Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 117                                               

Jean-Marie Guyau

Jean-Marie Guyau Tuillerie va ser un filòsof i poeta francès. Les seves obres estan impregnades pel vitalisme i insisteixen en la felicitat duna vida compartida amb els altres.

                                               

Habitació xinesa

El test de lhabitació xinesa és un experiment mental, proposat originalment per John Searle i popularitzat per Roger Penrose, mitjançant el qual es tracta de rebatre la validesa del Test de Turing i de la creença que una màquina pot arribar a pen ...

                                               

Hermenèutica

L hermenèutica és lart dinterpretar texts, especialment el dinterpretar els texts sagrats. La necessitat duna disciplina hermenèutica ve donada per lambigüitat i la complexitat del llenguatge natural, que freqüentment condueixen a interpretacions ...

                                               

Heteronomia

Heteronomia de la voluntat és un terme que es fa servir en filosofia i en psicologia. Aquesta expressió defineix lacció que està influenciada per una força exterior la voluntat de lindividu, considerant aquesta acció com a "no moral". És a dir, e ...

                                               

Hiperrealitat

Hiperrealitat és un concepte, relacionat amb la semiòtica i la filosofia postmoderna, que denomina la incapacitat de la consciència per distingir la realitat de la fantasia, especialment en les cultures postmodernes més avançades tecnològicament. ...

                                               

Hipòtesi alternativa

En proves dhipòtesis, la hipòtesi alternativa i la hipòtesi nul la són les dues hipòtesis rivals que es comparen mitjançant una prova dhipòtesis estadística. Un exemple podria ser quan la qualitat de laigua en un rierol sha observat durant molts ...

                                               

Hipòtesi de Sapir-Whorf

La hipòtesi de Sapir-Whorf estableix que hi ha una certa relació entre les categories gramaticals del llenguatge que una persona utilitza i la forma com la persona entén i conceptualitza el món. També es coneix aquesta hipòtesi com PRL. Podem dis ...

                                               

Hipòtesi del geni maligne

La hipòtesi del geni maligne és un recurs argumentatiu proposat per René Descartes a les Meditacions Metafísiques. Amb ella, Descartes culmina el dubte metòdic, que adquireix així la màxima radicalitat. Descartes suggereix que potser hem estat cr ...

                                               

Història de la filosofia de la història

La història de la filosofia de la història estudia la gènesi i evolució de la filosofia de la història. Existeixen diverses acceptacions sobre el seu origen com a disciplina: Voltaire en el segle xviii per lencunyació del terme, Jean Bodin en el ...

                                               

Homeomeries

Una homeomeria és, segons la filosofia dAnaxàgores, tota part elemental igual al conjunt que amb altres parts conforma, en què el tot compost per les parts és similar a les parts més elementals i indivisibles de la matèria. Dins de latomisme, un ...

                                               

Idealisme alemany

L Idealisme alemany és una escola filosòfica que es va desenvolupar a Alemanya a cavall dels segles XVIII i XIX. El seu naixement el marca lobra dImmanuel Kant Crítica de la raó pura i està estretament lligada al Romanticisme i la Il lustració. E ...

                                               

Idiosincràsia

Una idiosincràsia és una peculiaritat de la constitució física o mental dalgú, temperament personal, que no pot ser atribuït a cap desenvolupament físic o psicològic general conegut. També pot significar una mania estranya. El terme sutilitza sov ...

                                               

Imaginació dialògica

La imaginació dialògica és la necessitat de crear significats a partir de la interacció amb altres persones de forma dialògica, relacionant el llenguatge, la interacció i la transformació social. En primer lloc, cada individu interioritza una par ...

                                               

Indeterminabilitat

El terme indeterminabilitat és un concepte de la filosofia estètica desenvolupat per Juan Benítez Jamchen que es recolza en el temperament intermedi de Friedrich Schiller i que sorgeix de la necessitat de repassar els conceptes de la determinabil ...

                                               

Instrumentalisme

L’ instrumentalisme és una doctrina filosòfica segons la qual les idees i les teories la ciència no posseeixen un valor absolut, sinó que aquest depèn de la seva habilitat en fer prediccions útils i verificables, i que no té la "veritat" com a ob ...

                                               

InteLex Past Masters Online

InteLex Past Masters Online és una base de dades dobres filosòfiques accessible a text complet en línia duta per leditorial Catalogue InteLex Corporation. Els documents textuals estan codificats seguit el format Text Encoding Initiative. Utilitza ...

                                               

Intel·lectualisme moral socràtic

L intel lectualisme socràtic o intel lectualisme moral és el que identifica la virtut amb el coneixement. Segons Sòcrates, era prou el coneixement dallò just per a obrar correctament. Segons aquesta doctrina, les males accions són producte del de ...

                                               

Intel·lectualisme

L intel lectualisme denota lús, el desenvolupament i lexercici de lintel lecte; la pràctica de ser intel lectual; i la vida de la ment. En el camp de la filosofia, l"intel lectualisme" ocasionalment és sinònim de "racionalisme", és a dir, el cone ...

                                               

Internet Encyclopedia of Philosophy

La Internet Encyclopedia of Philosophy és una enciclopèdia en línia sobre la filosofia, els termes filosòfics i els filòsofs. L’IEP combina la publicació d’accés obert amb la publicació revisada per experts. La contribució es fa generalment per i ...

                                               

Judeocristianisme

Judeocristianisme o tradició judeocristiana és un terme genèric utilitzat per caracteritzar el conjunt de creences comuns del judaisme i del cristianisme, així com lherència de la tradició jueva heretada pels cristians. Aquest terme és apropiat p ...

                                               

Liber de causis

El Liber de causis és una col lecció de trenta-dues proposicions neoplatòniques, reunides en una obra atribuïda erròniament a Aristòtil. Va arribar a ser molt conegut a ledat mitjana, primer en els països àrabs i islàmics i després a Occident. La ...

                                               

Llibertat individual

La llibertat individual o autonomia individual és aquella situació dautonomia o llibertat de lindividu respecte a tota força coercitiva de part daltres individus o dalguna institució. En filosofia política, la llibertat individual és equiparable ...

                                               

Llibertinatge

El libertinatge o el moviment dels llibertins va ser un moviment filosòfic a Europa occidental des del final del segle XIII fins la revolució francesa, del qual el tret bàsic era el "refús de tot autoritarisme, especialment eclesiàstic." "Adopten ...

                                               

Matrix

Matrix és una pel lícula de ciència-ficció i acció del 1999, escrita i dirigida per les germanes Lilly i Lana Wachowski. Els protagonistes estan encarnats pels actors Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss i Hugo Weaving. Largument re ...

                                               

Mecanicisme

El mecanicisme és una doctrina filosòfica que explica la realitat a partir de, tan sols, les lleis mecàniques del moviment. Afirma que lúnica forma de causalitat és la influència física entre els elements materials que conformen el món real i, pe ...

                                               

Modernitat tardana

La modernitat tardana o modernitat líquida és la caracterització de les societats globals de lautodenominat "primer món" davui dia, entesa com la continuació de la modernitat independentment del paradigma ideològic de la postmodernitat, amb el qu ...

                                               

Món sensible

Segons Plató, podem distingir dos mons: el món sensible i el món intel ligible. El món sensible és el món al qual tenim accés a través dels sentits. Hi ha dos tipus dentitats: les ombres i imatges dels objectes, i els objectes físics. Els objecte ...

                                               

Natura non facit saltus

Natura non facit saltus ha estat un principi de la filosofia natural com a mínim des de lèpoca dAristòtil. Apareix en forma daxioma a les obres de Gottfried Leibniz i Isaac Newton, els coinventors del càlcul infinitesimal, vegeu principi de conti ...

                                               

Naturalesa humana

La naturalesa humana o naturalea humana és el concepte filosòfic, segons el qual els éssers humans tendeixen a compartir una sèrie de característiques distintives inherents, que inclouen formes de pensar, sentir i actuar en el medi en el qual es ...

                                               

Naturalisme (lingüística)

El naturalisme és, en lingüística, una concepció filosòfica del llenguatge com a producte de la natura, igual que ho seria qualsevol altre ésser. Aquesta idea soposa al convencionalisme i va ser defensada pels primitius gramàtics grecs, destacant ...

                                               

Neokantisme

El neokantisme va ser un moviment filosòfic europeu, dorigen predominantment alemany, que va preconitzar un retorn als principis filosòfics de la doctrina dImmanuel Kant davant la llavors imperant doctrina de lidealisme absolut de Georg Wilhelm F ...

                                               

Neotomisme

El neotomisme és el corrent més fort del moviment filosòfic catòlic de la neoescolàstica que volia revigorir i modernitzar les idees desenvolupades per Tomàs dAquino a ledat mitjana com a alternativa al modernisme i la il lustració. El moviment v ...

                                               

Noètica

En filosofia, el terme noètica es refereix a tot el que té a veure amb el pensament, especialment, lobjectiu i intel ligible. Susa, habitualment, en relació amb Aristòtil, la noètica seria la seva doctrina de la intel ligència. La paraula prové d ...

                                               

Només sé que no sé res

"Només sé que no sé res" és una frase molt coneguda que deriva del fet relatat pel filòsof grec Plató a Sòcrates. Així mateix està relacionat amb una resposta oracular de la pitonissa de Delfos, que la pregunta realitzada per Querefonte sobre si ...

                                               

Ocasionalisme

L ocasionalisme és una doctrina elaborada inicialment pels seguidors de Descartes: Louis de la Forge, Géraud de Cordemoy, Johannes Clauberg i, sobretot, Arnold Geulincx. Va ser desenvolupada amb posterioritat per Malebranche, i afirma en lessenci ...

                                               

Paisatge escalar

Paisatge Escalar en cosmologia fa refencia als diferents nivells de escala espacial del Univers, on regeixen diferents conceptes i lleis físiques. El teme "paisatge" per a denominar un espectre o nivell escalar espacial determinat va ser realitza ...

                                               

Paradoxa de lomnipotència

La paradoxa de lomnipotència és una família de paradoxes relacionades en abordar la qüestió de si lexistència duna entitat omnipotent com per exemple Déu, és lògicament possible. Si un ésser pot realitzar qualsevol acció, hauria de ser capaç de c ...

                                               

Perspectivisme

El Perspectivisme és una posició filosòfica presentada per Ortega y Gasset, segons la qual, en el terreny del coneixement, cada subjecte coneix la realitat des del seu punt de vista o perspectiva particular, i, per tant, la visió que cada subject ...

                                               

Philosophie Magazine

Fundada el 2006 i publicada bimensualment en el seu primer any de funcionament, la revista - que reclama la seva independència respecte de qualsevol escola particular de pensament - sha proposat la tasca de "fer accessible la filosofia a un públi ...

                                               

Poimandres

Poimandres. També coneguda com a Poemandres, Poemander o Pimander) és un capítol del Corpus Hermeticum. Va ser escrit originalment en grec, i el títol es tradueix com el pastor dels homes. És també una espècie de deïtat o atribut de Déu. Citant l ...

                                               

Pragmatisme

El pragmatisme és un moviment filosòfic que considera que les conseqüències pràctiques i els efectes reals són components vitals del significat i la veritat. El pragmatisme començà la darreria del segle xix amb Charles Sanders Peirce. Al llarg de ...

                                               

Principi del tercer exclòs

El principi del tercer exclòs o nefast, proposat i formalitzat per Aristòtil, enunciat en llatí principium tertium exclusum no es dóna), és un principi clàssic de la filosofia i de la lògica segons el qual la disjunció duna proposició i la seva n ...

                                               

Problema socràtic

El problema socràtic o qüestió socràtica és un terme utilitzat en la recerca històrica sobre els intents de reconstruir una imatge històrica i filosòfica de Sòcrates a partir de la naturalesa variable i, de vegades contradictòria, de les fonts ex ...

                                               

Quadrívium

El quadrívium o quadrivi tracta dels quatre temes, o arts, ensenyats després densenyar el Trivium. La paraula és llatina, que significa "quatre vies", i sutilitza als quatre temes que han estat atribuït a Boeci o Cassiodor al segle vi. Junts, el ...

                                               

Principi de raó suficient

El principi de raó suficient és un principi filosòfic segons el qual tot el que passa té una raó suficient per a ser així i no duna altra manera; en altres paraules, tot té una explicació suficient.

                                               

Realisme (filosofia)

El realisme fa referència a una posició que considerava les formes platòniques, o conceptes universals, com reals. En la filosofia de Plató, un nom comú, com llit, es refereix la naturalesa ideal de lobjecte, suggerida per la seva definició, i aq ...

                                               

Realisme científic

El realisme científic és una varietat del realisme crític que sosté, bàsicament que existeix una realitat objectiva, que lobjectiu primordial de la ciència és descriure i explicar els fets de la realitat i que la ciència aconsegueix el seu object ...

                                               

Realitat

La realitat és el conjunt de tot allò que efectivament existeix, en contrast amb tot allò que és imaginari o allò que sembli altra cosa que el que és. Sol equivaler al món amb una existència física. Les ficcions no es consideren com a reals. El m ...

                                               

Referència

La referència és una relació entre certes expressions i allò del que es parla quan es fan servir tals expressions. El segon objecte al qual es refereix el primer sanomena referent del primer objecte. Les referències poden prendre moltes formes, i ...

                                               

Relació espúria

En estadística, una relació espúria és una relació matemàtica en la qual dos esdeveniments no tenen connexió lògica, encara que es pot implicar que la tenen a causa dun tercer factor no considerat encara. La relació espúria fa lefecte de lexistèn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →