, així com a gran part de proteïnes patògenes no virulentes. La seqüenciació del gen ...

                                               

Ichthyophis orthoplicatus

Ichthyophis orthoplicatus és una espècie damfibis gimnofions de la família Ichthyophiidae que és endèmic de les muntanyes del sud-centre de Sri Lanka on sha trobat entre els 460 i els 1800 metres daltitud. És considerat vulnerable segons la UICN ...

                                               

Ideonella sakaiensis

Ideonella sakaiensis és un bacteri capaç de trencar i metabolitzar el plàstic PET. Taxonòmicament és un betaproteobacteri i pertany al gènere Ideonella i la família Comamonadaceae, va ser aïllat a lexterior duna planta de reciclatge dampolles fet ...

                                               

Implantació retardada

La implantació retardada consisteix a guardar lòvul fecundat sense desenvolupar-lo fins que les condicions ambientals siguin favorables per al naixement de les cries. Aleshores serà quan simplantarà a lúter i començarà el període de gestació. La ...

                                               

Index seminum

Es denomina amb el nom en llatí d Index seminum a un catàleg de llavors en format 14.6 x 21 cm., que preparen els jardins botànics de les llavors que tenen disponibles de les plantes que alberguen, i que sofereix anualment als jardins botànics de ...

                                               

Insectivorisme

L insectivorisme és la pràctica que consisteix a alimentar-se dinsectes i petites criatures semblants. Tot i que els insectes són petits, existeixen en quantitats ingents i representen una part molt gran de la biomassa animal en gairebé tots els ...

                                               

Instint

L instint és un tipus de conducta complexa que presenten els animals de forma innata, és a dir, sense aprenentatge previ. És un concepte que aplega els patrons fixats de conducta, tot i que va més enllà dels simples reflexos. Inclouen, entre dalt ...

                                               

Interfase

La interfase és la fase del cicle cel lular en què la cèl lula passa gran part del seu temps i duu a terme gran part de les seves funcions en preparació per la divisió cel lular. La interfase és considerada la fase "vivent" de la cèl lula, en què ...

                                               

Irritabilitat

La irritabilitat biològica és la capacitat dun ésser viu o duna part dell per a identificar un canvi negatiu en el medi ambient i poder reaccionar. Té un efecte patològic o fisiològic. Principalment la irritabilitat és la capacitat homeostàtica q ...

                                               

Isogàmia

La isogàmia és una forma de reproducció sexual pròpia dels vegetals en la qual les dues gàmetes que suneixen per formar el zigot són idèntiques en estructura i mida. A vegades, quan els gàmetes provenen duna mateixa cèl lula no poden unir-se entr ...

                                               

Jardí Botànic de Belize

El Jardí Botànic de Belize en anglès: Belize Botanic Gardens, és un jardí botànic dunes 18 hectàrees dextensió que es troba en Cayo, Belize. És un jardí botànic de titularitat privada. És membre del BGCI i de lAssociació Llatinoamericana i del Ca ...

                                               

Jordanita globulariae

                                               

Chancey Juday

Chancey Juday va ser un limnòleg estatunidenc. Juntament amb George Evelyn Hutchinson va publicar diversos estudis sobre la hidrografia, la morfologia i la distribució vertical dels gasos dissolts en els llacs de Wisconsin que han suposat una imp ...

                                               

Lamarckisme

El lamarckisme fou la primera teoria devolució, també coneguda com a transformisme. Fou proposada pel naturalista Jean-Baptiste Lamarck. La seva hipòtesi era que quan uns éssers vius pateixen un canvi climàtic o de qualsevol tipus aquests sadapte ...

                                               

Antonie van Leeuwenhoek

Antonie Philips van Leeuwenhoek, fou un comerciant, topògraf, vidrier i microbiòleg holandès conegut com a pare de la microbiologia i inventor del microscopi, i per ser el primer a observar al microscopi diverses espècies de microorganismes i cèl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →