Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312                                               

Corró

Corró en agricultura és un arreu utilitzat per aplanar la terra després dhaver llaurat amb una arada. Lacció daplanar la terra permet que la llavor sembrada després de la llaurada entri en contacte amb la terra i es faci més ràpida la germinació. ...

                                               

Dalla

La dalla és una eina agrícola emprada principalment per tallar lherba farratgera i el blat. Consisteix duna fulla de ferro puntuda amb tall per una vora menys corbada que la falç o corbella però molt més llarga, de fins a 80 cm i un mànec llarg f ...

                                               

Destral

Una destral és una eina amb un tall metàl lic que està fixat, a través dun trau o forat normalment quadrangular, a un mànec, generalment de fusta. Lextrem pla de la fulla duna destral, oposat al del tall, rep el nom dullera, esquena de la destral ...

                                               

Draga (arreu agrícola)

La draga és una eina agrícola utilitzada durant el procés del cultiu de larròs, per a remoure la terra mullada i aconseguir un fang fi adequat per la sembra, activitat anomenada dragar. També és coneguda com a draga llauradora.

                                               

Empeltador

Un empeltador, o navalla dempeltar és leina que es fa servir per a determinats tipus dempelt. Per la feina dempeltar es fan servir diversos instruments segons quin sigui el tipus dempelt i segons sigui lespècie a empeltar herbàcia o llenyosa. Lem ...

                                               

Entauladora

La entauladora és una eina agrícola utilitzada a les últimes fases de la preparació de les terres abans de conrear-les. Post llisa o guarnida per davall de claus o altres elements tallants que serveix per a entaular la terra, aplanant els terross ...

                                               

Escarificadora

Una escarificadora és un instrument manual o motoritzat, agrícola, equipat amb dents o ganivets metàl lics. Serveix essencialment per airejar els sòls en lescarificació, o sigui trencar la capa de vegetació compactada que esdevé una barrera per l ...

                                               

Esclopet

L esclopet o esclopí és un estri de fusta, semblant a un esclop petit. Els segadors lutilitzaven per a protegir els dits de la mà esquerra mentre manejaven la falç amb la mà dreta. Sense lesclopet, fora fàcil tallar-se amb lesmolada falç després ...

                                               

Espantaocells

Un espantaocells, espantall, espantapardals o babarota és un ninot que simula una figura humana i que es fa servir per espantar tot tipus docells que freqüenten els camps conreats. El més antic data del segle viii. Els espantaocells han esdevingu ...

                                               

Falç

La falç o corbella és una eina agrícola que sutilitza per segar o tallar herba. Té el seu origen en el mesolític i actualment està principalment en desús en el món occidental o desenvolupat a causa de la mecanització de les eines en el sector agr ...

                                               

Fanga

La fanga és una eina agrícola que es fa servir per cavar o remoure la terra. Pot tenir formes molt variades, des de la que sassembla a una forca fins la que té forma de pala, però en tots dos casos es tracta duna eina recta, per incidir directame ...

                                               

Fes (ferramenta)

Un fes és una ferramenta similar al pic que té per una banda una boca estreta i per laltra forma destraleta de tall recte o escarpell. La llargària de cada extrem és de mig metre i enmig es troba un ull per al mànec. També es coneix com aixada es ...

                                               

Forca

La forca és una eina amb un mànec llarg i amb llargues puntes en nombre generalment de 2 a 6 separades. Sutilitza per aixecar i llençar materials lleugers com palla, fulles i altres materials agrícoles. Les forques poden ser fetes de fusta o meta ...

                                               

Garrot de lligar garbes

El garrot de lligar garbes, lligador de garbes o senzillament garrot, és una eina de fusta que facilitava la feina de fer vencills per a lligar garbes en temps de sega. Els garrots solen ser de fusta de boix, amb forma més o menys punxeguda, lleu ...

                                               

Llegona

Una llegona, o lligona, o lligó, o llegó és una ferramenta agrícola manual similar a laixada, corbada, i de ferro molt ample, quasi quadrat, que té un canó de ferro on encaixa el mànec i potser és el més polivalent de tots. Del llegó podem distin ...

                                               

Màquina polvoritzadora

La polvoritzadora agrícola és una máquina emprada per a fumigar plantacions o camps, principalment quan sha de treballar en grans extensions. La polvorització agrícola o atomització es fa amb maquinària que distribueix uns líquids que van a parar ...

                                               

Martell de Kingoodie

Sir David Brewster va trobar el martell incrustat en un bloc de pedra trobat el 1844 a Kingoodie Quarry, Escòcia del Cretaci, a lera Mesozoica. 141 anys després lany 1985, el Dr A. W. Medd del British Geological Survey va sostenir que la pedra en ...

                                               

Pal excavador

Un pal o bastó excavador és una de les eines, que lhome va utilitzar, per lafluixament del sòl, excavació. Es fabricava de pedra o fusta, i tenia la punta punxeguda. Està present en exposicions dels museus arqueològics, així com descrita en els l ...

                                               

Palstave

Un palstave o paalstab és un tipus de destral de bronze primitiu. Era comú en ledat de bronze mitjà al nord, oest i sud-oest dEuropa. En termes tècnics, tot i que les definicions precises difereixen entre si, en general es considera que una destr ...

                                               

Plantador

Un plantador és una eina agrícola manual utilitzada per a fer forats dins la terra i posar-hi llavors, plantes o bulbs. Abans estaven fets de fusta i actualment són de metall o de plàstic. La forma més habitual és la cònica amb un mànec formant u ...

                                               

Rampí

Un rampí o rampill és una eina agrícola i jardinera consistent en un mànec llarg que per un extrem porta un travesser del qual surten diverses puntes de fusta o de ferro; serveix per a arreplegar la palla o les espigues de la batuda, lherba dalla ...

                                               

Rampinadora

Una rampinadora és una màquina agrícola que recull, aireja i volteja el fenc o també la palla per tal dassecar-les abans demmagatzemar-la. La rampinadora permet que el fenc evolucioni més bé i es millori la seva aroma i color. Aquesta màquina es ...

                                               

Rascle

Rascle o més popularment esterrossadora és un arreu agrícola que sutilitza principalment per afinar i desterrossar la terra. Consisteix en un marc rígid on es disposen puntes metàl liques, petits discos dacer o cadenes que se sacsegen en diverses ...

                                               

Raspa

La raspa és una eina de fusteria usada per perfilar la fusta. Consisteix duna espiga o punta que sinsereix en un mànec, i una barra llarga dacer estriada. La barra sassembla la duna llima, excepte que té la superfície guarnida de dents triangular ...

                                               

Regadora

Regadora és un recipient portàtil fet a propòsit per a regar petites superfícies. Les regadores antigues estaven fetes dargila cuita o ceràmica o altres materials orgànics com el vidre. El broc de lextrem acabava en uns petits forats per tal de r ...

                                               

Rodell

El rodell era lembalum amb què es transportaven els cescles fins a ser utilitzats per la fabricació denvasos o bótes de fusta. El rodell dóna nom a lofici de roder, molt estès la Selva de muntanya i muntanya de baix. El roder era un ofici bosquer ...

                                               

Trasplantadora

Una trasplantadora és una maquinària agrícola que es fa servir per a trasplantar les plàntules, obtingudes en un planter, al lloc definitiu del camp. Redueix en gran manera el temps que es triga a trasplantar. Una màquina trasplantadora pot estar ...

                                               

Triador

En castellà, un triador pot anomenar-se zaranda o pájaro.

                                               

Trill

Un trill és una eina agrícola que es destinava a separar el blat de la palla, i ha quedat obsoleta. Consisteix en un tauler gruixut, fet amb diverses taules de forma rectangular o trapezial, una mica més estreta i corbada cap amunt en la part fro ...

                                               

Ventadora

Ventadora, aparell o màquina de ventar una collita agrícola és un procediment per separar el gra de la palla en aprofitar lacció de corrents daire. El procediment és purament físic i es basa en la diferència de densitat que té el gra sobre la pal ...

                                               

Alena

L alena és un instrument utilitzat generalment en els oficis de sabater i baster per a perforar el cuir. Presenta la forma de punxó dacer, recte o lleugerament torçat, de punta molt fina i amb mànec de fusta. Aquesta eina existeix des del paleolí ...

                                               

Archipendulum

L archipendulum és un inclinòmetre primitiu que fou emprat pels arquitectes constructors de les piràmides dEgipte. És un precursor del nivell de bombolla elaborat amb fusta i amb forma descaire. Del seu vèrtex més agut cau una corda amb una ploma ...

                                               

Bola de demolició

Una bola de demolició o bola denderroc, és una bola dacer pesada, normalment penjada duna grua, que és utilitzada per enderrocar edificis grans emprant lenergia cinètica de la bola. Va ser dús molt comú durant les dècades de 1950 i 1960. Diverses ...

                                               

Buixarda

Una buixarda o bucarda és una maceta amb les cabotes proveïdes de puntes piramidals, emprada pels picapedrers per a picar i polir la pedra. Hi ha proves del seu ús de la de lèpoca medieval ençà.

                                               

Carrereta

Una carrereta és un vehicle de fusta que consisteix en una caixa muntada sobre quatre rodes plenes i que empraven els margers per construir fonts de mina mitjançant la tècnica de la pedra seca.

                                               

Cisell

Un cisell és una eina manual que permet tallar, ranurar o desbastar materials diversos. Normalment presenta una forma allargada i és de secció rectangular o circular. En un dels extrems presenta un tall adequat a les funcions desitjades. Loperari ...

                                               

Cisell de tall corbat

El cisell de tall corbat és una eina per treballar la pedra en superfícies còncaves o per fer-hi perforacions o concavitats. Es caracteritza pel seu tall, de doble bisell però corbat sense arribar a fer un semicercle, amb una amplada de tall comp ...

                                               

Cisell de tall dentat

Un cisell de tall dentat, també anomenat gardina, és un cisell amb un tall molt prim que té entre tres i sis dents. Sutilitza per a tallar pedra. Permet el desbastat de la pedra amb certa facilitat i deixa unes estries paraleles que permeten visu ...

                                               

Escoda

Una escoda és una eina amb mànec de fusta semblant a un martell gros, acabada en puntes acerades en els dos extrems, que els picapedrers, trencadors i paletes empren per a picar la pedra, per arrencar-la i altres usos. Era leina bàsica del trenca ...

                                               

Llana dacer

La llana dacer està formada per petits filaments dacer lleugerament enllaçats formant un conjunt. En versió casolana sacostuma a presentar en forma de fregalls individuals. Per a usos professionals es comercialitza en forma de madeixes o metxes d ...

                                               

Maceta

La maceta és una eina pròpia dels picadors de pedra que ha adoptat recentment el marger per adobar més acuradament la pedra, especialment per fer cantoneres i marges enqueixalats, i que substitueix el martell de punta. La maceta és una eina compo ...

                                               

Mandrí

Un mandrí és una eina emprada en mecànica constructiva. Consisteix en una barra dacer trempat, cilíndrica o cònica, estriada longitudinal o helicoïdalment, proveïda dun mànec per fixar-la a un estri o màquina que el faci girar. Serveix per a repa ...

                                               

Martell de maçoneria

Un martell de maçoneria o martell de paleta, és un martell utilitzat en la construcció, amb una forma semblant a un piolet, té una punta tradicional plana i curta i laltra llarga i en forma de cisell. Per aquest motiu, es pot utilitzar per tallar ...

                                               

Pala (eina)

Una pala és una eina per a excavar o moure material poc cohesionat com carbó, grava, neu, terra, o sorra. És una eina extremadament comuna que sempra extensament en agricultura, construcció i jardineria. Normalment és una eina de mà que consistei ...

                                               

Paleta dobrar

Una paleta o palustre és una eina usada en la construcció formada per una làmina metàl lica de forma triangular subjectada per un mànec de fusta que sutilitza per a aplicar i manejar el morter i largamassa. Si és petita se sol denominar paletí. L ...

                                               

Pic

Un pic és una eina formada per un mànec de fusta dura al qual està fixada, de manera perpendicular, una peça dacer o dun altre metall acabada en una part en punta i laltra part en un tall perpendicular al mànec. Abans dexistir els pics de metall ...

                                               

Picassa

Una picassa és una mena de martell molt gros i feixuc que serveix per a trossejar pedres i que és emprat pels trencadors de pedra i margers per la construcció destructures de pedra seca. La picassa és formada per una peça metàl lica de 34 cm de l ...

                                               

Picó (eina)

Un picó o piconador és una eina manual usada per a compactar terra, grava o empedrats. Picons de diferents models sempraven en la construcció de carreteres i camins de terra, i en la compactació de murs de tàpia. Les eines motoritzades que fan la ...

                                               

Plana (eina)

La plana, remolinador, remolinadora o broquer és una eina utilitzada en la construcció, en lofici de paleta formada per una placa, superfície plana llisa daproximadament 20 centímetres per 30, proveïda duna ansa, empunyadura o maneta. Segons la f ...

                                               

Plomada

Una plomada és un instrument de mesura utilitzat per la construcció consistent en un pes, generalment amb una punta punxeguda la part inferior, suspès duna corda i utilitzada com a línia de referència vertical. És essencialment lequivalent vertic ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →