Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 323                                               

Monocle

Un monocle és un tipus de lent correctiva usada per ajustar la visió en un sol ull, que consisteix en un vidre circular amb certa graduació. En molts casos emmarcat per un anell metàl lic que té una cadeneta o cordó amb el qual es pot subjectar a ...

                                               

Pinçanàs

Els pinçanàs són unes ulleres usades per compensar les deficiències de lull humà que sempraven en els segles XV, XVI, XVII. Els pinçanàs estaven formats per dos vidres rodons units per una muntura simple de ferro sense patilles que sajustaven al ...

                                               

Sistema 3D dobturador actiu

Un sistema actiu de lobturador 3D és una tècnica de visualització dimatges estereoscòpiques en 3D. Funciona només presentant la imatge destinada a lull esquerre mentre bloqueja la vista de lull dret, i després presenta la imatge de lull dret ment ...

                                               

Ulleres 3D

Les ulleres 3D són un tipus dulleres que permeten veure en tres dimensions certes imatges que en la pantalla són bidimensionals. Independentment del tipus dullera que sigui, lefecte 3D saconsegueix enganyant la vista, aconseguint que cadascun del ...

                                               

Ulleres anàglif

Les ulleres anàglif sutilitzen per visualitzar imatges multiplexades en longitud dona. En una superfície plana es mostra una imatge a partir de la combinació de dues imatges desplaçades, creades únicament amb dos colors complementaris, ja siguin ...

                                               

Ulleres desquí

Les ulleres desquí són unes ulleres de grans dimensions amb un únic vidre que proporcionen una millor visió a lesquiador o snowboarder quan hi ha boira o torb, a més de protegir contra els raigs ultraviolats del sol.

                                               

Ulleres de tisora

Ulleres de tisora són unes ulleres, que normalment sutilitzen per corregir la visió a distància, muntades en tiges de tipus tisora en lloc de les tiges dorella com les ulleres modernes. La invenció de les ulleres de tisora va resoldre el problema ...

                                               

Boia (aforador)

Una boia de nivell de líquid, o aforador de nivell, és un objecte esfèric, cilíndric, oblong o amb forma similar, fabricat amb materials rígids o flexibles, que sura a laigua i altres líquids. Es tracta dun aparell mecànic utilitzat freqüentment ...

                                               

Bureta

La bureta és un instrument de laboratori que sutilitza quan es vol afegir quantitats de líquids que es necessita controlar per utilitzar-lo en càlculs posteriors. Un tub característic de bureta està dividit en dècimes de centímetres cúbics, de ma ...

                                               

Matràs aforat

En química, un matràs volumètric o aforat és un recipient amb forma de pera, fons pla i un coll llarg i prim. Generalment sutilitza per a preparar solucions de concentració coneguda. Solen fabricar-se amb materials com vidre, vidre borosilicatat ...

                                               

Pipeta

Una pipeta és un tub amidat per a mesurar el volum fix o variable del líquid que aboca. Instrument tubular de vidre, o daltres materials, que omplert de líquid per succió o per immersió, no el deixa anar fins a treure el dit o entra aire al dispo ...

                                               

Proveta

La proveta és un instrument volumètric, que permet mesurar volums superiors i més ràpidament que les pipetes, encara que amb menor precisió. Està formada per un tub generalment transparent duns centímetres de diàmetre, i té una graduació una sèri ...

                                               

Implant (medicina)

Un implant és un dispositiu mèdic fabricat per reemplaçar una estructura biològica que falta, donar suport a una estructura biològica danyada, o millorar una estructura biològica existent. Els implants mèdics són dispositius fets per lhome, en co ...

                                               

Implant coclear

L implant coclear és un producte sanitari implantable actiu que consisteix en un transductor que transforma els senyals acústics en senyals elèctrics que estimulen el nervi auditiu.

                                               

Cor artificial

Un cor artificial és un dispositiu protèsic que simplanta en el cos per a substituir al cor biològic. És distint duna màquina de bypass cardiopulmonar, que és un dispositiu extern usat per a executar les funcions del cor i dels pulmons. El CPB ox ...

                                               

Implant dental

Un implant dental és un producte sanitari destinat a ser el substitut artificial de larrel duna dent perduda. Habitualment té forma roscada i està fabricat amb materials biocompatibles que no produeixen reacció de rebuig i permeten la seva unió a ...

                                               

Dispositiu intrauterí

El dispositiu intrauterí o DIU és un mètode anticonceptiu que consisteix en la introducció a linterior de lúter duna petita peça, usualment plàstica i flexible, que per les seves característiques fisicoquímiques, impedeix lembaràs. Encara que lac ...

                                               

Artroplàstia de genoll

Una artroplàstia de genoll és un procediment quirúrgic en el qual larticulació de genoll es substitueix per un implant protètic, és a dir, una pròtesi de genoll, per substituir les superfícies de larticulació del genoll i alleujar el dolor i la d ...

                                               

Anticonceptiu subdèrmic

Un anticonceptiu subdèrmic, o implant subdèrmic anticonceptiu, o implant anticonceptiu, si bé també rep noms més inespecífics com implant subdèrmic hormonal o, més senzillament, implant subdèrmic ; és un mètode anticonceptiu hormonal femení dacci ...

                                               

Lent intraocular

Les lents intraoculars o LIO són unes lents artificials de silicona o de material acrílic, la major part delles de tipus convergent, que simplanten quirúrgicament dins de lull per tal de corregir o millorar lenfocament afectat per una disfunció d ...

                                               

Artroplàstia de maluc

L artroplàstia de maluc és un procediment quirúrgic en el qual larticulació de maluc es substitueix per un implant protètic, és a dir, una pròtesi de maluc. La cirurgia de substitució de maluc es pot realitzar com a reemplaçament total o hemi. Aq ...

                                               

Implant de mama

L implant de mama és una pròtesi utilitzada en cirurgia estètica per augmentar la mida de les mamelles o realitzar una reconstrucció de pits.

                                               

Bisturí

El bisturí o escalpel, també anomenat llanceta o ganivet de cirurgià, és un instrument en forma de ganivet petit, de fulla fina i punxeguda, dun o dos talls, que susa en procediments de cirurgia, disseccions anatòmiques, una autòpsia o viviseccio ...

                                               

Bisturí elèctric

El bisturí elèctric és un instrument quirúrgic que talla el teixit, al mateix temps que el cauteritza evitant lhemorràgia. Sutilitza, entre altres especialitats en cirurgia plàstica i dermatologia. Està connectat a un generador de corrent altern ...

                                               

Fonendoscopi

El fonendoscopi, conegut també com a estetoscopi, és un producte sanitari usat en medicina, infermeria i veterinària per a escoltar els sons interns dels cossos humà i animal. Generalment susa en lauscultació dels batecs cardíacs o els sorolls re ...

                                               

Laringoscopi

Laparell es compon de dues parts: Un mànec per manejar linstrument. En el cas dels laringoscopis de fibra òptica o amb un altre tipus de font lluminosa, el mànec conté al seu interior les piles que alimenten la bombeta o la font lluminosa. Una fu ...

                                               

Otoscopi

Un otoscopi és un instrument mèdic amb un feix de llum, que serveix per visualitzar i examinar el conducte auditiu extern i el timpà. Lexploració de lorella permet, de vegades, esbrinar la causa dalguns símptomes com el dolor o la pèrdua de laudi ...

                                               

Oxigenació per membrana extracorpòria

L Oxigenació per membrana extracorpòria, també coneguda com a ECMO, és una tècnica extracorpòria que proporciona suport cardíac i respiratori prolongat a pacients els pulmons i cor dels quals són incapaços de desenvolupar les seves funcions vital ...

                                               

Resectoscopi

El resectoscopi és un instrument endoscòpic especial utilitzat contra el càncer. El resectoscopi és prim, amb forma de tub que sutilitza per a practicar una resecció electroquirúrgica, a través dels conductes, de lesions presents la bufeta urinàr ...

                                               

Àcid poliglicòlic

El poliglicolat o àcid poliglicòlic és un polímer biodegradable, termoplàstic i el més simple dels polièsters alifàtics lineals. Pot preparar-se a partir dàcid glicòlic per mitjà de la policondensació o certes formes de polimerització. El poligli ...

                                               

Anestèsic local

Els anestèsics locals, són fàrmacs universalment utilitzats per multitud de professionals de la salut cada dia que, a concentracions suficients, eviten temporalment la sensibilitat en el lloc del cos de la seva administració. El seu efecte impede ...

                                               

Artroscopi

L artroscopi és un dispositiu que consta dun tub fi basat en la tecnologia de fibra òptica, un sistema de lents, una càmera de vídeo i un llum, el qual és usat per a fer artroscòpies. Sempra introduint laparell la zona afectada, a través duna pet ...

                                               

Bisturí làser

Un bisturí làser és un escalpel usat en cirurgia, per tallar o separar teixit viu per mitjà de llum làser. En la cirurgia làser de teixits tous, un feix làser erosiona o vaporitza el teixit tou amb alt contingut en aigua. A oftalmologia el làser ...

                                               

Catgut

En cirurgia, el catgut és una mena de fil estèril fet a partir dels budells de diversos mamífers emprat per a suturar i que és fàcilment reabsorbible. Joseph Lister fou el pioner en lús del catgut com a fil de sutura en cirurgia. Aquest avenç imp ...

                                               

Instrumental quirúrgic

Un instrument quirúrgic és una eina especialment dissenyada o dispositiu per la realització daccions específiques o aconseguir els objectius desitjats durant una operació, com ara la modificació dun determinat òrgan o teixit biològic, o per facil ...

                                               

Làser dexcímer

El làser dexcímers, làser dexcímer o làser exciplex és un tipus de làser de llum ultraviolada utilitzat freqüentment en cirurgia ocular. El terme excímer prové de langlès excited dimer, mentre que el terme exciplex prové de excited complex. Un dí ...

                                               

Sutura quirúrgica

La sutura quirúrgica és una tècnica utilitzada per a mantenir els teixits corporals units després duna ferida o una incisió per cirurgia; ve a ser com la costura de la roba, cosida a banda i banda del tall. Els fils amb les seves agulles són els ...

                                               

Torniquet

Element utilitzat per comprimir una vena, per diferents motius, per aturar una hemorràgia, o per diferenciar una vena o vas per extreure sang. Tros dhule utilitzat en lextracció de sang venosa, és a dir, de la regió cubital del braç. La seva func ...

                                               

Vacutainer

Vacutainer ™ és una marca comercial de Becton, Dickinson and company per a un tub dassaig específicament dissenyat per la venopunció. Va ser desenvolupat en 1947 per Joseph Kleiner. El sistema consisteix a extreure sang intravenosa al buit i espe ...

                                               

Vicryl

El Vicryl o poliglactina 910 és un tipus de fil de sutura absorbible, sintètic, multifilament i entrellaçat. És indicat per a laproximació i la lligadura de teixits tous, i manté la seva resistència la tracció per aproximadament tres a quatre set ...

                                               

Escala Monoyer

Les escales Monoyer són tests optométrics utilitzats per a determinar lagudesa visual en oftalmologia, inventats per Ferdinand Monoyer. Es tracta de tables, on les lletres de cada línia tenen la mateixa mida i la mida creix quan es baixa. Existei ...

                                               

Graella dAmsler

La graella dAmsler o reixeta dAmsler, usada des de 1945, és una quadrícula de línies horitzontals i verticals que sutilitza per supervisar el camp visual central duna persona. La graella va ser desenvolupada per Marc Amsler, un oftalmòleg suís. É ...

                                               

Laserphaco

Laserphaco és una sonda que consta duna fibra làser que dissol ràpidament i gairebé sense dolor les cataractes. Aquest dispositiu mèdic ho va concebre el 1981 la doctora estatunidenca Patricia Bath, ho va completar el 1986 després que Bath dugués ...

                                               

Llum de fenedura

El llum de fenedura, és un dispositiu òptic que sutilitza en oftalmologia per a lexploració de les estructures del segment anterior de lull. Consisteix en un microscopi binocular dotat duna potent font de llum que permet veure en tres dimensions ...

                                               

Abeurador de mascota

Un abeurador de mascota és un recipient que permet contenir aigua perquè hi puguin beure els animals domèstics. Els abeuradors sutilitzen per posar líquids i, a vegades, aliments a disposició de les mascotes. Hi ha recipients de diferents tipus i ...

                                               

Aquari (recipient)

Un aquari o aquàrium és un tipus de vivàrium, amb com a mínim una superfície transparent, utilitzat per a mantenir en captivitat o fer criar espècies aquatiques, normalment per a permetre llur observació, per oci, o bé amb finalitats científiques ...

                                               

Gàbia portable

Les gàbies portables són recipients portàtils utilitzats per transportar animals petits com gossos, gats, porcs de guinea, etc. Es tracta de caixes tancades amb orificis o reixes per la ventilació i respiració de lanimal que susen de forma esporà ...

                                               

Llit per a gat

Els llits per a gats són recipients especialment dissenyats perquè hi descansin els gats. Els gats domèstics aprecien els llocs càlids, tous i confortables per a descansar. Per això aquests llits es dissenyen amb materials suaus i tous perquè els ...

                                               

Menjadora

Una menjadora és un recipient on saboca el menjar per als animals de cria o domèstics. Les menjadores solen consistir en bols de metall, plàstic o ceràmica on es col loca laliment de forma periòdica per a lalimentació de lanimal. Hi ha diversos t ...

                                               

Obi (recipient)

Un Obi és un recipient de pedra o de fusta, soca buidada o clot fet a terra, que pot ser emprat com a abeuradora o com a menjadora de porcs, a les gallines o altre bestiar, o com a rentamans o, en general, per a contenir alguna cosa. També es ref ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →