Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 22                                               

Neurona artificial

Les neurones artificials són microxips que pretenen imitar les funcions de les neurones biològiques. Aquesta tecnologia sestà investigant i desenvolupant actualment i es pretén que daquí a uns anys es pugui començar a utilitzar en els àmbits de s ...

                                               

Neòpates

Els neòpates són persones que cometen agressions i delictes per mostrar-los a les xarxes socials, aprofitant lelement danonimitat que aquestes permeten, amb lobjectiu de deixar anar les seves frustracions i fantasies, de manera que la societat el ...

                                               

Nòmada del coneixement

Un nòmada del coneixement és aquella persona nòmada del coneixement i la innovació. El que caracteritza a aquestes persones és que són innovadores, imaginatives, creatives i capaces de treballar en col laboració amb gairebé qualsevol persona, a q ...

                                               

OBD

OBD és un sistema de diagnòstic a bord en vehicles. Actualment sutilitzen els estàndards OBD-II, EOBD i JOBD que aporten un control gairebé complet del motor i altres dispositius del vehicle.

                                               

Obsolescència

L obsolescència és la caiguda en desús de màquines, equips i tecnologies motivada no pas per un mal funcionament del mateix equip, sinó per un insuficient acompliment de les seves funcions en comparació de les noves màquines, equips i tecnologies ...

                                               

Obsolescència digital

L’ obsolescència digital és el fenomen de la pèrdua dinformació perquè un recurs digital ja no és llegible, perquè el lector, el suport o el programari necessari per accedir-hi ja no estan disponibles i les noves versions del sistema operatiu no ...

                                               

Obsolescència planificada

L obsolescència programada o obsolescència planificada és la planificació de la fi de la vida útil dun producte o servei de manera que aquest es torni obsolet o inservible al cap dun període calculat per endavant pel fabricant o empresa de servei ...

                                               

OneTouch Ultra

El OneTouch Ultra és un dispositiu de control de glucosa en sang per a les persones amb diabetis i és el producte bàsic dels sistemes de control de glucosa en sang de la "Família OneTouch Ultra" de lempresa LifeScan Inc. Aquest mesuradors de gluc ...

                                               

Open Handset Alliance

La Open Handset Alliance és un consorci de 84 marques per desenvolupar estandàrds oberts per dispositus mòbils. Alguns dels seus membres són Google, HTC, Sony, Dell, Intel, Motorola, Qualcomm, Texas Instruments, Samsung Electronics, LG Electronic ...

                                               

Ordinador de bord

Un ordinador de bord és un ordinador especialitzat instal lat en el tauler del cotxe segons les especificacions del vehicle per ajudar la conducció i a respectar de les normes de seguretat. La majoria dordinadors de bord moderns, calculen i mostr ...

                                               

Palier

Els paliers són els eixos a través dels quals es transmet el moviment des del diferencial a les rodes motrius. Un daquests extrems va enfilat per mitjà destries al planetari corresponent amb el qual es fa solidari. Laltre extrem encaixa en el cub ...

                                               

Panell dinstruments

Sanomena panell dinstruments o quadre dinstruments al conjunt dinstruments i indicadors en vehicles que comprèn lindicador de velocitat del vehicle, el tacòmetre o comptarevolucions, indicador de temperatura del refrigerant, indicador de combusti ...

                                               

Panell de control

Un panell de control és una superfície normalment plana, sovint vertical, on sagrupen tota una sèrie dinstruments de control i seguiment imprescindibles per a monitorar un procés o conjunt de processos, així com els interruptors, polsadors, commu ...

                                               

Panell detector pla

Un panell detector pla és un dispositiu que permet realitzar una radiografia proporcionant una imatge digital radiològica a linstant. Es fabriquen en dues topologies: amb forma de "cassette" o integrats dins dun equip. En general, es fa referènci ...

                                               

Pantalla

Una pantalla és una superfície plana i llisa col locada amb lobjectiu de recollir llum que projecta imatges o ombres. Certament, es tracta dun concepte antic, però aquesta paraula, segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, es va incorporar la ...

                                               

Pantalla inflable

Una pantalla inflable és un tipus de pantalla que permet projectar imatges de gran format en esdeveniments a laire lliure. La seva característica més important és que es pot muntar ràpidament en qualsevol lloc, sobretot en esdeveniments massius l ...

                                               

Pantalla IPS

IPS és una tecnologia de pantalla de cristall líquid. Va ser dissenyat per resoldre les limitacions principals de lefecte de camp nemàtic torçat matriu LCDs durant els últims anys 1980. Aquestes limitacions incloïen la resposta relativament lenta ...

                                               

Pantalla tàctil dultrasons

Un pantalla tàctil dultrasons està dissenyada per proporcionar reacció tàctil a lespai 3D. La pantalla emet ultrasons, i produeix camps de pressió dalta fidelitat a les mans de lusuari, que no necessita lús de guants o accessoris mecànics.

                                               

Paradoxa de Jevons

L’ efecte rebot, o més comunament la paradoxa de Jevons, denominada així pel seu descobridor William Stanley Jevons, afirma que a mesura que el perfeccionament tecnològic augmenta leficiència amb la qual sutilitza un recurs, més probable un augme ...

                                               

Pell artificial

La pell artificia l és pell biofabricada al laboratori. La finalitat principal és lús en persones que han patit una ferida de trauma la pell, com grans cremats o que pateixen malalties dermatològiques, entre daltres.

                                               

Philips Hue

Philips Hue és un sistema domòtic de dispositius dil luminació connectats mitjançant tecnologia de radiofreqüència i xarxa local Ethernet. Forma part dels sistemes anomenats dinternet de les coses. Va ser creat per lempresa Philips lany 2012.

                                               

PicsArt

PicsArt "Photo Studio" és una aplicació dedició, collage i dibuix dimatges i una xarxa social. PicsArt permet als usuaris prendre i editar imatges, dibuixar amb capes i compartir les seves imatges amb la comunitat de PicsArt i en altres xarxes co ...

                                               

Pilots Continus

Els pilots continus són un tipus de pilots que sintrodueixen de forma contínua a un senyal amb modulació COFDM i que permeten dobtenir informació sobre lestat de la transmissió. Aquests pilots es distribueixen a cada símbol del senyal, excepte pe ...

                                               

Pilots dispersos

Els pilots dispersos són un tipus de pilots que sintrodueixen de forma no contínua en un senyal amb modulació COFDM i que permeten obtenir informació sobre lestat de la transmissió. Aquests pilots es distribueixen al senyal mitjançant un patró de ...

                                               

Pissarra (tauler)

Una pissarra de paret o pissarra escolar o taulassa, tauler, tauló, llosa o quadre blanc o negre és una superfície descriptura reutilitzable en la qual el text o figures es realitzen amb guix o un altre tipus de retoladors esborrables. El seu nom ...

                                               

Planetari mecànic

Un planetari mecànic és un model del sistema solar accionat mitjançant un conjunt dengranatges que il lustra o prediu les posicions relatives i els moviments dels planetes i llunes, normalment dacord amb un model heliocèntric. També pot represent ...

                                               

Polleguera

Sanomena polleguera la part del marc, en els dos extrems duna porta o finestra, que generalment és vertical i en la qual es fixa per mitjà de perns, frontisses el batent de la porta. La polleguera ha de ser prou resistent per sostenir el pes del ...

                                               

Premsa de fruita

Una premsa de fruita és un aparell utilitzat per la separació de les parts sòlides de les fruites -tiges, closca, llavors i detrits- del suc de fruita.

                                               

Premsa hidràulica

Una premsa hidràulica és un mecanisme format per vasos comunicants impulsats per pistons de diferent àrea que, mitjançant petites forces, permet obtenir altres grans. Els pistons són anomenats pistons daigua, perquè són hidràulics. Aquests fan fu ...

                                               

Premsa mecànica

Una premsa mecànica és una màquina a loperació mecànica que sutilitza per realitzar forats en una xapa de metall, làmines de plàstic, paper o cartró. Un dels mecanismes dencunyació més simples i senzills que existeixen pot ser el que utilitzen el ...

                                               

Procés tecnològic

El procés tecnològic és el mètode base que valida els resultats dun procés de creació dun objecte tecnològic. Aquest procés es compon dun conjunt detapes seqüencials amb retroalimentacions que seguides sistemàticament faciliten lobtenció de resul ...

                                               

Processos dimpressió 3D

Hi ha una varietat de processos, equipaments, i materials utilitzats en la creació dun objecte tridimensional. La impressió 3D és també coneguda com a fabricació additiva, donat que els processos dimpressió tendeixen a ser additius, amb diferènci ...

                                               

Projecció tèrmica

La projecció tèrmica és una tècnica utilitzada en la fabricació de components que consisteix a projectar petites partícules foses que suneixen mecànicament a una superfície a tractar. Lobjectiu és proveir un tractament superficial a les peces que ...

                                               

Projecte tècnic

El projecte tècnic és la sèrie de documents tècnics que inclouen completament la informació indispensable per a construir una òptima obra. També el podem definir com la tercera fase del procés tecnològic. Principalment, els documents tècnics que ...

                                               

Prospectiva tecnològica

La prospectiva tecnològica és un procés sistemàtic que analitza lestat actual i les perspectives de progrés científic i tecnològic per tal didentificar àrees estratègiques de recerca i tecnologies emergents en les que concentrar els esforços dinv ...

                                               

Prototip

Un prototip, i tipus) és un model a talla reduïda o a talla real, dun producte estàtic o mecànic i permet a departaments denginyeria, fabricació i màrqueting la possibilitat dexplorar el futur producte i detectar errors, deficiències, la resistèn ...

                                               

Prémer per parlar

El sistema prémer per parlar, és un mètode per parlar en línies half-duplex de comunicació, prement un botó per transmetre i alliberant-lo per rebre. Aquest tipus de communicación permet trucades de tipus un-a-un o bé un-a-diversos. El PTT és una ...

                                               

Publicitat Above The Line

La Publicitat Above The Line, ATL, també anomenat Publicitat sobre la línia, és una forma de publicitat segons el tipus de suport emprat. Fonamentalment, consisteix en la contractació d’espai en els mitjans de comunicació convencionals, tals com ...

                                               

Pultrusió

En tecnologia industrial, la pultrusió és un procés continu per fabricació de compòsits, termorrígids per obtenir perfils de plàstic reforçat, de forma contínua, sotmetent les matèries primeres a un arrossegament per operacions dimpregnació, cura ...

                                               

RabbitMQ

RabbitMQ és un agent de missatges o broker de codi obert que implementa el protocol AMQP. El servidor RabbitMQ està escrit amb el llenguatge de programació Erlang i construït amb lentorn Open Telecom Platform. Les biblioteques RabbitMQ són dispon ...

                                               

Rampa de taller

Una rampa de taller o rampa per a cotxes és un suport que proporciona un mètode senzill per aixecar un vehicle del terra per poder accedir sota el mateix, és un dels tres sistemes més fàcils per elevar un cotxe, juntament amb els altres dos més c ...

                                               

Realisme tecnològic

El tecnorrealisme o realisme tecnològic és el terme utilitzat per referir-se al pensament crític que es té sobre el paper que prenen les tecnologies en levolució humana i la vida quotidiana. Aquest moviment busca entendre i analitzar la tecnologi ...

                                               

Realitat augmentada en educació

La Realitat Augmentada és una tecnologia que permet observar elements físics de la realitat a través de dispositius i software específics. Aquesta tecnologia aplicada a leducació permet a lalumne interaccionar amb el món real i virtual, donant da ...

                                               

Realitat extesa

La realitat extesa o extended reality en anglès, idioma del qual prové la paraula, consisteix en un terme paraigües que recull una sèrie de tecnologies immersives. És a dir, la realitat extesa és aquella que engloba la realitat virtual, la realit ...

                                               

Refinament del coure

Normalment, les reaccions delectròlisi en medi aquós i lelectròlisi ígnia es donen amb elèctrodes de grafit o de platí, que no participen en la reacció, són inerts, gairebé no condueixen el corrent elèctric. No obstant existeixen alguns casos esp ...

                                               

Rella

La rella és la peça de larada que fa la funció de tallant horitzontal del sòl. A lagricultura, la rella és un component duna arada. Es tracta duna fulla metàl lica que trenca el perfil del sòl per causa duna força exterior. Aquesta peça de forma ...

                                               

Renovació de la càrrega

La renovació de la càrrega és un procés propi al motor de combustió interna alternatiu, en què la transformació de lenergia calorífica del combustible a energia mecànica aplicada al pistó i daquest al cigonyal es fa de manera cíclica. En la fase ...

                                               

Reproductor DVD

Un reproductor de DVD és un dispositiu que reprodueix discos dels estàndards tècnics DVD-Vídeo i DVD-Àudio, dos estàndards diferents i incompatibles. Alguns reproductors de DVD també reprodueixen CD dàudio. Els reproductors de DVD es connecten a ...

                                               

Reshma Saujani

Reshma Saujani és una política i advocada, fundadora de lorganització sense ànim de lucre Girls Who Code, dedicada a difondre la ciència informàtica entre les noies, amb la missió de reduir la bretxa de gènere en tecnologia i de canviar la imatge ...

                                               

Resolució de profunditat estereoscòpica

La resolució de profunditat estereoscòpica especifica com es codifica la profunditat dun objecte tridimensional en una reconstrucció estereoscòpica. Necessita atenció per assegurar una representació realista de la tridimensionalitat de les escene ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →