Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 309                                               

Putamen

El putamen és una estructura situada en el centre del cervell que juntament amb el nucli caudat forma el nucli estriat. El putamen i el globus pàl lid formen el nucli lenticular. És la porció dels nuclis basals que forma la part més externa del n ...

                                               

Lòbul cerebral

Un lòbul és una part de lescorça cerebral que subdivideix el cervell segons la seva funció. Hi ha quatre lòbuls cerebrals majors: Lòbul frontal: situat la part anterior, per davant de la cissura de Rolando. Els seus límits estan delimitats. Aques ...

                                               

Lòbul frontal

El lòbul frontal és un lòbul en el còrtex cerebral dels vertebrats. En el cas dels éssers humans és una part molt desenvolupada, duna mida relativament superior la dels altres animals i es troba per davant dels lòbuls parietals. Filogenèticament ...

                                               

Lòbul occipital

El lòbul occipital és un lòbul cerebral situat la part més posterior de lhemisferi cerebral, el seu límit anterior, completament convencional, és una línia fictícia dun trajecte paral lel la cissura perpendicular interna. Presenta dos solcs, locc ...

                                               

Lòbul parietal

El lòbul parietal és un dels quatre lòbuls principals de lescorça cerebral. Se situa sobre el lòbul temporal, darrere del lòbul frontal i del solc central. El limiten la cissura de Silvi, que el separa del lòbul temporal, la cissura de Rolando, q ...

                                               

Macròfag

Un macròfag és una cèl lula amb capacitat immunològica present al teixit conjuntiu. Els macròfags són capaços de migrar mitjançant un moviment ameboide en resposta a estímuls determinats com el sistema del complement. Tenen el seu origen en els m ...

                                               

Monòcit

Un monòcit és una varietat de leucòcit agranular de 14 a 20 μm de vida molt curta en el torrent sanguini i moderadament llarga en els teixits, té un nucli amb una cromatina lleugerament condensada, sense nuclèols i amb forma de ronyó, pel que fa ...

                                               

Neutròfil

Els neutròfils són glòbuls blancs de tipus granulòcit. Mesuren entre 9 i 12 micròmetres i signifiquen entre el 60% i el 70% dels leucòcits la sang dels éssers humans. Tenen una mitjana de vida curta, des de poques hores fins a alguns dies. La sev ...

                                               

Limfòcit

Un limfòcit és una varietat de leucòcit agranular que es caracteritza morfològicament per tenir un nucli arrodonit al voltant del qual amb prou feines pot veures -mitjançant microscopia- el citoplasma, car és molt petit. Conté, com a conseqüència ...

                                               

Cèl·lula NK

Una cèl lula citocida natural o cèl lula NK és un tipus de limfòcit citotòxic que constitueix un component principal del sistema immunitari innat. Les cèl lules NK tenen un paper important en el refús de tumors i cèl lules infectades per virus. L ...

                                               

Limfòcit T

Els limfòcits T, també anomenats cèl lules T, sactiven quan el receptor T és activat pels limfòcits B. Són cèl lules centrals en la funció i regulació del sistema immunitari adaptatiu o cel lular dels vertebrats. Aquests ataquen i destrueixen cèl ...

                                               

Limfopoesi

La limfopoesi,en anglès: Lymphopoiesis o lymphocytopoiesis, és la generació de limfòcits els quals són un dels cinc tipus de cèl lules blanques sanguínies. De manera més formal es coneix com a hematopoesi limfoide. La patologia en la limfopoesi c ...

                                               

Plasmòcit

Els plasmòcits són cèl lules que tenen el seu origen en els limfòcits B. Es diferencien a plasmòcits arran de la presentació dantígens per part dels macròfags. Produeixen anticossos, que són immunoglobulines. Abunden en zones amb un elevat risc d ...

                                               

Th22

Les Th22 són un tipus de cèl lules limfòcits T col laboradors involucrades en respostes inflamatòries i el seu mal funcionament és la causa de diverses malalties auto-immunes de la pell. Les cèl lules Th22 es classifiquen en el grup de les cèl lu ...

                                               

Timòcit

Els timòcits, en anglès: Thymocytes, són cèl lules progenitores hematopoiètiques presents en el timus. La timopoiesi és el procés en el timus pel qual es diferencien els timòcits en limfòcits T madurs. La principal funció dels timòcits és la gene ...

                                               

Nucleòtid

Els nucleòtids són les unitats estructurals bàsiques dels àcids nucleics, és a dir que els àcids nucleics estan formats per lencadenament de nucleòtids. També es poden trobar lliures a totes les cèl lules. Estan compostos per molècules dàcid fosf ...

                                               

Desoxiribonucleòtid

Els desoxirribonucleòtids són els monòmers que constitueixen lADN. Són un tipus de nucleòtids: Una pentosa monosacàrid de cinc carbonis, en aquest cas la desoxiribosa. Un, dos, o tres grups fosfat. Els monofosfats són les unitats que formen el DN ...

                                               

Didesoxinucleòtid

Un didesoxinucleòtid són nucleòtids que no tenen el grup 3-hidroxil propis de la desoxiribosa, inhibidors de la cadena dallargament de la Polimerasa dADN, usats en la mètode de Sanger. La manca daquest grup hidroxil implica que després dhaver est ...

                                               

Flavina

La flavina és una base nitrogenada la cadena principal de la qual és una substància heterocíclica nitrogenada de tres anells i dos grups oxo, coneguda com a isoaloxazina. El seu nom prové del llatí flavus, ja que en la seva forma oxidada és groga ...

                                               

Fosfat de guanosina cíclic

El fosfat de guanosina cíclic abreujat GMPc o cGMP en anglès: Cyclic guanosine monophosphate) és un nucleòtid cíclic derivat del trifosfat de guanosina. El cGMP actua com a segon missatger la manera de lAMP cíclic activant la proteïna quinasa int ...

                                               

Monofosfat dadenosina cíclic

El fosfat dadenosina cíclic és un compost important en moltes reaccions bioquímiques. És un derivat del monofosfat dadenosina i es produeix mitjançant lacció de lenzim adenilat ciclasa.

                                               

Monofosfat duridina

El monofosfat duridina, de fórmula C 9 H 13 N 2 O 9 P, és un nucleòtid que es troba a lARN. És un èster de làcid fosfòric amb el nucleòsid uridina. El UMP consisteix en un grup funcional fosfat, la pentosa i la ribosa i la nucleobase uracil, per ...

                                               

Monofosfat de desoxiuridina

El dUMP o monofostfat de desoxiuridina és un intermediari en el metabolisme dels desoxirribonucleòtids. És lhomòleg de lUMP, a partir del qual es desenvolupa tota la via metabòlica encarregada de crear les bases pirimidíniques.

                                               

Monofosfat de guanosina

El monofosfat de guanosina, fórmula C 10 H 14 N 5 O 8 P, també conegut com a àcid guanílic, és un nucleòtid que es troba a lARN. És un èster de làcid fosfòric amb el nucleòsid guanosina. Consta dun grup funcional fosfat, la pentosa, la ribosa i l ...

                                               

Timidilat

El timidilat, monofosfat de timidina, monofosfat de desoxitimidina, àcid 5-timidílic, TMP, desoxitimidin monofosfat o dTMP és un desoxiribonucleòtid, monòmers del DNA. És un èster de làcid fosfòric unit a una nucleòsid de timidina, és a dir, que ...

                                               

Trifosfat de guanosina

El trifosfat de guanosina o GTP és un nucleòtid de purina que actua com a metabòlit en importants vies catabòliques i anabòliques i que a més realitza altres funcions molt importants pel funcionament cel lular com són la senyalització intracel lu ...

                                               

UDP-N-acetilglucosamina

La UDP-N-acetilglucosamina o és un compost orgànic, format per un nucleòtid i una acetilglucosamina, derivat de la glucosamina, que alhora és un derivat del monosacàrid glucosa. Aquest derivat de glucosa té en el carboni 2 un grup amino, que post ...

                                               

Esterol

Els esterols són esteroides formats per de 27 a 29 àtoms de carboni. La seva estructura química deriva del ciclopentaperhidrofenantrè o esterà, una molècula de 17 carbonis formada per tres anells hexagonals i un de pentagonal. En els esterols, sa ...

                                               

Fitosterol

Els fitosterols o esterols vegetals són un grup desterols, molècules orgàniques que formen part de la membrana cel lular de les cèl lules vegetals, amb una funció similar la del colesterol en les membranes cel lulars animals. Els fitosterols es t ...

                                               

Oxisterol

Loxisterol és un derivat oxigenat del colesterol. Es forma per loxidació on participen enzims i / o prooxidants. Dins el grup doxisterols també shi inclouen els derivats oxigenats dels esterols de plantes i els derivats dels precursors del colest ...

                                               

Arundinaria

Els bambús arundinaria o pleioblastus són un gènere de la família Poaceae i de la subfamília bambusoides. Antigament també shi classificaven les espècies del gènere pleioblastus.

                                               

Arundinaria appalachiana

La Arundinaria appalachiana, en anglès Hill cane o Canya de turó, és una espècie de bambú, del gènere Arundinaria de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse de les commelínides, classe de les liliòpsides, divisió dels magnoliofitins. És ...

                                               

Arundinaria gigantea

L Arundinaria gigantea és una espècie de bambú, del gènere Arundinaria de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse de les commelínides, classe de les liliòpsides, divisió dels magnoliofitins. És una espècie nativa dels Estats Units, anti ...

                                               

Arundinaria pumila

L Arundinaria pumila és una espècie de bambú, del gènere Arundinaria de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse de les commelínides, classe de les liliòpsides, divisió dels magnoliofitins. La seva classificació taxonòmica, i el nom cien ...

                                               

Arundinaria viridistriata

La Arundinaria viridistriata és una espècie de bambú, del gènere Arundinaria de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse de les commelínides, classe de les liliòpsides, divisió dels magnoliofitins. La seva classificació taxonòmica, i el ...

                                               

Fargesia

Els bambús Fargesia són un gènere de la família Poaceae i de la subfamília bambusoides. El gènere Fargesia és una varietat de bambús petits i mitjans que creix en boscos de coníferes de lEst i de loest de la Xina. En xinès sels anomena jian zhu x ...

                                               

Fargesia murielae

La Fargesia murielae és una espècie de bambú, del gènere Fargesia de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse de les commelínides, classe de les liliòpsides, divisió dels magnoliofitins. És originari de la Xina.

                                               

Fargesia nitida

La Fargesia nitida és una espècie de bambú, del gènere Fargesia de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse de les commelínides, classe de les liliòpsides, divisió dels magnoliofitins. Ha rebut els noms d arundinaria nitida Mitford i sin ...

                                               

Fargesia robusta

La Fargesia robusta és una espècie de bambú, del gènere Fargesia de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse Commelinidae, classe Liliopsida, divisió dels magnoliofitins. Sinònim: Thamnocalamus robustus J. P. Demoly). Arriba a assolir el ...

                                               

Pleioblastus

Els bambús Pleioblastus són del gènere de la família Poaceae i de la subfamília bambusoides. El gènere Pleioblastus agrupa espècies de bambús corredors nans i petits amb fulles persistents. Aquestes espècies són oriündes la majoria del Japó, i an ...

                                               

Pleioblastus fortunei

La Pleioblastus fortunei és una espècie de bambú, del gènere Pleioblastus de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse Commelinidae, classe Liliopsida, divisió dels magnoliofitins. Com a part de la problemàtica entre la classificació de l ...

                                               

Pleioblastus kongosanensis

La Pleioblastus kongosanensis és una espècie de bambú, del gènere Pleioblastus de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse Commelinidae, classe Liliopsida, divisió dels magnoliofitins. Alguns botànics, com amb altres pleioblastus, situen ...

                                               

Pleioblastus pygmaeus

La Pleioblastus pygmaeus és una espècie de bambú, del gènere Pleioblastus de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse Commelinidae, classe Liliopsida, divisió dels magnoliofitins. Antigament shavien classificat en altres gèneres, pel que ...

                                               

Pleioblastus simonii

La Pleioblastus simoni és una espècie de bambú, del gènere Pleioblastus de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse Commelinidae, classe Liliopsida, divisió dels magnoliofitins. Antigament shavien classificat en el gènere Arundinaria, pe ...

                                               

Sasa

Els bambús Sasa o Sasaella són del gènere de la família Poaceae i de la subfamília bambusoides. El gènere Sasa agrupa espècies de bambús nans i petits, dalçada màxima tres metres, de rizoma corredor. Generalment tenen fulles amples.

                                               

Sasa kurilensis

La Sasa kurilensis és una espècie de bambú, del gènere Sasa de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse Commelinidae, classe Liliopsida, divisió Magnoliophyta. Es tracta del bambú que es fa més al nord. El seu nom procedeix de les illes ...

                                               

Sasa nipponica

La Sasa nipponica és una espècie de bambú, del gènere Sasa de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse Commelinidae, classe Liliopsida, divisió Magnoliophyta. Prové del Japó, on rep el nom de Miyako zasa (Miyako significa "ciutat vella", ...

                                               

Sasa palmata

La Sasa palmata és una espècie de bambú, del gènere Sasa de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse de les commelínides, classe de les liliòpsides, divisió dels magnoliofitins. És originari del Japó, on se lanomena Okuyama-zasa.

                                               

Sasa ramosa

La Sasa ramosa és una espècie de bambú, del gènere Sasa de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse Commelinidae, classe Liliopsida, divisió Magnoliophyta. Dorigen japonès, creix de manera natural a Honshū, Kyūshū i Shikoku, on pot arrib ...

                                               

Sasa tsuboiana

La Sasa tsuboiana és una espècie de bambú, del gènere Sasa de la família de les poàcies, ordre poals, subclasse de les commelínides, classe de les liliòpsides, divisió dels magnoliofitins. És originari del Japó, on se lanomena Ibuki-zasa.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →