Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 341                                               

Naveta dhabitació

Una naveta dhabitació, navetiforme o naviforme és un tipus dhabitatge de lEdat del Bronze que semblava exclusiu de les illes de Mallorca i Menorca, però que en els últims anys, arrel dexcavacions arqueològiques recents, sha documentat a larxipèla ...

                                               

Poblat de Son Mercer de Baix

El poblat de Son Mercer de Baix és un Bé dInterès Cultural que està situat la part de dalt del costat est del Barranc dEn Fideu. No es tracta dun poblat dèpoca talaiòtica, sinó que correspon la fase anterior, coneguda com a període pretalaiòtic o ...

                                               

Paleolític inferior

El paleolític inferior és una de les fases del paleolític o edat de pedra, i sestén des duns 2.5 milions danys enrere fins fa uns 120.000 anys. Les espècies del gènere Homo que van existir i fabricar estris de pedra i altres materials durant aque ...

                                               

Acheulià

L acheulià és el nom donat a una indústria lítica deines de pedra associada amb els homínids prehistòrics durant el paleolític inferior a través de lÀfrica i fins a lÀsia occidental i Europa. Les eines acheulianes són típiques en restes d Homo er ...

                                               

Clactonià

El clactonià és una fàcies industrial del paleolític inferior descrita per Henri Breuil el 1932 a partir de materials del lloc epònim de Clacton-on-sea.

                                               

Cultura Madrasiana

El madrasià és una cultura arqueològica del paleolític inferior, que es va desenvolupar a lÍndia fa aproximadament 15 milions danys. Pertany la indústria acheuliana. Aquesta cultura es caracteritza per la presència de destrals de mà bifacials i f ...

                                               

Taiacià

El taiacià és una cultura lítica que es va desenvolupar durant el paleolític inferior la zona que avui anomenem França. Es va derivar del micoquià i va ser contemporània a lacheulià, però sense bifaces. Va ser substituïda pel mosterià.

                                               

Paleolític mitjà

El paleolític mitjà és un període dins del paleolític que abraça entre els anys 40.000 i 33.000 aC. Les eines trobades són més complexes que les del paleolític inferior, ja que parteixen dun nòdul al qual se li dóna forma i poden ser compostes, é ...

                                               

Aterià

L aterià - nom derivat del jaciment del Bir-el-Ater - és el tipus dindústria prehistòrica originada, durant el Paleolític mitjà i fins a un període no definit del paleolític superior, a lÀfrica del Nord i estesa pel Magrib i part del Sàhara. Tipo ...

                                               

Micoquià

El micoquià és una indústria lítica de finals del paleolític mitjà, entre a finals del període interglacial Riss-Würm i principis de la glaciació Würm. El micoquià va derivar en el taiacià El micoquià es distingeix tecnològicament per laparició d ...

                                               

Sangoen

Sangoen és el nom que rep una cultura del paleolític caracteritzada per emprar eines dossamentes animals i pedra desenvolupada al voltant de lactual Etiòpia. Va florir aproximadament fa uns 100.000 anys i rep el nom de Sango Bay, a Uganda, on es ...

                                               

Paleolític superior

El paleolític superior és un període prehistòric que sestén aproximadament entre lany 33.000 aC i el 9000 aC. En aquest període, que coincideix amb els darrers episodis de les glaciacions würmianes, es van desenvolupar diverses fases culturals, e ...

                                               

Antelià

L Antelià és una cultura arqueològica del paleolític superior que es va desenvolupar al Pròxim Orient el període que abasta del 32.000 BP al 12.000 BP. Aquesta cultura prehistòrica la trobem representada en jaciments del Líban, Palestina i Síria, ...

                                               

Baradostià

El baradostià és una cultura del paleolític superior que es va desenvolupar la regió del Zagros, al Kurdistan iraquià, el període que abasta del 38.000 BP al 18.000 BP. La va precedir la cultura mosteriana del paleolític mitjà, de la qual el bara ...

                                               

Creswellià

La cultura creswelliana és una cultura arqueològica del paleolític superior final de la Gran Bretanya anomenada així per Dorothy Garrod el 1926 pel lloc epònim de Creswell Crags, a Derbyshire. Està datat del 13.000 - 11.800 BP. També es coneix co ...

                                               

Kebarià

Kebarià és una cultura del paleolític superior que es va desenvolupar a lOrient pròxim entre 16.000 a 12.000 BP. Pren el nom del jaciment de la cova de Kebara a Israel. El tipus de societat era de caçadors i recol lectors. La indústria lítica que ...

                                               

Salpetrià

El Salpetrià és una cultura pròpia del sud-est de França, desenvolupada simultàniament al Solutrià superior a les regions properes, caracteritzada per microlites.

                                               

Alexandre Alonso de Medina Malegue

Alexandre Alonso de Medina Malegue va ser un militar reusenc, fill dAlexandre Alonso de Medina, militar de Jaén, i de Maria Malegue Domènech, de Reus. Va debutar la carrera militar lany 1868 la Revolució de Setembre, amb només 16 anys. Després va ...

                                               

Pere Martí Anguera

Pere Martí Anguera va ser un mariner que es va destacar la Batalla del Callao el 1866. Fill dun teixidor reusenc, senrolà a lArmada de ben jove i va ser destinat la fragata de vapor Blanca o Reina Blanca, amb la que va participar en la Guerra his ...

                                               

Agustí de Miró i de Burgues

Agustí de Miró i de Burgues va ser un militar català, fill dAgustí de Miró i de Folch, i germà de Josep de Miró i de Burgues, que va ser alcalde de Reus. De la família dels Miró ennoblida per Felip V, va néixer al Palau Miró, casal de la família. ...

                                               

Burgundis

Els burgundis foren un poble francès oriental originària dEscandinàvia, que a partir de lany 200 va iniciar una migració massiva cap a lEuropa central, seguida pels vàndals, cap a Pomerània. Després es va instal lar la Gàl lia, entre els francs i ...

                                               

Gots

Els gots eren un dels pobles germànics originaris dEscandinàvia que van expandir-se per mig Europa amenaçant el poder de lImperi Romà. Durant el segle iii es van dividir en dos tribus independents: els ostrogots i els visigots. Ambdues van manten ...

                                               

Filimer

Filimer va ser un dels primer reis dels gots, segons Jordanes. Ell era fill de Gadaric i la cinquena generació des que Berig es va assentar amb la seua gent a Gothiscandza. Quan la nació gòtica shavia multiplicat prou, Filimer va decidit trasllad ...

                                               

Vàndals

Els vàndals foren un poble del centre dEuropa, un dels pobles indoeuropeus de família germànica, que habitaven les regions riberenques de la mar Bàltica. A començaments del segle v, travessà la Gàl lia i la península Ibèrica, sinstal là breument ...

                                               

Tanetum

Tanetum o Tannetum era una ciutat de la Gàl lia Cispadana situada la Via Emília, entre Reggio i Parma, segons l Itinerari dAntoní. El pretor Luci Manli Vulsó shi va haver de retirar lany 218 aC, quan el territori no estava encara subjecte al pode ...

                                               

Novària

Novària fou una ciutat de la Gàl lia Cisalpina entre Mediolanum i Vercellae a uns 50 km daquesta darrera. Era al territori dels ínsubres. Plini diu que fou fundada pels vertacomacori, una de les tribus dels voconcis. No apareix la història abans ...

                                               

Consell per la República

El Consell per la República, també conegut com a Consell per la República Catalana, és el nom duna organització política privada que té per objectiu fer efectiva la independència de Catalunya, culminar el procés constituent de la República Catala ...

                                               

Maria Victòria Forns i Fernández

Maria Victòria Forns i Fernández és una professora universitària i política catalana, diputada al Parlament de Catalunya en la IX i X legislatures.

                                               

Josep Güell i Mercader

Era fill de Salvador Güell i Samora comerciant i Josepa Mercader i Domènech naturals de Reus. Encaminat cap al comerç la seva ciutat, als 18 anys va decidir dedicar-se en exclusiva al periodisme i la política. Va ser un dels impulsors del Centre ...

                                               

Josep Lletget Sardà

Josep Lletget Sardà va ser un periodista i polític català, fill de Tomàs Lletget Cailà. El 1873 era funcionari a Madrid del Ministeri dUltramar. Va viure molts anys a Londres, on va ser apoderat del banquer de Bilbao Aberoa, qui intervingué en la ...

                                               

Julià Nougués Subirà

Julià Nougués Subirà fou un advocat i polític català, diputat a les Corts Espanyoles durant la restauració borbònica.

                                               

Partit Socialista del País Valencià-PSOE

El Partit Socialista del País Valencià és el nom que rep el Partit Socialista Obrer Espanyol al País Valencià. Originàriament el PSPV era un partit independent fundat el 1974, una refundació de lantic Partit Socialista Valencià, que posteriorment ...

                                               

PSOE Castella-La Manxa

El PSOE Castella-la Manxa és la federació regional castellano-manxega del Partit Socialista Obrer Español. La seva seu central està a Toledo i el seu actual secretari general és Emiliano García-Page.

                                               

Joan Canongia i Gerona

Treballà en una empresa dassegurances i és membre del Consell de la Federació Vallès-Oest del PSC-PSOE, partit al que es va afiliar el 1981. També forma part de la Fundació Engrunes des de 2003. A les eleccions municipals espanyoles de 2007 fou e ...

                                               

Fracció

Una fracció representa una part dun tot o, duna manera més general, qualsevol nombre de parts iguals. Quan es parla en llenguatge quotidià, una fracció descriu quantes parts duna certa mida hi ha: per exemple, una meitat, cinc vuitens o tres quar ...

                                               

Decimal exacte

Un nombre decimal és exacte quan té una sèrie finita de xifres decimals. Tot nombre decimal exacte es pot escriure com un una fracció i, per tant, pertany al conjunt dels nombres racionals. La fracció que representa un nombre decimal sanomena fra ...

                                               

Fracció composta

Una fracció composta en aritmètica és una fracció expressada de manera que tingui almenys una altra fracció al seu numerador, al denominador o a tots dos. Per exemple, si una persona menja un tall dun pastís tallat en vuitens, i després per a rep ...

                                               

Fracció contínua

Una fracció contínua es representa de la següent manera: a 1 + 1 a 2 + 1 a 3 + 1 a 4 + 1 a 5 + ⋱ {\displaystyle a_{1}+{\cfrac {1}{a_{2}+{\cfrac {1}{a_{3}+{\cfrac {1}{a_{4}+{\cfrac {1}{a_{5}+\ddots }}}}}}}}} Els nombres a 1 {\displaystyle a_{1}}, ...

                                               

Fracció egípcia

Una fracció egípcia és una suma de fraccions unitàries de denominadors diferents. Tots els nombres racionals positius es poden escriure sota aquesta forma en un nombre infinit de maneres. Per començar lexemple, descomponem una fracció en fraccion ...

                                               

Fracció generatriu

La fracció generatriu és la fracció irreductible que genera un nombre decimal donat. El resultat pot ser un nombre decimal exacte, decimal periòdic pur o decimal periòdic mixt. Expressa un nombre decimal en forma de fracció. Els passos per obteni ...

                                               

Fracció impròpia

Una fracció impròpia és un tipus de fracció matemàtica que representa un valor més gran que una unitat i que per tant sexpressar de manera única com la suma dun nombre enter i duna fracció pròpia amb el mateix denominador que la fracció donada. U ...

                                               

Fracció irreductible

Una fracció irreductible, o irreduïble, és una fracció en la qual el numerador o el denominador són nombres coprimers, és a dir que no tenen cap divisor comú. Per tant, una fracció és irreductible quan el màxim comú divisor del numerador i denomi ...

                                               

Fracció mediant

En matemàtiques, la fracció mediant de dues fraccions a c {\displaystyle {\frac {a}{c}}} and b d {\displaystyle {\frac {b}{d}}} on c &gt, 0, d &gt, 0 és a + b c + d {\displaystyle {\frac {a+b}{c+d}}} El numerador i el denominador de la fracció me ...

                                               

Fracció reductible

En matemàtiques una fracció és reductible, o reduïble, quan pot ser simplificada, en altres paraules, quan el seu numerador i el seu denominador tenen divisors comuns. Si una fracció ja no es pot simplificar es diu que és irreductible.

                                               

Fracció unitària

Una fracció unitària és un nombre racional escrit sota la forma duna fracció en què el numerador és 1 i el denominador és un nombre enter positiu. Qualsevol fracció unitària és, per tant, linvers dun enter positiu, 1 / n, com ara 1 / 1 / 2, 1 / 3 ...

                                               

Fraccions equivalents

Per obtindre fraccions equivalents a una fracció donada, es multipliquen o divideixen els dos termes de la fracció per un mateix nombre diferent de zero. Són fraccions equivalents aquelles que representen el mateix nombre racional.

                                               

Mínim comú denominador

Rep el nom de mínim comú denominador de dues o més fraccions aquell nombre resultat de calcular el mínim comú múltiple dels denominadors és daquestes mateixes fraccions, generalment amb lobjectiu dobtenir dues fraccions del mateix denominador i r ...

                                               

Percentatge

Un percentatge és una forma dexpressar una proporció o fracció com a fracció de denominador 100, és a dir, com a quantitat de centèsimes. Lexpressió "45 %" és el mateix que la fracció 45 / 100 o que el nombre decimal 0.45. Per exemple, una fracci ...

                                               

Racionalització (matemàtiques)

En matemàtiques sanomena racionalitzar una fracció al procés de buscar una fracció equivalent que no tingui arrels al denominador. En algunes operacions i per tal de fer algunes demostracions, més pràctic expressar les fraccions sense radicals al ...

                                               

Capicua

Un capicua és un nombre que no varia si se ninverteixen les xifres. També es pot anomenar palíndrom, però el mot capicua es refereix especialment als nombres. El seu origen és del segle xix a Barcelona, probablement a partir duna jugada de dòmino ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →