Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 154



                                               

Mas del Font

El Mas del Font és una masia de Reus situada la partida de Blancafort o potser la de les Forques Velles, la vora dreta del barranc de Pedret, al sud-est del Camí Vell de Riudoms. És una hisenda important amb una gran masia moderna.

                                               

Mas del Ganset

El Mas del Ganset és una masia de Reus situada la partida del Burgaret, cap al seu extrem meridional, amb accés pel Camí de Constantí i al sud del Mas del Sardo. Havia estat propietat de la família de lescriptor reusenc Josep Martí Folguera.

                                               

Mas del Ganso

El Mas del Ganso també dit Mas del Gandó, és una masia de Reus situada la partida de la Grassa, al nord del camí de Constantí i del Camp dAviació, tocant al límit del terme de Constantí, sota el Mas del Nadal. Hi arriba el Rec de la Grassa.

                                               

Mas de Gasparó

El Mas de Gasparó és una masia de Reus situada la partida de Rubió, al sud-est de la carretera de Cambrils, on aquesta sencreua amb la T-11, i la vora dreta del barranc de Pedret. Construïda a mitjans del segle xix, és de molta anomenada. Gasparó ...

                                               

Mas de Gusí

El Mas de Gusí és una masia de Reus situada al cantó oriental del Burgar, al camí del Burgar, 80. És un mas important i un dels de més anomenada daquella zona. Pel seu cantó est hi passa el barranc Brut, que també rep el nom de barranc del Mas de ...

                                               

Mas de lHeura

El Mas de lHeura és una masia de Reus situada la partida del Roquís. Li dóna el nom la planta enfiladissa que cobreix un gran rafal que té la vora. El mas és gran i ha estat modernitzat últimament, però té poca terra. Toca la part nord del camí d ...

                                               

Mas de lHipòlit

El Mas de lHipòlit és una masia de Reus situada la partida del Burgar, la vora esquerra de la Riera de la Quadra i a loest de la carretera de La Selva. Shi accedeix pel Camí dAixemoreres. El nom del mas és un nom modern, sel coneixia com a Mas de ...

                                               

Mas de lInglès

El Mas de lInglès és una masia de Reus situada la partida dels Estellers, entre el Camí dels Cinc Ponts i el camí de la Selva, sota el Mas del Gallissà.

                                               

Mas del Larrard Nou

El Mas del Larrard Nou és una masia de Reus situada la partida de la Vinadera, entre el camí dels Morts i el camí del Castell, la vora del Mas del Larrard Vell, al sud-est del Mas del Pier, i confronta amb el terme de Vila-seca. Havia estat propi ...

                                               

Mas del Larrard Vell

El Mas del Larrard Vell és una masia de Reus situada la partida de la Vinadera, entre el camí dels Morts, el camí del Mas del Larrard i el camí del Castell, a lest-sud-est del Mas del Larrard Nou, tocant al terme de Vila-seca.

                                               

Mas de Llobet

El Mas de Llobet és una masia de Reus situada la partida de la Grassa, entre la riera de la Quadra, a partir de la qual shi accedeix per sota de la C-14, i el terme de Constantí, al sud de la via del tren a Barcelona. Es troba al sud del Mas del ...

                                               

Mas de la Llorda

El Mas de la Llorda és una masia de Reus situada la partida de Bellissens, al nord-est de la carretera de Bellissens i vora seu i al sud-est del mas de Sunyer. Forma part de les terres del mas del Bonrepòs, de quan el comte de Solterra, Germà del ...

                                               

Mas del Llunes

El Mas del Llunes és una masia de Reus situada al Burgar, al camí dAixemoreres, a lest de la carretera de la Selva, la vora esquerra de la riera de la Quadra, des don shi accedeix.

                                               

Mas de Mata

El Mas de Mata és una masia de Reus situada la partida de Blancafort, a loest de la carretera de Cambrils i al sud del camí que condueix al Mas de Becedes, que li queda a loest.

                                               

Mas de Messies

El Mas de Messies és una masia de Reus situada la partida dAigüesverds, sota la granja de Soronelles, a loest del camí del Mas de Guardià. Una part de la finca, que de conjunt tenia una trentena de jornals, era a sol ixent daquell camí, en terres ...

                                               

Mas de Napoleon

El Mas de Napoleon és una masia de Reus situada la partida del Burgaret, al sud-est del camí del Mas de Bofill, tocant al Mas del Sardo. També se nhavia dit Mas de la Berruga i Mas de lÒdena.

                                               

Mas del Negrillo

El Mas del Negrillo és una masia de Reus situada la partida del Burgar, al nord de la carretera de Sant Ramon, sota el Mas de lOliva i vora el camí dels Pobres. Aquest "Negrillo" diuen que procedia del Maset del Negrillo, la Grassa. Aquell maset, ...

                                               

Mas de Nicolau

El Mas de Nicolau és una masia de Reus situada la partida de Quart. És una gran hisenda i una gran masia, al costat del Mas del Cases i a loest del Mas de Bofarull. És al sud-oest de la carretera vella de Tarragona, davant del camp dAviació, entr ...

                                               

Mas del Pei

El Mas del Pei és una masia de Reus situada la partida de la Grassa, entre la riera de la Quadra, a partir de la qual shi accedeix per sota de la C-14, més avall de la carretera de Sant Ramon, on també hi ha un camí daccés, i el terme de Constant ...

                                               

Mas del Pier

El Mas del Pier és una masia de Reus. De fet hi ha dos masos amb el mateix nom, que són de dos germans, separats lun de laltre pel camí dels Morts. Lun és a Bellissens, al sud del Mas del Freixe i del de les Bessones. Laltre és a loest del mas de ...

                                               

Mas de Plana

El Mas de Plana és una masia de Reus situada la Partida de Rubió, al sud del camí de Rubió i al ponent del Mas del Llopis, duns sis jornals de terra. També sen diu Mas del Plana a lactual Sanatori de Villablanca, la partida de la Vinadera.

                                               

Mas de Puig

El Mas de Puig és una masia de Reus situada la partida de Quart, al camí de la Bassa de les Cabres. Té al nord el camp dAviació, toca al terme de Constantí per lest, a ponent hi ha la riera de la Boella i al sud toca la bassa de les Cabres. El ma ...

                                               

Mas de Riera

El Mas de Riera és una masia de Reus situada la partida de Quart, la vora esquerra de la riera de la Boella, a lest del camp dAviació i al sud-oest del Mas de Puig. També es coneix com a Mas de Maler.

                                               

Mas de Rius

El Mas de Rius és una masia de Reus situada la partida de Blancafort, entre el camí de Blancafort i la carretera de Cambrils. És una masia important. Ledifici, de mitjan segle passat, té una galeria coberta encarada al sud-oest, que té a les pare ...

                                               

Mas del Pere Sanç

El Mas del Pere Sanç és una masia de Reus situada la partida del Burgar. També sel coneix com a Mas del Fontanilles. És una masieta amb una hisenda duna vuitantena de jornals. És ben bé a mig kilòmetre al nord del Mas de Gusí, i la mateixa distàn ...

                                               

Mas del Sardo

El Mas del Sardo és una masia de Reus situada la partida del Burgaret, al sud-est del Mas de Napoleon i a tocar-hi. És un mas antic i important. Situat també al nord del Mas del Ganset.

                                               

Mas del Senan

El Mas del Senan és una masia de Reus situada la partida del Matet. És una de les hisendes importants de la zona. La casa és gran i probablement de finals del XIX. Shi accedeix per la riera de la Beurada que li queda a uns 300 metres a loest-sud- ...

                                               

Mas de Sunyer (Reus)

El Mas de Sunyer és una masia de Reus situada la partida de Bellissens. És una masia gran i antiga,al nord-est de la carretera de Bellissens, davant dallà on hi fa cap del camí de Bellissens. Queda al nord-est del Mas del Macaia, del que la separ ...

                                               

Mas del Torres (Reus)

El Mas del Torres és una masia de Reus situada la partida dAigüesverds, al camí del Mas de Guardià. Sel coneix també com a Mas Nou de Messies, i abans com a Mas de lArgilaga.

                                               

Mas Vermell (Reus)

El Mas Vermell és una masia de Reus situada la partida dAigüesverds, entre el camí dAigüesverds i el barranc de Mascalbó, a poca distància del Mas del Xap o del Chap, que és a laltra banda del barranc, cap al sud-est, en territori de Mascalbó. És ...

                                               

Mas de la Victòria

El Mas de la Victòria és una masia de Reus situada la partida de Monterols, la vora dreta i arran del barranc del Tecu, vora dallà on hi fa cap al Camí dels Cinc Camins o del Mas de la Victòria, que ve dels Cinc Camins. És una masieta antiga i de ...

                                               

Mas de Vidal (Reus)

El Mas de Vidal és una masia de Reus situada la partida de la Coma, a poca distància de La Canonja, a ponent de la riera de la Boella i al sud del camí de la Canonja a Vila-seca.

                                               

Mas de la Calderera

El Mas de la Calderera és una casa de camp situada al terme municipal de Riudoms, coneguda pel fet dhaver estat el possible lloc de naixement de larquitecte modernista Antoni Gaudí i Cornet segons alguns dels seus biògrafs i segons la tradició or ...

                                               

Ca les Estanyoles

Ca les Estanyoles o Mas Estanyol és un mas pairal situat a uns cent metres del barri de lEstació de Llofriu, al camí que mena al cementiri. Shi accedeix a través del carrer de la Tramuntana i es considera ledificació més antiga del sector de lEst ...

                                               

Cal Monjo (el Prat de Llobregat)

Cal Monjo és la masia més antiga del terme del Prat de Llobregat que encara es conserva. Lactual propietari és Joan Marín i Giralt. Hi guarda un ramat format per uns 800 caps dovelles, aproximadament. Els historiadors daten la seva construcció en ...

                                               

Can Canalies

Can Canalies, també coneguda com a Can Cristino, fou una antiga masia de Sant Joan Despí, al Baix Llobregat. Actualment desapareguda, fou un dels masos més rellevants daquest municipi català i se centrà en la producció de fruita.

                                               

Masies de Sant Just Desvern

Les masies de Sant Just Desvern representen un important patrimoni històric i arqueològic daquest municipi del Baix Llobregat. Els senyors santjustencs, uns 10, eren les famílies dun prestigi reconegut, com podien ser aristòcrates catalans, comer ...

                                               

Can Claris (masia)

Can Claris fou una masia de Badalona, situada sota el turó den Caritg, a tocar de lantiga carretera de França, documentada des de segle xvi i enderrocada el 1973. Masia documentada del segle xvi, coneguda anteriorment com a Can Llobet o Ca lAmigó ...

                                               

Can Llagosta

Can Llagosta fou una masia de Badalona situada la carretera Reial, actualment carrer de Francesc Layret, construïda el segle xvi i enderrocada als anys 30 del segle xx, per construir-hi un cinema. Actualment al seu lloc shi alça el Teatre Princip ...

                                               

Can Tàpies (Badalona)

Can Tàpies va ser una masia de Badalona, avui desapareguda, ubicada a lactual barri de Coll i Pujol. Va ser propietat dIgnasi de Ventós i Mir. Entre 1936 i 1939 la masia shi va establir la conselleria de guerra de Badalona. Vers el 1977 va ser en ...

                                               

Can Valls (Badalona)

Can Valls fou una masia de Badalona situada a lantic veïnat de Llefià. Situada a tocar del torrent anomenat popularment com el Rierot, anomenat també per influència de la masia com torrent den Valls, un curs daigua avui totalment desfigurat que d ...

                                               

Les Comes (Puig-reig)

Les Comes és una masia de Puig-reig, al Berguedà, dorigen medieval, remarcable pel fet de ser la casa pairal de la família dArnau Sescomes i de Romeu Sescomes. Ha estat proposada per ser declarada Bé Cultural dInterès Local si bé fins al moment p ...

                                               

Cal Visó

Cal Visó és una masia Puig-reig al nord-oest del terme municipal, tocant a Casserres. Shi accedeix per la carretera BV-4131, al km 9.5 pista asfaltada en direcció sud-oest i seguint uns 700 m

                                               

Bastons (Riudaura)

Bastons és una masia situada al municipi de Riudaura la comarca de la Garrotxa, a 610 metres daltitud, i construïda lany 1734. El conjunt situat la part baixa duna vessant de suau pendent, envoltada de camps de conreu i a prop de la carretera N-2 ...

                                               

El Bover

El Bover és una masia situada al municipi de Riudaura la comarca de la Garrotxa. És dorigen medieval i es té constància escrita des del segle xiv. Va ser construïda al segle XX i restaurada al segle XXI. És un conjunt situat la part baixa duna ve ...

                                               

Camp de Rodet

Camp de Rodet és una masia situada al municipi de Riudaura la comarca de la Garrotxa, a 967 metres daltitud Va ser construïda lany 1900, i consta de 294 m 2 La cabanya se situa separada del mas i cap en un cantó, formant juntament amb el mas i un ...

                                               

El Cortils

El Cortils és una masia situada al municipi de Riudaura la comarca de la Garrotxa, a 967 metres daltitud Va ser construïda al segle XVIII, i té 501 m 2 de superfície construïda.

                                               

Mas Fajula

El Mas Fajula és una masia del terme municipal de Riudaura, ubicada al sud del poble. És dorigen medieval, i sen té constància escrita des del segle xv. El veïnat disseminat la Fajula pren el nom daquesta masia, que és el centre de la caseria. La ...

                                               

Can Pubill (Riudaura)

Can Pubill és una masia situada al municipi de Riudaura la comarca de la Garrotxa, a 967 metres daltitud Va ser construïda el 1900, amb una superfície total construïda de 756 m 2, i el seu estat actual de conservació és bo. La cabanya presenta di ...

                                               

Ca lAntoja (Castellcir)

Ca lAntoja és una masia del terme municipal de Castellcir, la comarca catalana del Moianès. Està situada al nord-est del sector central del terme, al nord-est del Carrer de lAmargura i a prop i al nord de Sant Andreu de Castellcir. És la dreta de ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →