Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17                                               

Sociologia del coneixement científic

Abans de la Segona Guerra Mundial la majoria dels treballs en història de la ciència i filosofia de la ciència tenien per objectiu legitimar i enaltir el mètode i els descobriments de la ciència occidental: la primera exposava els esdeveniments o ...

                                               

Soft systems methodology

La Soft systems methodology és una metodologia de modelització de processos organitzatius i es pot utilitzar tant per la resolució de conflictes com per la gestió del canvi. Va ser desenvolupat a Anglaterra per acadèmics del Departament de Sistem ...

                                               

Suposició

Una suposició o un supòsit és la realització, basada en indicis o analogies en casos similars, dun conjunt de conjectures sobre un fet, les causes que lhan originat o altres coses. Una suposició prèvia a un raonament és una premissa i, si és tal ...

                                               

Tecnociència

Tecnociència és un concepte usat en la comunitat interdisciplinària destudis per a designar el context social i tecnològic de la ciència. La idea mostra un reconeixement comú que el coneixement científic no sol és un codi situat en la societat i ...

                                               

Teoria científica obsoleta

Una teoria científica obsoleta és una teoria científica que va ser alguna vegada comunament acceptada però que - per la raó que sigui - ja no és considerada la descripció més completa de la realitat per la ciència establerta, o bé una teoria veri ...

                                               

Tercera cultura

Tercera cultura és un concepte creat per leditor John Brockman al seu llibre The Third Culture publicat lany 1995. El concepte fa referència al suposat divorci entre la cultura humanística i la científica que Charles Percy Snow havia diagnosticat ...

                                               

Tesi

Una tesi assenyala una proposició científica, un axioma o un fet demostrable. Per extensió saplica al document, per exemple la tesi doctoral, al qual sha desenvolupat la idea. La paraula és derivada del verb τίθημι, tithemi que significa posar, c ...

                                               

Test de Finkbeiner

La prova de Finkbeiner o test de Finkbeiner és una de les maneres dobservar com els mitjans de comunicació representen les persones segons el seu gènere, proposada lany 2013 per la periodista Christie Aschwanden. Té forma duna llista recordatori ...

                                               

Tècnica científica

Una tècnica científica és qualsevol procés sistemàtic dobtenir informació sobre una naturalesa científica o obtenir un material desitjat o un producte. Les tècniques científiques es poden dividir en molts grups diferents, per exemple: Tècniques d ...

                                               

Cultura adaptada

La cultura adaptada és aquella que respon a les necessitats de les persones amb discapacitat que volen accedir la diversa riquesa cultural. Actualment, hi ha pocs monuments i/o edificis emblemàtics que responguin correctament a les necessitats de ...

                                               

Agenda 21 de la cultura

L’ Agenda 21 de la cultura és el document de referència dels governs locals per elaborar polítiques culturals. Es basa en els principis de la diversitat cultural, els drets humans, el diàleg intercultural, la democràcia participativa, la sostenib ...

                                               

Assimilació cultural

Assimilació cultural és com sanomena al procés dintegració dun grup etno-cultural tal com els immigrants, grups ètnics minoritaris i altres dins del que es té establert com el comú a una comunitat més gran o dominant. La presumpció que aquests el ...

                                               

Bohèmia (cultura)

Bohèmia com a nom o definició dun grup, moviment cultural o subcultural, apareix al segle xix a lobra del romàntic Henry Murger Scènes de la vie de bohème, una novel la-assaig o ficció biogràfica descàs valor literari i sociològic, però que va se ...

                                               

Capital cultural

El capital cultural és el conjunt de coneixements que poden ajudar la promoció social, un concepte encunyat per Pierre Bourdieu en analogia amb el capital social i el capital econòmic. Hi ha tres classes de capital cultural: incorporat el que adq ...

                                               

Conjunt històric

Un conjunt històric és un agrupament de béns immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat coherent i delimitable amb entitat pròpia i que destaca pel seu interès històric, cultural o artístic. És una de les classificacions dels béns de ...

                                               

Cosmografia

La cosmografia és la ciència que correlaciona les característiques generals del cosmos o univers, descrivint cel i la Terra. Lobra del segle xiv Ajaib al-makhluqat wa-al-gharaib mawjudat, del metge persa Zakariya al-Qazwini és considerada com lob ...

                                               

Cultura de Croàcia

La cultura de Croàcia té arrels en una llarga història pròpia, en la qual el poble croat ha habitat làrea de lactual Croàcia durant catorze segles. Fins al dia de hui shi han preservat importants romanents de períodes anteriors. La cultura de Cro ...

                                               

Cultura de la violació

Una cultura de la violació és tota cultura, en una societat i època determinades, la qual la violació és acceptada i normalitzada la pràctica social i culturalment a causa dactituds sobre el gènere i la sexualitat. Aquesta expressió és dús genera ...

                                               

Cultura de pau

La cultura de pau és un conjunt de valors, actituds i comportaments que reflecteixen el respecte la vida, a lésser humà i la seva dignitat i que posen en primer pla als drets humans, el rebuig la violència en totes les seves formes i ladhesió als ...

                                               

Cultura institucional

Cultura institucional o bé organitzacional fa referència la cultura i que en aquest cas saplica a una organització ja sigui una administració, una empresa o qualsevol altra institució. Normalment el concepte cultura sha aplicat a societats i civi ...

                                               

Cultura organitzativa

Sanomena cultura organitzativa al conjunt de valors compartits pels membres duna organització. Es manifesta en comportaments i expressions culturals propis que orienten lactitud de les persones que la integren. Sota el concepte shi inclou un ampl ...

                                               

Cultura visual

Cultura visual com un tema acadèmic és un camp destudi que generalment inclou una combinació dels estudis culturals, la història de lart, teoria crítica, filosofia i antropologia, centrant-se en els aspectes de la cultura que es basen en imatges ...

                                               

Declaració de Friburg sobre els Drets Culturals

La Declaració de Friburg sobre Drets Culturals és una declaració publicada el dia 7 de maig de 2007 la Universitat de Friburg i lendemà, 8 de maig de 2007 al Palau de les Nacions de Ginebra. El text va ser presentat per lObservatori de la Diversi ...

                                               

Dia Internacional de lAlfabetització

El Dia Internacional de lAlfabetització se celebra el 8 de setembre des de 1966. Va ser fixat per la UNESCO el 1965 per cridar latenció sobre els problemes que provoca lanalfabetisme per a les persones. Es duen a terme diverses campanyes de sensi ...

                                               

Diversitat cultural

Per diversitat cultural sentén la multiplicitat de mitjans pels quals sexpressen les cultures dels grups i de les societats. Aquestes expressions culturals es transmeten dins i entre les societats. La diversitat cultural es manifesta no solament ...

                                               

Espais de memòria

Els espais de memòria són indrets on es relaciona i es fomenta la reflexió sobre la memòria i el patrimoni. Aquest terme fou creat per lhistoriador Pierre Nora, que explica que un lloc de memòria acostuma a estar lligat amb un fet tràgic. A Catal ...

                                               

Fàbrica de creació

Una fàbrica de creació és un tipus dinfraestructura cultural basada en laprofitament dantics recintes fabrils que sels hi atorga un nou ús destinat a promoure la creació de lart i el disseny com a eina de reforç i connexió entre la cultura i la c ...

                                               

Filosofia de la cultura

La filosofia de la cultura és la branca de la filosofia que estudia com afecta la cultura a lindividu, les condicions generals perquè es doni una determinada transmissió cultural i el marc teòric que permet el treball amb la cultura com a concept ...

                                               

Guia turístic

Un guia turístic és una persona que proporciona assistència tècnica i informació sobre patrimoni cultural, històric i contemporani a persones en visites turístiques organitzades i clients individuals en establiments educatius, llocs religiosos i ...

                                               

Cultura animal

Tant Frans de Waal com Barbara King veuen la moralitat com la superació de la socialitat. Per ells, encara que la moralitat pot ser un tret humà únic, molts animals socials, com els primats, dofins i balenes, se sap que exhibeixen sentiments prem ...

                                               

Imperialisme cultural

Limperialisme cultural comprèn els aspectes culturals de limperialisme. Amb el terme imperialisme es refereix la creació i manteniment de relacions desiguals entre civilitzacions, afavorint una civilització més poderosa. Daquesta manera, limperia ...

                                               

Interculturalisme

L interculturalisme es pot entendre, sempre a partir del fet de lexistència en un mateix territori de dues o més cultures, com una ideologia política lobjectiu principal de la qual és desenvolupar una cultura cívica comuna basada en els valors de ...

                                               

Lectura

La lectura és el procés de comprensió dalgun tipus dinformació o idees emmagatzemades en un suport i transmeses mitjançant algun tipus de codi, usualment un llenguatge, que pot ser visual o tàctil. Altres tipus de lectura poden no estar basats en ...

                                               

Lectura de viva veu

La lectura de viva veu és el fet de llegir en veu alta, el contrari de la lectura silenciosa. Hi ha nombrosos indicis que apunten que antigament, a lhora de llegir, hom ho feia generalment en veu alta - la forma de lectura més difosa a lantiguita ...

                                               

Memètica

La memètica és el conjunt delaboracions teòriques relatives la teoria de mems, en tant que unitats dinformació cultural que es repliquen i es transmeten duna ment a una altra. Els mems es propaguen entre ells i formen part integral del teixit cul ...

                                               

Nous mitjans

Els nous mitjans és un concepte que sorgeix la segona meitat del segle XX i és el resultat de levolució dels mitjans tradicionals com la música, el cinema, la fotografia i la lletra escrita i oral gràcies a lemergència de tecnologies digitals, in ...

                                               

Occidentalització

L occidentalització és un procés dassimilació cultural o daculturació que es presenta en societats no occidentals i que han entrat en contacte o es troben sota la influència de la cultura occidental, visible en elements com la industrialització, ...

                                               

Paisatge cultural

Un paisatge cultural és el representen les obres que "combinen el treball de lhome i la naturalesa", dacord amb larticle 1 de la Convenció del Patrimoni Mundial.

                                               

Personalització

La personalització dautomòbils o tuneig és la cultura de la transformació del vehicle, de forma que el resultat sigui una representació particular del propi vehicle. Un dels llocs del tuning més destacats és als Estats Units dAmèrica i el Japó to ...

                                               

Política cultural

La política cultural, entesa com a ciència, art o opinió referent al govern o a lorganització i a ladministració dun estat en els seus afers públics, en aquest cas la cultura, és la determinació duns valors que shan de potenciar en una societat, ...

                                               

Propina

La propina és una recompensa generalment econòmica que satorga com agraïment per un bon servei i pel producte consumit. En la majoria dels llocs, el client decideix si dóna no una propina i limport daquesta. En els últims anys en alguns països la ...

                                               

Psicologia cultural

La psicologia cultural o psicologia de lenfocament històric cultural és inaugurat per Lev Vygotski qui afirma que el procés de desenvolupament segueix al daprenentatge, el qual crea una àrea de desenvolupament potencial o zona de desenvolupament ...

                                               

Pudor

El pudor és una forma especial de sentiment de vergonya que hom pot sentir davant lexposició de certes parts del cos o de funcions fisiològiques o per manca dalgun indument concret. El pudor és un sentiment inculcat de forma cultural de tal maner ...

                                               

Rangatira

Rangatira són els dirigents hereditaris māoris de l hapu, i han estat descrits per alguns etnòlegs com Elsdon Best com a caps tribals. Els rangatira havien de ser persones amb molta saviesa pràctica que exercien autoritat en nom de la tribu i man ...

                                               

Sedentarisme

El sedentarisme és la forma més recent de població humana en la qual una societat deixa de ser nòmada per a establir-se de manera definitiva en una localitat determinada la qual considera com seva. El procés entre el nomadisme i el sedentarisme c ...

                                               

Swinging London

La paraula "swinging" significa "marxós", és a dir que en podríem dir "el Londres marxós", o "la marxeta de Londres". Fou un fenomen juvenil que valorava per damunt de tot el que era nou i modern. Fou una època doptimisme i hedonisme, i una revol ...

                                               

Síndrome del salvador blanc

La síndrome del salvador blanc o volunturisme és un concepte que saplica a determinades pràctiques que realitzen algunes persones quan viatgen com a cooperants, voluntàries o turistes a països empobrits pel colonialisme. Aquestes pràctiques proje ...

                                               

Teoria de la subcultura

La Teoria de la subcultura és. Una subcultura delinqüent es una categoria especial de subcultura desviada. El últim terme es genèric y abarca tot el comportament subculturalment respaldat que viola un conjunt dexpectatives socials o regals de con ...

                                               

Time Out

Time Out Group és un negoci global de mitjans de comunicació i oci que ofereix la gent explorar i conèixer el millor duna ciutat. La seva seu subica a Londres, UK. Es classifica en dos divisions de negocis: Time Out Media i Time Out Market. El fo ...

                                               

Tradicionalisme

El tradicionalisme és, en la història de la filosofia, la tendència a defensar les tradicions com el conjunt dusos i costums heretats de la història que cal valorar, respectar i defensar. Aquesta doctrina filosòfica postula que les tradicions són ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →