Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 302                                               

Múscul subscapular

El múscul subescapular és uns dels músculs que formen part del conjunt muscular anomenat manegot dels rotatoris. És un múscul ample, pla i triangular que cobreix la cara anterior de lescàpula. El seu origen es troba la totalitat de la superfície ...

                                               

Múscul supinador curt

El múscul supinador curt és un múscul ample situat en la part posterior de lavantbraç, la part superior del radi. La seva funció és la supinació de lavantbraç. Consta de dos grups de fibres, entre les quals jeu la branca profunda del nervi radial ...

                                               

Múscul supinador llarg

El múscul supinador llarg o múscul braquioradial és un múscul de la regió externa o lateral de lavantbraç que sorigina a lextrem distal de lhúmer, descendeix per la zona anterolateral de lavantbraç i sinsereix en lextrem inferior del radi. En con ...

                                               

Múscul supraespinós

El múscul supraespinós és uns dels músculs que formen part del conjunt muscular anomenat manegot dels rotatoris. És un múscul profund que està cobert en gran part pel trapezi. És un múscul piramidal que sorigina en la fossa supraespinosa de lescà ...

                                               

Múscul tríceps braquial

El múscul tríceps braquial és un múscul de tres caps que es localitza la part posterior del braç i de lespatlla. Sovint se sol anomenar simplement tríceps. Malgrat això, el terme tríceps, que en llatí significa "tres caps", en realitat és un term ...

                                               

Acròmion

L acròmion o acromi és la part superior de lescàpula. Lespai entre lacròmion i el cap de lhúmer es coneix com a espai subacromial. La clavícula i lacròmion suneixen i formen larticulació acromiclavicular, que té escàs moviment. A lacròmion es dis ...

                                               

Clavícula

La clavícula o ansa del coll és un os pertanyent a lextremitat superior, que se situa en la cintura escapular, entre lacròmion de lescàpula lateral i lestèrnum medial. Posseïx forma de S i presenta una part mitjana o cos, una extremitat acromial ...

                                               

Húmer

L húmer és un os llarg que forma part de lesquelet apendicular superior i que està ubicat exactament la regió del braç. Sarticula la part superior amb lescàpula, per mitjà de larticulació de lespatlla o articulació glenohumeral i la part inferior ...

                                               

Metacarp

El metacarp és la part intermèdia de lesquelet de la mà que està localitzada entre les falanges distalment i el carp, que fa de connexió amb el braç. El metacarp està format pels cinc ossos metacarpians, que són prims i lleugerament allargats i o ...

                                               

Omòplat

L escàpula o omòplat és un os de lespatlla, parell, pla i compacte, de forma triangular, amb dues cares, anterior i posterior, tres vores, superior, intern i extern, i tres angles, superior, anterior i inferior. El seu cos és pla i triangular i d ...

                                               

Radi (os)

El radi és un os situat la part externa de les extremitats superiors dels vertebrats. És al costat del cúbit, sarticula amb el cúbit, i més gruixut que aquest. També sarticula amb lhúmer i amb els ossos carp en ambdós extrems.

                                               

Úlcera pèptica

Una úlcera pèptica, o úlcera gastroduodenal, és una nafra en el revestiment de lestómac o el duodè. Les úlceres pèptiques són comunes: un de cada 10 nord-americans contreu una úlcera en algun moment de la seva vida. Una causa de lúlcera pèptica é ...

                                               

Diverticulosi

La diverticulosi o malaltia diverticular, en medicina, fa referència la presència de diverticles la paret del còlon. Aquest concepte sha de diferenciar de la diverticulitis que és la inflamació i infecció dels diverticles. Aquesta patologia consi ...

                                               

Enteropatia amb pèrdua de proteïnes

Una enteropatia amb pèrdua de proteïnes o una enteropatia perdedora de proteïnes es refereix a qualsevol trastorn del tracte gastrointestinal que es tradueixi en una pèrdua neta de la proteïnes del cos.

                                               

Síndrome de lintestí irritable

La síndrome de lintestí irritable és un trastorn funcional de lintestí caracteritzat per dolor abdominal crònic, malestar, inflor abdominal i lalteració dels hàbits intestinals en absència de qualsevol causa orgànica detectable. En alguns casos, ...

                                               

Intolerància a la lactosa

La intolerància la lactosa és la incapacitat de lorganisme per digerir la lactosa, el sucre predominant la llet. Aquesta intolerància és deguda la baixa quantitat de lenzim lactasa a lintestí prim. La lactasa socupa de separar la lactosa en galac ...

                                               

Malabsorció

Malabsorció o la síndrome de malabsorció és un trastorn de la digestió causat per la dificultat per assimilar, absorbir, o digerir els nutrients que es troben en els aliments al llarg del tracte gastrointestinal. La malabsorció pot ser deguda a d ...

                                               

Malaltia de Hirschsprung

La malaltia de Hirschsprung o megacolon aganglionar és una obstrucció del còlon deguda a moviments anòmals daquest, dorigen genètic i present al néixer.

                                               

Obstrucció intestinal

L obstrucció intestinal o oclusió intestinal és una obstrucció mecànica o funcional dels intestins que impedeix el moviment normal dels productes de la digestió. Poden veures afectats lintestí prim o lintestí gros. Els signes i símptomes inclouen ...

                                               

Sensibilitat no celíaca al gluten

La sensibilitat al gluten no celíaca o sensibilitat no celíaca al gluten estaria definida com "una entitat clínica induïda per la ingestió de gluten que condueix a símptomes intestinals i / o extraintestinals que milloren una vegada que els alime ...

                                               

Fissura anal

Una fissura anal és una ruptura o esquinçament en la pell del canal anal. Les fissures anals poden ser vistos pel sagnat anal brillant de color vermell en el paper higiènic, de vegades en el bany. Si és aguda sol causar dolor anal intens després ...

                                               

Fístula anal

La fístula anal és una comunicació anormal crònica entre la superfície epitelialitzada del canal anal i generalment la pell perianal. Una fístula anal es pot descriure com un túnel estret amb la seva obertura interna al canal anal i la seva obert ...

                                               

Hemorroide

Les hemorroides, popularment morenes, és una malaltia que consisteix en la dilatació duna vena de lanus o del recte. Pot ser causada per diversos motius, estant alguns dels més habituals el restrenyiment, lembaràs, lobesitat, la falta dexercici, ...

                                               

Prolapse rectal

El prolapse rectal es dona quan les parets rectals shan prolapsat fins al punt en què surten de lanus i són visibles fora del cos. Tot i això, la majoria dels investigadors coincideixen que hi ha entre 3 i 5 tipus diferents de prolapse rectal, se ...

                                               

Anèmia

El terme anèmia és una malaltia de la sang on hi ha una disminució de la concentració dhemoglobina. Hi ha un descens de lhematòcrit i de la concentració dhematies. Es dóna una anèmia quan la concentració dhemoglobina és inferior a: 13g / 100ml, e ...

                                               

Anèmia aplàstica

L anèmia aplàstica ve del terme a ‑/ an ‑ ἀ‑/ἀν = grec.‘no + plas ‑ πλάσσω = grec. ‘moldeixar, i és el desenvolupament incomplet o defectuós de les línies cel lulars de la medul la òssia i per tant no hi ha una reposició de les cèl lules. Aquesta ...

                                               

Deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa

La deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa és una malaltia hereditària lligada al cromosoma X, recessiva, caracteritzada per nivells anormalment baixos de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa, un enzim metabòlic implicat en la ruta de la pentos ...

                                               

Anèmia de Fanconi

L anèmia de Fanconi o anèmia aplàstica infantil és una malaltia genètica autosòmica recessiva i de caràcter hemàtic, que es desenvolupa de forma gradual durant la infància amb una disminució de les tres sèries cel lulars hemàtiques o pancitopènia ...

                                               

Anèmia hemolítica

L anèmia hemolítica és un grup de trastorns hemolítics, que causen la disminució de la massa de glòbuls vermells. A diferència danèmies no hemolítiques, en les anèmies hemolítiques la sobrevida dels glòbuls vermells en sang perifèrica està retall ...

                                               

Anèmia mieloptísica

L anèmia mieloptíca és una anèmia normocítica que es dóna quan hi ha una formació anormal de cèl lules la medul la òssia Els agents patògens poden ser: Dipòsits de substàncies: Malaltia de Gaucher o malaltia de Niemsnn-Pick. Fibrosis. Granulomes: ...

                                               

Anèmia normocítica

Anèmia normocítica és un terme genèric per a qualsevol tipus danèmia caracteritzada per glòbuls vermells de mida normal. El volum corpuscular mitjà normal és 76-80 a 100 femtolitres. La seva prevalença pot arribar a un 44% en les persones majors ...

                                               

Anèmia sideroblàstica

L anèmia sideroblàstica és una anèmia en què la medul la òssia produeix sideroblastes en anell. Generalment forma part de la síndrome mielodisplàstica, que pot derivar a neoplàsies hematològiques. Lorganisme té ferro però no el pot incorporar a l ...

                                               

Talassèmia

La talassèmia és un grup de malalties hereditàries en les que es produeix un defecte en la síntesi de lhemoglobina. El nom és a causa del fet que aquesta malaltia va ser primerament descrita en poblacions costaneres al Mediterrani, això no obstan ...

                                               

Limfoma

Els limfomes són un grup de tumors de la sang que es desenvolupen a partir de limfòcits. El nom sovint fa referència només a les versions canceroses de tots aquests tumors. Els signes i símptomes poden incloure ganglis limfàtics engrandits, febre ...

                                               

Limfoma de Burkitt

El limfoma de Burkitt és un càncer del sistema limfàtic, concretament dels limfòcits B del centre germinal. Té un inici brusc i és la forma més agressiva de limfoma, amb un temps de duplicació tumoral in vivo de 12-24 hores. més freqüent en infan ...

                                               

Limfoma fol·licular

El limfoma fol licular és un càncer que implica als limfòcits, és a dir és un limfoma. El càncer sorigina a partir de la divisió incontrolada de tipus específics de limfòcits B coneguts com a centròcits i centroblasts. Aquestes cèl lules normalme ...

                                               

Limfoma de Hodgkin

La malaltia de Hodgkin, o limfoma de Hodgkin, és un tipus de limfoma maligne, el més freqüent de tots, caracteritzat per la presència de limfòcits atípics de gran volum amb diversos nuclis i nuclèols prominents. Va ser descrita per primera vegada ...

                                               

Limfoma no hodgkinià

El limfoma no hodgkinià és un grup de càncers hematològics que inclou tots els tipus de limfomes excepte els limfomes de Hodgkin. Els símptomes inclouen augment dels ganglis limfàtics, febre, suors nocturnes, pèrdua de pes i cansament. Altres sím ...

                                               

Macroglobulinèmia de Waldenström

La macroglobulinèmia de Waldenström és un tipus de càncer que involucra un subgrup de glòbuls blancs de la sang anomenats limfòcits. Lanticòs principal associat és la Immunoglobulina M. És una malaltia limfoproliferativa que acostuma a créixer de ...

                                               

Limfoma de cèl·lules B de la zona marginal

Els limfomes de cèl lules B de la zona marginal, també coneguts com a limfomes de la zona marginal, són un grup heterogeni de limfomes que deriven de la transformació maligna de cèl lules B de la zona marginal. Les cèl lules B de la zona marginal ...

                                               

Adalimumab

Adalimumab és el tercer inhibidor de TNF aprovat als Estats Units, després dinfliximab i etanercept. Igual que linfliximab i letanercept, ladalimumab suneix al factor de necrosi tumoral alfa, evitant que activi els receptors de TNF. Ladalimumab e ...

                                               

Besilesomab

El besilesomab és un anticòs monoclonal del tipus IG1 dorigen murí que suneix de manera específica a un epítop expressat la membrana cel lular dels granulòcits i als seus precursors. Aquesta unió específica permet la detecció de lesions inflamatò ...

                                               

Casirivimab/imdevimab

Casirivimab / imdevimab és un medicament experimental desenvolupat per lempresa nord-americana de biotecnologia Regeneron Pharmaceuticals. Es tracta de la barreja de dos anticossos monoclonals, casirivimab i imdevimab, combinació destinada a atac ...

                                               

Dany cerebral adquirit

Lencèfal, que juntament amb la medul la espinal constitueix el sistema nerviós central, està protegit pel crani i comprèn el cervell, el cerebel i el bulb raquidi. El cervell és lestructura més complexa de lorganisme humà i el principal centre ne ...

                                               

Encefalopatia

Una encefalopatia és una malaltia de lencèfal. El terme va ser encunyat per Louis Tanquerel des Planches al segle XIX a partir de les arrels gregues: enkephalos, i pathos. Designa tota afecció encefàlica dorigen tòxic, degeneratiu o metabòlic, pe ...

                                               

Hidrocefàlia de pressió normal

La hidrocefàlia de pressió normal, hidrocefàlia normotensiva o hidrocefàlia crònica de ladult és una entitat poc coneguda causada per un augment de líquid cefalorraquidi, en els ventricles o cavitats del cervell. Aquesta malaltia, que afecta als ...

                                               

Malaltia neurològica

Un trastorn neurològic és qualsevol trastorn del sistema nerviós. Les anomalies estructurals, bioquímiques o elèctriques en el cervell, la medul la espinal o altres nervis poden donar lloc a una sèrie de símptomes. Alguns símptomes inclouen paràl ...

                                               

Malformació dArnold-Chiari

La malformació dArnold-Chiari, algunes vegades anomenada malformació de Chiari, és una malformació congènita de lencèfal en la qual les amígdales cerebel loses són estirades i empeses cap avall a través de lobertura de la base del crani. La MAC p ...

                                               

Lesió medul·lar

Una lesió medul lar és un dany la medul la espinal que causa canvis temporals o permanents en la seva funció. La seva interrupció produeix paràlisi de la mobilitat voluntària i absència de tota sensibilitat per sota de la zona afectada, i a més d ...

                                               

Siringomièlia

La siringomièlia és un trastorn en el qual es forma un quist dintre de la medul la espinal. Aquest quist es coneix com a siringe o syrinx. Amb el temps, el syrinx sexpandeix i allarga, destruint el centre de la medul la espinal. Ja que la medul l ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →