Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 336                                               

Solana

Langle dincidència dels raigs del sol varia amb lexposició i les estacions. Al migdia, els raigs solars tenen una inclinació al voltant dels 55° i una solana, amb un pendent de 35°, rep una radiació en vertical, mentre que a lobac, amb un pendent ...

                                               

Zona degradada

Zona degradada és un concepte decologia segons el qual la qualitat de lentorn biofísic és alterada mitjançant processos dintervenció humana sobre la superfície terrestre.

                                               

Geografia històrica

La geografia històrica és una disciplina que socupa destudiar els territoris del passat, com han canviat fins al present i com han influït en les poblacions. Analitza com la cultura difereix a causa de les fronteres polítiques o de la influència ...

                                               

Centuriació romana

La Centuriació romana és lesquema geomètric del pla duna ciutat i del territori agrícola que sestenia al seu voltant, utilitzat en el món romà, el qual era traçat amb lajut dels instruments dagrimensors, en cada nova colònia. El seu estudi té una ...

                                               

Esculls de Gunnbjörn

Els esculls de Gunnbjörn van ser un grup de petits illots situats entre Islàndia i Groenlàndia descoberts per Gunnbjörn Ulfsson al segle IX. Esdevingueren un lloc de parada popular per als vaixells que viatgen a Groenlàndia i es va fer un breu in ...

                                               

Furðustrandir

Furðustrandir és una llarga franja de costa esmenada a l Eiríks saga islandesa, que relata les proeses dEric el Roig. Es creia que es trobava al nord de Straumfjörð i el sud del promontori de Kjalarnes. Alguns investigadors creuen que es refereix ...

                                               

Gran Irlanda

Gran Irlanda, també conegut com a Terra dels Homes Blancs, i en llatí similarment com a Hibernia Major i Albania, era una terra on van dir alguns nòrdics que es trobava vora Vinland. En un informe, la Saga dEric el Roig, alguns skrælingar captura ...

                                               

Illes Gilbert i Ellice

Les illes Gilbert i Ellice eren un protectorat britànic des del 1892, i una colònia des del 1916 fins al 1976. Les illes, que barrejaven població micronèsia i polinèsia, van ser dividides en dues colònies diferents que van adquirir la independènc ...

                                               

Jardins i teatres destiu

Els jardins destiu van ser instal lacions recreatives que es feien als afores de les ciutats, principalment durant el segle xix, per tal de donar un espai per a lesbarjo als seus habitants. Habitualment, tenien jardins on passejar-hi, atraccions, ...

                                               

Leifsbudir

Leifsbudir va ser un assentament, esmentat la Saga dels Groenlandesos, fundat per Leif Eriksson en 1000 o 1001 a Vinland. Més tard, 160 groenlandesos, incloses 16 dones, shi van establir sota el lideratge del nòrdic Thorfinn Karlsefni, el primer ...

                                               

Parva Hannibalis

Parva Hannibalis és el nom clàssic que, segons Plini el Vell, rebia una illa situada vora la badia de Palma, més enllà de Tiquadra: La tradició ha identificat aquest nom amb lilla dels Conills, vora Cabrera, o amb la Conillera, vora Eivissa. Per ...

                                               

Straumfjörð

Straumfjörð, o Straumfjǫrð a vegades anglicitzat com Straumsfjordr, Straumfjordr, Straumsfjord o Straumfjord, és segons la Saga islandesa un fiord a Vinland on Thorfinn Karlsefni va establir un assentament temporal. És descrit la Saga dEric el Ro ...

                                               

Vinland

Vinland, Vineland o Winland és làrea costanera dAmèrica del Nord explorada pels víkings, on Leif Erikson va desembarcar per primera vegada vers el 1000, aproximadament cinc segles abans dels viatges de Cristòfor Colom i Joan Cabot. Vinland va ser ...

                                               

Anecumene

Es coneix com a anecumene les zones de la terra que antany van ser desconegudes per la cultura daquell moment o bé, en lactualitat, on lésser humà no viu ni procrea de manera permanent. Són, doncs, aquells llocs deshabitats o amb escàs nombre de ...

                                               

Bastida (vilanova)

Una bastida és el nom que serveix per anomenar de dos-cents cinquanta a tres-cents pobles o viles fundats de bell nou a loest dOccitània, entre lany 1229 i lany 1373. Tenen unes característiques urbanístiques i arquitectòniques pròpies.

                                               

Borough

Els boroughs són circumscripcions administratives duna gran ciutat a nombrosos països anglosaxons, comparables als districtes municipals, o de vegades circumscripcions més grans equivalents als comtats dels Estats Units, semblants als districtes ...

                                               

Capital

En política una capital, també anomenada ciutat capital o capital política, és la ciutat o poble principal que està associada al govern duna regió administrativa específica del qual és la seu. La ciutat capital és, en la majoria dels casos, la ci ...

                                               

Deslocalització

La deslocalització és el trasllat de les activitats de serveis o de producció cap a altres llocs fora de lespai tradicional duna empresa. De vegades sutilitza la paraula anglesa offshoring. Els motius poden ser entre daltres cost laboral, incenti ...

                                               

Districte federal

El districte federal o capital federal és una subdivisió dun territori. En el sistema de govern federal no són considerats estats ni províncies que conformen la federació. Aquests districtes són territoris separats sota control directe del govern ...

                                               

Geografia cultural

Des dels inicis de la Geografia, les primeres obres dels autors grecs, com Estrabó o Ptolemeu, dediquen una part important del seu discurs als aspectes culturals dels llocs descrits, especialment als costums dels pobles que hi viuen. En el moment ...

                                               

Geografia de la població

La geografia de la població estudia la distribució de la població humana la Terra. La geografia de la població, i lintent destudiar-la científicament, és molt recent. Data dels anys 50 del segle xx en el qual inicien les investigacions Pierre Geo ...

                                               

Geografia industrial

La humanitat sempre ha tingut la necessitat de transformar els elements de la naturalesa per a poder-sen aprofitar. En un sentit genèric aquesta transformació de la naturalesa és el que podríem anomenar indústria. A lelement de la naturalesa que ...

                                               

Geografia lingüística

La geografia lingüística és una disciplina que estudia les relacions entre els idiomes i lespai. Pertany la geografia humana però està fortament emparentada amb la sociolingüística. Analitza la distribució de llengües en territori, els assumptes ...

                                               

Geografia rural

Definir el que és un espai rural, o el món rural, és tan difícil com definir el que és una ciutat, ja que hi ha funcions fins fa no gaire temps plenament urbanes, com els serveis bancaris. Per altra banda, les ciutats actuals tendeixen a envair l ...

                                               

Geografia turística

La geografia turística és lestudi dels viatges i el turisme, com a indústria i com a activitat social i cultural. La geografia turística cobreix una àmplia gamma dinteressos, incloent limpacte ambiental del turisme, les geografies del turisme i l ...

                                               

Geopolítica

                                               

Heterotopia (filosofia)

Heterotopia és un concepte desenvolupat pel filòsof francès Michel Foucault amb el propòsit de descriure la naturalesa de certs espais culturals, institucionals o discursius que, dalguna manera, són altres no hegemònics: pertorbadors, intensos, i ...

                                               

Història del paisatge

La història del paisatge és lestudi de la manera com la humanitat ha canviat laparença física del medi, tant present com pretèrit. També ha rebut el nom darqueologia del paisatge. Al llarg del segle xx, ha esdevingut una àrea de coneixement difer ...

                                               

Línia internacional de canvi de data

La Línia Internacional de canvi de data és una línia irregular imaginària en la superfície de la Terra traçada sobre loceà Pacífic, pròxima al meridià 180°, que quan es creua, suposa el canvi de data. Passar la línia dEst a Oest fa que la data ca ...

                                               

Migració internacional

La mundialització dels intercanvis, concepte diferent del de la simple internacionalització, ha modificat les relacions entre els País desenvolupat i els Països menys desenvolupats. El moviment de persones com a força de treball ha esdevingut un ...

                                               

Modes dorganització de lespai terrestre

Segons Pierre George lorganització de lespai és un esdeveniment per respondre a les necessitats de la comunitat local, del mosaic constituït per lespai brut diferenciat. Per a lOlivier Dollfus, a cada tipus de societat, i a cada etapa de levoluci ...

                                               

Mur fronterer EUA-Mèxic

El mur fronterer EUA-Mèxic està fixat en algunes àrees de la frontera entre ambdós països per diferents murs dissenyats per prevenir lentrada gratuïta i il legal de persones a través de la frontera entre ambdós països; aquests murs van ser constr ...

                                               

País desenvolupat

Un país desenvolupat o país desenrotllat és un país que gaudeix dun estàndard de vida relativament alt per mitjà duna economia forta i diversificada tecnològicament. La majoria dels països amb un Producte Intern Brut per càpita i un índex de dese ...

                                               

País en vies de desenvolupament

Un país en vies de desenvolupament és una nació amb un estàndard de vida més baix, una base industrial subdesenvolupada i un baix Índex de Desenvolupament Humà en relació amb els altres països. Per altra banda, des de finals del 1990 els països e ...

                                               

País menys desenvolupat

Els països menys desenvolupats, a vegades anomenats Tercer Món, són països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats que, segons les Nacions Unides tenen els indicadors socioeconòmics més baixos del món, així com els índexs de desenvolupament ...

                                               

Piràmide de població

Una piràmide de població és la gràfica que representa lestructura segons sexe i edat duna població. Normalment, les piràmides de població es realitzen a partir de les dades extretes del cens o del padró, realitzat pels instituts destadística ofic ...

                                               

Superpoblació humana

La superpoblació humana és una condició en què la densitat de població humana samplia a un límit que provoca un empitjorament de lentorn i una disminució en la qualitat de vida. La superpoblació no només depèn de la mida o densitat de la mateixa ...

                                               

Terp

Un terp, werft, wierde, warden o wurt és un turó artificial, al qual es va construir una masia, una església o un poble per tal de tenir un lloc segur en cas dinundacions als pòlders inundables als Països Baixos, el nord dAlemanya i Dinamarca. El ...

                                               

Vell Món

El Vell Món comprèn totes les parts del món conegudes pels europeus abans del descobriment dAmèrica; és a dir, Europa, Àsia i Àfrica, i les illes properes. El terme sutilitza en contraposició al Nou Món que es refereix a Amèrica. Encara que molte ...

                                               

Geografia matemàtica

La geografia matemàtica, senfoca en la superfície terrestre, estudiant la seva representació matemàtica i la seva relació amb la lluna i el sol. Aquesta vocació dual no és en si inconnexa, ja que per mitjà de lestudi dels fenòmens de la superfíci ...

                                               

Agermanament

L agermanament entre dues ciutats és lestabliment oficial de lligams de cooperació mútua. Les ciutats agermanades tenen alguna característica en comú i es comprometen a millorar la coneixença mútua i lajuda bilateral. La carta fundacional del que ...

                                               

Balcanització

Balcanització és un terme geopolític que sutilitza per descriure el procés de fragmentació o divisió dun marc territorial que ha tingut un passat comú administrativament o políticament. El resultat obtingut són petites unitats nacionals o plurina ...

                                               

Cordó sanitari

Lexpressió cordó sanitari, en els seus orígens, feia referència a una barrera implementada per aturar la propagació duna malaltia, com ara la pesta negra. El terme ha estat utilitzat sovint també en diversos idiomes, i en sentit metafòric per ref ...

                                               

Corredor de Lachin

El corredor de Lachin és un pas de muntanya i corredor geopolític de facto que connecta Armènia amb la República dArtsakh. Atès que lArtsakh no té reconeixement internacional, el corredor es troba, de iure, al districte de Laçın de lAzerbaidjan. ...

                                               

Geografia electoral

La geografia electoral és una branca de la geografia, i més precisament de la geografia política, que estudia els resultats electorals duna regió, comunitat o país; duna distribució espacial concreta. Així es poden discernir les dinàmiques electo ...

                                               

Esfera dinfluència

Una esfera dinfluència és una àrea o regió en la qual una organització o estat exerceix certa classe dindirecta dominació cultural, econòmica, militar o política. També, en alguns llocs habitats, es parla dàrea dinfluència per designar lespai en ...

                                               

Estat (política)

Un estat és una unitat política sota un sistema de governança. No hi ha una definició indiscutible sobre què és un estat. Una definició àmpliament utilitzada és la del sociòleg alemany Max Weber segons el qual un "estat" és una unitat política qu ...

                                               

Estat de les autonomies

Estat de les autonomies o regional és una forma dEstat intermèdia entre lEstat federal i lEstat unitari que busca compatibilitzar la idea dunitat i descentralització o autonomia. Aquest tipus destat, habitualment, posseeix divisions territorials ...

                                               

Estat Modern

L Estat modern va sorgir entre els segles XIV i xv, quan els reis van aprofitar la fi de ledat mitjana i la crisi del feudalisme per reprendre el seu poder. Aquest procés va estar recolzat per la burgesia, una nova classe social nascuda amb aques ...

                                               

Estat satèl·lit

Estat satèl lit és un dels noms pejoratius que es dóna en política internacional a qualsevol Estat que, si bé és nominalment independent i reconegut per uns altres, en la pràctica es troba suposadament subjecte al domini polític o ideològic dalgu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →