Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 19                                               

Apropiació tecnològica

No confondre amb "Domesticació Tecnològica" Apropiació tecnològica és el concepte utilitzat per explorar la relació entre tecnologia i individu i descriure el procés mitjançant el qual una tecnologia passa de ser desconeguda a ser part de la vida ...

                                               

Arkikus App

Arkikus App és una aplicació mòbil dirigida a dispositius iOS i Android, creada per una companyia espanyola, Arkikus. Aquesta aplicació permet a lusuari visualitzar reconstruccions de llocs patrimonials a través de la realitat virtual, mostrant l ...

                                               

Arrencador de cordita

Larrencament Coffman va ser un sistema darrencada utilitzat en molts motors de pistó en avions i vehicles blindats de les dècades de 1930 i 1940. El sistema Coffman era una de les marques més emprades; un altre sistema molt utilitzat fou del cart ...

                                               

Arrencador pneumàtic

Un arrencament pneumàtic és una font denergia utilitzada per tal de proporcionar la rotació inicial darrencada per a motors dièsel grans així com per a turbines de gas.

                                               

Ars Technica

Ars Technica és un lloc web de notícies sobre tecnologia, ciència, política i societat, creat per Ken Fisher i Jon Stokes el 1998. Publica notícies, ressenyes i guies sobre maquinari i programari, ciència, polítiques tecnològiques i videojocs. Mo ...

                                               

Aspectes ètics, legals i socials en la recerca (ELSA)

Els acrònims ELSI i ELSA fan referència a activitats de recerca que anticipen i aborden les implicacions ètiques, legals i socials) o aspectes) de les ciències emergents, en particular la genòmica i la nanotecnologia. Les ELSI es van concebre el ...

                                               

Assistent personal intel·ligent

Un assistent virtual o assistent personal intel ligent és un programa instal lat en un smartphone, una tauleta tàctil, un ordinador o algun altre dispositiu dotat dun sistema operatiu que és capaç de completar tasques o oferir serveis encomanats ...

                                               

Associació Internacional de Parcs Tecnològics

L Associació Internacional de Parcs Tecnològics, coneguda per les seves sigles en anglès IASP és una associació fundada el 1984, que des de setembre de 1995 té la seva seu mundial al Parc Tecnològic dAndalusia, a Màlaga i una oficina regional a P ...

                                               

Aurasma

Aurasma és una plataforma de realitat augmentada dHP Autonomy. Es tracta duna programari o duna aplicació lliure per a iOS i Android per als dispositius mòbils. La tecnologia de reconeixement de la imatge que utilitza Aurasma requereix la càmera ...

                                               

Bagger 288

La Bagger 288, és una excavadora minera construïda per lempresa alemanya de construcció Krupp. És una excavadora de roda dentada i una màquina mòbil utilitzada per a mineria a cel obert. La Bagger 288 va ésser construïda per la companyia de fabri ...

                                               

Banda ampla sobre línia elèctrica

Banda ampla sobre línies elèctriques és una tècnica de comunicació per línia elèctrica, que permet la transmissió de dades digitals dalta velocitat sobre el cablejat públic de distribució denergia elèctrica. La tècnica BPL utilitza les freqüèncie ...

                                               

Beacon frame

Beacon frame és una trama de manegament en el protocol IEEE 802.11 de les xarxes sense fil WLAN. La trama Beacon conté tota la informació de la xarxa. Són transmeses periódicament per a informar de la presència duna xarxa sense fil pel punt daccé ...

                                               

Big Data de la Smart Factory

Els Big Data són el resultat de laglutinació de dades de forma no estructurada i que generalment es generen des dels dispositius electrònics de consum. Parlem de volums de dades que superen les desenes de terabytes i que requereixen software espe ...

                                               

Biofiltre

Els biofiltres són uns dispositius emprats per controlar la contaminació, eliminant compostos contaminants des dun corrent fluid degradant-los biològicament. Habitualment sutilitza per al tractament daigües residuals, per oxidar mitjançant els mi ...

                                               

Bluetooth LE

Bluetooth LE és un estàndard que defineix una tecnologia de comunicacions sense fils per a crear xarxes dàrea personal de baixa potència. Fou dissenyada i és mantinguda pel SIG. SIG és una organització sense ànim de lucre fundada el setembre de 1 ...

                                               

Bomba de combustible

Una bomba de combustible és un dispositiu que li lliura al fluid de treball o combustible lenergia necessària per desplaçar-se a través del carburador per entrar després un cop pulveritzat, a través de la vàlvula dadmissió cap a dintre del cilind ...

                                               

Bomba injectora

Una Bomba injectora "o bomba dinjecció" és un dispositiu capaç delevar la pressió dun fluid, generalment present en els sistemes dInjecció de combustible com el gasoil o també gasolina, fins a un nivell prou elevat perquè en ser injectat en el mo ...

                                               

Bracketing

El bracketing és una tècnica fotogràfica que consisteix a realitzar diverses fotografies del mateix subjecte, variant en cada imatge les diverses opcions de la configuració de càmera. Alguns daquests elements són la velocitat dobturació, lexposic ...

                                               

Canvi tecnològic

El canvi tecnològic fa referència la incorporació de nous objectes tecnològics, formes dús, noves reglamentacions i nous productes derivats de la tecnologia. És un procés temporal i acumulatiu, que incrementa lhabilitat dels grups per resoldre el ...

                                               

Capitalisme digital

El capitalisme digital, sovint relacionat amb el capitalisme de dades o el capitalisme de vigilància, s’entén com la transformació del model capitalista a través de les noves tecnologies, així com dels processos que el conformen. Aquest terme fou ...

                                               

Captura de moviment facial

Captura de moviment facial és el procés de convertir electrònicament els moviments de la cara duna persona en una base de dades digital que utilitza càmeres o escàners de làser. Aquesta base de dades pot ser utilitzada per a elaborar gràfics dord ...

                                               

Carrera (motor)

La carrera és cadascun dels moviments que es produeixen en els motors alternatius. Aquests cicles consisteixen en dos moviments oposats: en una direcció i un altre en la direcció oposada. Aquest terme també es fa servir per indicar el recorregut ...

                                               

Cicle de vida de la tecnologia

El cicle de vida de la tecnologia és el procés devolució que qualsevol tecnologia té en el temps. En la primera etapa, només es troba la disposició de pocs consumidors, per després arribar a ser coneguda per tot el mercat, en l última etapa la te ...

                                               

Cinta de carrosser

La cinta demmascarar, cinta de carrosser, cinta de pintor o cinta adhesiva protectora és un tipus de cinta adhesiva fabricada generalment amb paper, de fàcil despreniment i autoadhesiva. Susa principalment en treballs de pintura per emmascarar àr ...

                                               

Clau dinamomètrica

La clau dinamomètrica o clau de torsió és un estri per mesurar el moment de gir o parell de torsió de cargols per ajustar el parell de serratge delements roscats, a una valor en newton per metre. Una clau dinamomètrica consisteix en una clau fixa ...

                                               

Clean Development Mechanism

El Mecanisme de Desenvolupament Net és un mecanisme flexible definit a larticle 12 del Protocol de Kioto de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, amb lobjectiu que els països en vies de desenvolupament puguin avançar ca ...

                                               

Compensació dunió freda

El mecanisme de compensació dunió de metalls homogenis és una tècnica utilitzada en circuits de mesurament de temperatura, principalment basats en termoparells, per compensar la dependència amb la temperatura ambiental inherent en la realització ...

                                               

Comunicacions de Smart Machine

Les comunicacions de Smart Machine corresponen a les comunicacions que es realitzen dins de la Indústria 4.0. Consisteixen en el traspàs de dades entre dues màquines, directament o indirectament, mitjançant un ordinador central que processa tota ...

                                               

Comunicació asíncrona

Comunicació asíncrona, en telecomunicacions, és una transmissió de dades en la qual no senvia cap senyal rellotge de referència, i la informació de sincronisme està implícita en les mateixes dades.

                                               

Configuració automotriu

La distribució del pes sinclina cap a leix davanter. Voladís davanter excel lent per acomodar mecànica. Possibilitat dhabitacles i carrosseria més baixos. La tracció davantera és lopció més lògica en les actuacions compactes no molt potents. Rode ...

                                               

Conserva

La conserva alimentària és el resultat del procés de manipulació dels aliments de manera que sigui possible preservar-los lobjectiu final de la conserva és mantindre els aliments preservats de lacció de microorganismes capaços de modificar les co ...

                                               

Control automàtic

El control automàtic dun sistema determinat, busca canviar el comportament del sistema a controlar mitjançant la manipulació de les magnituds dentrada. Lobjectiu bàsic del fet de lexpressió controlar és tenir el domini duna situació determinada. ...

                                               

Control dòptica sense fils

Un control dòptica sense fils o inalàmbric és un dispositiu que té lobjectiu principal de controlar remotament el zoom, focus i iris de lòptica duna càmera. Es tracta dun equip ergonòmicament optimitzat, que facilita el treball del foquista. Els ...

                                               

Convergència tecnològica

La convergència tecnològica és la tendència de diferents sistemes tecnològics en levolució cap la realització de tasques similars. Convergència pot fer referència a tecnologies prèviament separades com la veu, dades i vídeo que ara comparteixen r ...

                                               

Convertidor de senyal digital a analògic

El convertidor de senyal digital a analògic és un dispositiu per convertir un codi digital a un senyal analògic. Hi ha diferents components que poden intervenir en aquest procés, com interruptors simples, xarxa de resistors, fonts actuals o conde ...

                                               

Creació audiovisual per educar

L aprenentatge requereix una nova alfabetització, ja que les tecnologies de la informació i la comunicació han arribat a tots els àmbits laborals i la vida quotidiana. A més, la forma en què saprèn avui, no és la mateixa en què saprenia dècades e ...

                                               

Cua doreneta

Lacoblament de cua doreneta o codornella és un tipus dencaix dentat que es talla de manera que la metxa es va eixamplant cap al seu extrem amb forma de falca que recorda la cua duna oreneta comuna i que es fa encaixar en una cavitat feta amb la m ...

                                               

Cultura de la convergència

La cultura de la convergència és un concepte ideat per Henry Jenkins, acadèmic estatunidenc i figura icònica de la reflexió sobre els mitjans de comunicació, el periodisme i les arts cinemàtiques, i exposat al seu llibre" Convergence culture”, on ...

                                               

Cyclades

La xarxa dordinadors CYCLADES era una xarxa de recerca francesa creada a principis dels anys 70. Va ser una de les xarxes pioneres que va experimentar amb el concepte de commutació de paquets i va ser desenvolupada per a explorar alternatives al ...

                                               

Deadband

El deadband és una freqüència en una franja de senyals en la que no hi ha accions i el sistema és inoperant. La banda morta sutilitza en reguladors de voltatge i altres controladors. Lobjectiu és comú, per evitar loscil lació o cicles repetits da ...

                                               

Democràcia electrònica

Lanomenada democràcia electrònica, també democràcia digital o democràcia per internet, coneguda en anglès com e-democracy, és lús de les TIC per crear espais de diàleg i reflexió social, accés la informació de subjectes polítics, exercici dels dr ...

                                               

Democratització de la tecnologia

La democratització de la tecnologia es coneix com el procés pel qual les tecnologies de la informació i la comunicació deixen de ser propietat duna elit privada o grup reduït de persones, per passar a ser-ho de tots els sectors de la societat. Co ...

                                               

Departament de Banda Ampla, Comunicacions i Economia Digital

El Departament de Banda Ampla, Comunicacions, i Economia Digital va ser un departament del Govern dAustràlia. El citat departament va ser instituït lany 2007 i dissolt lany 2013. Les seves funcions van ser assumides pel llavors creat Department o ...

                                               

Descolimació

La descolimació és un efecte no desitjat que té lloc quan es produeix un desajustament del backfocus de la càmera. Consisteix en una modificació de la distància focal. Daquesta manera, malgrat que hàgim realitzat correctament lenfocament, les fot ...

                                               

Desintoxicació digital

Sentén com a digital detox a una tendència recent que busca evitar i escapar de laddicció la tecnologia. Es pot entendre com un fenomen social que vol allunyar la gent dels dispositius digitals com ara els smartphones o els ordinadors per tal de ...

                                               

Desocupació tecnològica

La desocupació tecnològica és un fenomen del sistema monetari i de mercat en el seu estat actual que es dóna quan els avanços en les tecnologies de producció i de serveis sintrodueixen en les empreses, generalment en maquinària automatitzada, i e ...

                                               

Dessalinització

Dessalinització es refereix a qualsevol dels diferents procediments que treuen lexcés de sals i altres minerals de laigua. Duna manera més general la dessalinització pot referir-se a treure les sals i els minerals, com el control de la salinitat ...

                                               

Determinisme tecnològic

El determinisme tecnològic és la tesi segons la qual les innovacions tecnològiques són lagent causal singular més important dels canvis socials al llarg de la història. Dit duna altra forma, que el canvi tecnològic determina pel canvi social. Lex ...

                                               

Detonació (motor alternatiu)

La detonació és un fenomen que es produeix de manera espontània en el motor de combustió interna alternatiu, especialment de Cicle Otto, en què part de la barreja aire/combustible sinflama de manera espontània molt abans que el pistó arribi al pu ...

                                               

Dielèctric high-k

Dielèctric high-k fa referència a un material dalt valor de constant dielèctrica o també permitivitat relativa. Els materials dielèctrics amb alta k sempren en la fabricació de semiconductors on usualment remplacen el diòxid de silici. Els materi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →