Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 116                                               

Bernat Fenollar

Bernat Fenollar va ser un eclesiàstic i poeta valencià. Formà part de l Escola Satírica Valenciana. Fou secretari del certamen poètic del 1474 li és atribuïda ledició d Obres e trobes, recull de les obres presentades al certamen. La tertúlia més ...

                                               

Filologia

La filologia és lestudi de la llengua en fonts orals i escrites; és la intersecció entre la crítica textual, la crítica literària, la història i la lingüística. El terme originalment significa estimar i paraules. En les tradicions acadèmiques de ...

                                               

Fundació Bernat Metge

La Fundació Bernat Metge és una institució fundada el 1922 sota el patrocini de leditorial Alpha de Francesc Cambó, i que avui forma part de lInstitut Cambó i té com a finalitat no sols el foment de lestudi dels clàssics grecs i llatins als Païso ...

                                               

Horiometria

Horiometria i horiomètric / horiomètrica són neologismes creats per lequip dinvestigació del Projecte ETLEN, del Seminariu de Filoloxía Asturiana de la Universitat dOviedo, encapçalat per Ramón dAndrés Díaz, Fernando Álvarez-Balbuena García, Xosé ...

                                               

Instituto Camões

lInstituto Camões fou creat el 1992 com a successor del Instituto do Cultura e Língua Portuguesa sota la supervisió del Ministeri dAfers Estrangers de Portugal, i actualment té una autonomia tant administrativa com patrimonial. Avui dia lInstitut ...

                                               

Lectio difficilior potior

El principi lectio difficilior potior és un principi de la crítica textual. És un principi intern de la filologia, independent dels criteris davaluació en la qual una lectio particular shagi trobat.

                                               

Polonització

La polonització és ladquisició o imposició delements de la cultura de Polònia, en particular, lidioma polonès, per poblacions no poloneses en territoris controlats per Polònia o sota la seva influència.

                                               

Recto i verso

Recto i verso són termes utilitzats per als textos de dues cares: el recto és el costat frontal, mentre que el verso és el costat posterior dun full de paper. Els termes són importants en els camps de la codicologia, paleografia, diplomàtica i fi ...

                                               

Societat dOnomàstica

La Societat dOnomàstica és una entitat amb personalitat jurídica pròpia que fou fundada el 1980 pel doctor Enric Moreu-Rey i diversos estudiosos i professors universitaris, principalment de la zona del Camp de Tarragona. Els seus objectius són bà ...

                                               

Sondergut

El Sondergut és, en exegesi bíblica, la part específica de cadascun dels llibres de la Bíblia respecte als altres. Aquesta noció revesteix una importància capital en lestudi del Nou Testament i del problema sinòptic com és abordat per la teoria d ...

                                               

Stemma codicum

En filologia, un stemma codicum o simplement stemma, plural stemmata és una taula genealògica dels manuscrits originals del mateix treball. El terme stemma codicum, ve del grec antic στέμμα, stemma, petita cinta, corona, i del llatí codicum, geni ...

                                               

Premi Volney

El premi Volney és un premi atorgat per lInstitut de France a proposta de lAcadémie des inscriptions et belles-lettres per un treball de filologia comparada o de lingüística per "récompenser les plus importants travaux du monde savant internation ...

                                               

A priori a posteriori

Els elements, principis, estructures o coneixements que no tenen un origen empíric, ja que descansen en la naturalesa de la pròpia raó. Segons Immanuel Kant, el coneixement a priori és aquell que és necessàriament veritable i universal, fins i to ...

                                               

Acció física

Una acció és un moviment dun ésser viu fet amb voluntari i amb una intenció determinades. És lobjecte principal destudi de la filosofia de lacció, tot i que també sestudia a altres branques de la filosofia, com la filosofia política i la filosofi ...

                                               

Agorisme

L agorisme és la filosofia política llibertària que defensa la meta daconseguir una societat en la qual totes les relacions entre les persones siguin intercanvis voluntaris per mitjà de la lluita contra leconomia. Va ser creat pel filòsof llibert ...

                                               

Antiintel·lectualisme

L antiintel lectualisme és una posició filosòfica que critica la intel ligència pura com eina suprema de coneixement, i vol rehabilitar el paper de la sensibilitat, la imaginació o la intuïció sigui al context polític, religiós, artístic o cientí ...

                                               

Apol·lini i dionisíac

En la filosofia de Nietzsche, lapol lini és limpuls intel lectual que representa lideal dordre, mesura i harmonia. En la seva anàlisi de la cultura grega i en general de la cultura occidental, Nietzsche assenyala loposició entre un element apol l ...

                                               

Aposta de Pascal

L aposta de Pascal és un argument creat per Blaise Pascal, filòsof, matemàtic i físic francès. Suposa que els humans aposten amb les seves vides si Déu existeix o no. Pascal argumenta que una persona racional hauria de viure com si Déu existís, i ...

                                               

Arc de Sant Martí Fractal

Arc de Sant Martí Fractal és un enfocament cosmològic que proposa que lUnivers te infinits nivells escalars amb diferents conceptes i lleis emergents, i on lescala es una variable física a considerar. Aquesta proposta podria resoldre la majoria d ...

                                               

Atributs divins

En teologia cristiana es coneixen com a Atributs divins aquelles propietats o qualitats de la naturalesa divina conegudes per la ment humana. Lescolàstica els anomenava noms divins. Exemples daquests conceptes són la misericòrdia, linfinitat, lom ...

                                               

Barcelona Pensa

Barcelona Pensa és el primer festival de lestat espanyol sobre Filosofia. El promou la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Lobjectiu és difondre, apropar i transmetre la Filosofia a nivell de carrer. La primera edició va ser del ...

                                               

Biosofia

Biosofia, prové de les arrels gregues Bios i Sophos, entenent per aquesta unió de termes, saviesa de la vida. La Biosofia correspon a un moviment humanista fortament influenciat per Baruch Spinoza, filòsof del segle xvii. La Biosofia es defineix ...

                                               

Cafè Filosòfic

Cafè filosòfic és un fòrum de base per la discussió filosòfica, fundat pel filòsof Marc Sautet a París, França. Sautet va començar la idea dels cafès de filosofia al barri la Plaça de la Bastilla de París, al Cafè des Phares el 13 de desembre del ...

                                               

Causa qüestionable

Les fal làcies de causa qüestionable, és a dir, les fal làcies causals o non causa pro causa, són fal làcies informals en què una causa és identificada de manera incorrecta. Algunes daquestes són: La correlació de dos implica que un nés la causa ...

                                               

Cercle viciós

Un cercle viciós o dial lel és una situació sense sortida, en la qual les possibles solucions no poden ser obtingudes sinó per mitjà daquestes mateixes solucions. També sanomena peix que es mossega la cua ; és una fal làcia que consisteix en una ...

                                               

Chovot ha-Levavot

Chovot ha-Levavot, és lobra principal del rabí i filòsof jueu, Bahya ben Joseph ibn Pakuda. El rabí va viure a Saragossa, Regne dAragó, durant la primera meitat del segle xi. El llibre va ser escrit lany 1040, amb el títol "Guia dels deures del c ...

                                               

Cogito, ergo sum

Cogito, ergo sum és una frase pronunciada per Descartes que resumeix el seu pensament respecte la veritat i el coneixement. La formulació apareix en francès, per primer cop en el Discurs del mètode, al primer paràgraf de la quarta part del llibre ...

                                               

Comentari de text filosòfic

Un comentari de text filosòfic, és un estudi dun text de caràcter filosòfic, que es realitza des de diversos punts de vista, i que permet analitzar les seves característiques i naturalesa. El comentari ha sigut una eina de gran utilitat i importà ...

                                               

Comprendre (Revista)

La revista Comprendre: revista catalana de filosofia és una publicació acadèmica, fundada lany 1999 per la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, que nés també leditora. La revista té un doble objectiu: en primer lloc, promoure la i ...

                                               

Concordança

La concordança o concordància és la concòrdia, harmonia, acord i conformitat entre dues o més coses, persones, punts de vista, aspectes, estils, idees, valors, parers o sentiments. Dues coses que no concorden produeixen una contrarietat o conflic ...

                                               

Crítica social

La crítica social és la crítica duna societat, ja sigui del tot o, almenys, daspectes substantius daquesta. Aquesta crítica es fa típicament sobre una base radical, però el terme no és excloent. Sha argumentat que tota la crítica social implica u ...

                                               

Dilema

Un dilema és un problema que es pot resoldre mitjançant dues solucions, cap de les quals és completament acceptable. Un dilema planteja dues opcions o, sent ambdues igualment factibles i defensables. Lindividu es troba, doncs, davant duna inevita ...

                                               

Dimensions múltiples del temps

La relativitat especial descriu lespaitemps com a una varietat que té un tensor mètric amb un valor propi negatiu. Això es correspon amb lexistència duna direcció del "temps". Una mètrica amb múltiples valors propis negatius implicaria, per tant, ...

                                               

Doctrina

Una doctrina, la societat occidental actual, és un conjunt coherent de posicions i instruccions basades en un sistema de creences o principis respecte a una matèria, sovint amb la pretensió de possessió de veritat general. És pròpia de maneres de ...

                                               

Dubte metòdic

El dubte metòdic és una forma descepticisme metodològic associat amb les obres i metodologia de René Descartes. Es tracta dun procés sistemàtic que consisteix a ser escèptic sobre la veritat de les creences dun mateix, la qual cosa ha esdevingut ...

                                               

Filosofia de leducació

La filosofia de leducació és una disciplina relativament moderna que estudia el fenomen educatiu i les teories sobre el mateix des duna perspectiva racional, amb el desig doferir una explicació sobre leducació humana. També, mostra una seqüència ...

                                               

Eficàcia

L’ eficàcia és la capacitat daconseguir un efecte desitjat, esperat o anhelat. En filosofia leficàcia és la capacitat de la causa eficient per produir el seu efecte. El problema filosòfic sapareix en particular tractant-se de causes inadequades q ...

                                               

Eikasia

Eikasia va ser un terme utilitzat per Plató per referir-se la forma humana de fer front a les aparences. És la incapacitat de percebre si una percepció és una imatge duna altra cosa. Per tant, impedeix percebre que un son o memòria o un reflex en ...

                                               

Epistemologia evolucionista

El terme epistemologia evolucionista fa referència a dos temes diferenciats - per una banda, levolució del mecanisme cognitiu dels animals i lhome, i per laltra, una teoria que postula que el mateix coneixement evoluciona segons el mecanisme de l ...

                                               

Escala de la natura

L escala de la natura, scala naturæ, gran cadena de la vida o gran cadena de lésser, és una idea recurrent en la història de la biologia segons la qual tots els organismes poden ser ordenats de forma lineal, contínua i progressiva, començant pel ...

                                               

Escola de Salamanca

El terme Escola de Salamanca sutilitza de manera genèrica per a designar el renaixement del pensament en diverses àrees que va dur a terme un important grup de professors universitaris espanyols i portuguesos, però especialment els teòlegs, arran ...

                                               

Esquizoanàlisi

L esquizoanàlisi és un dels termes essencials en la filosofia de Gilles Deleuze i Félix Guattari. El concepte apareix per primer cop en lobra Anti-Èdip de 1972, i és desenvolupat en la continuació daquest llibre, Mil altiplans. Juntament, aquests ...

                                               

Ètica situacional

L ètica situacional és una projecte ètic basat en el plantejament filosòfic de Joseph Fletcher, basat en lamor com a motor de totes les accions humanes. La seva filosofia és una proposta molt propera de la Religió. El seu origen el troben en la B ...

                                               

Eudemonologia

Eudemonología és un terme encunyat per Schopenhauer - Parerga i Paralipomena, 1851 - per designar lestudi o teoria de la vida feliç per a lhome en la mesura de les seves possibilitats. Daltra banda, i ja en un sentit més ampli, es pot dir que les ...

                                               

Existencialisme ateu

L existencialisme ateu és una mena dexistencialisme que difereix clarament de les obres existencialistes cristianes de Søren Kierkegaard, i es desenvolupa des dun punt de vista ateu. La filosofia de Søren Kierkegaard proveeix la fundació teòrica ...

                                               

Extropia

Extropia, paraula encunyada per Tom Bell el gener de 1988, es defineix com la mesura de la intel ligència dun sistema de vida o dorganització, lordre funcional, la vitalitat, lenergia, la vida, lexperiència, i la seva capacitat i conducció de mil ...

                                               

Falogocentrisme

En teoria crítica i desconstrucció, falogocentrisme és un neologisme encunyat per Jacques Derrida i utilitzat avui en lingüística i sociologia, que fa referència al privilegi del masculí en la construcció del significat. El terme prioritza, com é ...

                                               

Ficció filosòfica

La ficció filosòfica es refereix a les obres de ficció en les quals una part significativa del contingut està dedicat la discussió de problemàtiques que se solen abordar fent ús de la filosofia discursiva. Aquest tipus de material pot incloure te ...

                                               

Filosofia

                                               

Filosofia de la informació

La filosofia de la informació és un camp dins la filosofia desenvolupat der Luciano Floridi que tracta sobre la investigació de la natura conceptual i els principis bàsics de la informació, entre aquests la manipulació de dades, lintercanvi dinfo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →