Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 156                                               

Literatura infantil

La literatura infantil és aquell conjunt dobres dirigides específicament per als infants. Sacostuma a dividir en literatura infantil pròpiament dita i literatura juvenil.

                                               

Literatura juvenil

La literatura juvenil comprèn els llibres adreçats a ladolescència i, de la mateixa manera que la literatura infantil, té problemes de definició, ja que hi ha obres escrites per a adults que es llegeixen abans i llibres de joves que acaben essent ...

                                               

Literatura rabínica

La literatura rabínica és el conjunt dobres, escrites generalment en hebreu i arameu, que recull les opinions i comentaris dels rabins més destacats. Dins la literatura rabínica, hi ha dues vessants principals, una de les quals és lhalacà, de car ...

                                               

Masnavi

El masnavi, també anomenat masnawi o mathnavi, és un gènere poètic de les literatures persa, turca, urdu i àrab, compost en estrofes de dos versos o apariats, en nombre indeterminat, tot i que és generalment extens i amb el patró de rima aa/ bb/ ...

                                               

Melodrama

El melodrama té el significat literal dobra teatral dramàtica en la qual shi incorpora música instrumental, que susa per a enfasitzar els sentiments dels personatges. El mot "melodrama" és originari del grec μέλος, cant o música; i δράμα, acció d ...

                                               

Memòries

Les memòries són un gènere literari que sinclou dins de lautobiografia, malgrat ser un tipus de literatura anterior. Les memòries poden ser menys estructurades i menys exhaustives que una autobiografia formal car solen tractar una part de la vida ...

                                               

Metaficció

La metaficció és una forma de literatura que consisteix a posar al descobert, sovint amb ironia, la naturalesa fictícia de la mateixa obra. Així, el lector és conscient tothora que està llegint una obra de ficció per tal com els mateixos personat ...

                                               

Miscel·lània

La miscel lània és un gènere literari caracteritzat per la barreja descrits de diferents gèneres que poden tenir en comú la intenció, el tema, un període o lautor. El terme sha fet extensiu a les recopilacions musicals variades. Les miscel lànies ...

                                               

Monografia

Una monografia és un treball descriptura sobre tema concret. La monografia és a un document que tracta una temàtica en particular fent servir diverses fonts compilades i processades per un o diversos autors. Una monografia generalment té diversos ...

                                               

Muckraker

El terme muckraker muck: fems, brutícia, / rake: rampí, rastell) fa referència als periodistes reformistes que van escriure predominantment a les revistes populars dels Estats Units de principis del segle xx. Es relaciona amb el periodisme dinves ...

                                               

Narrativa

La narrativa forma part de la producció literària en la qual lautor vol exposar fets històrics o reals, imaginaris o fantàstics. Es basa en un text que explica una història des dun punt de vista determinat. La narrativa acostuma a estar escrita e ...

                                               

New-adult

El New-Adult és un gènere literari, en el qual els personatges principals acaben de sortir de ladolescència i sendinsen en el món adult, normalment les històries estan ambientades en la universitat o en personatges recentment graduats de la unive ...

                                               

Novel·la de campus

La novel la de campus és una obra lacció de la qual transcorre íntegrament o en major mesura dins del campus duna universitat i aquesta ubicació determina les relacions entre els diferents personatges que hi apareixen. Com a gènere independent va ...

                                               

Novel·la sofística

La novel la sofística és un gènere de la narrativa que engloba novel les amb ús de la retòrica. Es característic daquestes novel les: les llargues digressions, lús dun llenguatge i estil únic que és idealitzant i la presència dels temes de lamor ...

                                               

Onomasticon

Onomasticon en grec antic: ὀνομαστικόν de ὄνομα "nom", plural ὀνομαστικά onomastikà), catalanitzat com a Onomàsticon, és la llatinització daquesta paraula grega, utilitzada pels historiadors, que abasta les composicions formades per llistes de pa ...

                                               

Panegíric

Un panegíric és un discurs i un gènere literari al qual selogia una persona, antigament lemperador romà o un alt càrrec imperial. Al cas dun doctorat o doctorat honoris causa sutilitza més aviat la locució llatina de laudatio, del llatí laudare, ...

                                               

Poetologia

Una poètica és neologisme força usat pels autors dels anys 80 per a nomenar un llibre o estudi destinat a teoritzar sobre les diverses doctrines de la poesia, la literatura i lart. Més tard, amb el propòsit de diferenciació i devitar ambigüitats, ...

                                               

Povest

El povest, en rus: Повесть, és un subgènere narratiu prosàic en la literatura russa el qual es basa dhistòries curtes, és a dir, obres narratives que per la seva extensió se situen entre el conte i la novel la. És un gènere del qual sen coneixen ...

                                               

Preqüela

Una preqüela és una obra audiovisual o literària basada en els personatges o els fets duna altra obra creada amb anterioritat i que narra fets previs als esdeveniments que relata lobra inicial. Totes les preqüeles són, en essència, seqüeles que a ...

                                               

Proemi

Als poemes èpics clàssics o classicistes, sempre sesmenta la temàtica de lobra a linici del proemi. Exemples: proemi de lEneida: Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris. proemi de lOdissea: Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ ...

                                               

Pròleg

Un pròleg és un escrit, normalment un tipus dassaig, que precedeix el cos duna obra escrita. Pot tenir moltes funcions, encara que normalment serveixen dintroducció a lobra o a lautor, o fins i tot al context en el qual va ser escrita. Normalment ...

                                               

Prosa

La prosa, en lescriptura, és lús del llenguatge que soposa al vers. Les paraules sagrupen sense seguir les lleis de la mètrica, de manera que imiten el fluir del discurs oral. És la manera més natural descriure i per això, a banda de la literatur ...

                                               

Prosa poètica

La prosa poètica és lescrit que conté elements propis de la lírica dins un text narratiu o descriptiu. Aquest text pot formar part dun gènere major, com la novel la o el conte. Els elements lírics no acostumen a dependre de la mètrica, que marcar ...

                                               

Redacció

Redacció és la composició de texts escrits. Un redactor és qui desenvolupa un contingut escrit producte dun raciocini, un escriptor, un professional de lescriptura, que té en compte tots els requisits de lescriptura i de la composició correcta. E ...

                                               

Relat

El relat o la relació, també dita conte llarg, és una forma de narrativa lextensió en nombre de pàgines és menor la duna novel la. El terme relat és en general poc precís i la major part dels analistes i escriptors no fan cap diferència entre el ...

                                               

Robinsonada

Robinsonada és un subgènere literari daventures on lobjectiu dels protagonistes és sobreviure en un entorn desconegut o hostil. El nom és un epònim, ja que prové de la novel la Robinson Crusoe, de Daniel Defoe on precisament lheroi ha dadaptar-se ...

                                               

Roman courtois

El roman courtois, romanç cortès o novel la cortesana en català, és lexpressió francesa que defineix un gènere literari que comprèn certes narracions novel lesques medievals de llarga longitud, on es barreja el tema amorós lanomenat pels trobador ...

                                               

Romanç (narrativa)

Històricament, romanç deriva de la paraula francesa medieval romanz / es, en referència a una obra escrita en llengua vulgar i no en llatí. Les primeres plasmacions en aquesta llengua son sobre la visió del món de laristocràcia cavalleresca en un ...

                                               

Rondalla meravellosa

Una rondalla meravellosa és un tipus de rondalla que es caracteritza pel fet que hi apareixen elements sobrenaturals. Són les més complexes. Es construeixen a partir dun motiu central i dun conjunt de motius secundaris. Dentrada sexposa un desig ...

                                               

Sebayt

Sebayt és un gènere literari desenvolupat en lantic Egipte. La paraula significa literalment ensenyaments o instruccions i es refereix als ensenyaments ètics i cívics que se centraven en la "forma de viure la veritat". Es representava amb un sign ...

                                               

Sermó

Un sermó o homilia és una modalitat del gènere oratori que consisteix en un discurs de tema religiós, en general pronunciat durant la missa cristiana. El sermó es pronunciava, en la primera litúrgia cristiana, en llatí. Després, quan el poble ja ...

                                               

Summa

La summa és un gènere literari didàctic medieval escrit en llatí que nasqué a finals del segle XII i es desenvolupà durant el segle xiii i posteriors. Es tracta dun tipus denciclopèdia que desenvolupava una matèria o disciplina duna forma quelcom ...

                                               

Tractat (literatura)

Un tractat és un gènere literari pertanyent la didàctica, que consisteix en una exposició integral, objectiva i ordenada de coneixements sobre una qüestió o tema concret; per a això adopta una estructura en progressives subdivisions denominades a ...

                                               

Trilogia

Una trilogia és un conjunt de tres obres artístiques que formen una unitat en base dalgun element del seu contingut: continuïtat argumental, coincidència del protagonista, etc. Té origen grec tri-logia, de treis-logia: "tres discursos" o "tres te ...

                                               

Versos fescennins

Els Versos fescennins obres protoliteràries típicament populars, i són la forma més antiga dart de la tragicomèdia i satírica dels romans. Era una forma teatral en una àmplia zona la frontera entre Laci i Etrúria prop del segle ii aC.

                                               

Watakushi-shōsetsu

Watakushi-shōsetsu, o "novel la del jo" és un gènere literari japonès que es refereix a un tipus de novel la escrita en primera persona. El gènere es va desenvolupar amb la introducció del naturalisme a Japó durant lera Meiji i reflectia un major ...

                                               

Àdab (gènere literari)

No és exactament un assaig, encara que gaudeix de llibertat temàtica; el gènere més semblant és el gènere del mirall o instrucció de prínceps cristià, però en realitat és una espècia de programa de captació administrativa per lalta jerarquia i pe ...

                                               

Gènere musical

Els gèneres musicals són categories que contenen músiques amb un nombre remarcable i suficient de similituds; unes similituds que poden ser de molts tipus però que en tots els casos tenen a veure amb comportaments i pràctiques musicals, ja siguin ...

                                               

Abendmusik

Específicament, aquesta designació abendmusik es refereix a una sèrie desdeveniments en lEsglésia de Santa Maria Lübeck, Alemanya, que van començar al segle xvii i es van estendre fins al 1810. Finançat per empresaris locals i per tant, dentrada ...

                                               

Adult contemporary

El format adult contemporary music, sovint abreviada com AC, és un tipus de format per la música, principalment la música pop contemporània, excloent el hip hop, hard rock, pop juvenil o teen pop i temes rítmics i ballables dirigits cap a una aud ...

                                               

Afro-fusion

Afro-fusion és un gènere de música que combina la música contemporània amb els ritmes tradicionals africans per crear un estil de música híbrid. Les primeres bandes dafro-fusion no van sobreviure la dècada de 1970 i la dècada de 1980, i molts del ...

                                               

Ambient

L ambient és un gènere musical en el qual el so més important que les notes. La música ambient sidentifica generalment per ser profundament atmosfèrica i ambiental. La música ambient va evolucionar des de les formes musicals semiaudibles de princ ...

                                               

Anti-folk

Anti-folk és una qualificació musical que saplica quan les cançons són de caràcter independent, dun gènere abstracte o una mena de paròdia de la música folk perquè els mitjans de gravació i producció han sigut francament dolents. Es podria consid ...

                                               

Batuque

Com a gènere musical, el batuque es caracteritza per tenir un tempo andante, amb un compàs 6/8 o 3/4, i tradicionalment melòdic, és a dir, només cantat; no té acompanyament polifònic. Quan es compara amb altres gèneres musicals de Cap Verd, el ba ...

                                               

Big room house

Big Room house és un subgènere de lelectro house, situat dins de lanomenat EDM, amb moltes influències que deriven des del hard techno, el progressive house, el tràngol i el dutch house. Sovint es caracteritza per la introducció de pujades i baix ...

                                               

Brega

Brega és un gènere musical popular brasiler, originat al nord del país. És avui àmpliament adoptat en la societat brasilera i sestén progressivament a les altres regions del país. En portuguès, ladjectiu "brega" es tradueix com "passat de moda", ...

                                               

Calipso (música)

El calipso, o calypso, és un tipus de cançó i de música dorigen afroantillà, molt popular a les illes del Carib, a les Antilles i Jamaica, de ritme lent i cadenciós, amb reminiscències africanes i hispàniques. És tant anglòfon com francòfon. Tamb ...

                                               

Cançó melòdica

La cançó melòdica és un gènere musical en el qual abunda una gran presència dorquestració hi predominen les balades, encara que també pot tenir influències daltres estils.

                                               

Chanson

El terme Chanson - Cançó - designa des de començaments del segle xix un gènere musical que sutilitza per atorgar lenaltiment de la llengua francesa, amb referències a mestres i models heretats de la literatura poètica francesa, i per oposició o p ...

                                               

Chanson russa

La Chanson russa és un neologisme que designa un gènere musical que aglutina diverses cançons russes, incloent cançons dautor, romàntiques, i les que es basen en temes de la classe baixa urbana i linframón criminal. Si bé actualment el terme "cha ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →