Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 308                                               

Dit

Els dits són les extremitats articulades de les mans i els peus de lésser humà i dalguns animals com els simis i altres vertebrats. La presència dels dits caracteritza la branca dels tetràpodes.

                                               

Dit petit

El dit petit, menovell o menuell és normalment el dit més petit de la mà humana, oposat al polze i pròxim al dit anular. També és conegut com a auricular, dit gorrí, dit menut, dit xic, garranxet o corronxet.

                                               

Eminència tènar

L eminència tènar es refereix la prominència en el palmell de la mà humana, en la base del polze, formada per tres o quatre músculs. Segons algunes fonts, només els tres següents: Abductor curt del polze, que abdueix el polze. Aquest múscul és el ...

                                               

Hexadactília

L hexadactília és una condició genètica en la qual una persona té sis dits en una o ambdues mans, o en un o tots dos peus. Aquesta és un tret genèticament hereditari, es tracta, de fet, dun cas de codominància i algunes poblacions presenten una g ...

                                               

Índex (dit)

Anomenem índex al segon dit de la mà humana, inmmediatament al costat del polze. També rep altres noms, tot i que menys usuals: dit senyalador, dit indicatiu, dit apuntador, dit saludador i dit mestre. Generalment és el dit més destre i sensitiu ...

                                               

La mà és una part del membre superior o la pota anterior dun ésser humà o dun altre primat, i està situada on acaba aquest apèndix. La mà es fa servir per agafar i subjectar-se a coses. La mà esquerra és la imatge especular de la dreta. Es distin ...

                                               

Polze

En lanatomia humana, el polze o dit gros és el primer dit duna mà. Es pot oposar completament als quatre altres dits i pot tocar la resta de dits des de la seva punta fins la base, i fins i tot la part superior del palmell de la mà. Aquesta quali ...

                                               

Tabaquera anatòmica

La tabaquera anatòmica és una depressió triangular, un petit buit, situada en la regió radial dorsal de la mà, a nivell dels ossos del carp, més concretament, de lescafoides i el trapezi. El nom prové de lús de la seva superfície per posar rapè o ...

                                               

Múscul abductor curt del polze

El múscul abductor curt del polze o abductor curt del dit polze és un múscul aplanat i curt de la mà que es troba la regió palmar externa, a leminència tenar. La seva funció és labducció del dit polze.

                                               

Múscul abductor del menovell

El múscul abductor del menovell o abductor del dit petit és un múscul curt i aplanat de la mà, es troba la regió interna palmar, en leminència hipotènar del palmell de la mà. Sorgeix des de los pisiforme i del múscul cubital anterior, el qual aca ...

                                               

Múscul abductor llarg del polze

El múscul abductor llarg del polze o abductor llarg del dit polze, és un múscul que es troba la regió profunda de lavantbraç, en la part posterior, immediatament per sota del supinador curt. Ocasionalment produeix dos feixos prop de la seva inser ...

                                               

Múscul adductor del polze

El múscul adductor del polze o adductor del dit polze, és un múscul de la mà, situat la part lateral o externa de la regió anterior o palmar. La seva funció és ladducció del dit polze. Té dos caps: una transversa i una altra obliqua. És una zona ...

                                               

Múscul anconal

El múscul anconal és un petit múscul situat la part posterior de larticulació del colze. Alguns anatomistes consideren lanconal una continuació del tríceps braquial. Daltres el consideren part del compartiment posterior del braç o bé del comparti ...

                                               

Múscul bíceps braquial

El bíceps braquial és un múscul localitzat al braç. Té diverses funcions, encara que les dues principals són la flexió del colze i la rotació de lavantbraç. Els dos caps sorgeixen en lescàpula i suneixen per formar un sol ventre muscular que està ...

                                               

Múscul coracobraquial

El múscul coracobraquial és el múscul més petit dels tres que soriginen a lapòfisi coracoide de lescàpula (Els altres dos músculs són el pectoral menor i el bíceps braquial. Està situat la part superior i medial del braç, per dins de la porció cu ...

                                               

Múscul cubital anterior

El múscul cubital anterior o múscul flexor cubital del carp, és un múscul llarg i cilíndric de lavantbraç humà. Es troba la part interna i anterior de lavantbraç. El múscul cubital anterior, en origen, té dos feixos –lhumeral i el cubital–, conne ...

                                               

Múscul cubital posterior

El múscul cubital posterior o múscul extensor cubital del carp, és un múscul de la regió posterior de lavantbraç, és llarg i fusiforme. Sorigina en lepicòndil lateral de lhúmer, cara i vora posterior del cúbit i aponeurosis bicipital. Sinsereix d ...

                                               

Múscul deltoide

El múscul deltoide és un múscul de lespatlla de forma triangular o de delta, per la seva similitud amb la lletra majúscula grega. Es localitza externament perquè constitueix el contorn arrodonit de lespatlla. Està innervat pel nervi circumflex i ...

                                               

Múscul dorsal ample

El múscul dorsal ample és el múscul més gran, ample i fort de tot el tronc. És un múscul pla i triangular, que cobreix la regió lumbar i les 6 últimes vèrtebres dorsals. Inicia les seves insercions cobert pel trapezi, en el vèrtex dels processos ...

                                               

Múscul elevador de lescàpula

El múscul elevador de lescàpula o múscul angular de lomòplat, és un múscul que es troba la part inferior del clatell, és parell i té forma triangular. En el seu origen, se situa a més profunditat que lesternoclidomastoidal, en la seva part mitjan ...

                                               

Múscul extensor comú dels dits de la mà

El múscul extensor comú dels dits de la mà o múscul extensor dels dits de la mà és un múscul del cos humà que està situat la regió dorsal de lavantbraç. Sorigina en lepicòndil, la regió externa del colze, i acaba en quatre tendons que suneixen la ...

                                               

Múscul extensor curt del polze

El múscul extensor curt del polze o extensor curt del dit polze, és el múscul que està situat sota lextensor comú, en la part dorsal de lavantbraç i connectat amb el múscul abductor llarg del polze. El seu tendó constitueix el límit radial de la ...

                                               

Múscul extensor llarg del polze

El múscul extensor llarg del polze o extensor llarg del dit polze, és un múscul de lavantbraç. Té lorigen en la cara posterior del cúbit, per sota de labductor llarg del polze i de la membrana interòssia adjacent. Formen un tendó que forma un com ...

                                               

Múscul extensor propi de líndex

El múscul extensor propi de líndex, o extensor propi del dit índex, és un múscul prim i allargat, localitzat la part posterior de lavantbraç. En fer el seu recorregut, corre paral lel a lextensor llarg del polze, i medialment a aquest. Lextensor ...

                                               

Múscul extensor propi del menovell

El múscul extensor propi del menovell o extensor propi del dit auricular, és un múscul del cos humà que està situat la regió posterior de lavantbraç. Sorigina en lepicòndil de lhúmer, la regió externa del colze al costat del múscul extensor comú ...

                                               

Múscul extensor radial curt del carp

El múscul extensor radial curt del carp o segon radial extern és un múscul que recorre lavantbraç per la regió lateral des de lextrem distal de lhúmer fins la base del tercer metacarp. Té com a funció lextensió del canell amb una certa abducció d ...

                                               

Múscul extensor radial llarg del carp

El múscul extensor radial llarg del carp o primer radial extern és un múscul de la regió lateral o externa de lavantbraç. Sorigina en lextremitat inferior de lhúmer i sinsereix en la base del segon metacarpià. La seva acció és lextensió de canell ...

                                               

Múscul flexor curt del menovell

El múscul flexor curt del menovell o múscul flexor curt del dit auricular, és un múscul de la mà que permet flexionar el dit petit. Es troba en el mateix pla que labductor, en el seu costat radial. Sorgeix de la superfície convexa de lhamulus apò ...

                                               

Múscul flexor comú superficial dels dits

El múscul flexor comú superficial dels dits o múscul flexor superficial dels dits de la mà, és un múscul que es troba en el segon pla de la cara anterior de lavantbraç. Sorigina en lepitròclea humeral, lapòfisi coronoide del cúbit i en la part mi ...

                                               

Múscul flexor curt del polze

El múscul flexor curt del polze o flexor curt del dit polze és un múscul de la mà que flexiona el polze. És un dels tres músculs de leminència tenar. Flexiona el polze cap a larticulació metacarpofalàngica.

                                               

Múscul flexor llarg del polze

El múscul flexor llarg del polze o múscul flexor llarg del dit polze, és un múscul de lavantbraç i la mà que flexiona el polze. Es troba en el mateix pla que el flexor profund dels dits. És lúnic múscul flexor de larticulació interfalàngica del p ...

                                               

Múscul flexor comú profund dels dits

El múscul flexor comú profund dels dits o múscul flexor profund dels dits de la mà, és un múscul situat la cara anterior de lavantbraç. Els seus 4 tendons passen pel túnel carpià. És lúnic flexor de larticulació interfalàngica distal. Pot fer mol ...

                                               

Múscul infraspinós

El múscul infraespinós és uns dels músculs que formen part del conjunt muscular anomenat manegot dels rotatoris. És un múscul que sorigina en la fossa infraspinosa, que ocupa totalment, i des daquí el seu tendó es dirigeix la cara posteroexterna ...

                                               

Músculs interossis dorsals de la mà

Els músculs interossis dorsals de la mà són quatre músculs que soriginen en la diàfisi dels metacarpians i sinsereixen la base de la primera falange dels dits. Actuen com a flexors metacarpofalàngics i abductors dels dits. Tots els músculs intero ...

                                               

Músculs interossis palmars

Els músculs interossis palmars són tres petits músculs de la mà situats entre els ossos metacarpians i connectats a líndex, lanular i el menovell. Són unipennats i més petits que els interossis dorsals de la mà. Actuen com a adductors dacció conj ...

                                               

Músculs lumbricals de la mà

Els músculs lumbricals de la mà, són músculs intrínsecs de la mà que flexionen les articulacions metacarpofalàngiques i sestenen les articulacions interfalàngiques. Amb lajuda dels músculs interossis, flexionen simultàniament les metacarpofalàngi ...

                                               

Manegot dels rotatoris

El manegot dels rotatoris és un terme anatòmic donat al conjunt de músculs i tendons que proporcionen estabilitat a lespatlla. Tots aquests músculs connecten lomòplat amb el cap de lhúmer, formant un bloc en larticulació. La seva importància rau ...

                                               

Múscul oponent del menovell

El múscul oponent del menovell o múscul oponent del dit auricular, és un múscul de la mà. És de forma triangular, i se situa immediatament per sota del palmar cutani, labductor del menovell, el flexor curt del menovell. És un dels músculs que for ...

                                               

Múscul oponent del polze

El múscul oponent del polze o oponent del dit polze, és un múscul petit i triangular de la mà. Es troba la regió palmar externa, a leminència tenar. La seva acció consisteix en loposició del dit polze. Sorigina per dins amb el retinacle flexor de ...

                                               

Múscul palmar cutani

El múscul palmar cutani o múscul palmar curt, és un múscul prim, en forma de quadrilàter, situat sota lintegument del costat cubital de la mà. Actua per plegar la pell de leminència hipotenar transversalment. Sorigina, mitjançant fascicles tendin ...

                                               

Múscul palmar major

El múscul palmar major o múscul flexor radial del carp, és un múscul de lavantbraç humà que es troba al costat del múscul supinador llarg. Sorigina en lepitròclea. Des daquí sobre amb la seva vora exterior per formar un angle amb el múscul supina ...

                                               

Múscul palmar menor

El múscul palmar menor o múscul palmar llarg, es pot observar com un petit tendó situat entre el múscul flexor radial del carp i el flexor cubital del carp, encara que no sempre és present. El múscul no es troba en un 14 per cent de la població, ...

                                               

Múscul pectoral major

El múscul pectoral major és un múscul superficial, pla, situat la regió anterosuperior del tòrax. Dins de les seves funcions es poden trobar la rotació medial despatlla, flexió despatlla, extensió despatlla des de la flexió i adducció despatlla, ...

                                               

Múscul pectoral menor

El múscul pectoral menor és un múscul prim, aplanat i triangular, que està situat sota el múscul pectoral major. Sinsereix mitjançant tres llengüetes tendinoses en la vora superior i la cara externa de la tercera, quarta i cinquena costella. Acab ...

                                               

Múscul pronador rodó

El múscul pronador rodó és un múscul superficial de lavantbraç, localitzat en la part externa de la primera regió anterior de lavantbraç, aplanat, oblic. Sorigina proximalment a lepicòndil medial o epitròclea de lhúmer i apòfisi coronoide del cúb ...

                                               

Múscul rodó major

El múscul rodó major és un múscul voluminós, daspecte arrodonit que es localitza la regió posterior de lespatlla. Sorigina en una gran regió ovalada, situada la superfície posterior de langle inferior de lescàpula. Està en posició caudal a lorige ...

                                               

Múscul rodó menor

El múscul rodó menor és uns dels músculs que formen part del conjunt muscular anomenat manegot dels rotatoris. És un múscul petit que es troba a lespatlla, la part posterior. De vegades, un grup de fibres musculars del múscul rodó menor pot ser f ...

                                               

Múscul romboide

El múscul romboide és un múscul subjacent al trapezi. Està situat la part inferior del clatell i en la part superior de la regió dorsal del tòrax. Sestén des de la columna vertebral la vora espinal de lescàpula. Està constituït per dos músculs: M ...

                                               

Múscul romboide major

El múscul romboide major és un dels dos músculs romboides que hi ha la zona escapular. El romboide major és considerat un múscul superficial de lesquena. Està per sota del trapezi, i per sota del romboide menor. Com el seu nom indica, aquest músc ...

                                               

Múscul romboide menor

El múscul romboide menor és un dels dos músculs romboides que hi ha la zona escapular. Com el seu nom inidica, aquest múscul té forma geomètrica similar la dun diamant. Sorgeix de la part inferior del lligament nucal i de les apòfisis espinoses d ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →