Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 21                                               

IEEE 802.11j

IEEE 802.11j és una modificació de lestàndard 802.11 per WLAN desenvolupat pel grup de treball 11 del comitè destàndards LAN/MAN del IEEE, que aplica al mercat japonès. IEEE 802.11j permet loperació la banda de freqüència de 4.4 a 5 GHz. Aquesta ...

                                               

IEEE 802.11k

IEEE 802.11k és una millora de lestàndard 802.11 per WLAN desenvolupat pel grup de treball 11 del comitè destàndards LAN/MAN del IEEE, definint la gestió de recursos. Aquesta modificació defineix la informació per a facilitar la gestió i mantenim ...

                                               

IEEE 802.11n

IEEE 802.11n és una modificació de lestàndard 802.11 per WLAN desenvolupat pel grup de treball 11 del comitè destàndards LAN/MAN del IEEE, que amplia la velocitat de transmissió de 54 Mbit/s a un màxim de 600 Mbit/s usant la banda ISM de 2.4 GHz ...

                                               

IEEE 802.11r

IEEE 802.11r o itinerància ràpida és una modificació de lestàndard 802.11 per WLAN desenvolupat pel grup de treball 11 del comitè destàndards LAN/MAN del IEEE, que millora la velocitat de transició dun dispositiu entre estacions base o punts dacc ...

                                               

IEEE 802.11s

IEEE 802.11s és una modificació de lestàndard 802.11 per WLAN desenvolupat pel grup de treball 11 del comitè destàndards LAN/MAN del IEEE, que implementa la topologia de xarxa anomenada xarxa en malla la qual permet augmentar molt la cobertura de ...

                                               

IEEE 802.11u

IEEE 802.11u és una modificació de lestàndard 802.11 per WLAN desenvolupat pel grup de treball 11 del comitè destàndards LAN/MAN del IEEE, que millora els aspectes dintercomunicació amb xarxes externes. Aquesta millora és a nivell de capa denllaç ...

                                               

IEEE 802.11w

IEEE 802.11w és una modificació de lestàndard 802.11 per WLAN desenvolupat pel grup de treball 11 del comitè destàndards LAN/MAN del IEEE, que incrementa la seguretat de les trames de gestió o PMF. Aquesta millora és a nivell de capa denllaç o MA ...

                                               

IEEE 802.11y

IEEE 802.11y és una modificació de lestàndard 802.11 per WLAN desenvolupat pel grup de treball 11 del comitè destàndards LAN/MAN del IEEE, que capacita el equips a transferir dades a alta potència, operant amb el protocol 802.11a en la banda de f ...

                                               

IEEE 802.15

IEEE 802.15 és un grup de treball de llnstitut dEnginyers elèctrics i Electrònics que pertany al grup IEEE 802. IEEE 802.15 treballa tot especificant les xarxes dàrea Personal sense fil. La llista actual de projectes del grup es pot veure al seu ...

                                               

IEEE 802.15.4

IEEE 802.15.4 és una norma que especifica la capa física i la capa denllaç de dades del model OSI per a xarxes dàrea personal sense cables i baixa velocitat de transmissió. És mantingut pel grup de treball IEEE 802.15 i el va definir lany 2003. D ...

                                               

IEEE 802.16

IEEE 802.16 és una sèrie de normes de comunicacions en xarxa i sense fils de banda ampla per a àrees metropolitanes i desenvolupades pel grup de treball 16 del comitè destàndards LAN/MAN del IEEE. Es va establir com a grup de treball el 1999. La ...

                                               

Imatge interactiva

La generació digital dimatges és, en lactualitat, un component essencial dins del món de la imatge en moviment. Un altre component essencial és el dun sistema interactiu total: un sistema on les imatges estàn unides per una resposta activa a les ...

                                               

Tecnologia industrial

La tecnologia industrial és lús de lenginyeria i la manufactura per fer una producció més ràpida, simple i més eficient. El camp de la tecnologia industrial empra a persones creatives i tècnicament competents que poden ajudar a una empresa aconse ...

                                               

Insecte volador micromecànic

Un Insecte volador micromecànic o Micromechanical Flying Insect és un UAV en miniatura compost per un cos metàl lic, dues ales i un sistema de control. Llançat el 1998, actualment sestà investigant la Universitat de Califòrnia a Berkeley. El MFI ...

                                               

Invent

Un invent o invenció és un dispositiu o tècnica nova. Una qüestió que tot sovint es fa la societat és: "quines condicions condueixen al desenvolupament dun invent?". Existeixen dos punts de vista principals pel que fa a aquest aspecte; una escola ...

                                               

IoTivity

IoTivity és un protocol de xarxa de la capa aplicació del model OSI de la Fig.1 creat per aplicacions dinternet de les coses. Fou creat per la Linux Foundation i segueix les especificacions de lOCF. Característiques: La capa daplicació es fonamen ...

                                               

IQRF

IQRF és un protocol de comunicacions sense cables via ràdio-freqüència de tipus propietari. Està dirigit al sector domèstic, edificis terciaris, a ciutats i sector industrial. IQRF és un protocol propietari i destinat a crear xarxes dàrea persona ...

                                               

IRL Glasses

Són unes ulleres de desintoxicació digital desenvolupades recentment per Ivan Cash amb el finançament dun projecte de Kickstarter. La fase beta es va llençar loctubre de 2018 i està previst que surtin al mercat labril del 2019. El seu objectiu es ...

                                               

ISA100.11a

ISA100.11a és un protocol de comunicacions sense cables via ràdio-freqüència. Està dirigit al sector domèstic, edificis terciaris i a ciutats. ISA100.11a està basat en la norma IEEE 802.15.4 i destinat a crear xarxes dàrea personal de baixa potèn ...

                                               

Kiln (forn)

Un kiln és una cambra tèrmicament aïllada o un forn en el qual es produeix un règim de control de la temperatura. Sovint es necessita un kiln per arribar a una temperatura controlada, que moltes vegades és molt alta i com que el disseny dels forn ...

                                               

Li-Fi

Li-Fi, de langlès Light Fidelity és un sistema de comunicació amb llum visible 5G que utilitza llum LED per transferir informació a alta velocitat. És una forma similar al Wi-Fi. El Li-Fi permet, per exemple, dencendre simplement el llum per conn ...

                                               

Límit de Bremermann

El límit de Bremermann és la màxima velocitat de calculabilitat computacional dins un sistema, en lunivers material; deriva de lequivalència massa-energia dEinstein i del principi dincertesa de Heisenberg. Aquest valor és important a lhora de dis ...

                                               

Llaç de control

El llaç de control és el conjunt de dispositius capaços de realitzar un sistema de control automàtic. Està format per un element sensor, un element de control i un element de sortida que és el controlat. Els llaços de control generalment estan no ...

                                               

Llapis 3D

El Llapis 3D és un llapis que, com el seu propi nom indica, té la capacitat de dibuixar utilitzant el plàstic com a tinta. Això el converteix en una petita impresora 3D que permet crear objectes dibuixant-los directament amb el material tangible. ...

                                               

Llei de rendiments accelerats

En futurologia i història de la tecnologia, el canvi accelerat és un increment en la taxa de progrés tecnològic al llarg de la història, que pot produir canvis més ràpids i profunds en el futur. Encara que ha sigut desenvolupada per molts altres, ...

                                               

Lleis de Clarke

Clarke va formular la primera daquestes lleis en lassaig "Hazards of prophecy: the failure of imagination" "Perills de la profecia: la falta dimaginació" que es troba en el llibre Profiles of the future Perfils del futur, de 1962. En una edició r ...

                                               

Llenguatge tecnològic

El llenguatge tecnològic és, a grans trets, el nom que rep el vocabulari que sorgeix arrel de l’aparició de noves tecnologies o tècniques i que, acceptat o no, s’instaura fortament la societat. El llenguatge com a tal és canviant, no té una estru ...

                                               

Lletrejador BCI

Dispositiu no invasiu que utilitza la tecnologia aplicada a BCI per identificar el caràcter que lusuari vol representar, i fent un seguiment seqüencial representar el conjunt de caràcters desitjats. BCI o interfície de computació cerebral, en el ...

                                               

Luddisme

El luddisme fou una forma de protesta apareguda a Gran Bretanya a partir de 1811 i que sallargà durant els primers decennis del segle xix, fins al 1830. El luddisme pren el nom de Ned Ludd, un pseudònim emprat repetidament pels qui destruïen les ...

                                               

MagSpoof

El MagSpoof és un emulador de banda magnètica wireless, creat per linvestigador de seguretat Samy Kamkar. Permet utilitzar les dades de la banda magnètica duna tarjeta sense haver de copiar-los a una altre. Lemulador no permet utilitzar targetes ...

                                               

Manteniment

El manteniment és el conjunt daccions que tenen com a objectiu preservar i tenir quelcom en bon estat: la salut de les persones o els animals, els components dun edifici i les seves instal lacions, els equips informàtics, els vehicles, la maquinà ...

                                               

Manuals Haynes

Els manuals Haynes són una sèrie de manuals pràctics publicats per Edicions Haynes lobjectiu de la reparació dautomòbils per part de professionals o dafeccionats al Bricolatge competents. Encara que aquesta sèrie està dedicada sobretot la constru ...

                                               

Marc tecnològic

Un marc tecnològic és un tipus destructura que es constitueix a través de la interacció continuada entre membres dun grup social i un artefacte. Durant aquest procés es constitueixen certes pràctiques, discursos, objectius o problemes que poden m ...

                                               

Matemàtiques a lÍndia

Les matemàtiques a lÍndia van tenir una importància cabdal en la cultura occidental amb el llegat de les seves xifres, incloent el zero com a valor nul. Alguns testimonis permeten creure que durant lèpoca vèdica i bramànica ja va existir a lÍndia ...

                                               

Matriu (tecnologia)

En tecnologia, una matriu és una eina especialitzada usada a certes indústries especialitzades per tallar o modelar materials, normalment mitjançant una premsa. Igual que els motlles, les matrius es personalitzen generalment per a lelement que es ...

                                               

MCLOS

MCLOS és lacrònim per Manual Command to Line of Sight Es un mètode de guia de míssils de primera generació. En aquest sistema, tant el seguiment de lobjectiu com el seguiment i control del míssil es realitzen manualment. Loperador observa el vol ...

                                               

Membrana semipermeable

Una membrana semipermeable, també anomenada membrana selectivament permeable, membrana parcialment permeable o membrana permeable diferenciable, és una membrana que permetrà que certes molècules o ions passen a través della per difusió, i ocasion ...

                                               

Memòria hologràfica

La memòria hologràfica o emmagatzematge de dades hologràfiques és una nova i potent tecnologia dins de làrea de lemmagatzematge de dades de gran capacitat actualment dominada pels dispositius convencionals demmagatzematge de dades òptiques i magn ...

                                               

Mestre-esclau (tecnologia)

Mestre/Esclau és un model de comunicacions on un dispositiu o procés realitza un control unidireccional sobre altres dispositius, la qual cosa vol dir que el dispositiu mestre sempre mana sobre els altres dispositius.

                                               

Metrotècnia

La metrotècnia és la tecnologia o el conjunt de tècniques que estudia les mesures. A diferència de la metrologia, que se centra en la part teòrica i definició de mesura, la metrotècnia socupa de la realització de la mesura pròpiament dita, lús de ...

                                               

Micròfon visual

El micròfon visual és un codi o algorisme que, partint de qualsevol gravació de càmera DSLR capaç de gravar a alta velocitat, magnifica certs canvis i oscil lacions en les imatges i ens mostra informació addicional sobre les imatges que no obtind ...

                                               

Microfusió

La microfusió és el conjunt de tots aquells procediments de fabricació de peces per fosa, en què el model està fet dun material que es pot fondre o cremar. Es caracteritza pel fet que permet lús de qualsevol aliatge i dóna bones toleràncies dimen ...

                                               

MiWi

MiWi és un protocol de comunicacions sense cables via ràdio-freqüència. Està dirigit al sector domèstic, edificis terciaris i a ciutats. MiWi està basat en la norma IEEE 802.15.4 i destinat a crear xarxes dàrea personal de baixa potència i baixa ...

                                               

Model dacceptació de tecnologia

El model dacceptació de tecnologia és una teoria de làrea de sistemes dinformació que modela com els usuaris accepten i usen una certa tecnologia. El model suggereix que quan els usuaris són introduïts a una nova tecnologia, un nombre de factors ...

                                               

Modelatge 3D

El modelatge 3D és el procediment de creació dobjectes tridimensionals i virtuals mitjançant un software determinat, del qual sobté un model 3D que es pot gestionar algorítmicament amb un ordinador. Per portar a terme aquest model, shan fer una s ...

                                               

MoReq

MoReq o Model Requirements for the Management of Electronic Documents and Records és un conjunt de requisits per a lorganització darxius electrònics. Es tracta dun enfocament operacional de la norma de gestió de documents ISO 15489.

                                               

Mosquitto

Mosquitto és un agent de missatges o broker de codi obert que implementa el protocol MQTT. El broker Mosquitto proveeix un mètode senzill de manegar missatges emprant el model publicar/subscriure. Mosquitto és adequat per al tipus de missatges di ...

                                               

Motor de mescla pobra

Es denomina motor de mescla pobra a un motor de combustió interna alternatiu en el qual no és necessari que la mescla sigui estequiomètrica, és a dir, que tingui unes proporcions més o menys fixes daire i combustible, pel que poden funcionar amb ...

                                               

Motor OHV

L’ OHV és un sistema daccionament de la distribució, per a motors de 4 temps tant Otto com Diesel en què les vàlvules estan la culata però larbre de lleves en el bloc.

                                               

Multiplicador de gir

El multiplicador de gir és un dispositiu mecànic que té com finalitat multiplicar la relació de transmissió de la caixa de canvis dun automòbil, amb la finalitat daconseguir major velocitat i un menor consum a costa de perdre parell motor. Fa el ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →