Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 370
                                               

Estrigolactona

Les Estrigolactones són fitohormones que estan implicades en la inhibició de la ramificació dels brots de les plantes. Deriven a partir de compostos carotenoides, activen la germinació de llavors de plantes paràsites i estimulen la simbiosi amb m ...

                                               

Gibberel·lina

Gibberel lina és el nom de diverses fitohormones que regulen el creixement i influeixen en diversos processos de desenvolupament biològics, incloent-hi lallargament de la tija, la germinació, la dormició, la floració, lexpressió del sexe i la sen ...

                                               

Hormona concentradora de melanina

L hormona concentradora de melanina, en anglès: Melanin-concentrating hormone, és un aminoàcid cíclic 19 orexigènic pèptid hipotalàmic originàriament aïllat de la hipòfisi del peix Teleostis on controla la pigmentació de la pell. En els mamífers ...

                                               

Hormona esteroide

Les hormones esteroïdals són esteroides que poden funcionar com a hormones. Les hormones esteroides es poden agrupar en cinc grups segons el receptors al qual es poden unir: glucocorticoides, mineralocorticoides, andrògens, estrògens i progestàge ...

                                               

Hormona estimulant dels melanòcits

L hormona estimulant dels melanòcits, o també hormona estimulant dels melanòfors, és una hormona de la família de les melanocortines. Va ser aïllada per primera vegada el 1954 per lequip dAaron B. Lerner. Larticle es va publicar a lAssociació Mèd ...

                                               

Hormona juvenil

L Hormona juvenil són un grup de sesquiterpenoides acíclics que en els insectes regulen molts aspectes de la seva fisiologia. El JHs regula el desenvolupament, la reproducció, la diapausa, i el polifenismes. Les hormones juvenils són secretades p ...

                                               

Hormona peptídica vegetal

Les hormones peptídiques vegetals són un grup de fitohormones peptídiques. El senyalament peptídic té un paper significatiu en diversos aspectes del creixement i desenvolupament de les plantes i shan identificat receptors espècífics per a diverso ...

                                               

Hormones de lescorça suprarenal

Les hormones de lescorça suprarenal són un grup dhormones que elabora lescorça suprarenal la qual està situada envoltant la circumferència de la glàndula suprarenal i en constitueix el 80%. Es produeixen glucocorticoides que inclouen la corticost ...

                                               

Metil jasmonat

El jasmonat de metil és un compost orgànic volàtil de fórmula C 13 H 20 O 3, que fan servir les plantes en la seva defensa i en moltes vies de desenvolupament com són la germinació de les llavors, el creixement de les arrels, lantesi, la maduraci ...

                                               

Lipotropina

La lipotropina és una hormona peptídica secretada la hipòfisi anterior i que té com a funció estimular: la lipòlisi, la síntesi desteroides i la producció de melanina. Pes molecular: 1303.45852 Fórmula molecular: C56H98N14O21

                                               

Neurohormona

Una neurohormona és qualsevol hormona produïda i alliberada per neurones. Els exemples inclouen: Hormona alliberadora de corticotropina Oxitocina Hormona alliberadora de tirotropina TRH Hormona alliberadora de gonadotropina GnRH Hormona antidiurè ...

                                               

PAPP-A

PAPP-A, o proteïna plasmàtica A associada a lembaràs. La seva determinació en el cribatge del primer trimestre dembaràs en el sèrum de la mare ajuda a determinar el risc de la Trisomia 21 o Síndrome de Down. Els fetus amb probabilitat dalteració ...

                                               

Poliamina

Una poliamina és un compost orgànic que té dos o més grups amino principals -NH 2. Aquesta classe de compostos és important per proporcionar material de base per la indústria química, com per exemple letilèdiamina H 2N-CH 2 -CH 2 -NH 2, 1.3-diami ...

                                               

Tirotropina

La tirotropina o TSH, també denominada hormona estimulant de la tiroide o hormona tirotròpica és una hormona glicoproteica sintetitzada per les cèl lules basòfiles tiròtropes de ladenohipòfisi. La TSH afavoreix la secreció de tiroxina i triiodoti ...

                                               

Tiroxina

La tiroxina, o 3.5.3.5-tetraiodotironina, és una de les hormones produïdes per la tiroide. La T4 és la principal hormona secretada per les cèl lules fol liculars de la glàndula tiroide. La tiroxina se sintetitza a través de la iodació i la unió c ...

                                               

Triiodotironina

La triiodotironina, T3 o 3.3.5-triiodo-L-tironina, és una hormona tiroïdal. Juntament amb la tiroxina constitueixen les dues hormones tiroïdals. Lhormona estimulant de la tiroide, la qual és secretada per la glàndula pituïtària o hipòfisi cèl lul ...

                                               

Trombopoetina

La trombopoetina és una hormona implicada en lhematopoesi –síntesi de cèl lules i elements sanguinis– en particular és el principal factor de regulació de la producció de megacariòcits, les cèl lules sintetitzadores de plaquetes, tant en la seva ...

                                               

Clorofil·la

La clorofil la és una molècula present en els productors necessària per al procés de la fotosíntesi. Amb lexcepció dels cianobacteris, està confinada en els cloroplasts. Lestructura bàsica de la clorofil la és un anell de porfirina grup tetrapirr ...

                                               

Clorofil·la a

La Clorofil la a és una forma específica de clorofil la usada en la fotosíntesi oxigènica. Absorbeix la major part de lenergia de les longituds dona de la llum blau-violeta i vermell-taronja. Aquest pigment fotosintètic, que és el més comú, és es ...

                                               

Clorofil·la b

La clorofil la b és una forma de clorofil la. Aquesta, ajuda en la fotosíntesi absorbint energia de la llum. més soluble que la clorofil la a en solvents polars a causa del seu grup carbonil. És de color groc i principalment, com la clorofil la a ...

                                               

Feofitina

La feofitina, és un compost químic i un pigment fotosintètic que serveix com primer portador delectrons intermedi en la cadena de transport electrònic del fotosistema II en plantes, i el centre de reacció fotosintètic que es troba en els bacteris ...

                                               

Pigment fotosintètic

Un pigment fotosintètic és un pigment que està present als cloroplasts o bacteris fotosintètics i captura lenergia de la llum necessària per la fotosíntesi.

                                               

Terpenoide

Els terpenoides, anomenats també isoprenoides, són una vasta i diversa classe de compostos orgànics similars als terpens, formats per unitats de 5 carbonis disoprè, acoblades i modificades de moltes maneres diferents. La majoria tenen estructures ...

                                               

Terpè

Els terpens són polímers de lisoprè, compostos orgànics de fórmula general n. Són lípids que es troben en moltes substàncies dorigen natural, com en el cas del mentol o leucaliptol en els olis essencials, i són els principals components de la res ...

                                               

Colesterol

El colesterol és un lípid amb una estructura bastant diferent de la dels fosfolípids. És un esteroide format per la unió de quatre anells hidrocarbonats. A un extrem de lesteroide se li uneix una cua hidrocarbonada i a laltre, un grup hidroxil. E ...

                                               

Difosfat de dimetilal·lil

El difosfat de dimetilal lil o difosfat de 3-metilbut-2-en-1-il és un compost orgànic del grup dels organofosforats, i en concret un èster de làcid difosfòric, H 4 P 2 O 7 {\displaystyle {\ce {H4P2O7}}}. La seva fórmula molecular és C 5 H 12 O 7 ...

                                               

Isoprè

L isoprè o 2-metil-1.3-butadiè és un compost orgànic amb fórmula C 5 H 8 CH=CH 2). A temperatura ambient és un líquid incolor molt volàtil, degut al seu baix punt debullició. És altament inflamable i de fàcil ignició. En contacte amb laire, aques ...

                                               

Limonoide

Els limonoides són fitoquímics, abundants en els fruits dels cítrics i en altres plantes de les famílies Rutaceae i Meliaceae. Actualment els limonoides sinvestiguen pels seus possibles efectes en els humans. Certs limonoides són insecticides com ...

                                               

Meroterpè

Un meroterpè és un compost químic que té una estructura terpenoide parcial. Els terpenofenòlics són composts del que formen part els terpens i fenols naturals. Les plantes del gènere Humulus i Cànnabis, produeixen metabòlits terpenofenòlics. Exem ...

                                               

Ruta del mevalonat

La ruta del mevalonat és la ruta metabòlica cel lular de formació de difosfat de dimetilal lil i difosfat disopentil a partir dacetil-CoA. Aquesta ruta biosintètica, present en tots els eucariotes superiors i alguns bacteris, és fonamental en la ...

                                               

Tetraterpè

Els tetraterpens són terpens formats per vuit unitats disoprè i que tenen la fórmula molecular C 40 H 64. Els tetraterpenoides són tetraterpens modificats químicament, tal com indica la presència de grups funcionals que contenen oxigen.

                                               

Catabolisme

El catabolisme és la part del metabolisme que consisteix en la transformació de molècules orgàniques o biomolècules complexes en molècules senzilles, i en lemmagatzematge de lenergia química despresa, en forma denllaços fosfat de molècules dATP, ...

                                               

Biosíntesi

La biosíntesi és el procés catalitzador per enzims que es dona dins les cèl lules dels organismes en el qual el substrat acaba donant un producte més complex. El procés de la biosíntesi sovint consta de diversos passos enzimàtics en què sutilitza ...

                                               

Descarboxilació oxidativa

La descarboxilació oxidativa en anglès: Oxidative decarboxylation és una reacció doxidació en la qual un grup carboxil és eliminat duna molècula, formant un grup acetil i alliberant diòxid de carboni. Ocorre freqüentment en sistemes biològics. Né ...

                                               

Digestió

La digestió o païment és el procés biològic de transformació i degradació química dels aliments en nutrients, és a dir substàncies més senzilles i petites que poden ser absorbides i incorporades al metabolisme. La digestió és un procés que ocorre ...

                                               

Glicogenòlisi

La glicogenòlisi és una ruta metabòlica per la qual es degrada el glucogen fins a ésser convertit en glucosa 6-fosfat. El cicle del trencament de la molècula de glicogen va ser explicat pels estudis de Carl Cori i Gerty Cori. Van mostrar que el g ...

                                               

Oxidació β

L oxidació β és el procés pel qual els àcids grassos, sota la forma de molècules dacil-CoA es divideixen en els mitocondris i/o en els peroxisomes per a generar acetil-CoA, la molècula dentrada per al cicle de làcid cítric. Loxidació β dels àcids ...

                                               

Fotosíntesi

La fotosíntesi és un procés bioquímic que converteix el diòxid de carboni en compostos orgànics utilitzant lenergia de la llum solar. La fotosíntesi es produeix en les plantes, les algues, i alguns grups de bacteris, però no en els arqueobacteris ...

                                               

Bacteriorodopsina

Bacteriorodopsina, en anglès: Bacteriorhodopsin, és una proteïna utilitzada pels microorganimes Archaea, essent els més notables dentre aquests que lutilitzen els Halobacteria. Actua com una bomba de protons; és a dir, que captura lenergia de la ...

                                               

Cicle de Calvin

El cicle de Calvin és un conjunt de reaccions bioquímiques que es produeixen a lestroma dels cloroplasts dels organismes que fan la fotosíntesi. Fou descobert per Melvin Calvin i Andy Benson la Universitat de Califòrnia, Berkeley. Inicialment es ...

                                               

Cloroplast

Els cloroplasts són orgànuls presents a les cèl lules de les plantes i algues eucariotes que realitzen la fotosíntesi. Els cloroplasts capturen lenergia de la llum del sol per produir energia lliure emmagatzemada a lATP i el NADPH mitjançant un p ...

                                               

Clorosoma

Un clorosoma és un complex dantena fotosíntètic que es troba en els bacteris verds del sofre i en alguns fotòtrofs anoxigènics filamentososo verds. Es diferencien daltres complexos dantena per la seva mida més grossa i no tenir proteïna en la mat ...

                                               

Punt de compensació de la llum

El punt de compensació de la llum és la quantitat dintensitat de la llum sobre la corba lumínica on la taxa de fotosíntesi coincideix exactament amb la taxa de respiració cel lular. En aquest punt,la captació de CO 2 a través de vies fotosintètiq ...

                                               

Complex del citocrom b6f

Complex del citocrom b 6 f o plastoquinol - plastocianina reductasa és un complex enzimàtic propi dels cloroplasts i dels cianobacteris. La seva missió és transferir electrons entre els fotosistemes II durant la fotosíntesi oxigènica; també, part ...

                                               

Eficiència fotosintètica

L eficiència fotosintètica és la fracció de lenergia de la llum convertida en energia química durant la fotosíntesi en les plantes o les algues. La fotosíntesi es pot descriure mitjançant la reacció química simplificada 6H 2 O + 6CO 2 + energia → ...

                                               

Fase lluminosa

Dins la fotosíntesi es distingeixen dues fases: la fase fotoquímica, que consisteix bàsicament en lobtenció denergia utilitzant aigua i energia lluminosa com a substrats, i la fase biosintètica en la qual a partir de la ruta metabòlica anomenada ...

                                               

Fotosistema

Els fotosistemes són unitats funcionals i estructurals de complexos de proteïnes implicats en la fotosíntesi. Són els centres on sagrupen els pigments fotosintètics com la clorofil la entre daltres. Es troben a les membranes tilacoides de les pla ...

                                               

Fototròfia

La fototròfia és un tipus de metabolisme que utilitza lenergia lluminosa per generar energia química en un procés conegut com a fase lluminosa de la fotosíntesi. Els organismes que utilitzen aquest mecanisme reben el nom de fotòtrofs, tenen pigme ...

                                               

Metabolisme àcid de les crassulàcies

El metabolisme àcid de les crassulàcies, també conegut per les sigles CAM, és un tipus de fixació de carboni present en algunes plantes. Aquestes plantes fixen el diòxid de carboni durant la nit, emmagatzemant-lo com a malat. El CO 2 durant el di ...

                                               

Ribulosa 1.5-bisfosfat

La ribulosa-1.5-bisfosfat, nom IUPAC dihidrogen fosfat. Amb fórmula C 5 H 12 O 11 P 2. És un important substrat implicat en la fixació de carboni durant el cicle de Calvin de la fase fosca de la fotosíntesi. Lenzim Rubisco catalitza la incorporac ...