Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 11                                               

Processó

Una processó o professó és un passeig duna icona sagrada per una vila o cap a un indret rellevant, com ara un santuari o ermita que permet la participació dels fidels. Algunes són especialment conegudes, com les professons catòliques a Espanya, m ...

                                               

Processó dels Misteris

La Processó dels Misteris o Processó del Silenci és una tradició religiosa catòlica badalonina. És, segurament, la tradició més antiga de Badalona i una de les processons més antigues de Catalunya i dEspanya. Se celebra en el marc de Setmana Sant ...

                                               

Profanació

Una profanació és un ús irrespetuós o de maltracte a objectes, llocs, institucions o éssers, vius o morts, considerats sagrats o dignes de respecte. Es pot fer com a abús i mostra de poder, típicament com a càstigs en civilitzacions jerarquitzade ...

                                               

Profecia

Una profecia és una predicció dun esdeveniment futur, pronunciada per un profeta clarivident considerat com mediador dun déu. El mot prové del grec antic ‘προφήτης ’ que significa intèrpret dun oracle, vident. Hi ha una diferència entre profecia ...

                                               

Proselitisme

El proselitisme és lintent o esforç actiu datraure una o diverses persones a una causa política, ideològica o religiosa. El terme prové del llatí eclesiàstic prosélytus, que alhora ve del grec προσήλυτος /prosêlütos, prosèlit, ‘nouvingut a un paí ...

                                               

Psicologia de la religió

La psicologia de la religió consisteix en laplicació de mètodes psicològics i marcs interpretatius als diversos continguts de les tradicions religioses, així com a les persones religioses i irreligioses. El psicòleg i filòsof estatunidenc William ...

                                               

Psicòstasi

Les ànimes dels difunts ka eren pesades, durant la psicòstasi, usant la "ploma de la veritat" que proporcionava Maat, la dea de la veritat i la justícia. Aquesta operació es pot veure a les imatges dels llibres dels morts que acompanyen les mòmie ...

                                               

Purificació (religió)

Hom anomena purificació, en un context religiós, a lacció i efecte de tornar al cos la seva puresa. Hom hi recorre com a mesura de neteja, normalment com a símbol de la puresa de lànima en certes cerimònies religioses. La purificació estava molt ...

                                               

Reclinatori

Un reclinatori és un tipus de moble per agenollar-se i pregar pensat, sobretot, per a lús privat, tot i que es troba sovint a moltes esglésies del continent europeu. És una espècie de seient petit i baix de fusta ornamental equipat amb un passamà ...

                                               

Registre dentitats religioses

El Registre dentitats religioses és el registre on sinscriuen les entitats religioses que són presents a lEstat espanyol i que volen obtenir personalitat jurídica pròpia. Està ubicat la Direcció General de Cooperació Jurídica Internacional i Rela ...

                                               

Religió a Grècia

Grècia és un dels pocs països europeus que tenen una religió destat. La vinculació tan forta entre la religió ortodoxa i la identitat ètnica grega - tant dins de Grècia com en la diàspora - ha dut alguns experts a concloure que els grecs represen ...

                                               

Religió a la Unió Soviètica

La Unió Soviètica va ser el primer estat a tenir com a objectiu ideològic leliminació de la religió i la seva substitució per lateisme com a objectiu fonamental ideològic de lEstat. Amb aquesta finalitat, el règim comunista confiscà les propietat ...

                                               

Religió mistèrica

Una religió mistèrica o religió de misteri és aquella religió que presenta misteris que no es planteja explicar. Les raons per a aquesta negativa a explicar els detalls de la religió poden ser variats. Des de raons de defensa de la pròpia comunit ...

                                               

Religions índies

Les religions índies, de vegades anomenades com les religions dharmiques, són les religions que es van originar al subcontinent indi; religions tals com lhinduisme, el jainisme, el budisme i el sikhisme. Aquestes religions també són etiquetades c ...

                                               

Religiositat popular

Religiositat popular és un concepte de les ciències socials en làmbit religiós, especialment de lantropologia de la religió, de la sociologia de la religió, la història de les religions i unes altres ciències de làmbit religiós. A voltes sutilitz ...

                                               

Religió a Letònia

La religió a Letònia inclou el conjunt de creences i ritus que històricament shan dut a terme a Letònia. El país tenia una versió local de la mitologia bàltica que va perdurar parcialment fins al segle xvii, quan la regió va ser acabada de cristi ...

                                               

Religió civil

La religió civil és un terme originalment concebut pel filòsof francès Jean Jacques Rousseau i posteriorment desenvolupat pel sociòleg nord-americà Robert Bellah, en referència la religió transcendent i universal duna nació, que es fa palesa en l ...

                                               

Religió comparada

La religió comparada és la branca de lestudi de les religions que socupa de la comparació sistemàtica de les doctrines i pràctiques de les religions del món. En general, lestudi comparatiu de la religió dóna una comprensió més profunda de les pre ...

                                               

Religió i ritus de la cultura Cucuteni-Trypillia

Lestudi de la religió i els ritus de la cultura Cucuteni-Trypillia ha proporcionat importants coneixements sobre el començament de la història dEuropa. Aquesta cultura existí en els actuals estats del sud-est europeu de Moldàvia, Romania i Ucraïn ...

                                               

Sacerdoci universal

El sacerdoci de tots els creients és una doctrina cristiana que proclama el sacerdoci general de tots els creients, fent exclusió del sacerdoci ministerial o presbiteral. Els qui la professen es basen en la seva interpretació de diversos passatge ...

                                               

Sacrifici

El sacrifici és la mort ritual dun ésser viu per honorar una divinitat. Per extensió, sanomena sacrifici una pèrdua voluntària per obtenir un benefici posterior. Al cristianisme es considera que Jesús es va sacrificar per rentar els pecats de la ...

                                               

Sacrilegi

Sacrilegi és un acte o discurs que representa una falta de respecte per aquells objectes, persones o símbols que altres consideren sagrats. Sanomena sacríleg a qui el comet, si el seu acte constitueix un crim deliberat contra un objecte sagrat, s ...

                                               

Sagrat

Sagrat és un terme religiós i antropològic que indica una categoria de la realitat i els atributs que enriqueixen el sentit més enllà del real percebut i normalment, què es coneix com a profà. Lexperiència de lo "sagrat" és al cor de totes les re ...

                                               

Salvació

La salvació és lalliberament de la condemnació de lànima humana gràcies la intervenció de Déu. Les religions del llibre lassimilen a una vida eterna al Paradís o apartar-se del pecat, mentre que a Orient sinterpreta com la sortida del cicle de re ...

                                               

Secularisme

El secularisme és la tendència a ignorar o negar els principis de la fe i la religió en la interpretació del món i de lexistència. En deriva el sistema moral laic que interpreta i ordena la vida dacord amb els principis de la raó, sense recórrer ...

                                               

Secularització

La secularització és la separació entre lEsglésia i lEstat, procés en la direcció del secularisme. Es dóna la majoria dels països occidentals. La secularització és el resultat dun llarg procés històric ple de tensions i dincomprensions entre lEst ...

                                               

Segregació religiosa

Segregació religiosa és la separació de persones per raons de religió. El terme sha aplicat en casos que la segregació religiosa ocorre com un fenomen social, així com la segregació derivada de disposicions legals, ja siguin explícites o implícit ...

                                               

Sentit de la vida

El sentit de la vida és lexplicació que intenten donar la filosofia o la religió al perquè de lexistència, responent a interrogants com la finalitat de lésser humà, el valor de la vida o la seva direcció. Constitueix la pregunta bàsica daquestes ...

                                               

Separació entre lEsglésia i lEstat

La Separació entre lEsglésia i lEstat és el concepte legal i polític pel qual les institucions de lEstat i religioses es mantenen separades i lEsglésia no intervé en els afers públics; cada part té una autonomia per tractar els temes relacionats ...

                                               

Shugendo

El Shugendo és una pràctica amb una tradició mística - espiritual originada en el Japó prefeudal, on la il luminació era equiparable amb lassoliment de la unitat dels kami. No ha de ser confós amb una religió o una secta Budista sincrètica. Aques ...

                                               

Sincretisme

El sincretisme és la visió del món o la cultura basada en la fusió delements provinents daltres cultures; és el mestissatge aplicat la concepció filosòfica. Així, es parla dideologies o religions sincrètiques quan shan format per la suma delement ...

                                               

Tatuatges cristians a Bòsnia i Hercegovina

El tatuatge cristià a Bòsnia i Hercegovina va ser un costum generalitzat entre els catòlics romans durant el domini otomà sobre Bòsnia i Hercegovina i fins al segle XX. Els catòlics es tatuaven els seus fills per salvar-los del devsirme, mentre q ...

                                               

Tauleta de maledicció

Una tauleta de maledicció era un mitjà freqüent per maleir en el món grecoromà, pel qual algú demanava a un o més déus que en danyessin daltres, sovint com a venjança. Sescrivien aquests textos en fines fulles de plom que posteriorment senrotllav ...

                                               

Teodicea agustiniana

La teodicea agustiniana és un tipus de teodicea cristiana designada per respondre al problema del mal. Com a tal, intenta explicar la possibilitat dun déu omnipotent i omnibenevolent enmig devidència de mal al món. Diferents variacions daquestes ...

                                               

Teofania

Una teofania és una manifestació local duna deïtat als éssers humans. El terme sha usat per referir-se a aparicions dels déus a les antigues religions de Grècia i del Pròxim Orient. Mentre que la Ilíada és la font més primerenca pel que fa a desc ...

                                               

Teònim

Un teònim i ὄνομα, és el nom propi duna deïtat. Lestudi dels teònims és una rama de lonomàstica. El nom dun déu duna societat pot ser útil per a entendre lorigen del seu llenguatge segons el punt de vista duna deïtat particular. Els teònims han e ...

                                               

Tolerància religiosa

La tolerància religiosa significa respectar i acceptar lexistència daltres formes de vida, creences i idees, així com la no creença en cap religió. El concepte oposat, la intolerància religiosa, pot consistir a considerar certes creences com a an ...

                                               

Transcendència

Transcendència al context filosòfic o religiós és la qualitat dallò que es troba enllà del limit de lunivers físic o del món. Per a filòsofs com Kant el transcendent és el que és fora del domini del coneixement, el que transcendeix el temps i les ...

                                               

Transfiguració (religió)

La transfiguració és lassumpció dun estat de gràcia divina momentània per part de mestres espirituals, o de la seua percepció per part dels seus seguidors. En el món cristià són habituals les referències la transfiguració de Jesús que volen denot ...

                                               

Trencar lenfit

Trencar lenfit, conegut també com a passar la cinta, medir la cinta o passar la llista, és un ritual de medicina popular màgico-religiosa practicat ancestralment al País Valencià per a curar o alleugerir lenfit, empatx o indigestió. Es pot enquad ...

                                               

Tübinger Stift

El Tübinger Stift o seminari de Tubinga és una residència destudiants i institució densenyament de lEsglèsia Protestant a Württemberg. Va ser fundada el 1536 pel duc Ulrich per als estudiants nadius de Württemberg que volguessin ser ministres rel ...

                                               

Universalisme

L universalisme és una actitud en virtut de la qual es considera una certa visió del món com a radicalment oberta a tots els humans, pobles i ètnies. A nivell religiós, aquest ha estat un dels components característics del cristianisme, de lislam ...

                                               

Universalisme masculí

L universalisme masculí és una concepció del món asexualitzada i homogènia des del punt de vista de lhome. Altrament dit, és un tipus de fals universalisme que inclou "tots els homes" i invisivilitza i discrimina la resta de gèneres. És un tipus ...

                                               

Veneració

La veneració és un acte de culte que els creients de la majoria de religions fan cap als sants o persones que estan en procés de canonització. Els àngels reben una veneració similar en moltes religions. El terme venerar, filològicament deriva del ...

                                               

Vici

Un vici és una qualitat moral negativa, oposada la virtut. Cada cultura considera uns vicis rellevants importants. Popularment, en algunes cultures, saplica a drogodependències, com per exemple lalcoholisme o el tabaquisme.

                                               

Virtut

Una virtut és una qualitat moral positiva, oposada al defecte o vici. Cada cultura considera unes virtuts o unes altres com a més rellevants.

                                               

Vot religiós

Vot és una promesa solemne o jurament que distingeix un religiós dun seglar dins lEsglésia Catòlica. Els vots monàstics són tres: pobresa, obediència i castedat, i pretenen imitar, en la vida del religiós, la vida de Jesucrist. Lexpressió concret ...

                                               

Xerofàgia

La xerofàgia és lalimentació composta principal o exclusivament daliments secs i sense oli. A algunes religions primitives sanomenava així també als dies de dejuni normalment en temps de Quaresma en el qual només es podien menjar aliments secs o ...

                                               

Alta cultura

Alta cultura és un concepte utilitzat de maneres diferents en entorns acadèmics, lús més comú de la qual és la valoració de certs productes artístics i culturals per ponderar-los com els de més alta estima. També designa la sofisticació de la cul ...

                                               

Antic Orient Pròxim

L Antic Orient Pròxim o Antic Orient és el terme utilitzat per denominar les zones de lÀsia occidental i del nord-est dÀfrica on van sorgir les civilitzacions anteriors la civilització clàssica grecoromana, i que actualment es denomina Orient Prò ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →